Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 11.
141228 Összes oltás
13281 Beoltott Semmelweis Polgár
Összesen: 230 cikk


1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról Megjelent:  MK 61. szám  2021.IV.9. Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.IV.10. vagy 2021.IV.19. 2021.V.23-án hatályát veszti Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 11.  §-a szerinti, 2021. május–júniusban megszervezésre kerülő érettségi …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 160/2021. (IV. 1.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 56. szám  2021.IV.1. Hatály: 2021.IV.2. A 112/2021. (III. 6.) …

 

1.   Státusz: módosítás  Jogszabály címe: A Kormány 143/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések meghosszabbításáról  Megjelent:  MK 51. szám  2021.III.27. Hatály: 2021.III.28. A Kormány a védelmi intézkedéseket 2021. április 8. napjáig fenntartja. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet következő részei április 8-áig alkalmazandók: Az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelete egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 47. szám  2021.III.23. Hatály: 2021.III.25 A veszélyhelyzet ideje alatt az állami fenntartású, …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 48. szám  2021.III.23. Hatály: 2021.III.24. A megjelölt kormányrendeletek számos ponton …E/3/2021. (III. 12.) számú rektori-kancellári utasítás a veszélyhelyzet során alkalmazandó távmunkavégzés keretében történő otthoni munkavégzés feltételeinek a szabályairól   A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva a rektori és kancellári adminisztratív munkaszervezet tekintetében a következő utasítást adjuk ki: Figyelemmel arra, hogy a …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 131/2021. (III. 18.) Korm. rendelete a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 44. szám  2021.III.18. Hatály: 2021.III.19. A 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A gyógyszerészeti államigazgatási szerv különös méltánylást …

 

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A köztársasági elnök 116/2021. (III. 15.) KE határozata Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról Megjelent: MK 42. szám  2021.III.15. A Köztársasági Elnök Széchenyi-díjat adományozott – Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a  Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának ösztöndíjas kutatójaként végzett kiemelkedő színvonalú munkája, valamint a  sejtekben található ioncsatornák vizsgálata terén elért eredményei elismeréseként dr. Csanády …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 6/2021. (III. 12.) KKM rendelete a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további államokról szóló 4/2021. (III. 1.) KKM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 40. szám  2021.III.12. Hatály: 2021.III.12. 22 óra A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a gazdasági, illetve üzleti célú …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelete a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről Megjelent:  MK 40. szám  2021.III.12. Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.III.16. vagy 2021.III.28. A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként a) a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság) jelöli ki. …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelete a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről Megjelent:  MK 39. szám 2021.III.10. Hatály: 2021.III.11. A rendelet hatálya bizonyos kivételekkel a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által lefolytatott hatósági ellenőrzésre, valamint a hatósági ellenőrzés alapján indított közigazgatási hatósági eljárásra terjed ki. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett hatósági ellenőrzés vagy benyújtott kérelem alapján …K/1/2021. (III.08.) számú kancellári utasítás  a központi őrzésbe  helyezett betegdokumentációból történő adatkikérés rendjéről   A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) I.1. Rész. 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki: 1.§. (1) A Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb kapacitásainak költöztetésével összefüggésben, az 1774/2018. …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról Megjelent:  MK 36. szám 2021.III.5. Hatály: Rendelkezéstől függő, legkorábban 2021.III.8. 2021. május 23-án hatályát veszti, kivéve egyes rendelkezéseket, melyek korábban A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) reggel 5 óra és este 8 óra …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 37. szám  2021.III.5. Hatály: 2021.III.8. Módosul az 1.§ (1) bekezdés b) pontja: A SARS-CoV-2 koronavírus  elleni védettség igazolása az  Európai Unióban, illetve a  Magyarországon engedélyezett és a  lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 85/2021. (II. 27.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 31. szám  2021.II.27. Hatály: 2021.II.28. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendelkezéseit 2021. március 16-ig lehet alkalmazni. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 90/2021. (II. 27.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 31. szám  2021.II.27. Hatály: 2021.II.28. A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete módosul. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 95/2021. (II. 27.) Korm. rendelete a szakképzéssel …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 69/2021. (II. 19.) Korm. rendelete egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról Megjelent:  MK 25. szám  2021.II.19. Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.II.20. vagy 2021.III.1. A Korm. rendelet több törvény egyes rendelkezései vonatkozásában rögzíti, hogy azokat egészségügyi szolgálati jogviszony esetén is alkalmazni kell, pl.: Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény  7. § …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 69/2021. (II. 19.) Korm. rendelete egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról Megjelent:  MK 25. szám  2021.II.19. Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.II.20. vagy 2021.III.1. A Korm. rendelet több törvény egyes rendelkezései vonatkozásában rögzíti, hogy azokat egészségügyi szolgálati jogviszony esetén is alkalmazni kell, pl.: Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény  7. § …  1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről Megjelent:  MK 15. szám  2021.I.29. Hatály: 2021.II.8. A Kormány február 8-i hatállyal megszünteti a veszélyhelyzetet. Hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 1020/2021. (I. 29.) Korm. határozata kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól Megjelent: MK 14. szám 2021.I.29. Hatály: 2021.II.1. A Kormány február 1-jével kormánybiztossá nevezte ki dr. Stumpf Istvánt, ellátja a felsőoktatási modellváltással és az új fenntartói modell működésével kapcsolatos kormányzati feladatok koordinációját. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 34/2021. (I. 29.) Korm. rendelete …

 
Összesen: 230 cikk