A részleg munkatársai

Vezető: Dr. Pilling János
Közalkalmazott munkatársak: Dr. Babusa Bernadett, Dr. Balog Piroska, Dr. Kollár János, Sándor Imola, Dr. Stauder Adrienne, Dr. Tóth Mónika Ditta

Az oktatás célja

Orvosi kommunikáció

A hatékony gyógyítás nélkülözhetetlen eleme a megfelelő kommunikáció. Ez teremti meg az orvos és a páciens közötti bizalomteljes kapcsolatot, ez teszi lehetővé, hogy az orvos megismerje a diagnózist megalapozó információkat, s ez szükséges ahhoz is, hogy a beteg megfelelően együttműködjön az orvossal. Az oktatás célja részben azoknak a kommunikációs módszereknek az átadása, amelyekkel hatékonyabbá válhatnak az orvosok mindennapos feladatai: a betegek meghallgatása, kikérdezése, tájékoztatása, együttműködésük kialakítása. Az oktatás tárgyai a mindennapi orvos-beteg kapcsolat olyan – az utóbbi időben előtérbe került – elemei is, mint pl. a közös döntéshozatal, a terápiás betegoktatás, az orvosi kommunikáció szuggesztív hatásai.

Az orvosi kommunikáció általános szabályszerűségeinek ismertetése mellett a tantárgy a gyógyítás különböző színtereinek kommunikációs sajátosságait is bemutatja. Így többek között foglalkozunk a gyermekekkel, az idősekkel, a balesetet átéltekkel, a szenvedélybetegekkel való kommunikáció sajátosságaival, a szexuális témák megbeszélésének kérdéskörével, s az interkulturális kommunikáció sajátosságaival. Oktatásunkban nagy hangsúlyt helyezünk az orvos-beteg kapcsolat nehéz kérdéseire, így foglalkozunk a rossz hírek közlésével, az agresszió kommunikatív kezelési lehetőségeivel és az öngyilkosság témaköréről való beszélgetés sajátosságaival.
A tárgy oktatásának fő célja, hogy az orvosi hivatásra készülő hallgatók olyan kommunikációs ismereteket sajátítsanak el, amelyek elősegítik a megfelelő orvos-beteg kapcsolat kialakítását, s amelyeket a mindennapi gyakorlatukban alkalmazva hatékonyabbá tehetik gyógyító munkájukat.

Gyógyszerészi kommunikáció

A gyógyszerészi kommunikációs ismeretek oktatásának három fő célja van:

  • azoknak a kommunikációs készségeknek a fejlesztése, amelyek hatékonyabbá tehetik a gyógyszerészek alapvető kommunikációs feladatait: a betegek/kliensek értő meghallgatását, kikérdezését, tájékoztatását.
  • azoknak a kommunikációs készségeknek az elsajátítása, amelyek elősegítik a nehéz kommunikáció helyzetek kezelését, így pl. a feszült, indulatos emberekkel való kommunikációt, az intim kérdésekről való beszélgetést stb.
  • azoknak a kommunikációs módszereknek a megismerése, amelyek hozzájárulhatnak a gyógyszerészi team sikerességéhez, pl. team-en belüli kommunikáció fejlesztésével illetve marketing kommunikációs eszközökkel

Oktatott tárgyak

Kötelező tárgyak:
– Orvosi kommunikáció
– Kommunikáció és közösségi média
– Gyógyszerészi kommunikáció és integrált tanácsadás