Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - október 03.
539661 Összes oltás
Összesen: 329 cikk


Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra/módosításra és közzétételre kerültek:
szabályzat neve: Kitüntetési és díjak adományozásáról szóló szabályzat
elfogadó/módosító határozat száma: 72/2022. (IX.26.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2022. október 04.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került: szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat I.7. rész – A tulajdonosi/alapítói joggyakorlással érintett gazdálkodó szervezetek II.2. rész – Az intézményi oktatói, kutatói ösztöndíjak és más juttatások feltételei, az ezzel összefüggő pályázatok rendje, az oktatók és kutatók részére kiírt kutatási pályázatok elbírálásának rendje módosító szenátusi …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelete a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK.145. szám 2022. 07. 07. Hatály: Rendelkezéstől függően 2022. 07.08. vagy 2023. 09.01. (24. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével − a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Az 1–4. §, a 6–19. §, …Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzatok elfogadásra/módosításra és közzétételre kerültek: szabályzat neve: Neptun szabályzat Erasmus+ szabályzat Oktatási és kutatási célra felajánlott holttestek kezeléséről szóló szabályzat Műszergazdálkodási szabályzat Készletgazdálkodási szabályzat Információbiztonsági szabályzat Állatkísérleti szabályzat Gazdálkodási szabályzat Adományok, ajándékok elfogadásának rendje Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési szabályzat Munkahelyi biztonságszervezési szabályzat Szabályozó dokumentumok készítésének rendje című …

 

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra és közzétételre került:
szabályzat neve: Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata
elfogadó/módosító határozat száma: 56/2022. (VII.28.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2022. augusztus 5.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

 

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 276/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletnek a hallgatói átsorolást érintő módosításáról Megjelent: MK. 128.szám Hatály:  (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel − a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 3. § 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 1. § (1) …Tisztelt Munkatársam,
amennyiben azt tapasztalja, hogy az vastag kliensen (azaz nem a böngészőből megnyitva) nem éri el a NEPTUN vagy a POSZEIDON rendszert, vagy a poszeidon szkenneléshez használt eszköz nem működik megfelelelően, kérem az IDE kattintva elérhető tájékoztató szerint járjon el.
   R/2/2022. (VII.21.) SZ. REKTORI UTASÍTÁS Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló hallgatói igények elbírálásának folyamata   A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörömben eljárva, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. A hallgatók adatai 1. pont bm) alpontja, …RKE/8/2022. (VII.06.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Klinikai Kutatásokhoz kapcsolódó szerződéskötési és szolgáltatási díjtételek változásáról   A Kormány által az Alaptörvény 53. cikke szerint kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az SZMSZ I.1 rész 133. § (3) – (4) bekezdésekben meghatározott, különleges jogrendben alkalmazható átmeneti szabályok szerint, az SZMSZ I.1. rész 3. § (4) d) da) …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra/elfogadásra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
I. könyv I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések,
III. könyv III. 2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
 
módosító/elfogadó szenátusi határozatok száma:
44/2022. (VI.23.)
46/2022. (VI.23.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra/elfogadásra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
III. könyv III.1. rész – Felvételi Szabályzat,
III. könyv III. 3. rész – Doktori Szabályzat és mellékletei
 
módosító szenátusi határozatok száma:
34/2022. (V.26.)
37/2022. (V.26.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzatok elfogadásra/módosításra és közzétételre kerültek: szabályzat neve: Számlarend 1. számú melléklet: Számlatükör Számviteli politika I. Könyv: Számviteli politika II. Könyv: Leltárkészítési és leltározási szabályzat III. Könyv: Pénzkezelési szabályzat IV. Könyv: Önköltségszámítási szabályzat V. Könyv: Eszközök és források értékelési szabályzata Számviteli bizonylatrend Selejtezési szabályzat Szabályozó dokumentumok készítésének …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása Megjelent:  MK 84. szám  2022.V.24. Hatály: Rendelkezéstől függően 2022.V.25. vagy 2022. XI.1. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2022. évi III. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról Megjelent:  MK 84. szám  2022.V.24. Hatály: 2022.V.25. 3.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelete az Ukrajna területén fennálló …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény Megjelent:  MK 86. szám  Az Eütv. a következő 244/C. §-sal egészül ki:  „244/C.  § (1) A  honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, egészségügyi szolgáltatónak minősülő Magyar Honvédség Egészségügyi Központ honvédelmi szervezetből, 2023. január 1. napjával kiválással jön létre a  miniszter irányítása alatt egy új egészségügyi szolgáltató, amely jogutódként ellátja …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2022. évi IV. törvény egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról Megjelent:  MK 86. szám  2022.V.24. Hatály: Rendelkezéstől függő A törvény az új kormány megalakulására, a minisztériumok átstrukturálására és új hatáskörükre tekintettel módosít egyes jogszabályokat. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelete a …RKE/6/2022. (VI.01.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás a COVID19-járvánnyal kapcsolatos feladatellátásban résztvevők számára többletjuttatás megállapításáról szóló RKE/7/2021. (XII.10.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás módosításáról A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi utasítást adjuk ki. …Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzatok elfogadásra/módosításra és közzétételre kerültek: szabályzat neve: Etikai kódex Kommunikációs és honlap szabályzat Belső ellenőrzési kézikönyv Egyetemi várólista szabályzat Egyedi jelképek szabályzat Központi Könyvtár gyűjtőköri szabályzat Informatikai szabályzat Hallgatói kitüntetésekről szóló szabályzat Egészségügyi térítési díj szabályzat Gyógyszerellátási szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Onkoteam szabályzat Követeléskezelési szabályzat Kiküldetési és …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 71. szám  2022.IV.28. Hatály:2022.05.01. A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása 3.§ (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően nem kell a  védettség érvényességét ellenőrizni abban az  esetben, ha jogszabály munkaviszony jellegű foglalkoztatási jogviszony keretében az …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 15/2022. (IV. 29.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati  képzésekkel összefüggő módosításáról Megjelent: MK.73. szám 2022. IV. 29. Hatály: 2022. 04.30. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról szól, szakgyógyszerész képzés mellett megszerezhető szakképesítésről, valamint szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelete az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről Megjelent: MK.73. szám 2022. IV. 29. Hatály: Rendelkezéstől függően  2022. 05.09. vagy 2022. 05.16. Egészségügyi szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseiről szól, beteg, menedékes, menekülő, ukrajnai magyar állampolgár betegek esetében alkalmazandó szabályokról. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a  továbbiakban: TAJ …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
I. könyv I.2. rész – A Szenátus ügyrendje,
III. könyv III. 2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
 
módosító szenátusi határozatok száma:
20/2022. (IV.25.)
22/2022. (IV.25.)
23/2022. (IV.25.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Összesen: 329 cikk