Összesen: 1 cikk

KKE/1/2023. (X.26.) számú

KLINIKAI KÖZPONT ELNÖKI UTASÍTÁS

a Klinikai Központhoz tartozó betegellátó szervezeti egységekben történő traumatológiai ellátással összefüggő intézkedésekről

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésének da) pontjában foglalt hatáskörömben eljárva, figyelemmel a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény 5. § (1b) bekezdésében, valamint a 6/A. §-ban foglalt rendelkezésekre, amelyek a Dél-pesti Centrumkórház Merényi Gusztáv Kórház Telephelyének, valamint a traumatológia ellátás átadását rögzítik, az alábbi utasítást adom ki:

A Dél-pesti Centrumkórház Merényi Gusztáv Kórház Telephelyén működő traumatológiai ellátás 2023. november 1-jétől a Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömbjének Központi Betegellátó Épületében (továbbiakban: KBE) kezdi meg működését.

A teljes traumatológiai ellátás – mely a fekvőbeteg, járóbeteg, sürgősségi, valamint intenzív terápiás ellátását is magában foglalja – a KBE területén kerül elhelyezésre, amely a jelenleg a KBE területen lévő szervezeti egységek áthelyezését teszi indokolttá, ezért a folyamatos és biztonságos betegellátás érdekében az alábbiakról rendelkezem:

 

Tételes intézkedések a betegellátó szervezeti egységekben

 1. §

Tartós Lélegeztetési Osztály elhelyezése és működése

 

(1) A KBE negyedik emeletén lévő Tartós Lélegeztetési Osztály (továbbiakban: TLO) átköltözik a Belső Klinikai Tömb volt Transzplantációs Klinika harmadik emeletére, ahol korábban is intenzív terápiás betegellátás működött.

(2) Jelen utasítás alapján a Belső Klinikai Tömb (továbbiakban: BKT) területén kialakított Tartós Lélegeztetési Osztály feladata továbbra is a tartós lélegeztetésre szoruló betegek ellátása, továbbá a a BKT területén található klinikához tartozó általános intenzív terápiás ellátás, valamint a BKT területén az újraélesztés biztosítása.

(3) A TLO számára szakmai támogatást biztosít minden betegellátó szervezeti egység, különösen a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroneterológiai Klinika, a Neurológiai Klinika, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyak-sebészeti Klinika és az Arc- Állcsont- és Fogászati Klinika.

Felelős: Dr. Lorx András, Dr. Szijártó Attila, Dr. Bereczki Dániel, Dr. Tamás László, Dr. Németh Zsolt

Az (1) bekezdés szerinti feladat végrehajtásának határideje: 2023. november 6.

 

 2. §

Műtői környezethez tartozó szociális helységek biztosításáról

(1) A KBE ötödik emeletén, a műtőkhöz tartozó ügyeleti szobák és a hozzájuk tartozó szociális helységek a következők szerint kerülnek kiosztásra.

 

Helyiséggazda intézmény 2023.11.01. napját megelőzőleg

Helyiség szám

Helyiséggazda intézmény 2023. 11. 01. napját követően

Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

K0665

Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

Ortopédiai Klinika

K0667

Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

Ortopédiai Klinika

K0668

Ortopédiai Klinika és Traumatológiai Klinika

Ortopédiai Klinika

K0670

Ortopédiai Klinika és Traumatológiai Klinika

Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

K0672

Ortopédiai Klinika és Traumatológiai Klinika

Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

K0674

Ortopédiai Klinika és Traumatológiai Klinika

 

Feladat: vonatkozó helyiségek személyzeti-szociális funkcióinak kialakítása

Határidő: október 30.

Felelős: Dr. Szijártó Attila, Dr. Szőke György, Dr. Bodzay Tamás

 

 3. §

Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg hatályba lép .

 

 

Budapest, 2023. október 26.

 

Dr. Szabó Attila

a Klinikai Központ elnöke


KKE/1/2023. (X.26.) számú KLINIKAI KÖZPONT ELNÖKI UTASÍTÁS a Klinikai Központhoz tartozó betegellátó szervezeti egységekben történő traumatológiai ellátással összefüggő intézkedésekről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
KKE/1/2023. (X.26.) számú KLINIKAI KÖZPONT ELNÖKI UTASÍTÁS

Összesen: 1 cikk