A WHO (Ottawai Charta, 1986) meghatározása szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, mely képessé teszi az embereket arra, hogy felügyeljék és javítsák saját egészségüket. Az egészségfejlesztés nem csupán az egészségügy feladata, átfogó társadalmi és politikai tevékenység, mely magában foglalja az egyének ismereteinek és készségeinek fejlesztését, a közösségek aktív részvételét, valamint az egészséges, illetve egészséget támogató környezet kialakítására irányuló társadalmi, jogszabályi és gazdasági háttérfeltételek biztosítását, kialakítását.

A Magatartástudományi Intézet legfontosabb egészségfejlesztési programjai:

  • Williams Életkészségek magatartásorvoslási modellprogram
  • Munkahelyi stresszcsökkentő, egészségfejlesztő programok

Williams ÉletKészségek (WÉK) magatartásorvoslási modellprogram

A 16 órás WÉK tréning során a résztvevők egyszerű és hatékony stresszkezelő és kommunikációs készségeket sajátítanak el, melyek mind magánéleti, mind munkahelyi helyzetekben jól alkalmazhatók. A készségek megismeréséhez és gyakorlásához munkafüzet nyújt segítséget. A tréning hatékonyságát, testi-lelki egészségre gyakorolt pozitív hatását hazai és nemzetközi tudományos vizsgálatok bizonyítják. A WÉK diákverziója a 14-20 éves korosztály számára nyújt remek lehetőséget a készségek megismerésére, gyakorlására. A program önsegítő DVD és munkafüzet formájában is elérhető.

További info: www.selyesociety.huwww.eletkeszsegek.hu

Munkahelyi stresszcsökkentő, egészségfejlesztő programok

A munkavégzés az egyén lelki egészsége, elégedettsége szempontjából alapvető fontosságú, a munkanélküliség komoly kockázati tényező az egészségmagatartás és az egészségi állapot szempontjából. Ugyanakkor a munkavégzés során is számos stresszhatásnak van kitéve a munkavállaló. Ezek egyrészt a munka jellegéből, másrészt a szervezet működési sajátosságaiból, harmadrészt a munkahelyi emberi kapcsolatokból fakadnak. Ezen túlmenően a dolgozó emberek idejük jelentős részét töltik a munkahelyükön, ami további indok arra, hogy a munkavállalók egészségének megőrzésére, munkaképességének optimalizálására a munkáltató lehetőséget teremtsen.

A jó gyakorlat megvalósításához jogi és etikai szabályok nyújtanak támpontot. A munkával kapcsolatos stresszhelyzetek hatékony kezelésére strukturált és kevésbé strukturált beavatkozások nyújtanak lehetőséget. A Selye János Lelki Egészség Program keretében célunk a tréningek hatásának, hasznosságának tudományos igényű felmérése, elemzése volt. Hosszú távon pedig a hatékony stresszkezelő, munkahelyi hatékonyságnövelő programok minél szélesebb körben történő megismertetésében, népszerűsítésében, illetve azok magas színvonalú megvalósításában elkötelezettek munkacsoportunk tagjai.

További információ: www.selyesociety.hu

Munkahelyi stressz, stresszkezelés
A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének szakértői által vezetett programok széles körű, több országban szerzett tapasztalatok alapján, de speciálisan a magyar népesség számára készültek. A programok során felhasználjuk a nyugat-európai stresszkezelő programok összes hatékony elemét, ugyanakkor figyelembe vesszük a magyar sajátosságokat.

Munkacsoportunk a következő programok megszervezését, lebonyolítását ajánlja fel:

  • Stressz- és mentálhigiénés szűrés a vállalkozásnál, szervezetnél.
  • Ügyfélszolgálati kommunikációs és konfliktuskezelő tréning.
  • Stresszkezelő és munkaerőpiaci hatékonyságnövelő program.
  • Munkaerőpiaci és elhelyezkedést segítő (outplacement) program.
  • Egyéb, stressztűrő készséget, stresszkezelést fejlesztő speciális programok.

Miben más az általunk kínált program, mint a többi kommunikációs/csapatépítő tréning?

  • Az általunk nyújtott tréningprogramok nem merev protokollok szerint működnek, hanem modulokból építkeznek a megrendelők és a csoporttagok igényeinek, szükségleteinek figyelembevételével. Trénereink széleskörű készségfejlesztő és oktatási tapasztalataik alapján egyedi igények esetén rugalmasan tudnak alkalmazkodni a csoport egyedi elvárásaihoz, és képesek a tréning előre meghatározott menetrendjét úgy módosítani, hogy az a hatékonyságot növelje.
  • Tréningjeinket speciálisan magyar viszonyokra, a hazai kommunikációs és szervezeti kultúrára alapozva fejlesztettük.
  • A csoportok mellett a résztvevők számára igény esetén egyéni konzultációt is biztosítunk.