Önéletrajz

Dr. Péter Orsolya Márta

 

Képzettség:

 • 1989 – az állam- és jogtudomány doktora, “summa cum laude“fokozattal (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar).
 • 2012 – okleveles szakfordító, angol-magyar nyelvpárban, társadalomtudományi (általános) és jogi (speciális) szakterületen (ELTE BTK).
 • 2014 – családi tanácsadó (Magyar Családterápiás Egyesület, képzés folyamatban)
 • 2017 – egészségügyi szakjogász (ELTE JOTOKI, képzés folyamatban)

Nyelvismeret:

Angol nyelv – okleveles szakfordító társadalomtudományi (általános) és jogi (speciális) szakterületen
Olasz és angol nyelv – felsőfokú nyelvvizsga
Francia és orosz nyelv – középfokú nyelvvizsga
Német, spanyol és latin nyelv – kommunikációs, írási és olvasási szinten

Munkahelyek:

 • 1989-1994: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet, Római Jogi Tanszék, egyetemi tanársegéd.
 • 1994-1997: ugyanitt egyetemi adjunktus.
 • 1997-2012: ugyanitt egyetemi docens, 2004-2012 között tanszékvezető.
 • 2012- : Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, egyetemi adjunktus.

Oktatás:

 • A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán (tárgyjegyzőként és oktatóként):

Római jog I-II. ; Római jogi gyakorlat I-II; Római jogi repetitórium I-II; A civilisztika római jogi alapjai; A civilisztika római jogi alapjai gyakorlat; Women in Ancient Law and Society; A római családjog alapjai; A római házasság és család jogi szerveződése, valamint társadalmi valósága (szociológushallgatóknak); Az állami népesedés- és szociálpolitika történeti kezdetei.

2004-2012: hét TDK-dolgozat konzulense.

 • A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán:

Orvosi etika/bioetika oktatása orvos-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak, valamint rezidenseknek, magyar és angol nyelven

„Szike és paragrafus: az orvosi tevékenység speciális problémái a jog tükrében” – szabadon választható tantárgy magyar nyelven

„The Scalpel and The Paragraph: Special Issues of Medical Practice in Light of the Law”  – szabadon választható tantárgy angol nyelven

Kutatási területek, tudományos fokozat:

 • Az ember és az emberi élet a jog tükrében; a fogantatás, a magzati élet és a születés problémái; a római család jogi és szociológiai struktúrája; a római nők a jog és a társadalom területén (Ancient Gender Studies); szexuáletika és prostitúció; orvoslás, orvosi etika és felelősség a régi Rómában.
 • 1996: az állam- és jogtudomány kandidátusa, “A családtervezés, a magzati élet és a születés társadalmi és jogi aspektusai az antik Rómában” című disszertációval.

Külföldi kutatóutak:

 • 1989: négy hónap a Római “La Sapienza” Egyetem Római Jogi Intézetében, tudományos kutatások végzése, valamint a “Corso di perfezionamento in diritto romano” című posztgraduális tanfolyam elvégzése.
 • 1990/91. akadémiai év: DAAD-ösztöndíjas tudományos kutatások a Kölni Egyetem Római Jogi Intézetében.
 • 1992/93. akadémiai évtől 1998-ig: évente 5 hónap a Nápolyi “Federico II” Egyetem Római Jogi Intézetében.

Vendégelőadó a nápolyi Vincenzo Arangio-Ruizról elnevezett római jogi tudományos kutatóközpontban, valamint a Leccei Egyetemen. Előadási témakörök: a személyek joga, a méhmagzat jogállása, a testi rendellenességgel született gyermekek társadalmi és jogi megítélése, a császármetszés által felvetett sajátos jogi problémák.

 • 1994 – 1997: előadó a Messina-i és a Catania-i Tudományegyetem által működtetett Centro Romanistico Internazionale di Copanello kutatási központ kétévente megtartott tudományos szemináriumsorozatán. Előadási témakörök: a méhmagzat joghelyzete, a császármetszés által felvetett sajátos jogi problémák.
 • 2003: résztvevő és korreferens a Pavia-i Tudományegyetem által működtetett Centro di studi e ricerche sui diritti antichi kutatási központ szemináriumsorozatán. Témakör: gyógyítás és „méregkeverés” az ókori római gyakorlatban.

Kül- és belföldi kutatási támogatások:

 • 1997: a Consiglio Nazionale per le Ricerche kutatási ösztöndíja, Prof. Dr. Felice Costabile (Università di Reggio Calabria) szakmai vezetésével, témakör: a születéssel összefüggő élettani problémák megjelenése a római jog és irodalom forrásaiban (1,8 millió olasz líra).
 • 2001-2003: OTKA T37356 számú pályázat, „A római gyermek – fogantatás, születés, élet és halál a klasszikus római jog és irodalom forrásaiban” címmel (1,5 M Ft).

Publikáció