Kutatócsoport tagjai: Dr. Lőrincz Jenő, Dr. Győrffy Zsuzsa Ph.D., Dr. Molnár László, Dr. Zörgő Szilvia PhD., Dr. Szvath Petra, Dr. Baráth Szandra, Dr. Ónody-Molnár Veronika, Petró Eszter PhD., Pechán Eszter, Farkas Cecília, Nyitrai Petra

Vezetője: Dr. Zana Ágnes Ph.D.

A kutatócsoport célja a nyugati típusú társadalmak gyógyító rendszereinek interdiszciplináris, összehasonlító vizsgálata, az orvosi antropológia, pszichológia, orvoslás, jog szempontrendszerén keresztül, azok módszertani elemeit alkalmazva. Az orvos- beteg viszony, a társadalmi normák, az alternatív/komplementer rendszerekhez való laikus és professzionális hozzáállás megváltozása, a gyógyító rendszerek szimultán alkalmazása, az orvosi/gyógyítói identitás változása és annak társadalmi kontextusa áll kutatásaink homlokterében. Reményeink szerint munkánk hozzájárul az orvosi hivatás, a beteg-gyógyító viszony, és az egészség-betegségfogalom újraértelmezéséhez.

Munkacsoportok:

Állat asszisztált intervenció munkacsoport;

Multidiszciplináris team munkacsoport;

Jelenleg futó kutatások:

  • Állat asszisztált intervenció hatásai stroke-on átesett páciensek körében;
  • Do as I do módszer hatékonyságának mérése közepesen súlyos értelmileg akadályozott fiatalok körében;
  • Multidiszciplináris team az intenzív terápiás ellátásban;
  • Multidiszciplináris teamek vizsgálata a pszichiátriai és pszichoterápiás ellátásban;

Témában megjelent fontosabb publikációk:

Pethe O, Tuza E, Zana Á (2020): Az állatasszisztált intervenció gyakorlati alkalmazásának hatásai és lehetőségei a palliatív ellátásban. KHARÓN Thanatológiai Szemle XXIII. évfolyam 2019/4 sz. 12-27.

Zörgő Szilvia, Purebl György, Zana Ágnes (2018): A qualitative study of culturally embedded factors in complementary and alternative medicine use, BMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE 18: (1) 25.

Zana (2018): Mit mondjak, hogyan mondjam? Kossuth Kiadó.

Zörgő Sz, Purebl Gy, Zana Á (2016): A komplementer és alternatív medicina felé orientálódó terápiaválasztást meghatározó tényezők. Orv. Hetil., 2016, 157(15), 584–592.

Zsoldos Amanda, Sátori Ágnes, Zana Ágnes (2014): Az állatasszisztált intervenció hatása gerincvelősérült személyek rehabilitációjában, ORVOSI HETILAP 155: (39) pp. 1549-1557.

Zana Á, Zsinkó-Szabó Z (2013): „Olykor úgy éreztem, én jobban értem még, mit akar a beteg mondani”: Orvosi antropológia – orvostanhallgatók terepmunka-tapasztalatai. LEGE ARTIS MEDICINAE 23:(7-8) pp. 360-367.

Lőrincz J (2000): „Népi betegségek”: tünet, viselkedés, jelentés. In: Lexikális jelentés, aktuális jelentés. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. (Szerk. Gecső Tamás.) Tinta Könyvkiadó, Budapest. 191-193