Összesen: 6 cikk


E/10/2020. (IV.27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS  a Klinikai Központ szervezeti egységeiben dolgozók munkaidőszervezésével kapcsolatos előzetes jóváhagyásról   A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva a Semmelweis Egyetem rektora és a kancellár általános helyettese az alábbi utasítást adja ki:   1.§ …E/9/2020. (IV.15.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS egyes munkakörök és vezetői megbízások esetében  történő döntéshozatal rendjéről   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva – hivatkozással az SZMSZ I. 10. rész 3. § (3) és (4) bekezdésére – az alábbi rendelkezést adjuk ki:   I. …KKORL/11/2019. (VIII. 08.) számú Kancellári Körlevél a munkáltatói jogkör gyakorlói, valamint a munkájukat támogató gazdasági munkatársak részére a munkaügyi dokumentumok előírt határidőben történő megküldése, valamint kilépő és áthelyezésre kerülő dolgozók informatikai rendszerhez kapcsolódó felhasználói jogosultságainak megszüntetése tárgyában   A közalkalmazotti jogviszony létesítésére, módosítására, megszüntetésére vonatkozó eljárási és nyilvántartási szabályok betartásának ellenőrzése tárgyában készült 4628-14/KSELL/2019. számú, …

  
Összesen: 6 cikk