RKE/17/2023. (XII.07.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

a Semmelweis Egyetem 2023. év végére és 2024. év elejére vonatkozó egyes működési renddel és a 2023/24-as tanévre irányadó egyes speciális intézkedésekkel összefüggő feladatokról, továbbá

a Semmelweis Egyetem, valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról szóló RKE/16/2023. (XI.27.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás
módosításáról

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontban foglalt felhatalmazás alapján a következő utasítást adjuk ki:

1. §

(1) A Semmelweis Egyetem 2023. év végére és 2024. év elejére vonatkozó egyes működési renddel és a 2023/24-as tanévre irányadó egyes speciális intézkedésekkel összefüggő feladatokról, továbbá a Semmelweis Egyetem, valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról szóló RKE/16/2023. (XI.27.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás 7. pont (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az általános működési szünet ideje alatt az Egyetem kollégiumai közül a Balassa János Kollégium, a Markusovszky Lajos Kollégium, id. Bókay János Kollégium, Kátai Gábor Kollégium és a Korányi Frigyes Szakkollégium teljesen, a Selye János Doktorandusz Szakkollégium és a Semmelweis Ignác Szakkollégium – az igazgató döntése szerint – részlegesen zárva tart.”

2. §

(1) Felhatalmazzuk a jogi és igazgatási főigazgatót jelen utasításban foglalt rendelkezések a Semmelweis Egyetem 2023. év végére és 2024. év elejére vonatkozó egyes működési renddel és a 2023/24-as tanévre irányadó egyes speciális intézkedésekkel összefüggő feladatokról, továbbá a Semmelweis Egyetem, valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról szóló RKE/16/2023. (XI.27.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás egységes szerkezetben történő beépítésére.

(2) Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzétételt követő napon hatályba lép és az egységes szerkezetű utasítás közzétételével egyidejűleg hatályát veszti.

 

Budapest, 2023. december 07.

 

                 Dr. Merkely Béla                         Dr. Pavlik Lívia                          Dr. Szabó Attila

                        rektor                                    kancellár                                 a Klinikai Központ elnöke


RKE/17/2023. (XII.07.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2023. év végére és 2024. év elejére vonatkozó egyes működési renddel és a 2023/24-as tanévre irányadó egyes speciális intézkedésekkel összefüggő feladatokról, továbbá a Semmelweis Egyetem, valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról szóló RKE/16/2023. (XI.27.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/17/2023. (XII.07.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás