Önéletrajz

Szakmai pályafutás, munkahelyek

2006–    Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete
orvosi szociológia (2006-tól) és bioetika (2015-től) oktatás német nyelven
(2006 február és 2018 augusztus között külső munkatársként)

2014–2015   Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
szociológus kutató, szakértő, program koordináció

2009–2012   KSH Népességtudományi Kutatóintézete
kutatási részvétel halálozással kapcsolatos magyarországi és nemzetközi
projektekben

2006–2009    ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociológia Doktori Program
ösztöndíjas PhD-hallgató, részvétel kutatási projektekben

1997–2006     Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
elemző statisztikus

Képzettség, ösztöndíjak

2023
ELTE PPK Pszichológia MA diploma, okleveles pszichológus

2020
KRE, Pszichológia BA diploma, viselkedéselemző

2012. július 17.
ELTE, doktori oklevél szociológia szakterületen.
Disszertáció címe:  “A szülőség értelmezése. Autista személyek támogatása a családban”

2005
1 hónapos ösztöndíj, INED (Institut National d’Etudes  Démographiques), Párizs

1992–1993
10 hónapos ösztöndíj, Bielefeldi Egyetem, Társadalomtud. Kar, Németország

1988–1995/1996
ELTE BTK, német nyelv és irodalom előadói diploma
ELTE Szociológiai Intézet, szociológus diploma

Fontosabb projektek

2015. „Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek élethelyzete és ellátásának fejlesztése” című pilot projekt (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú (FSZK) Nonprofit Kft.). Projektkoordináció, kutatás.

2014–2015. TÁMOP 5.4.11-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” kiemelt projekt (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú (FSZK) Nonprofit Kft.). Szakértői részvétel.

2009–2012. INEQ-CITIES projekt a szocio-ökonómiai halálozási egyenlőtlenségekről az európai nagyvárosokban (INEQ-CITIES (Socio-economic inequalities in mortality: Evidence and policies in cities of Europe, https://www.ucl.ac.uk/ineqcities/): Dr. Kovács Katalin, KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Kutatói közreműködés.

2009–2011. Társadalmi egyenlőtlenségek a mortalitásban Magyarországon (1978-2008) és az epidemiológiai átmenet elmélete (69031. nyilvántartási számú OTKA kutatás) , Dr. Kovács Katalin, KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Kutatói közreműködés.

2008–2009. Országos Autizmus Kutatás, Autisták Országos Szövetsége. Kutatói részvétel.

Fontosabb szakmai tanfolyamok

Autizmus Alapítvány által szervezett, OKM-1/110/2010. engedélyszámú Autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs készségeinek fejlesztése (Budapest, 2014. 12. 1-5.)

Certificate of Attendance of the 5th European Course on Biotechnology Ethics (Budapest, June 22-29, 2008)

Certificate of Attendance of the course Living Conditions, Systems of Social Statistics, Social Indicators and Social Reporting (October 18-22, 1999)

Segítő alapítványi, önkéntes, egyéni vállalkozói  tevékenység

Egyéni német nyelvoktatás kommunikációs nehézséggel küzdőknek (2011- )
Salva Vita Alapítvány, kutató, szakértő, 2006–
Autisták Országos Szövetsége (AOSZ), ösztöndíjas, 2008–2009
Egyházi kórházi beteglátogató (2004–2006)

Nyelvtudás
német    felsőfokú nyelvvizsga
angol      középfokú nyelvvizsga
francia    középfokú nyelvvizsga

Díjak, elismerés

Semmelweis Egyetem Magántanár cím (2017)

Központi Statisztikai Hivatal társadalomstatisztikai pályázat, I. helyezés (’A kultúra közönségtípusai’) (2001)

Budapest, 2020. július

Publikáció

Válogatott publikációk  (dr. Bognár Virág Katalin)

Magyar nyelvű folyóiratokban közölt válogatott cikkek:

Bognár, Virág Katalin (2017). Partnerek – támogatási szükségletek felmérése felnőtt súlyos és halmozott fogyatékossággal élő férfiak körében. Biográfiai megközelítés. Esély (különszám), 29(2), 55–76. http://www.esely.org/kiadvanyok/2017_2/Esely_2017-2_4_Bognar_Partnerek.pdf

Bognár, Virág (2008). Gyermekvállalási tervek – munkaerő-piaci helyzet. Demográfia, 51(4). 356–376. http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/article/view/534/518

Bognár, Virág & Faluvégi, Albert (2005). A városi statisztika – az Urban Audit – és főbb eredményei. Gazdaság és Statisztika, 56(5), 3–20. http://www.ksh.hu/docs/files/424337.PDF

Bognár, Virág (2004). Társadalmi normák és életstílusok. Statisztikai Szemle,  82(3), 237–263. http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2004/2004_03/2004_03_237.pdf

Bognár , Virág (2002). A kultúra közönségtípusai Budapesten. Statisztikai Szemle, 80(5-6), 537–556. http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2002/2002_05-06/2002_05-06_537.pdf

Bognár, Virág (1996). Az Ideológia és utópia hajótörése. Mannheim Károly Ideológia és Utópia című műve német és angol változatának összevetése. Szociológiai Szemle, 6(2), 21–55. http://www.szociologia.hu/dynamic/9602bognar.htm

Magyar nyelvű  válogatott konferencia prezentációk:

A szülőség értelmezése autista gyermeket nevelő családokban. ’Határok és kapcsolatok / Borders and connections’ című konferencia,  Pécsi Tudomány Egyetem (PTE), Pécs, 2012. március 27.

A jó családi működés érzékelése és az átkeretezés. Autista családtagot gondozó szülők vizsgálata. ’A stressztől a boldogságig’ XI. Magatartástudományi Napok, Gödöllő, 2011, június 28–29.

Megküzdés és szülő-szerep értelmezés a családokban. Autizmus Nap 2009. AOSZ, Budapest, 2009. november 14.

Angol nyelvű folyóiratokban közölt tanulmányok:

Döbrössy, B., Girasek, E., Susánszky, A., Koncz, Z., Győrffy, Z., Bognár, V. K. (2020). “Clicks, likes, shares and comments” a systematic review of breast cancer screening discourse in social media. PLoS ONE 15(4): e0231422. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231422

 Publikált absztrakt:

Bognár, Virág Katalin (2012). Parental perception of autistic symptoms in children and parental life satisfaction. International Journal of Behavioral Medicine, 19 (Suppl 1), 128–129.

Angol nyelvű  válogatott konferencia prezentációk:

Parenting stories – and service needs in families raising a child with ASD. (with coauthor: Dr. Sarkadi, Anna, Uppsala Universitet, Sweden) Poster presentation on the International Conference on Cerebral Palsy and other Childhood-onset Disabilities,  Stockholm 1–4 June, 2016.

Should we follow the dreams of students living with autism? Case studies on foreign language learning and teaching. Poster presentation on the XI. Autism Europe International Congress, Edinburgh, 16–18 September, 2016.

Parental and professional views and competences: Involving each other. (with coathor: Szelecki, István) Oral poster presentation on the XI. Autism Europe International Congress, Edinburgh, 16–18 September, 2016.

Sleep disturbances predict behavioural symptom severity in autism: As primary caregivers report. (with coauthors: Dr. Alpar S. Lazar; dr. Simó, Judit) Poster presentation on the X. Autism Europe Congress, Budapest, 26–28 September 2013.

Parental management of social denial. Oral presentation on the X. Autism Europe Congress, Budapest, 26–28 September 2013.

Teljes publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) elérhető: itt