Önéletrajz

Dr. Nemes László (PhD)
nemeslal@hotmail.com
70/5220615

 

Egyetemi végzettség

– MA filozófiából (Huszadik századi filozófia specializációval) 1998, Kossuth Lajos Tudományegyetem (kitüntetéssel)
(Szakdolgozat címe: A biológiai fajok problémája és az emberi természet)

– PhD fokozat, Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola, 2009 (summa cum laude)
(a doktori értekezés címe: Egy tudománykutatáson alapuló bioetika körvonalai)

– Szakirányú továbbképzés: filozófiai praxis/filozófiai tanácsadás, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2013 (kitüntetéssel)
(szakdolgozat címe: A filozófiai tanácsadás és a pszichológia)

 

Munkahelyek


Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, 2002. októbertől 2014. májusig.
Eszterházy Károly Egyetem, Eger, Filozófia Tanszék, 2015. augusztus 1-től
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, 2019. augusztus 1-től

 

Korábban oktatott tantárgyak


bioetika (magyar és angol nyelven)
orvosi antropológia (magyar és angol nyelven)
filozófia (magyar és angol nyelven)
etika az egészségfejlesztésben (magyar nyelven)
etika az egészségpszichológiában (magyar nyelven)
orvoslás és evolúció (magyar és angol nyelven)
bioetikai esetek (magyar és angol nyelven)
[különböző témák a filozófiai praxison és alkalmazott etikán belül (magyar nyelven)]
pszichológiai etika (magyar és angol nyelven)
filozófiatörténet
etikatörténet

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumában (DEOEC) oktatott tárgyak karok szerinti leosztásban
DEOEC, NK (népegészségügyi ellenőr szak, komplex rehabilitáció szak, gyógytornász szak, egészségpszichológia szak, egészségfejlesztés szak, pszichológiai szakképzés): bioetika, etika az egészségfejlesztésben, etika az egészségpszichológiában, filozófia
Bioetika tantárgy felelőse
DEOEC, ÁOK: bioetika, orvosi antropológia
DEOEC, GYTK: bioetika
DEOEC (teljes): orvoslás és evolúció, bioetikai esetek

A Debreceni Egyetem Filozófia Intézetében oktatott kurzusok
a biológia filozófiája, a racionalitás filozófiája, bioetika, gyakorlati etika, a filozófiai praxis elmélete és gyakorlata, JS Mill: A szabadságról, Szókratész – egykor és ma, a filozófiai kávéház elmélete és gyakorlata

Az Eszterházy Károly Egyetemen oktatott kurzusok
filozófiatörténet, etikatörténet, globális etikai dilemmák, szociális etika, bioetika, általános etika, humanista és poszthumanista esztétika, személyiségetika, gyermekfilozófia

Oktatási tapasztalat

1998-tól rendszeresen tartok kurzusokat magyar, majd angol nyelven is a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumának különböző karain bioetika, orvosi antropológia, pszichológiai etika, evolúciós elmélet, filozófia és egyéb tárgyakból, illetve 2004-től a Debreceni Egyetem Filozófia Intézetében (főleg tudományfilozófia, gyakorlati filozófia, filozófiai praxis és filozófiatörténet vonatkozású témákról). Emellett alkalmanként más egyetemeken is oktatok (pl. neuroetikát a Budapesti Műszaki Egyetem Kognitív Tudományi Tanszékén).

1998-tól: Debreceni Egyetem, OEC, Magatartástudományi Intézet: bioetika, orvosi antropológia, humánetológia, evolúciós pszichológia, stb.

2000-2014: Debreceni Egyetem, Filozófiai Intézet: alkalmazott etika, tudományfilozófia, racionalitás filozófiája, bioetika, JS Mill, Szókratész, filozófiai praxis, stb.

1998-tól: Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Főiskolai Kar, Gyógytornász szak: bioetika, filozófiai antropológia

2002-2006: Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Főiskolai Kar, Orvosdiagnosztikai és laboranalitikus szak: bioetika

2003-tól: Debreceni Egyetem, OEC, Gyógyszerésztudományi Kar: bioetika

1999-2003: Debreceni Egyetem, OEC, Fogorvostudományi Kar: bioetika

2000-től: Debreceni Egyetem, OEC, Népegészségügyi Iskola: bioetika

2002-2004: Szegedi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet: kognitív tudomány, evolúciós pszichológia

2004-2006: Veszprémi Egyetem: bioetika (posztgraduális népegészségügyi hallgatók számára)

2009-től: BME Kognitív Tudományi Tanszék: neuroetika (rövid kurzus)

2012-től: HBM Közoktatási Szolgáltató Intézet Debrecen: „Általános iskolai tanárok felkészítése az erkölcstan c. tantárgy 5-8. évfolyamon történő oktatására.”

2015: ELTE PPK: Professional Issues and Ethical Problems in Psychology, A pszichoterápia és tanácsadás filozófiai, társadalmi és etikai szempontjai (magyar és angolul)

2015: Zsigmond Király Főiskola: orvosi etika; a kávéház története és kultúrája

2015: Eszterházy Károly Egyetem, Eger: filozófiatörténet, etikatörténet, általános etika, szociális etika, globális etikai dilemmák, környezeti etika, bioetika

2017-2018: ELTE PPK: A pszichoterápia etikai vonatkozásai – Pályaszocializációs kurzus

 

Kutatási témák

etika, bioetika, narratív medicina, orvosi antropológia, tudományfilozófia, a biológia filozófiája, az orvoslás filozófiája, az evolúciós elmélet történeti, orvosi és filozófiai aspektusai, filozófiai kognitív tudomány, poszttraumás növekedés, kísérleti filozófia, filozófiatörténet, filozófiai praxis, filozófiai tanácsadás, filozófiai kávéház, a halál és haldoklás filozófiai és antropológiai aspektusai

 

Nyelvismeret
Állami C típusú felsőfokú angol nyelvvizsga, 2009
Egyetemi alapfokú záróvizsga német nyelvből, 1998

 

Egyéb készségek

MS Office (Excel, Word, PowerPoint) felhasználói szintű ismerete
B-kategóriás autóvezetési engedély
gyakorlati tapasztalat egyéni filozófiai tanácsadásban, illetve csoportos, filozófiai praxis alapú beszélgetések facilitálásában (felnőttekkel és gyerekekkel)

 

Tudományos tagságok, tisztségek

2002, The International Society for History, Philosophy, and Social Studies of Biology

2009-től: a Magyar Megismeréstudományi Társaság kuratóriumi tagja

2011, Magyar Pszicho-Filozófiai Társaság

2012, Magyar Filozófiai Társaság

2012, European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare

2011-2014: a Debreceni Akadémiai Bizottság Filozófiai Munkacsoportjának titkára

2013: Bioetika Oktatók Magyarországi Munkacsoportja (BOMM)

2014-től: CELAB – a CEU bioetikai kutatócsoportjának társult tagja

 

Szervezési tevékenység

Magatartástudományi Napok szervezése, 2002 és 2005, Debrecen

Bioetika szekció szervezése Magatartástudományi Napokon: 2010 (Pécs), 2011 (Gödöllő), 2012 (Szeged)

Nemzetközi humán etológiai nyári iskola helyi szervezője, 2003, Debrecen

A Magyar Megismeréstudományi Társaság éves konferenciájának (MAKOG) szervezése, 2005, Debrecen

Darwin-napi rendezvény szervezése, 2009. márc. 12 (Debrecen)

Etika szekció szervezése: Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, 2010, Budapest

A Filozófia Világnapja alkalmából tartott rendezvények szervezése: 2010, 2011, 2012 (Debrecen), 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (Budapest)

Bioetika Kávéház szervezése a DEOEC Magatartástudományi Intézetében

Bürökpohár filozófiai műhely szervezése, 2012, Debrecen, MODEM-Műterem Galéria

Filozófiai Kávéház, Bioetikai Vitakör, Halál Kávéház Budapest, B-Terv Café, Görbe Bögre Kávéház, 2014-től; Szex Kávéház a Görbe Bögrében 218-tól; Filozófiai Könyvklub a Rauf Kávézóban 2019-től

A Performativitás kutatócsoport tagja az egri Eszterházy Károly Főiskolán (több workshop és konferencia szervezésében vett részt), 2015-től

A Performa folyóirat szerkesztője, 2015-től

A tudományos szervező bizottság tagja: Az (ön)segítés hatalma. XVII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia, Ébredések Alapítvány, Budapest, OTH, 2016. 04. 27.; XVIII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia, Ébredések Alapítvány, Budapest, OTH, 2016. 10. 18.; [A szabadság — gyógyít] XIX. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia, Ébredések Alapítvány, Budapest, OTH, 2017. 04. 11., XXI 2018. 04. 24, XXII 2018. 11. 14.

A Kharón – Thanatológiai Szemle szerkesztője, 2016-tól

Filozófiai Nyári Tábor Leányfalun az Eszterházy Károly Egyetem nyaralójában; 2019. 07. 21-25.

 

Önkéntesi tevékenység

2014-től önkéntes a Semmelweis Egyetem – Ébredések Alapítvány Kálvária téri pszichiátriai intézményében, ahol heti rendszerességgel szervez filozófiai beszélgetéseket (Filozófiai Kávéházat); 2017-ben Marx Laurával szerveztünk heti rendszerességgel filozófiai kávéházakat a Dankó utcai hajléktalanszállón.

 

Nyilvános filozófiai tevékenységek

2007-től rendszeresen szervezek Filozófiai Kávéházakat (Debrecenben, Budapesten, Egerben, Dunaújvárosban); 2014-től szervezek Halál Kávéházakat, 2018-tól Szex Kávéházat, korábban szerveztem Bioetikai Kávéházakat Debrecenben és Budapesten is, jelenleg is szervezek egy Filozófiai Könyvklub nevű nyilvános filozófiai rendezvénysorozatot; 2016-2017-ben a Civil Rádióban szerveztem egy hetente jelentkező filozófiai beszélgetést Agora címmel. 2016-tól gyerekfilozófiai foglalkozásokat is szerveztem Budapesten, a Feldmár Intézetben, illetve az egri Eszterházy Károly Egyetemen

 

Kutatói és tanulmányutak

2001: Tor Vergata Egyetem, Roma – ERASMUS-ösztöndíj (3 hónap)

2002: Élettani Intézet, Szegedi Tudományegyetem, tartós belföldi tanulmányút (1 hónap)

2002: Center for Transatlantic Studies, Maastricht, Hollandia (1 hónap)

2003: Magatartástudományi Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest, tartós belföldi tanulmányút (1 hónap)

2004: Pszichológiai Intézet, Pécsi Tudományegyetem, tartós belföldi tanulmányút (1 hónap)

2007: Indiana University, Bloomington, USA, Dept. of History and Philosophy of Science (5 hónap)

2007: 4th European Course on Biotechnology Ethics, Vilnius, Litvánia (1 hét)

2009: Indiana University, Bloomington, USA, Dept. of History and Philosophy of Science (4 hónap)

2012: Institute of Philosophical Practice, Argenteuil, France (1 hét)

2013: University of Exeter, UK, Classics and Ancient History [Campus Hungary rövid oktató tanulmányút] (2 hét)

2014: University of Crete, Rethymno, Greece, Joint Programme in Bioethics [Campus Hungary rövid oktató tanulmányút] (10nap)

 

Díjak, elismerések

OTDK, országos 3. helyezés, 1997, Eger, Társadalomtudományi Szekció [A biológiai fajok problémája és az emberi természet]

Pfizer-díj a legjobb előadónak: 2004, Veszprém, Pszichiáter Professzorok és Tanítványaik Konferenciája [Evolúciós pszichiátria]

 

Nyilvános megjelenések a médiában

A bioetika, filozófia és a filozófiai praxis területén végzett tevékenységeimről, gondolataimról több rádió- és tévécsatorna, valamint újság is beszámolt:

– Civis Rádió, Debrecen Rádió, Kossuth Rádió, Civil Rádió, Klub Rádió, Tilos Rádió

– m2, Eger TV, Líceum TV

– Magyar Narancs, index.hu, Dunaújvárosi Hírlap, Délmagyarország, Nők Lapja

 

Néhány online elérhető nyilvános előadásom, médiaszereplésem:

http://www.tveger.hu/2017/03/18/margo-2017-03-18/?fbclid=IwAR3x-3lvo3IztA5kLDqrz0_w2xQrlbTrd1qC01Tgj6GYf1lddcODpumekRQ

https://www.youtube.com/watch?v=iu4_gN3nb30&fbclid=IwAR0THsg4xJmumpLgnSj03yjP6L74UjZQHr04RDt0lfgIlaDbDGH0pZTpxCs

https://www.youtube.com/watch?v=E88Ews6fnYs&t=1s&fbclid=IwAR2NDBWT2yJMLD1RM3iJ6vvESE6gFkrSK1hVz_XoqlM4yiKu2h8UF9eGpS8

https://www.youtube.com/watch?v=y6RB5Kw9muw&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=bLu4Qii-yHc

https://videotorium.hu/hu/recordings/6359/a-moralitas-fogalma-tarsas-intuicionista-megkozelitesben

Publikáció

Teljes publikációs lista megtalálható az MTMT-ben: itt

NEMES L. (1995): Nem-reduktív szcientizmus. In: Gulyás G. (szerk.): Megkerült           dilemmák. Debrecen, 138-149

NEMES L. (2000): A biológia filozófiája: áttekintés. Vulgo. 1-2. 276-306.

NEMES, L. és MOLNÁR, P. (2002): Evolúciós pszichológia: új szintézis (?). Magyar Tudomány,47: 1, 20-32.

NEMES L. (2003): A kreatív béka filozófiája. Vulgo 2003/1, 159-170.

NEMES L. (2003): Az evolúciós pszichológia helyes kezeléséről. Világosság. 2/3. 113-126.

NEMES L (2003): A féltékenység evolúciós pszichológiája. Magyar Pszichológiai          Szemle. 2, 303-310.

NEMES L: (2003): Filozófiai diskurzusok a nem-emberi állatokról. In: Loboczky J.        (szerk.): Filozófiai diskurzusok. EKF Líceum Kiadó, Eger, 113-134.

NEMES L. (2003): Kommunikációtechnológia és filozófia. Vulgo 2003/2, 186-194.

NEMES L. (2004): Állatfelszabadítás, állati jogok és a tudomány. Disputa 2004/1, 60-65.

MOLNÁR P., NEMES L. és NAGY E. (2004): Az evolúciós diád mint fejlődési rendszer:        kölcsönös niche-konstrukció az újszülött-anya kapcsolatban. In: Pléh Cs.,    Kampis Gy.    és Csányi V. (szerk.): Az észleléstől a nyelvig. Gondolat, Bp.261-273.

NEMES L. (2004): Ember, állat gép: a kognitív tudomány evolúciója. In. Pléh Cs., Kampis        Gy. és Csányi V. (szerk.): Az észleléstől a nyelvig. 2004, Gondolat, Bp., 306-323.

NEMES, L. és MOLNÁR, P. (2004): Gén, információ, reprezentáció. In: László J., Kállai J.      és Bereczkei T. (szerk.): A reprezentáció szintjei. Gondolat, Bp. 275-290.

NEMES L. (2004): Kockázatokról és mellékhatásokról: A kockázatkommunikáció elmélete és gyakorlata. Disputa. 2004/4: 59-64.

NEMES L., MOLNÁR P. és KAKUK P. (2004): Több dolgok földön és egen: válasz Boros     János és Guttman András cikkére. Magyar Tudomány, 49: 9, 1033-1038.

NEMES L. (2005): A képiség szerepe a 20. és 21. század tudományában: A klasszikus   etológia paradigmatikus esete. In: Boros J. és András F. (szerk.): Képszemantika,     hagyomány, mobilkommunikáció. Brambauer, Pécs, 99-108.

NEMES L. (2005): Binoculars, Cameras, and Nature Films: Paths to a New Scientific    Understanding. In: Nyíri K. (ed.): Seeing, Understanding, Learning in the Mobile Age. 371-375.

NEMES L. (2006): Filozófiai intuícióink mint kognitív korlátok: Kísérleti filozófia és     kognitív tudomány In: Kubinyi E., Miklósi Á. (szerk.): Megismerésünk korlátai.   Gondolat, Bp. 259-282.

NEMES L. (2006): A bioetika három fajtája. Fundamentum, 2006/1, 5-22.

NEMES L. (2008): Egyedül maradva (Kommentár II.) LAM, 18 (6-7) 551-552.

MOLNÁR P., NEMES L. és NAGY E. (2010): Bonding brain: bonding brains in mutual           niche   construction. In: M. Brüne, F. Salter és W. McGrew (eds.): Building Bridges      between Anthropology, Medicine and Human Ethology. Tributes to Wulf      Schiefenhövel.The University Press Bochum, 125-141.

NEMES L. (2011): Salons, cafés and pubs: The European tradition of doing philosophy in         public. In: Balogh B. Baltatescu S., Bernáth K., Bíró-Kaszás É., Hatos A.           (szerk.): Proceedings of the International Conference: European, National and         Regional Identity. Editura Universitatii din Oradea. 831-846.

NEMES L. (2011): A bőség zavara: Az emberi döntéshozatali mechanizmusok és az új   paternalizmus a bioetikában. Orvostovábbképző Szemle. 18. 11. 70-76.

NEMES L. (2012): Megismerés és praxis: A filozófia céljai. Magyar Tudomány. 3. 362- 366.

NEMES L. (2012): A filozófiai kávéház és a nyilvános filozofálás európai hagyománya. Nagyerdei Almanach. (3) 4. 2012/1. 1-37.

NEMES L. (2012): Bioetika a tévéből: Doktor house esete. Meditor 2011/2. 101-109.

NEMES L. (2012): Filozófiai praxis az egészségügyben. LAM. 2012 (22) 8-9. 550-557.

NEMES L. (2012): Szituáció, erény és lelemény: Az erkölcsi felelősség kérdése egykor és     ma. Magyar Filozófiai Szemle. 2012 (56) 3. 65-81.

NEMES L. (2012): A test és a lélek gyógyítói: Orvoslás és filozófiai terápia az ókortól   napjainkig. Nagyerdei Almanach. 2012 (3) 5, 2012/2. 1-13.

NEMES L. (2013): A nyilvános értelmiségi és a filozófiai praxis. In: Antal Éva és Valastyán Tamás (szerk.): Kritikai mintázatok: Tanulmánykötet Angyalosi Gergely 60. születésnapjára. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. 246-264.

TANYI ZS., SZLUHA K., NEMES L., KOVÁCS S., BUGÁN A. (2014): Health-related        quality of life, fatigue, and posttraumatic growth of cancer patients undergoing radiation therapy: A longitudinal study. Applied Research in Quality of Life. 9, 617–  630.

NEMES L. (2014): A filozófiai tanácsadás és a pszichológia. Nagyerdei Almanach. 2013/2, 49-85.

NEMES L. (2014): “Filozofálni annyi, mint felkészülni a halálra” – Filozófiai praxis az élet végén. Kharón: Thanatológiai Szemle, 2014/1, 1-19.

NEMES L. (2014): Halál Kávéház – Egy új mozgalom a halálról való nyilvános diskurzus előmozdítására. Kharón: Thanatológiai Szemle, 2014/1, 42-48.

NEMES L. (2014): A klinikai etika visszatérése. LAM. 24(7), 386–392.

TANYI ZS., SZLUHA K., NEMES L., KOVÁCS S., BUGÁN A. (2015): Positive consequences of cancer: Exploring relationships between posttraumatic growth, adult attachment, and quality of life. Tumori, Marc-Apr; 101 (2), 223-31.

NEMES L. (2015): Athén, Hellász, Európa: Vajda Mihály 80. születésnapjára. In: Valastyán  T. és Széplaky G. (szerk.) Az aligtól a túlig: Bevezetés Vajda Mihály gondolkodásába: pszeudo-szótár. DUPRESS Kiadó, 23-32.

NEMES L. (2015): A filozófiai tanácsadás fundamentális etikája. In: Loboczky J. (szerk.): Teória és praxis – az önformálás filozófiai-etikai dimenziói. Eger, 129-142.

NEMES L. (2015): Bioetika különszám (szerk.), Századvég, 2015/2, 74.

NEMES L. (2015): Narratív medicina és bioetika. Századvég, 2015/2, 74. 43-67.

NEMES L. (2015): A városi filozófia mint életmód. Performa, 2015/1

NEMES L. (2015): A betegség mint fenomenológiai tapasztalat. Nagyerdei Almanach,   2015/1. 21-33.

NEMES L. (2016): A filozófiai kávéház mint terápiás közösség. LAM, 26 (11-12), 527-535.

http://www.elitmed.hu/upload/pdf/a-filozofiai-kavehaz-mint-terapias-kozosseg-14633.pdf

NEMES L. (2016): A filozófiai kávéház mint performatív aktus. Performa, 2016/2.

NEMES L. (2017): Gyerekfilozófia és filozófiai kávéház. In: Lehmann Miklós, Eszterág Ildikó (szerk.): Gondolkodni-más-hogy? Tanulmányok a gondolkodásfejlesztés      lehetőségeiről kisgyermekkorban, ELTE TÓK, Bp., 153-176.

GEISZBÜHL-SZIMON P., NEMES L. (2017): Halál Kávéház Budapest. Kharón:        Thanatológiai Szemle, 2017/4, 32-46.

NEMES L. (2018) Filozófiai tudás vs. filozofálás: A közösségi filozofálás praxisa. Elpis, 17. 181-193.

NEMES L. (2019): Urban philosophy as a way of life. Performa, 2018/2.

NEMES L. (2019): Intellektuális erények a jellemnevelésben (előkészületben)

 

Egyéb közlemények

 NEMES L. (2003): Review of Alan Rabinowitz’s Chasing the Dragon’s Tail. Electronic Green  Journal (18) 1 Earth Day

NEMES L. (2003). Állati gyógymódok. Vadon 2003/4, 38-39.

NEMES L. (2003): Molnár Péter és a magatartástudományok. Látlelet. 2002. 5. 8.

NEMES L. (2004): Az etológia klasszikus tradíciójának életben tartója. Semmelweis Egyetem.   2004. május 14.

NEMES L.: (2004): Tudatosságpolémia. Disputa. 2004/9. 60-63.

NEMES L. (2005): MAKOG 13, Debrecen. MedIQ-slap. febr. 13.

NEMES L. (2011): Nálatok laknak-e állatok? In: Topál J., Miklósi Á. (szerk.): 20 éves az Etológia Tanszék, 75 éves Csányi Vilmos. ELTE, Bp. 57-60.

TŐZSÉR J. és NEMES L.: (2012): Vérfertőzés, kutyaevés, csirkeszekálás. Élet és           Irodalom, február 24, 13.

NEMES L. (2012): Filozófiai praxis az egészségügyben (konferencia absztrakt). Népegészségügy.

NEMES L. (2015): Postautonomy bioethics and narrative clinical ethics consultancy       (absztrakt). New Medicine (19) special edition, 14.

NEMES L. (2015): Recenzió Atul Gawande Mert egyszer meghalunk című könyvéről.   Kharón. 2015/4.

NEMES L. (2016): Recenzió Nigel Warburton A filozófia rövid története című könyvéről. KuK

NEMES L. (2016): Sampon és szabadság. HVG Extra: Business, 2016/3

NEMES L. (2016): Arisztotelész, CEO. HVG Extra: Business, 2016/4, 110-111.

NEMES L. (2017): Történetmesélés és identitás: Narratív üzletfilozófia. HVG Extra:      Business, 2017/1, 110-112.

NEMES L. (2018): Filozofáló gyerekek? Mindennapi Pszichológia 10 (2) 35-37.

NEMES L. (2018): Filozófia a kávéházban: tabu vagy nem tabu? In Singer Magdolna:   Szextörténetek, HVG Könyvek Kiadó, Bp., 273-283.

NEMES L. (2018): O tempora, o mores! Recenzió Steven Pinker Az erőszak alkonya című művéről.

NEMES L. (2019): Életre szóló kaland? (Jean Kazez The philosophical parent című        könyvéről), MŰÚT, 2019 február

 

Fordítás

Peter Singer: Minden állat egyenlő [All Animals Are Equal]. Vulgo 2003. 3. 208-217.

Costica Bradatan: Filozófia, egy véres ügy. Performa, 2015/1

Costica Bradatan: Fény a jövőbe: a haldokló test politikai szerepei. Performa, 2015/2

 

Előadások konferenciákon, tudományos rendezvényeken

 

Magyar nyelvű rendezvények

NEMES L.: Az evolúciós pszichológia helyes kezeléséről. Gép a szellemben konferencia, Miskolci Egyetem, 2000. november 10-11.

NEMES L.: Állatfilozófia 1-2. Vulgo Szalon, Debrecen, 2001.

NEMES L.: Az általános intelligencia mítoszán túl: az evolúciós pszichológia politikája. MAKOG, Visegrád, 2001. február 1-3.

NEMES L.: Filozófiai diskurzusok a nem-emberi állatokról. Filozófiai diskurzusok konferencia, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2002. június 6-7.

NEMES L.: Ember, állat, gép: a kognitív tudomány evolúciója. MAKOG, Visegrád, 2002. január 28-30.

NEMES L.: Evolúciós pszichiátria. Pszichiáter Professzorok és Tanítványaik Klubja. Veszprém, 2002. április

MOLNÁR, P. és NEMES L.: Gén, információ és reprezentáció. MAKOG, Pécs, 2003. január 30-február 2.

NEMES L.: Evolúciós pszichológia. Szegedi Pszichológus Napok, 2003. március

NEMES L.: Filozófiai intuícióink mint kognitív korlátok: Kísérleti filozófia és kognitív tudomány. MAKOG, Tihany, 2004. január 6-8.

NEMES L.: Az evolúciós pszichológia filozófiája, Vulgo Szalon, Tokaj, 2004.

NEMES L.: Vegyük komolyabban az állatokat! Magatartástudományi Napok, Pécs, 2004.

NEMES L.: A kockázat-kommunikáció elmélete és gyakorlata. A Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Debrecen, 2004. május 27-29.

NEMES L.: A racionalitás-vita a filozófiában és a kognitív tudományban. Lakatos Imre előadások, Debrecen, 2004. november 4.

NEMES L.: A képiség a 20. század tudományában: A klasszikus etológia esete. Nyíri Kristóf filozófiája konferencia, Pécs, 2004. november 8.

NEMES L.: Egy feltörekvő új terület: az etológia filozófiája. ELTE TTK, Tudományfilozófia szeminárium, 2005. március 7.

NEMES L.: Affektív etológia. MAKOG, Debrecen, 2005. január 28-30.

NEMES L.: A kognitív idegtudomány és a bioetika találkozása: A neuroetika kibontakozása. MAKOG, Tihany, 2006. január 25-27.

NEMES L.: A korlátozott racionalitás koncepció tündöklése és tündöklése. A Magyar Pszichológiai Társaság  Nagygyűlése. Budapest, 2006. május 25-27.

NEMES L.: Tudatkutatás és bioetika. MAKOG, Eger, 2007. január 19-21.

NEMES L.: A hétköznapi és a tudományos gondolkodás összekapcsolódása az etológiában. Határmunkálatok a tudományban és a publikus tudományfelfogás konferencia, ELTE, Budapest, 2008. május 29-30.

NEMES L.: Konrad Lorenz mechanisztikus tudományfilozófiája. MAKOG, Budapest, 2008. június 30-július 2.

NEMES L.: Az Önkéntes Egyszerűség Mozgalom és a környezeti tudatosság. Fejlődés és környezeti felelősség: környezetetikai konferencia, Szeged, 2008. szept. 25-26.

NEMES L.: Darwinizmus, spiritualitás és az élet értelme. Darwin-nap, DAB, Debrecen, 2009. február 12.

NEMES L.: Affektív előrejelzés és az új paternalizmus. Kognitív Eszmetörténeti Kör, ELTE-PPK, Budapest, 2009. október 20.

NEMES L.: Az autonóm ágencia problémája a mai pszichológia fényében. X. Magatartástudományi Napok, Pécs, 2010. május 25-26.

NEMES L.: Új szempontok a bioetikaoktatásban. A Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése 2010. május 27-29.

NEMES L.: A moralitás fogalmának változásai: néhány empirikus megfontolás. Nyelv, hatalom, morál. ELTE, Budapest, 2010. szeptember 30. – október 1.

NEMES L.: Neuroetika és személyes azonosság. A személy bioetikai kontextusai, Debrecen, 2010. november 22.

NEMES L.: A bőség zavara: A paternalizmus kérdései a mai bioetikában. DEOEC, Kapcsolat Napja, 2011. február 19.

NEMES L.: Az Alba eset: Transzgenikus művészet és bioetika. Bioetikai témák a művészetben. Debrecen, 2011. április 29.

NEMES L.: Az érték problémája a pszichológiai munkában. A Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Budapest, 2011. május 25-27.

NEMES L.: Miként gondolhatjuk újra a csúszós lejtő argumentum bioetikai érvényességét a mai pszichológia fényében? XI. Magatartástudományi Napok, Gödöllő, 2011. június 28-29.

NEMES L.: Pierre Hadot szókratikus kávéháza. A gyógyító művészetek és a gyógyítás művészetének antropológiája. III. Budapest-Tiszanána Nyári Egyetem.  2011. július 1-9.

NEMES L.: A kevesebb több?: A választási opciók száma és az autonómia problémája a népegészségügyi etikában. A Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének V. Konferenciája, Szeged, 2011. augusztus 31-szeptember 2.

NEMES L. és TŐZSÉR J.: Metaetikai intuíciók: Az önmagunkkal szembeni kötelességek. Morális felelősség konferencia, Budapest, 2012. 06. 02.

NEMES L.: Az orvosetika hippokratészi tradíciója és a rejtett kurrikulum az orvosképzésben (előadás és kerekasztal-beszélgetés) XII. Magatartástudományi Napok, Szeged, 2012. 06. 14-15.

NEMES L.: Filozófiai praxis az egészségügyben. Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének VI. Konferenciája, Budapest, 2012. 09. 5-7.

NEMES L.: WEIRD filozófia? – avagy kik is azok a filozófusok, akiknek az intuícióiról beszélünk? Filozófiai intuíciók – Filozófusok az intuícióról. Bükkszentkereszt, 2012. 10. 26-27.

NEMES L. és MOLNÁR P.: A test és a lélek gyógyítói: Orvoslás és filozófiai terápia az ókortól napjainkig. Humán tudományok az egészségügy kontextusában. Debrecen, 2012. 11. 08.

NEMES L.: A filozófiai praxis elméleti alapjai. Theoretical Philosophy Forum, ELTE BTK, Budapest, 2013. 02. 27.

NEMES L.: A moralitás fogalma társas-intuícionista megközelítésben. Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport előadássorozata, Debrecen, 2013. 04. 15.

NEMES L: A klinikai etikai tanácsadás oktatása. BOMM (Bioetikai Oktatók Magyarországi Munkacsoportja), Debrecen, 2013. 06. 04.

NEMES L.: Gondolatok id. Imre József Orvosi Ethika című könyvének újrakiadása kapcsán. XIII. Magatartástudományi Napok, Debrecen, 2013. 06. 20-21.

NEMES L.: Design, természet és bioetika. Szimpózium a MODEM-ben – a Design Hét 2013 Természetrajz című kiállításához kapcsolódóan. Debrecen, 2013. 10. 25.

NEMES L.: A filozófiai tanácsadás fundamentális etikája. Teória és praxis – az önformálás filozófiai-etikai dimenziói konferencia. Eger, 2013. 11. 14-15.

NEMES L.: A filozófiai kávéház és a nyilvános filozofálás európai hagyománya. A Magyar Filozófiai Társaság Tanári Munkacsoportja országos konferenciája. Budapest, ELTE, 2013. 11. 16.

NEMES L.: “Filozofálni annyi, mint felkészülni a halálra” – Filozófiai praxis az élet végén. A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület XI. Országos Kongresszusa, Zalaegerszeg, 2014. 03. 27-29.

ZANA Á., KEGYE A., ORBÁN E., NEMES L.: „A pszichoszociális ellátás lehetséges útjai a hospice-ban” workshop. A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület XI. Országos Kongresszusa, Zalaegerszeg, 2014. 03. 27-29.

NEMES L.: „Vannak önnek filozófiai igényei?” – Filozófiai praxis és a BPSS orvosi modell. A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása. A Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás EASA Hálózat nyári akadémiája. Nagykőrös, 2014. 06. 30. – 07. 04.

NEMES L.: Neuroetika és új paternalizmus. NERRI project, CEU, Bp., 2014. 10. 10.

NEMES L.: Is philosophy an American discipline? Theoretical Philosophy Forum, ELTE BTK, Filozófiai Intézet, 2014. 11. 26.

NEMES L.: Mi a humanizmus? Filozófia Világnapja, kerekasztal-beszélgetés, Budapest, Benczúr Ház, 2014. 11. 20.

NEMES L.: Szituácionizmus, választástervezés és a kiterjesztett elme: Az erkölcsi jellem lehetősége. BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, 2015. 02. 23.

NEMES L.: A Filozófiai Kávéház elmélete és gyakorlata. BTK Tudományos Dzsembori, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015. 05. 12.

NEMES L.: Korreferencia Ronkay Margit (BME GTK): Polányi Mihály és Christopher Hookway az érzelmek episztemológiai szerepéről című előadásáról, Ütközéspontok 2. konferencia (Cselekvés, autonómia és felelősség), Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2015. 05. 22-23.

NEMES L.: A filozófiai kávéház elmélete és gyakorlata. Sunday Assembly, Aurora, Budapest, 2015. 05. 31.

NEMES L.: A filozófiai kávéház mint performatív aktus. Performatív Aktusok Konferencia, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015. 09. 25-26.

NEMES L.: Posztautonómiai bioetika és a narratív klinikai etikai tanácsadás, IV. Betegjogi Szakmai Nap és Konferencia, Semmelweis Egyetem, Budapest, 2015. 10. 09.

NEMES L.: Hol a helye az érzelmeknek? – Az érzelem és a kiterjesztett elme. Érzelem Konferencia, MTA Filozófiai Intézet, 2016. 02. 25-26.

NEMES L.: Mit tanulhat a filozófia a slam poetrytől? Filozófia: Tudomány és/vagy praxis konferencia (25 éves a Filozófia Tanszék), EKF, Eger, 2016. 03. 17.

NEMES L.: Az (anti)pszichiátria biopolitikája. Biopolitika és Etika előadássorozat, Filozófiai Kollégium, ELTE, Esztétika Tanszék, Budapest, 2016. 03. 30.

NEMES L.: Filozófia és terápia. Az (ön)segítés hatalma. XVII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia, Ébredések Alapítvány, Budapest, OTH, 2016. 04. 27.

NEMES L.: Filozófiai kávéház workshop. Az (ön)segítés hatalma. XVII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia, Ébredések Alapítvány, Budapest, OTH, 2016. 04. 27.

NEMES L.: Mindennapi etikai dilemmák workshop. Az (ön)segítés hatalma. XVII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia, Ébredések Alapítvány, Budapest, OTH, 2016. 04. 27.

NEMES L.: Korreferencia Bárdos Dániel „Az emergens-karakter kritérium az evolúció hierarchikus modelljeiben, avagy miért nem gyengén emergens fajszintű tulajdonság a földrajzi elterjedés?” című előadásáról [plusz az Etika szekció elnöke] Ütközéspontok 3. konferencia, BME, Budapest, 2016. 05. 20-21.

NEMES L.: A gyerekfilozófia és a filozófiai kávéház. GONDOLKODNI-MÁS-HOGY? konferencia, ELTE TÓK, Budapest, 2016. 06. 01.

NEMES L.: Matula bácsi mint nevelő. Gyermekfilozófia és nevelésfilozófia – konferencia. ELTE TÓK, Budapest, 2016. 11. 25.

NEMES L., Danka Z.: Találkozásom a filozófiával – A filozófiai kávéház tapasztalatai. Első pillantás – találkozásom a filozófiával konferencia, VEAB, Veszprém, 2016. 12. 02.

NEMES L.: A filozófia mint „terápia”. Szenior Akadémia, Zsigmond Király Egyetem, Budapest, 2017. 03. 16.

NEMES L.: Lét és birtoklás.  Hamvas Béla Collegium, Budapest, 2017. 03. 29.

NEMES L.: „Szabadság” – Filozófiai Kávéház workshop. XIX. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia. Ébredések Alapítvány, Budapest, 2017. 04. 11.

NEMES L.: Narratív medicina az élet végén. Halál, sors, önazonosság – Konferencia, Magyar Fenomenológiai Egyesület, ELTE, Budapest, 2017. 05. 12-13.

NEMES L.: Filozófiai tudás vs. filozofálás: A közösségi filozofálás praxisa. DOSZ Filozófiatudomány Osztály Praxis-vita, PPKE, Bp., 2017. 05. 26.

NEMES L.: Kognitív tudomány a bioetikában. MAKOG, Budapest, 2017. 08. 31.

NEMES L.: Kerekasztal-beszélgetés a gyakorlati filozófiáról. Filozófiai Teaház, PPKE, Bp., 2017. 10. 27.

NEMES L.: Filozófiai praxis. Szenior Akadémia, Zsigmond Király Egyetem, 2017. 10. 28.

NEMES L.: A halál humanista felfogása. Magyar Humanista Társaság, Szeged, 2017. 10. 31.

NEMES L.: A nyilvános értelmiségi és a filozófiai praxis. Galilei Fórum, Budapest, 2017. 11. 12.

NEMES L.: Narratív fordulat az üzleti etikában és filozófiában. Venustus. Gárdony, 2017. 11. 17.

NEMES L.: Gyermekfilozófia az erkölcstan oktatásában, műhelykonferencia, ELTE TÓK, Bp. 2017. 11. 30.

NEMES L.: A filozófia, mint beszélgetés – a beszélgetés filozófiája. Vírus-estek, Bp., 2018. 02. 28.

NEMES L.: Workshop a robotika jövőjéről. Startup Safary, Bp., 2018. 04. 19.

NEMES L.: A futball fenomenológiája. Magyar Fenomenológiai Társaság Konferenciája, ELTE, Bp., 2018. 04. 20.

NEMES L.: Workshop az életközépi átmenetről. XXI. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia, Bp. 2018. 04. 24.

NEMES L.: Mire tanítunk, amikor gondolkodni tanítunk? III. Gondolkodni-más-hogy? Konferencia, ELTE TÓK, Bp., 2018. 05. 29.

NEMES L.: Elveszett generáció? – Mi lett a rendszerváltás utáni filozófusnemzedékkel? Témaválasztási dilemmák a 21. századi filozófiában” konferencia. Wesley Főiskola, Bp., 2018. 10. 18.

NEMES L.: Fogas kérdések: az NLP és a gépi tanulás jogi és etikai kérdései. Meetup, Bp., 2018. 10. 18.

NEMES L.: Az értelem élete: Kritikai gondolkodás a pszichiátriai rehabilitációban. XXII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia, Bp., 2018. 11. 14.

NEMES L.: Szókratész és az igazság pillanatai. Konferencia Tőzsér János Az igazság pillanatai című könyvéről, PAB, Pécs. 2019. 01. 17.

NEMES L., TŐZSÉR J.: A példakép az erkölcsfilozófiában. EKE. Eger, 2019. 02. 14.

NEMES L.: A gyermekvállalás etikája és filozófiája. EKE, Eger, 2019. 02. 26.

NEMES L.: Társállatok tartásának etikája. Fazekas+ Fesztivál, Fazekas Mihály Gimnázium, Bp., 2019. 03. 20.

NEMES L.: Társállatok tartásának etikája. EKE, Eger, 2019. 04. 09.

NEMES L.: Filozófiai tanácsadás. Belső Csend Alapítvány, Őrbottyán, 2019. 05. 03.

NEMES L.: Az élet értelméről. EKE, Eger, 2019. 05. 14.

NEMES L.: Mit keres az erkölcs a hálószobánkban? Kerekasztal beszélgetés. Kelet Kávéház, Bp., 2019. 06. 03.

 

Nemzetközi rendezvények

MOLNÁR, P., NEMES, L. NAGY, E.: The ‘bonding brain’. Symposium on Evolution of the Brain and Cognition (Organized by Jean-Pierre Changeux and Eörs Szathmáry), Collegium Budapest, Budapest, Hungary, 2002.

NEMES L.: Nature, red in tooth and claw – violence in nature films. Image/Text/Representation/Multimedia, University of Szeged, Hungary, 2005. 25-27 May

NEMES L.: Binoculars, cameras and nature films: Paths to a new scientific understanding, Seeing, Understanding, Learning in the Mobile Age, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary, 2005. 28-30 April

NEMES L.: Binoculars, cameras and nature films: Some epistemological aspects of ethology. ISHPSSB, University of Guelph, Canada, 2005. 13-17 July

NEMES L.: A new war against animals: The Animal Liberation movement under the threat of avian flu epidemic, Avian Flu: Ethical, Social and Economic Implications, Central European University, Budapest, Hungary, 2006. 7 April

NEMES L.: Toward a multidirectional approach to the relationship between bioethics and basic sciences: A case study in neuroethics. EACME Conference, Leuven, Belgium, 2006. 28-30 September

NEMES L.: Publicity, bioethics & the science of consciousness: The role of case studies of chronic diseases of consciousness in current bioethics, neurosciences and clinical neurology. Toward the Science of Consciousness Conference, Budapest, Hungary, 2007. 23-27 July

NEMES L.: Salons, cafés, and pubs: The European tradition of doing philosophy in public. European, National, and Regional Identity Conference, Oradea, Romania, 2011. 24-26 March

NEMES L.: The slippery slope argument as a kind of precommittment. 10th Losinj Days of Bioethics, Losinj, Croatia, 2011. 15-18 May

NEMES L.: Situation, virtue, and wit: The question of moral responsibility – then and now. seminar at the University of Exeter, Dept. of Classics and Ancient History. Exeter, England, 2013. 05. 22.

NEMES L.: Dual-process theories and moral virtues in ancient and contemporary philosophical practice. Identity and Self-respect Conference, University of Debrecen, 2013. 06. 6-8.

NEMES L.: WEIRD philosophy? Is philosophy the most American discipline? 23rd World Congress of Philosophy. Athens, Greece, 2013. 08. 4-10.

NEMES L.: Az európai kávéházi kultúra hatása a társadalmi nyilvánosságra és filozófiai gondolkodásra: Egy diskurzuselméleti megközelítés. 2. Argumentor Műhely. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Románia, 2013. 09. 13.

NEMES L.: Conversation as ethics: Richard M. Zaner’s model of narrative clinical ethics consultation. Is a universal morality possible? International conference organized by the Institute of Philosophy of the Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences. 8–9. May 2014, Budapest

NEMES L.: Facebook and Philosophy. (organizer, chair and speaker of the section) ARGUMENTOR Conference, Partium Christian University, Nagyvárad/Oradea, Romania, 4-6 September 2014

NEMES L.: Who is the philosopher anyway? On What It Is: The Philosophy of Philosophy. 12-15 February, 2015, Eötvös Collegium, Budapest (plenary lecture)

NEMES L.: The Philosophical Café as Philosophy. The Registers of Philosophy Conference, Pázmány Péter Catholic University, Budapest, 2015. May 9.

NEMES L.: A filozófiai kávéház mint terápiás közösség. Argumentor Műhely, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Románia, 2015. 09. 11.

NEMES L.: The shame of addiction. Introductory speech at the bioethics reading group organized by CELAB. Central European University, Budapest, 2015. 10. 02.

NEMES L., TŐZSÉR J.: Analytic philosophy as philosophical practice:
Conceptual analysis, Stoic mindfulness, and intellectual virtues. The Stoic Tradition Conference, ELTE, Budapest, 2017. 03. 24-25.

NEMES L.: High-level meeting with non-confessional organisations on Artificial Intelligence. European Commission, Brussels, Belgium, 2018. 06.18.

NEMES L.: Taboo or not taboo: Sex and death in philosophy, art and design. Biomimicry & Connectivity – Arts & Design Workshop, Bp., 2018. 10. 12.

 

 

Néhány hivatkozás különböző publikációimra

  • Stephen Crowley and Colin Allen (2008): Animal behavior. In. Michel Ruse (ed.): The Oxford Handbook of Philosophy of Biology. Oxford University Press, Oxford-New York, 327-348.

[Nemes László (2005): Binoculars, cameras, and nature films: Some epistemological aspects of ethology. International Society for the History, Philosophy, and Social Studies of Biology. Guelph. Available at: http://www.fil.hu/mobil/2005/Nemes_abst.pdf. Accessed Dec1, 2007.]

  • Marc Bekoff: Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare (2nd ed.) Greenwood Press, 2010; 6. o.
  • Zemplén Gábor–Kutrovátz Gábor: A tudomány heterogenitása és a naturalizmus. MFSZ, 2010/1, 87-110.

[Nemes László–Molnár Péter–Kakuk Péter (2004): Több dolgok földön és égen. Magyar Tudomány. 9. 1033–1038.]

[Nemes László (2012): Filozófiai praxis az egészségügyben. LAM, 22 (8-9), p. 550-557.)

  • Sárkány Péter (2014): A filozófia mint praxis: Tanulmányok a filozófia, a pszichoterápia és a szociálpedagógia határterületeiről. L’Harmattan Kiadó, Budapest.

[Nemes László (2012): Megismerés és praxis: A filozófia céljai. Magyar Tudomány. 3. 362-       366.

Nemes László (2012): Filozófiai praxis az egészségügyben. LAM. 2012 (22) 8-9. 550-557.]

  • Pléh Csaba (2002): A lélek darwinistái. Magyar Tudomány (48) 1. 3-7. újranyomva: Pléh Csaba (2008): A lélek és a lélektan örömei. Gondolat Kiadó, Budapest

Pléh Csaba (2002): Darwinians of the soul. Praehistoria vol. 3. 315-325.

[Nemes László–Molnár Péter (2002): Evolúciós pszichológia: új szintézis (?). Magyar Tudomány, 2002/1: 20–32.]

  • Kis Tamás: Az evolúciós gondolkodás a nyelvészetben. Előadás a Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvészeti Munkabizottságának „A nyelvtudomány újabb ágainak és irányzatainak bemutatása” sorozatában (2003. december 3.).

[Nemes László–Molnár Péter (2002): Evolúciós pszichológia: új szintézis (?). Magyar Tudomány, 2002/1: 20-32.]

  • Kis Tamás: Szleng és karnevál. In: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Szerkesztette: Benő Attila, Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor (1. kötet). Kolozsvár, 2007. 455-464.

[Nemes László–Molnár Péter (2002): Evolúciós pszichológia: új szintézis (?). Magyar Tudomány, 2002/1: 20-32.]

  • Tari Gergely (2015): A mentális zavar fogalom definíciós nehézségei. Századvég (előkészületben)

[Nemes László (2000): A biológia filozófiája: áttekintés. Vulgo (2) 1-2, 276-306.]

  • Molnár Gábor (2012): Intuíciók, tapasztalatok és gyakorlati érdekek a filozófiában. Magyar Tudomány. (173) 9. 1103–1109.

[Nemes László (2012): Megismerés és praxis: a filozófia céljai. Válasz Nánay Bence vitaindító írására. Magyar Tudomány. 173, 3, 362–366.]

 

Legfontosabb angol nyelvű publikációk:

 NEMES L. (2011): Salons, cafés and pubs: The European tradition of doing philosophy in public. In: Balogh B. Baltatescu S., Bernáth K., Bíró-Kaszás É., Hatos A.  (szerk.): Proceedings of the International Conference: European, National and Regional Identity. EdituraUniversitatii din Oradea. 831-846.

 MOLNÁR P., NEMES L. és NAGY E. (2010): Bonding brain: bonding brains in mutual niche construction. In: M. Brüne, F. Salter és W. McGrew (eds.): Building Bridges      between Anthropology, Medicine and Human Ethology. Tributes to Wulf      Schiefenhövel.The University Press Bochum, 125-141.

NEMES L. (2005): Binoculars, Cameras, and Nature Films: Paths to a New Scientific    Understanding. In: Nyíri K. (ed.): Seeing, Understanding, Learning in the Mobile Age. 371-375.

TANYI ZS., SZLUHA K., NEMES L., KOVÁCS S., BUGÁN A. (2014): Health-related        quality of life, fatigue, and posttraumatic growth of cancer patients undergoing radiation therapy: A longitudinal study. Applied Research in Quality of Life. 9, 617–  630.

TANYI ZS., SZLUHA K., NEMES L., KOVÁCS S., BUGÁN A. (2015): Positive       consequences of cancer: Exploring relationships between posttraumatic growth, adult         attachment, and quality of life. Tumori, Mar-Apr;101(2), 223-31.

NEMES L. (2019): Urban philosophy as a way of life. Performa, 2018/2.