Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás
Összesen: 310 cikk


1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 71. szám  2022.IV.28. Hatály:2022.05.01. A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása 3.§ (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően nem kell a  védettség érvényességét ellenőrizni abban az  esetben, ha jogszabály munkaviszony jellegű foglalkoztatási jogviszony keretében az …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 15/2022. (IV. 29.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati  képzésekkel összefüggő módosításáról Megjelent: MK.73. szám 2022. IV. 29. Hatály: 2022. 04.30. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról szól, szakgyógyszerész képzés mellett megszerezhető szakképesítésről, valamint szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelete az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről Megjelent: MK.73. szám 2022. IV. 29. Hatály: Rendelkezéstől függően  2022. 05.09. vagy 2022. 05.16. Egészségügyi szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseiről szól, beteg, menedékes, menekülő, ukrajnai magyar állampolgár betegek esetében alkalmazandó szabályokról. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a  továbbiakban: TAJ …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
I. könyv I.2. rész – A Szenátus ügyrendje,
III. könyv III. 2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
 
módosító szenátusi határozatok száma:
20/2022. (IV.25.)
22/2022. (IV.25.)
23/2022. (IV.25.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság  E/4/2022. (IV. 21.) sz. rektori – kancellári utasítás a Semmelweis Egyetem szervezeti egységeihez köthető egyetemi rendezvények költségviseléséről   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörünkben eljárva a következő utasítást adjuk ki: 1.§ (1) A Semmelweis Egyetem önálló keretgazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti …Tisztelt Munkatársak!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
II. könyv – Foglalkoztatási Követelményrendszer,
III. könyv III. 2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
14/2022. (III.28.)
18/2022. (III.28.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

  

RKE/4/2022. (III.02.) sz. rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás módosításáról   A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésének d) pontjában foglalt hatáskörben eljárva a következő utasítást adjuk ki: 1. § A Semmelweis …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 33/2022. (II. 4.) Korm. rendelete az egészségügyi intézmények működési rendjének egyes veszélyhelyzeti szabályairól Megjelent:  MK 20. szám 2022.II.4. Hatály: 2022.II.5-étől a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig A veszélyhelyzet ideje az Operatív Törzs járványügyi érdekből meghatározhatja az  egészségügyi intézményeknek az  újságíróval, a  tudósítóval, az  internetes hírmegosztóval és -szolgáltatóval, valamint a sajtóterméket előállítóval való kapcsolattartásának rendjét, …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 1/2022. (I. 24.) KKM rendelete a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet és a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Andorrai Hercegséggel összefüggő módosításáról Megjelent:  MK 9. szám 2022.I.24. Hatály: 2022.I.25. A  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. …

 

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 7/2022. (I. 14.) Korm. rendelete a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 5. szám 2022.I.14. Hatály: 2022.I.15. A rendelet egyes részletszabályai módosulnak. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 12/2022. (I. 14.) Korm. rendelete a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. …RKE/1/2022. (I.19.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás módosításáról   A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésének d) pontjában foglalt hatáskörömben eljárva a következő utasítást adom ki: 1.§ A Semmelweis …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelete egyes eljárási szabályok módosításáról Megjelent:  MK 2. szám 2022.I.7. Hatály: 2022.I.8. Módosul a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. A módosítás a felvételi eljárás során figyelembe vehető vizsgatárgyakat (nyelvek) érinti: „61. § E rendeletnek az egyes eljárási szabályok módosításáról szóló 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelettel megállapított 2. melléklet …

 

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 806/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény utazási költségtérítésre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról Megjelent:  MK 243. szám 2021.XII.28. Hatály: 2022.I.1-jétől a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek időbeli hatálya módosul. 2.   Státusz: …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 56/2021. (XII. 23.) EMMI rendelete az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról Megjelent:  MK 239. szám 2021.XII.23. Hatály: 2021.XII.26. A rendelet 1. sz. melléklete módosul. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri …1.   Státusz: új Jogszabály címe:A külgazdasági és külügyminiszter közleménye a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 719/2021. (XII. 20.) Korm. rendelete a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 232. szám 2021.XII.20 Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.XII.20. vagy 2022.I.1. Többek között módosul a  számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet. 4. §-a a következő (3) …1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről Megjelent:  MK 231. szám 2021.XII.17. Hatály: Rendelkezéstől függően, legkorábban 2022.I.1-jén Az a  hallgató, aki 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között sikeres záróvizsgát tett, mentesül az  oklevél kiadásának előfeltételéül a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 51.  § (1)  bekezdésében, valamint a képzési és kimeneti követelményben …RKE/9/2021. (XII. 16.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás módosításáról   A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésének d) pontjában foglalt hatáskörömben eljárva a következő utasítást adom ki:   1.§  …

Összesen: 310 cikk