RKE/3/2024. (IV.04.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

a kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról

(egységes szerkezetben) szóló RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás módosításáról

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 1. rész Szervezeti és Működési Rend 3. § (4) bekezdés d) pontjában, a Gazdálkodási szabályzat 2.2. (3)-(4) bekezdésében és a Kötelezettségvállalási szabályzat 2.3.2.1. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő utasítást adjuk ki:

1. §

A kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról (egységes szerkezetben) szóló RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás 2. számú melléklete helyébe jelen utasítás 1. számú melléklete lép.

2. §

(1) Felhatalmazzuk a jogi és igazgatási főigazgatót jelen utasításban foglalt rendelkezések a kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról (egységes szerkezetben) szóló RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás egységes szerkezetben történő beépítésére.

(2) Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzétételt követő napon hatályba lép és az egységes szerkezetű utasítás közzétételével egyidejűleg hatályát veszti.

 

Budapest, 2024. április 04.

 

              Dr. Merkely Béla                       Dr. Pavlik Lívia                               Dr. Szabó Attila

                        rektor                                    kancellár                            a Klinikai Központ elnöke

 


RKE/3/2024. (IV.04.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról (egységes szerkezetben) szóló RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/3/2024. (IV.04.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

RKE/3/2024. (IV.04.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról (egységes szerkezetben) szóló RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás módosításáról 1. sz. melléklete az alábbi linkről letölthető:
RKE/3/2024. (IV.04.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás 1. számú melléklete