Önéletrajz

Beosztás: Egyetemi adjunktus

Elérhetőségek:

Levélcím:       Semmelweis Egyetem,

                        Magatartástudományi Intézet

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Telefon:          +36 1 210 2953, fax: +36 1 210                2955
E-mail:            susanszky.anna@med.semmelweis-univ.hu

                       susanszky.anna@gmail.com

Végzettség:

  1. Kulturális antropológus kutató, vizuális kultúra tanár

Miskolci Egyetem, Kulturális és vizuális antropológia szak

  1. PhD fokozat, Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Egyéb képzettségek:

  1. Mesepedagógus

Mesepedagógia- Nevelés és oktatás mesékkel (A program felnőttképzési nyilvántartási száma: 00733-2012) 

  1. Alkotó-fejlesztő Metamorphoses- meseterapeuta

Meseterápia képzés 120 óra (SE-TK/2013.I./00117, SE-TK/2013.II/00256, SE-TK/2014.I./00090)

  1. 200 órás Családterápia elméleti és módszertani alapképzés és szupervíziós szakasz (2017/19/TF/200/Budapest)
  2. Williams Életkészségek okleveles facilitátor (pedagógus és diák WÉK specializációval)

Nyelvismeret:

  1. angol középfok
  2. német alapfok

Munkahelyek:

2002-2004      Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, antropológia csoport, egyetemi gyakornok

2008-              Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, szociológia csoport, egyetemi tanársegéd

2022-              Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, szociológia csoport, egyetemi adjunktus

Oktatás:

Graduális képzés:

2002-              orvosi antropológia, orvosi szociológia (ÁOK, GYOK, FOK)

2010-              „A reprodukció kulturális különbségei” c. szabadon választható tárgy vezetése

2022-              „Stresszkezelés elmélete és gyakorlata” c. szabadon választható tárgy, csoportvezető

CME képzés:

2013-              Az orvos-beteg kapcsolat kulturális sajátosságai. Alkalmazott klinikai orvosi antropológia

Egyéb tevékenységek:

2014-              Minőségbiztosítási Vezető

Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

Kutatási témák:

Szülés/születés kulturális különbségei

Társadalmi nemi szerepek változása

Férfi nemi-szerep stressz és az egészségi állapot összefüggései

Pályázatok:

Résztvevőkutató:

2002-2004.     OTKA Iskola TS 049785 sz. pályázat

„Az életminőség demográfiai, társadalmi és regionális egyenlőtlenségeinek pszicho-szociális meghatározottsága a magyar népesség körében és a beavatkozás lehetőségei. Életminőség és esélyerősítés.”

2002-2004.     NKFP-01/002/2001 sz. pályázat

„A magyar népesség idő előtti egészségromlásának bio-pszicho-szociális meghatározói és a megelőzés lehetőségei.”

  1. NKFP IB/0015/2002 sz. pályázat

„Segítő kapcsolati modellek a munkanélküliség és a hajléktalanság kezelésében”

2004-2006.     NKFP 1B/020/2004 sz. pályázat

„A legnagyobb népegészségügyi jelentőségű megbetegedések kialakulásának és lefolyásának bio-pszicho-szociális meghatározói és az egészségfejlesztés lehetőségei”

2006-2008.    UNICAFE SAA6-036695 EU-6 project

„University Career of Female Scientists”

  1. TÁMOP5.4.1-12. pályázat

„Hungarostudy-2013” Lakossági egészségi állapot felmérés.

2016-2017     „A szülő nők helyzete az ellátási modellek tükrében.” Semmelweis Egyetem

 

Publikációk:  https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10035527

Tudományos társaság:

2010-              Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság

2018-              Magyar Családterápiás Egyesület

Kutatócsoport:                     

http://magtud.semmelweis.hu/18-kutatas/kutatasi-teruletek/72-hungarostudy-kutatocsoport

http://www.hungarostudy.hu/

http://semmelweis.hu/magtud/kutatas/kutatasi-teruletek/szuleszet-magatartastudomanyi-szemmel/

Budapest, 2023. 09. 11.

Publikáció

Publikációk:  https://vm.mtmt.hu