E/11/2023. (XII.22.) sz. rektori-kancellári utasítás

a kiemelkedő tudományos publikációs tevékenység elismeréséről szóló E/7/2022. (X. 12.) sz. rektori-kancellári utasítás módosításáról

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva a kiemelkedő tudományos publikációs tevékenység elismeréséről szóló E/7/2022. (X. 12.) sz. rektori-kancellári utasítás (a továbbiakban: Utasítás) módosításáról az alábbi utasítást adjuk ki.

 

1. §

(1) Az Utasítás 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. §

A „highly cited” publikációs teljesítmény díjazása

(1) Az Egyetem az élvonalból is kiemelkedő azon oktatóit és tudományos kutatóit, akik a Web of Science által közzétett “Highly Cited Researchers” kutatói listán (https://clarivate.com) szerepelnek és elsődleges affiliációjuk (primary affiliation) az Egyetem, a lista megjelenését követő egy éven keresztül havi rendszeres keresetkiegészítésben részesíti.

(2) A díjazás mértéke – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 12 hónapon keresztül havi bruttó 1 millió Ft.

(3) A díjazás mértéke 12 hónapon keresztül havi bruttó 2 millió Ft, ha a díjazásra jogosult személy az (1) bekezdés szerinti listán egymást követő második évben is szerepel, és elsődleges affiliációja mindkét évben az Egyetem.”

 

2. §

Záró rendelkezés

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba.

 

Budapest, 2023. december 22.

 

                 Dr. Merkely Béla sk.                         Dr. Pavlik Lívia   sk.                   

                        rektor                                                kancellár                         


E/11/2023. (XII.22.) sz. rektori-kancellári utasítás a kiemelkedő tudományos publikációs tevékenység elismeréséről szóló E/7/2022. (X. 12.) sz. rektori-kancellári utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/11/2023. (XII.22.) sz. rektori-kancellári utasítás