RKE/6/2024. (V.31.) számú rektori–kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

a hallgatók kötelező foglalkozás-egészségügyi szűréséhez kapcsolódó diagnosztikai vizsgálatok költségeinek belső elszámolásáról

(az RKE/7/2024. (VI.25.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás módosító rendelkezéseivel egységes szerkezetben)

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában foglalt hatáskörünkben eljárva a következő utasítást adjuk ki:

Preambulum

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet hatálya az egészségügyi tevékenység végzésében tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján közreműködő személyekre is kiterjed, így az a hallgató, aki az előzetes, időszakos, soron kívüli munkaköri, alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, szakmai képzésben nem részesíthető, a munkaterületen nem foglalkoztatható, tevékenységet nem folytathat.

1. §

(1) Jelen utasítás célja, hogy a hallgatók kötelező foglalkozás-egészségügyi szűréséhez kapcsolódó diagnosztikai vizsgálatok költségeinek belső elszámolásáról rendelkezzen.

(2)1 Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) hallgatói jogviszonnyal rendelkező Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Egészségtudományi Kar és a Pető András Kar (továbbiakban: Karok) hallgatóira (továbbiakban: hallgatók), akiknek tanulmányaikhoz kapcsolódó egészségügyi tevékenység végzésére kötelesek.

(3) A hallgatók egészségügyi tevékenység végzésére csak a jogszabályok által meghatározott munkaköri alkalmasság birtokában jogosultak, ezért a hallgatók munkaköri alkalmassági vizsgálatát az Egyetem végzi el.

(4) Az Egyetem a hallgatók részére a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat a Klinikai Központ Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézet Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata által és szervezésében biztosítja.

2. §

A munkaköri alkalmasság megállapításához szükséges szűrésekhez kapcsolódó diagnosztikai vizsgálatokat a Klinikai Központ az Orvosi Képalkotó Klinika (továbbiakban: OKK) és a Laboratóriumi Medicina Intézet (továbbiakban: LMI) szervezik és végzik el. A vizsgálatok költségének belső elszámolása az érintett Karok, az OKK, valamint az LMI között havonta történik, az 1. számú melléklet díjtételei alapján.

3. §

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján történt közzétételt követő napon lép hatályba és visszavonásig érvényes.

 

Budapest, 2024. május 31.

 

Dr. Merkely Béla

Dr. Pavlik Lívia

Dr. Szabó Attila

rektor

kancellár

a Klinikai Központ elnöke


1 Módosította az RKE/7/2024. (VI.25.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás, hatályos: 2024.VI.29-től.


RKE/6/2024. (V.31.) számú rektori–kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a hallgatók kötelező foglalkozás-egészségügyi szűréséhez kapcsolódó diagnosztikai vizsgálatok költségeinek belső elszámolásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/6/2024. (V.31.) számú rektori–kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás