Betűméret: A A A

Biomedicina és alternatív gyógyítás kutatócsoport

Kutatócsoport tagjai: Herczeg Fanni TDK hallgató, Dr. Lőrincz Jenő, Dr. Győrffy Zsuzsa Ph.D., Dr. Molnár László, Susánszky Anna, Dr. Szebik Imre Ph.D., Dr. Zana Katalin Ph.D., Zörgő Szilvia PhD hallgató

Vezetője: Dr. Zana Ágnes Ph.D.

E-mail:

A kutatócsoport célja a nyugati típusú társadalmak gyógyító rendszereinek interdiszciplináris, összehasonlító vizsgálata, az orvosi antropológia, pszichológia, orvoslás, jog szempontrendszerén keresztül, azok módszertani elemeit alkalmazva. Az orvos- beteg viszony, a társadalmi normák, az alternatív/komplementer rendszerekhez való laikus és professzionális hozzáállás megváltozása, a gyógyító rendszerek szimultán alkalmazása, az orvosi/gyógyítói identitás változása és annak társadalmi kontextusa áll kutatásaink homlokterében. Reményeink szerint munkánk hozzájárul az orvosi hivatás, a beteg-gyógyító viszony, és az egészség-betegségfogalom újraértelmezéséhez.

Témában megjelent publikációk:

Zörgő Sz, Purebl Gy, Zana Á (2016): A komplementer és alternatív medicina felé orientálódó terápiaválasztást meghatározó tényezők. Orv. Hetil., 2016, 157(15), 584–592.

Zana Á, Zsinkó-Szabó Z (2013): “Olykor úgy éreztem, én jobban értem még, mit akar a beteg mondani”: Orvosi antropológia – orvostanhallgatók terepmunka-tapasztalatai. LEGE ARTIS MEDICINAE 23:(7-8) pp. 360-367.

Lőrincz J (2000): “Népi betegségek”: tünet, viselked
és, jelentés. In: Lexikális jelentés, aktuális jelentés. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. (Szerk. Gecső Tamás.) Tinta Könyvkiadó, Budapest. 191-193