Betűméret: A A A

Dr. Lajtai László

Önéletrajz

Személyi adatok

Születési idő:    1964.11.15.
Elérhetőségek: Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., tel.: +36-1-210-2930,  fax: +36-1-2102953, e-mail: lajlasz [KUKAC]net [PONT] sote [PONT] hu.

Képzettség
Érettségi: 1982
Diplomák:
–    Általános orvos: Semmelweis Orvostudományi Egyetem 1989
–    Kulturális antropológus: Eötvös Lóránd Tudományegyetem 1998
Szakvizsgák:
–    Pszichiátria: 1993
–    Pszichoterápia: 1995
–    Gyermekpszichiátria: 1997

Nyelvismeret
Felsőfokú nyelvvizsga: angol, német, spanyol, olasz
Középfokú nyelvvizsga: portugál

Munkahelyek
1989-1997: Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
1997-től: Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet
20082015: University of Edinburgh (PhD hallgató)

2017-től: Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Klinikai Pszichológia Tanszék

Oktatás
Orvosi antropológia, pszichoterápia, orvosi pszichológia és pszichoszomatika tárgyak oktatása

Kutatási terület
Többnyelvűség és pszichiátria
Kóros szerhasználat kockázati és protektív tényezői
Orvostanhallgatók pályaszocializációja

 

 

Publikációi

Magyar nyelvű publikációk
Könyvfejezetek:
1.    Lajtai László (1998): Gyermekkori magatartászavarok kezelésének néhány fontosabb szempontja. In: Magatartászavarok a gyermekkorban (Gyakorlati gyermekgyógyászat jegyzet). Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Medicom Glaxo Wellcome, Budapest, 26-28.
2.    Lajtai László (2000): Nárcisztikus jelenségek az aktuálisan jellemző drogfogyasztó magatartásokban. In: Demetrovics Zsolt (szerk.): A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák. Animula, Budapest. 183-198.
3.    Lajtai László (2000): “Párbeszéd orvos és beteg között” – A képzés tanulságai. In: Párbeszéd orvos és beteg között. Az Optimum – Összefogás a fogyasztókért Alapítvány kiadványa, Budapest, 29-33.
4.    Lajtai László, Csoboth Csilla és Kopp Mária (2006): Az életminőség javításának nem adaptív kísérletei: illegális szerfogyasztás és alkoholabúzus. In: Kopp Mária és Kovács Mónika (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semelweis Kiadó, Budapest, 194-202.
5.    Lajtai László (2007): Alkoholhasználat és alkoholfüggőség. Miért éppen alkohol? In: Demetrovics Zsolt (szerk.): Az addiktológiai alapjai I.. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 73-106.
6.    Lajtai László (2008): Kapcsolat roma (cigány) páciensekkel. In: Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció. átdolg. kiad.  Medicina, Budapest, 335-350,
7.    Füredi János, Harmatta János, Lajtai László (2009): A pszichiátria társadalmi vonatkozásai. In: Füredi János, Németh Attila, Tariska Péter, Belső Nóra (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. 4., átdolgozott. kiadás. Medicina, Budapest, 122-131.
8.    Harmathy Éva, Lajtai László, Sztanó Flóra (2009): A Bálint-csoportok aktualitása. In: In: Füredi János, Németh Attila, Tariska Péter, Belső Nóra (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. 4., átdolgozott. kiadás. Medicina, Budapest, 768-771.
9.    Osváth Péter, Kovács Attila, Lajtai László (2009): A transzkulturális pszichiátria. In: In: Füredi János, Németh Attila, Tariska Péter, Belső Nóra (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. 4., átdolgozott. kiadás. Medicina, Budapest, 803-816.
10.    Túry Ferenc, Lajtai László (2009): Hivatás és személyiség. Az orvostanhallgatók és orvosok pszichológiai problémái. In: Kopp Mária, Berghammer Rita (szerk.): Orvosi Pszichológia és Magatartásorvoslás.  Medicina, Budapest, 215-224.
11.    Lajtai László: Pszichiátriai antropológia. In: Lázár Imre, Pikó Bernadett (szerk.): Orvosi antropológia. (in press)

Tanulmányok:
1.    Lajtai László, Sántha István (1997): Medve “A foltoshátú sirály”-ban. Medve szimbólumok gilják népmesékben. Selyemút. 1 (2): 35-37.
2.    Lajtai, László (1999): Drogok a kulturális és pszichiátriai antropológia szemszögéből. Belügyi Szemle 15 (6): 37-47.
3.    Lajtai László, Eisler Olga (1999): Orvosok és sámánok Nepálban. Tabula 2 (2): 121-128.
4.    Eisler Olga, Lajtai László (2000): A Vipassana és a pszichoterápia. Pszichoterápia. 9 (1): 33-34.
5.    Eisler Olga, Lajtai László (2000): Egészségügy Nepálban. Orvosi Hetilap 141 (24): 1355-1359.
6.    Eisler Olga, Lajtai László (2000): Epilepsziaellátás Nepálban. Ideggyógyászati Szemle 53 (11-12): 414-423.
7.    Lajtai, László (2000): Néhány antropológiai szemléletű kiegészítés az Életminőség (Quality of Life) kérdéséhez. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika  2.[11] ( 3-4): 63-67.
8.    Lajtai László (2001): Az “acting-out” szakkifejezés értékkonnotációinak antropológiai elemzése. Pszichoterápia 10 (5): 358-364.
9.    Lajtai László (2001): Szupervízió, avagy a budai modell dilemmája. Reflexió Szőnyi Gábor: “Szupervízió a pszichoanalízisben. A Budapesti Modell dilemmája” című cikkére. Pszichoterápia 10 (5): 365-367.
10.    Lajtai László (2002): Az interperszonális pszichoterápia bemutatása. Pszichoterápia 11 (3): 199-207
11.    Lajtai László (2003): Válasz Botond Gyula hozzászólására. Pszichoterápia 12 (1): 49-50
12.    Lajtai László (2003): A minangkabau dukun orvos antropológiai szemszögből. Tabula 6 (1): 117-134.
13.    Lajtai László, Hoyer Mária (2003): Korok és korszakok, avagy kór ok és fejlődési korszakok.
14.    Az indualtkontroll nagy korszakai az európai kultúrában. Psychiatria Hungarica 18 (2): 68-82.
15.    Lajtai Laszlo, Simon Maria, Csoboth Csilla, Kopp Maria (2004): Miert fontos a nem? Vagy miert nem? Az illegalis szerfogyasztasban felmerulo kulonbsegek elemzese egy orszagos reprezentativ felmeres kapcsan. Addiktologia 3 (4): 543-554
16.    Lajtai László (2006): A kasztrendszerről: mechanizmusok és hiedelmek. Tabula 9 (2): 223-240.

Előadások:
1.    Lajtai László (1998): A pszichoterapeuták térbeli elhelyezkedése Budapesten. Poszter. Magyar Pszichiátriai Társaság, IV. Nemzeti Kongresszus, 1998. 01.28-31., Budapest.
2.    Szendi Gábor, Lajtai László, Szedmák Sándor, Kopp Mária (1999): A pánik altípusai. Poszter. Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Vándorgyűlése, 1999. 01. 28-31., Debrecen.
3.    Lajtai László (1999): A drogok társadalmi és kulturális összefüggései. Magyar Addiktológiai Társaság III. Kongresszus, 1999. 10. 14-16., Balatonfüred.
4.    Lajtai László (2000): A kulturális antropológia és a pszichoterápia módszerének és gyakorlatának összehasonlítása. Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Vándorgyűlése. 2000. 01. 26-29., Győr.
5.    Lajtai László (2000): Az álom kultúrantropológiai megközelítése. Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Országos Tudományos Nagygyűlés. Pszichológia 2000 konferencia. 2000. 05.30-06.02., Budapest.
6.    Lajtai László (2001): Az “acting-out” szakkifejezés értékkonnotációinak antropológiai elemzése.  Magyar Pszichiátriai Társaság IX. Vándorgyűlése. 2001. 01. 24-27., Miskolc.
7.    Lajtai László, Mészáros Eszter (2004): Az illegális szerhasználat főbb jellemzői ma, Magyarországon egy országos, reprezentatív felmérés kapcsán. Poszter. Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlés, 2004.01.28-31., Szeged
8.    Lajtai, László (2004): Csoport és kultúra – etológiai és antropológiai kitekintés; tanulságok a mára vonatkozólag. Előadás a Magyar Csoport-pszichoterápiás Egyesület, KÖZÖS NYELVÜNK A CSOPORT, 2004 október 15., Budapest.
9.    Lajtai, László és Kopp, Mária (2004): Nemi különbségek és egyes pszichológiai háttértényezők a drog kipróbálásában (HUNGAROSTUDY reprezentatív felmérés).  Magyar Addiktológiai Társaság V. Országos Kongresszusa. 2004, október 21-23., Balatonfüred.
10.    Lajtai, László (2007): Asperger szindróma: új járvány a láthatáron?  Magyar Pszichiátriai Társaság XIII. vándorgyűlése. 2007. január 24-27, Miskolc.

Idegen nyelvű publikációk
Tanulmányok:
1.    Eisler, Olga and Lajtai, László (1999): Epilepsy in Nepal. Epicadec News 13: 5-7

2.    Oravecz, Robert, Oravecz, Julianna and Lajtai, László (2003): Thanatological Dimensions of Refugees. Revista International de Tanatologia y Suicidio 3 (1) pp. 59-65

Előadás:
1.    Lajtai, László (2000): Balint Group for professionals working with chronically ill children patients. 31th Annual Conference of the European Working Group on Psychosocial Aspects of Children with Chronic Renal Failure. 2000. 05. 24-27., Budapest.