Téma: A családi állapot (különös tekintettel a házastársi/élettársi valamint az elvált családi állapotok) és az egészségi állapot összefüggései, valamint a szülői konfliktusok és a gyerekek egészségi állapotának vizsgálata.

 Témavezető: Balog Piroska

E-mail:

 Munkacsoport tagjai:

Intézeti munkatársak: Szepes Mária, Kovács Éva (PhD hallgatók), Czine Gréta (SE hallgató)

Külső munkatársak: Mészáros Eszter, Szabó Gábor

A kutatás célja

Az egészség sérülése a családi kapcsolatokra is hatással van, ugyanakkor a házastársi konfliktusok, nemcsak a mentális egészséget rontják (növelve a szorongásos és depressziós tünetek számát) de fiziológiai változásokat is okoznak. Kutatásunk során azt vizsgájuk, hogy a családi állapot (különös tekintettel a házastársi/élettársi valamint az elvált családi állapotok), valamint a házastársi stressz milyen összefüggéseket mutat a (mentális és fizikai) egészégi állapottal. Ugyanakkor a családi konfliktusok, a válás, hatással vannak a gyermekek egészségére, fejlődésére. Tervezzük a nemzetk
özileg alkalmazott Szülői Konfliktusok Érzékelését Mérő Skála (The Children’s Perception of Interparental Conflict Scale; CPIC) magyar gyermekek körében történő validálását és standardizálását.

 

A témához kapcsolódó publikációk:

Czine Gréta: A házastársi konfliktusok és a gyermekek egészsége közötti összefüggések (szakdolgozat) (2017) Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Témavezető: Dr. Balog Piroska

Szepes, Mária ; Kovács, Éva ; Balog, Piroska: Krízis a családban – a családi kapcsolatok minősége és az egészségi állapot összefüggései. In: Kiss, Enikő Csilla; Makó, Hajnalka (szerk.) A gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana. Pécs: Pro Pannonia Kiadó, (2015) pp. 166-181. , 16 p.

Konkoly, Thege Barna ; Kovács, Éva ; Balog, Piroska (2014): A bifactor model of the Posttraumatic Growth Inventory. HEALTH PSYCHOLOGY AND BEHAVIORAL MEDICINE 2 : 1 pp. 529-540. , 12 p. (2014)

P. Balog, P. Falger, G. Szabó, Cs L. Dégi, Éva Kállay, A. Stauder, A Székely, M S. Kopp, 2013): Marital distress, treatment for hypertension and depression – gender differences. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, Vol. 13, No. 2, September 2013, 371-384.

Kovács É, Balog P, Mészáros E, Kopp M (2013): A házastársi, élettársi és elvált családi állapot összefüggései a mentális egészséggel. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 14 (3), 205—230, DOI: 10.1556/Mental.14.2013.3.2

Balog P, Székely A, Szabó G, Kopp M (2006) A Rövidített Házastársi Stressz Skála pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 7 (3): 193-203.