Betűméret: A A A

Oktatási intézkedési tervek

Intézkedési terv a  2021/2022  tanév  1. szemeszter

OMHV adati alapján

Szervezeti egység: Magatartástudományi Intézet, Kar: ÁOK

Tantárgy: Orvosi kommunikáció (ÁOKMAG670_1M)

 

A tantárgyat a hallgatók két kérdőíven is értékelték: az egyiken magára a tantárgyra 13 kérdés vonatkozott, a másikon a gyakorlatokra további 10. Az orvosi kommunikáció megítélése a 23 értékelési szempontból 20 esetben van a kari átlag fölött (ezen belül 12 esetben szignifikáns, vagyis kiemelkedő módon jobb az orvosi kommunikáció oktatás értékelése a kari átlaghoz képest), 2 esetben az értékelés a kari átlagnak megfelelő és csak egyetlen szempontból marad el a tárgy értékelése a kari átlagtól.

A hallgatók egyaránt nagyon jó visszajelzéseket adtak az előadásainkra és a gyakorlatainkra is. Az előadásokra 3 kérdés vonatkozik, az orvosi kommunikáció előadások megítélése valamennyi szempontból szignifikánsan a kari átlag fölött van. Különösen jelentős eredmény ez annak fényében, hogy a Semmelweis Egyetemen az előadások látogatása nem kötelező – saját előadásainkra ennek ellenére sok hallgató jár, és jónak tartják azokat.

A gyakorlatok kapcsán a hallgatók saját oktatásunkban szignifikánsan jobbnak tartják a kari átlaghoz képest az ismeretek orvosi kontextusba helyezését, a problémafelvető szemléletet, az interaktivitás és a gyakorlatorientáltságot.  Mindezek visszaigazolják erőfeszítéseinket, hiszen oktatásunk legfőbb célja, hogy a hallgatók a mindennapi orvosi gyakorlatban hasznosítható készségeket sajátítsanak el.

Kitűnő, a kari átlagot szignifikánsan meghaladó a tankönyvünk megítélése is. Nagy öröm, hogy a kari átlaghoz képest szignifikánsan jobb eredményt értünk el az összegző kérdés esetén is („Mindent összevetve a tantárgy oktatását hogyan értékeli?”)

Egyetlen kérdés van, amelynél az orvosi kommunikáció értékelése elmarad a kari átlagtól: „Milyen mértékben járultak hozzá az intézet által kidolgozott WEB segédanyagok a tananyag elsajátításához?” Nehezen tudjuk értelmezni ennek az okát. A hallgatók számára három különböző internetes platformot is működtetünk párhuzamosan: az intézeti honlapot, a tárgy Moodle felületét, valamint a tankönyvhöz kapcsolódóan egy önálló internetes site-ot (www.orvosikommunikacio.hu). A tárgy Moodle felületén közzétesszük valamennyi előadás anyagát (egyik kollégánk saját előadásának diasorán kívül még az előadás 3 dimenziós, VR technológiával nézhető anyagát  is közzétette, egy másik kollégánk a diasort az előadás hanganyagával egészítette ki),  gyakorlatainkhoz kapcsolódó nem csak az adott gyakorlatok oktatófilmjeit tesszük közzé, hanem további oktatófilmeket is (számos oktatófilmet saját oktatócsoportunk készített az oktatás fejlesztése érdekében). Rendkívül ritka Magyarországon, hogy a tankönyvhöz önálló honlap tartozik, orvosi kommunikációból azonban ezt is megvalósítottuk. Ezen a honlapon többek között a tanulást játékos formában biztosító társasjáték, tapasztalati szakértőkkel készült videó interjúk, filmajánló stb. is elérhető. Szívesen fogadnánk a hallgatóktól konkrét javaslatokat azzal kapcsolatban, hogy milyen internetes anyagokra lenne még szükségük mindezeken kívül.

Az OMHV felmérésben a hallgatók hat kérdés alapján értékelték a digitális oktatásunkat is, pl. a digitálisan megtartott előadásokat és a digitális gyakorlatokat. Ezeknek a kérdéseknek az értékelésére nem térünk ki, mivel a felmérésben érintett időszakban egyáltalán nem volt digitális oktatás, valamennyi előadásunkat és gyakorlatunkat személyesen tartottuk meg.

Az intézkedési tervet összeállította: Dr. Pilling János

 

Intézkedési terv a  2021/22  tanév 1.  szemeszter OMHV adati alapján

 

Szervezeti egység: Magatartástudományi Intézet

Kar: ÁOK

 

Orvosi etika, bioetika (magyar nyelvű)

 

Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre:

 

A tárgy nagyjából  a kari átlagnak megfelelő értékelést kapott. Több hallgató úgy vélte azonban, hogy 3. évben nincsen jó helyen a tárgy, mert a patológia, farmakológia, mikrobiológia mellett nincs idő a tárgyra felkészülni. Ezzel a megjegyzéssel egyetértünk. IV. évben lenne a tárgy a megfelelő helyen, azonban a reform miatt került le a 3. évbe, s ezen egyelőre nem tudunk változtatni.

Javasolták a hallgatók, hogy kevesebb előadás és több gyakorlat legyen, és azt is, hogy az előadásokat vegyük fel, s tegyük elérhetővé. Mindkét javaslattal  egyetértünk, az előadás/gyakorlat arány módosítását mi magunk is többször javasoltuk, azonban nem kaptuk meg az engedélyt az arányok megváltoztatására.

 

Az intézkedési tervet összeállította: Dr. Kovács József

 

 

Intézkedési terv a 2021/2022 tanév I. szemeszter OMHV adati alapján

 

Szervezeti egység: Magatartástudományi Intézet

Kar: Általános Orvostudományi Kar

Kurzus: Orvosi pszichológia (AOKMAG735_1M)

 

 

Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre:

 

Az Orvosi pszichológia tantárgy előadásainak és gyakorlatainak értékelése a 2021. őszi félévben egyetlen szempontot kivéve elérte a kari átlagot. Egyedül az előadások látogatottsága maradt el a kari átlagtól. Ebben vélhetően szerepet játszik egyfelől a kedvezőtlen időpont (kedd késő délután, 16:40-18:10), másfelől pedig az, hogy az előadásokról készült felvétel felkerül a Moodle rendszerébe, így tetszőleges időben és alkalommal megtekinthető. Mivel erőteljes hallgatói igény fogalmazódott meg felénk az előadások archiválására, a továbbiakban is így fogunk eljárni, elősegítve, hogy minél több hallgatónak legyen módja (akár utólagosan) meghallgatni azokat.

A gyakorlatok értékelése kapcsán kiemelendő, hogy négy szempont mentén is szignifikánsan kedvezőbb értékelést kaptunk a kari átlagnál. Ezek a következők: az oktató 1) logikus, érthető magyarázata, 2) problémafelvető működésmódja, 3) tágabb, orvosi kontextusba való helyezést elősegítő munkája a tárgyalt témák kapcsán, 4) szakmai előmenetelt támogató attitűdje. A fentiek miatt a továbbiakban is igyekszünk fenntartani ezt a kedvező megítélést; továbbá hangsúlyt helyezünk arra, hogy a gyakorlatokon bemutatott esetpéldák még szemléletesebbek legyenek, illetve még több lehetőség nyíljon az alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók gyakorlására.

 

Visszajelzésünk a kötelező tárgyakra vonatkozó egyedi jellegű véleményekre:

 

Előadás/gyakorlat:

 • A diasorokon túl sok a szöveg, és az ismeretlen fogalom. Szerintem lehetnek kicsit egyszerűsíteni a diákat, hogy lényegretörőbbek legyenek, ami megkönnyítené a tanulást a vizsgaidőszakban. – A diasorokat folyamatosan frissítjük, rövidítjük, és kiegészítjük az ismeretlen fogalmak rövid magyarázatával.

Gyakorlat:

 • Kicsit túl sok információ volt a diáiban és rengeteg diája volt ezért nehéz volt odafigyelni. Egyébként, kedves és érthető volt. – A diasorokat folyamatosan frissítjük, emellett törekszünk ezek rövidítésére és a lényeg kiemelésére.
 • Nagyon hosszúak a gyakorlatok. Sokkal nehezebb tárgyaink gyakorlata is rövidebb. Szünet a gyakorlaton nem nagyon volt, két órán keresztül nem tud az ember koncentráltan figyelni, továbbá a gyakorlat alig segített megérteni ezt a tárgyat. Nem éreztem úgy, hogy bárhol olyan oktatást kaptam volna, ami segít megragadni a tananyagot, továbbá rendszerezni és elsajátítani. Úgy érzem önerőből kell majd neki állnom és feldolgoznom az egészet ami természetesen megteszek, de tudom hogy a rengeteg feltöltött anyag is hasznos és érdekes lenne, csak éppen nincs rá idő, amellett hogy gyakorlatokon teljesen más diasorok mennek le. ÉS kérem a diasorokon ne 8-as betűméretet használjanak! (az ideális kb. 16) mind előadáson, mind a feltöltött diasorokon nagyon kis betűmérettel szerepel rengeteg szöveg. ez így nem befogadóbarát! – A gyakorlatok közepére a hallgatók igényeihez igazodva helyezzük el az 5-10 perces szünetet. A továbbiakban is így járunk el. Amennyiben egyes alkalmakkor extra szünetet igényel a hallgatóság, az oktató ezt egyedileg mérlegeli. A gyakorlatokon hangsúlyt helyezünk konkrét orvosi példák bemutatására és esetismertetésekre. A tananyag didaktikusan felépített, ugyanakkor a visszajelzések nyomán a diasorokat frissítjük, rövidítjük és egyes esetekben átstrukturáljuk. Az oktatók a közös diasoron alapuló alternatív diasorokat is használhatnak a gyakorlaton – az oktatói szabadság és a hatékony szemléltetés részeként –, de a törzsanyag ugyanaz. A gyakorlathoz tartozó, kötelezően elsajátítandó diasorok már a tanév elejétől kezdődően elérhetőek a Moodle felületén, így a félév során folyamatosan van lehetőség készülni a vizsgára. A betűméreteket minden diasorban ellenőrizzük és a szöveget szükség esetében a jelzett (legalább 16-os) betűméretűre növeljük.
 • A tantárgy előadásai nagyon jó tematikájúak voltak, érdeklődést fenntartó és lendületes előadásmódban. A gyakorlaton azonban csak a tankönyv kivetítése történt, amit együtt olvastunk, aztán átbeszéltük az adott eseteket. Úgy érzem semmilyen pluszt nem tettek hozzá a gyakorlatok a tananyag elsajátításához, sőt érdektelenek és unalmasak voltak, és teljesen elvették a tantárgy iránti kezdeti lelkesedésemet. Személyes tapasztalatként azt mondhatom, hogy a pszichológia sokunk számára az a tantárgy, amit érdeklődve várunk, és azt reméljük üde színfoltját képezi majd a sok természettudományos tantárgynak. Ehhez képest a gyakorlatok után mindig csalódottan, és egyre motiválatlanabb állapotban jöttem ki. – Mivel a kötelező tananyag a félév elejétől hozzáférhető a Moodle felületén, az oktatók szabadságot kapnak abban, hogy hogyan adják át azt. A kötelező irodalom az alacsony intenzitású pszichológiai intervenciókat mutatja be, rendkívül gyakorlatias módon, konkrét példákat adva arra, hogy mit és hogyan mondjon az orvos a páciensek ellátása során. Ennek kivetítése és az órán történő közös átbeszélése elősegíti ezen technikák megismerését és tudás szintjén történő elsajátítását. Mivel a hallgatók rendszerint elzárkóznak a szerepjátéktól, az esetmegbeszélések segítségével tudjuk illusztrálni, hogy mindezen készségek hogyan ültethetők át a gyakorlatba. A hallgatók részéről történő aktív bevonódás és tapasztalatcsere jelentheti a pluszt a tananyag elsajátításához a gyakorlatok során.
 • A tárgy érdekes volt, de a gyakorlatvezetőnk nem az anyagról beszélt, a gyakorlatok egyáltalán nem segítettek a tananyag elsajátításában. – A tananyag didaktikusan felépített, a tematikát és a diasorokat a tantárgyat oktatók közösen dolgozzák ki. A törzsanyag ugyanaz, azonban a gyakorlatvezetők szabadságot kapnak abban, hogy hogyan adják át azt.
 • A tantárgy érdekes és szerintem ha a gyakvezetőnk jobban megszervezte volna a gyakorlatok hasznosak lettek volna. – A visszajelzésből nem derül ki pontosan, hogy mit ért a hallgató a gyakorlatok jobb megszervezésén. A félévre való felkészülés és a félév során is a gyakorlatvezetők szoros együttműködésben dolgoznak, és folyamatosan bővítik a jó gyakorlatokat, annak érdekében, hogy az órák jól szervezettek és hasznosak legyenek.
 • Alvás előadás? Abból mit adjak vissza vizsgán? Az előadás a pszichológiai működések pszichofiziológiai alapjait tárgyalja. Mind a diasor, mind az előadás szerepel a Moodle felületen. Nagyon hasznos lenne, ha a véleményét részletesebben kifejtené, konkrét problémafelvetéssel. Ez tenné lehetővé számunkra, hogy az előadásokat jól összehangoljuk a vizsgára való felkészüléssel és a későbbi orvosi munkával. Az előadásokon való személyes részvétel lehetővé teszi, hogy ezt a kérdést feltegye az oktatónak és választ kapjon rá.
 • Az előadások sokszor eltértek a témától, szinte kibírhatatlanul hosszúak. – Az előadások hossza meghatározott, 100 perces, szünet nélkül. Az előadók nagy tudású, felkészült, gyakorló szakemberek, akik igyekeznek minél több oldalról megvilágítani és minél tágabb orvosi kontextusba helyezni a tárgyalt témákat. Mindez elősegíti az elhangzottak elmélyítését és a hallgatók szemléletformálását. A felvételek felkerülnek a Moodle rendszerbe, így a hallgatóknak lehetőségük van utólagosan, szüneteket beiktatva megnézni azokat.
 • Hasznos tárgy, viszont úgy gondolom nem másodévesek számára. A gyakorlatok ideje nagyon hosszú, én képtelen voltam ennyi ideig aktívan figyelni, amihez hozzájárult nagyban az is, hogy még nem kerültünk tanulmányainak során olyan helyzetbe, amiket az órán gyakoroltunk. – Az Orvosi pszichológia tárgy a kurrikulumreform keretében került át a 3. évfolyamról a 2. évfolyamra. A gyakorlatok hossza adott, a közepe táján beiktatott 5-10 perces szünettel szoktuk elősegíteni a felfrissülést. A COVID-19 járvány miatt sokan kirendelésre kerültek/kerülnek. Ez és az ápolástan gyakorlat mind lehetőséget teremt a hallgatók számára a páciensekkel való kapcsolat megteremtésére és az alapvető alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók gyakorlására.
 • Köszönjük a hallgatóknak a tantárgy előadásaira és gyakorlataira, valamint a gyakorlatvezetőkre vonatkozó számos, itt fel nem tüntetett elismerő hozzászólásait is!

 

 

Az intézkedési tervet összeállította: Dr. Czeglédi Edit, Dr. Kegye Adrienne

 

 

 

Orvos-egészségügyi szociológia
Neptun-kód: AOKMAG669_1M

A tantárgy az előadások értékeléseit tekintve a kari átlag körül mozog: magasabb átlagpontszámot kapott a Milyen mértékben járult hozzá a hivatalos tankönyv/jegyzet a tananyag elsajátításához című kérdés, és a Milyen színvonalúnak értékeli a tárgy MOODLE-felületét kérdések. Mindkét értékelés arra utal, hogy a digitális tananyagfejlesztésünk sikeres volt. Szignifikánsan egyetlenegy kérdésben kaptunk alacsonyabb értékelést a kari átlagnál: Mennyiben járultak hozzá az előadások a tanagyag elsajátításához? . Hangsúlyoznánk, hogy képzési programunk 10 gyakorlatból és 4 előadásból áll, az előadásoknak mind a tananyag elsajátítása, mint a számonkérés szempontjából kisebb a jelentősége.  Ennek megfelelően a gyakorlatokra és a projektfeladatokra nagyobb hangsúly tevődik, ami a tavalyi évtől kezdve a végső érdemjegyben is 40%-os arányban megjelenik. A gyakorlatokon szükséges több időt dedikálni a projektekkel kapcsolatos kérdések, feladatok megbeszélésének Előadásokat didaktikusabbá tesszük, minden előadás végén a legfőbb fogalmakat és az előadás legfőbb üzenetet újra megmutatjuk és rövid néhány kérdéses Kahoot tesztet készítünk az előadás anyagából.

A gyakorlatok értékelése szintén követi a kari átlagot. A Mennyire volt a gyakorlat légköre oldott kérdés esetében magasabb értékelést kaptunk, a Mennyire érezte hasznosnak az eltöltött időt kérdésre viszont a kari átlagnál kevesebbet. Ennek fényében ettől az évtől kezdve az oktatási programunk hangsúlyos elmének tesszük meg „orvosi-szociológiai anamnézis” alkotás elméleti és gyakorlati megalapozását.

Készítette: Győrffy Zsuzsa

Intézkedési terv a  2021/22  tanév 1.  szemeszter

OMHV adati alapján

 

Szervezeti egység: Magatartástudományi Intézet

Kar: ÁOK

Gyógyszerészeti etika  (magyar nyelvű)

 

Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre:

 

A tárgy értékelése kicsit a kari átlag alatt van. A gyakorlatok során a hallgatók több interaktivitás várnak, melyeket igyekszünk majd figyelembe venni. Azt a javaslatot, hogy a tárgy kicsit korábbra kerüljön, támogatjuk, de nem látjuk a közeljövőben megvalósíthatónak.

Sajnos nem lehet igazán különválasztani az etika és a szociológia tantárgyrészre vonatkozó értékeléseket. Esetleg ezen segíthetne a két tárgyfél külön neptun kódon futhatna, mert akkor az értékelések és a hozzájuk kapcsolódó intézkedések is célzottabbak lehetnének.

A szociológiai részben végrehajtott intézkedések, a tananyag jobban gyógyszerész fókuszúvá alakítása úgy tűnik javított a korábbi értékelésen, ezért ezt a tevékenységet folytatjuk, igyekszünk még inkább a gyógyszerészeti gyakorlati megfontolásokat a szociológia kurzus középpontjába helyezni. Ehhez kapcsolódóan a vizsga számonkérése is változott, korábbi tesztvizsga helyett már gyakorlati fókuszú esetelemzés az, amely nagyobb hangsúlyt kap a szociológia számonkérésben.

Fontos eredmény volt, hogy a számonkérést összehangoltuk egységesítettük, így nem kell a hallgatóknak mindkét tárgyfélből külön-külön vizsgázniuk.

Szociológiából a jövőben erősítsük azon oktatási módszerek jelenlétét, amelyek a tárgy didaktikáját, illetve interaktív jellegét javítják. Ennek részeként minden előadás és gyakorlat végén egy rövid kahoot kvízt készítünk az aznapi előadás/gyakorlat legfontosabb részeihez kapcsolódóan.

 

 

Az intézkedési tervet összeállította:

Dr. Kovács József és Dr. Girasek Edmond

 

 

Gyógyszerészi kommunikáció és integrált tanácsadás

 

Szervezeti egység: Magatartástudományi Intézet

Kar: ÁOK és GYTK

 

Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre:

 

A Gyógyszerész kommunikáció munkacsoport örömmel konstatálta, hogy a kurzus értékelése 14 szempontból 11 esetben szignifikánsan jobb a kari átlagnál, és nem volt olyan kérdés, melyben az alá esett volna. Ezek a visszajelzések összességében a tárggyal való elégedettséget tükrözik.

A hallgatók írásos visszajelzéseit ezúton is köszönjük. A hétfő reggeli 8 órás előadás időpontot ezek alapján próbáljuk majd egy későbbi időpontra tolni, hogy többen részt tudjanak venni. Az elméleti háttér megismerése nagyon fontos, hogy a gyakorlaton már tudják a szituációs helyzetekben alkalmazni. Ezután is nagy hangsúlyt fogunk fektetni az interaktivitásra és a jövőbeli kollégákkal való kommunikációra. A hallgatók szerepjátékokban való részvétele fontos eleme marad a gyakorlatoknak.

Visszajelzésünk az egyedi jellegű véleményekre:

 

 1. Az egyik hallgatói észrevétel, hogy a patikai kommunikáción túl „hasznos lenne, ha jobban kitérnének más szituációkra (pl. kollégákkal, felettessel való kommunikáció, prezentálási mód)”.
  Ezt mi is fontosnak tartjuk, és ennek megfelelően a tárgy része a szervezeti kommunikáció, mely szituációs gyakorlatokkal a hallgató által említett területekre is kiterjed. Az arányokon lehet persze gondolkodni. A prezentálási technikák nem tartoznak ugyan a tematikához, de a terepgyakorlati tapasztalatok bemutatása során lehetőség van ennek a gyakorlására is.2. Egy másik hallgatói észrevétel: „Hasznos lenne az említett segédanyagokat és a gyakorlatok diasorait is a Moodle felületen látni. Az előadás időpontján jó lenne változtati, ha nem sikerül, el lehetne törölni, és fél órával hossazbb gyakorlatokat tartani. Legkedvesebb tanárok. Öröm volt egy mindennapokban is használható tárgyat tanulni.”
  Tervezzük, hogy a tárgyhoz készüljön egy jegyzet, ami elméleti hátteret ad majd, követve a tematikát. Köszönjük a pozitív visszajelzést!
 2. „Kicsit nonszensz, hogy a kommunikáció vizsga írásban zajlik…”
  A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amit egy zárthelyi dolgozat megírásával még a szorgalmi időszakban kell megszerezni a hallgatóknak. A szóbeli számonkérésnek is lehetne létjogosultsága, de ezt a szorgalmi időszakon belül nehéz lenne technikailag megoldani. Továbbá nagy terhet jelentene a hallgatók számára a szorgalmi időszakban, az órák és gyakorlatok mellett a felkészülés egy szóbeli vizsgára.

 

 Az intézkedési tervet összeállították: Tóth Mónika Ditta, Szépe Orsolya, Németh A