Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 16.
402981 Összes oltás
Összesen: 274 cikk


1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 34/2021. (X. 11.) KKM rendelete a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Indiai Köztársasággal összefüggő módosításáról Megjelent:  MK 188. szám 2021.X.11. Hatály: 2021.X.12. A  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés e) pontja szerinti, a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat és az organogram módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
100/2021. (IX.30.)
103/2021. (IX.30.)
106/2021. (IX.30.)
110/2021. (IX.30.)
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

 

1.   Státusz: új/módosítás Jogszabály címe: 2021. évi CIII. törvény a felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 178. szám 2021.IX.29. Hatály: Rendelkezéstől függő A törvény egyebek mellett a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felsőoktatási közfeladataihoz kapcsolódó finanszírozásáról, a finanszírozási szerződésekről is tartalmaz rendelkezéseket. A dokumentum  erre a linkre1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe:A Kormány 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 175. szám 2021.IX.24. Hatály: 2021.IX.27. A Kiemelt várólista csökkentési programmal kapcsolatos jogszabálymódosítás. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 544/2021. (IX. 24.) Korm. rendelete a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 539/2021. (IX. 21.) Korm. rendelete az orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók járványügyi védekezésben történő részvételéről Megjelent:  MK 173. szám 2021.IX.21. Hatály: 2021.IX.22-étől a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig Az orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató– egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultság nélkül – kirendelhető a) fővárosi és megyei kormányhivatal szervezésében SARS-CoV-2 …1.   Státusz: új Jogszabály címe:A külgazdasági és külügyminiszter közleménye a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti harmadik országok állampolgárainak meghatározásáról Megjelent:  HÉ 45. szám 2021.IX.17. A külgazdasági és külügyminiszter a veszélyhelyzet ideje alatt a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 407/2021. (VII. …1.   Státusz: új Jogszabály címe:A külgazdasági és külügyminiszter közleménye a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 527/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről szóló 367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 169. szám  2021.IX.14. Hatály: 2021.IX.15. A 367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1.  § (1) A  kórházparancsnokról és az  egészségügyi készlet védelméről …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 532/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete egyes egészségügyi intézkedésekről Megjelent:  MK 169. szám 2021.IX.14. Hatály: 2021.IX.15. Módosul: Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási …

 

1.  
Státusz: új
Jogszabály címe:A Kormány 508/2021. (IX. 3.) Korm. rendelete a köznevelési feladat ellátásához kapcsolódó védelmi intézkedések veszélyhelyzeti szabályairól
Megjelent: MK 162. szám 2021.IX.3.
Hatály: 2021.IX.4-étől a veszélyhelyzet végéig
A rendelet a köznevelési intézmény vezetőjének és a köznevelési szerveknek egyes adatátadással kapcsolatos feladatait állapítja meg.

A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető. 1.   Státusz: új Jogszabály címe: A köztársasági elnök 420/2021. (VIII. 23.) KE határozata kitüntetés adományozásáról Megjelent:  MK 157. szám 2021.VIII.23. A köztársasági elnök Mandl József Széchenyi- és Batthyány-Strattmann László-díjas biokémikus, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Egészségügyi Tudományos Tanács elnöke, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa részére és Süveges Ildikó, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem professor emeritája részére a MAGYAR ÉRDEMREND …RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről   A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva, valamint a mindenkori hatályos jogszabályok, és „a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárságnak a 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején történő …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelete a tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről Megjelent:  MK 150. szám  2021.VIII.6. Hatály: 2021.VIII.9-étől a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig A rendelet rendelkezései a következő témák köré csoportosulnak: A védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának általános szabályai egészségügyi ellátás során A tervezhető fogászati ellátásra, …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 468/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 150. szám  2021.VIII.6. Hatály: 2021.VIII.7. Módosul a rendelet hatálya: A rendelet hatálya nem terjed ki arra a  személyre, aki 72  óránál nem régebbi, a  60/2021. (II. 12.) Korm.  rendelet 3.  § (2a)  bekezdés a)–i)  …R/1/2021. (VIII. 06.) sz. rektori utasítás a kari tanács összetételére vonatkozó átmeneti szabályokról   A Semmelweis Egyetem Szenátusának 75/2021. (VII.14.) számú határozatának 3. §-ban foglalt hatáskörömben eljárva a modellváltást követő első tanévre történő megfelelő felkészülés feladataihoz szükséges intézkedések biztosítása érdekében a kari tanács összetételére vonatkozóan, az alábbi utasítást adom ki:   1.§ (1) A Szervezeti …

 

RKE/2/2021. (VII.30.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás Semmelweis Egyetem szabályzataival kapcsolatosan a 2021. augusztus 1-től az átmeneti időszakban azok alkalmazására vonatkozó egyes szabályokról, továbbá a szabályzatok felülvizsgálatával összefüggő feladatokról   Preambulum A Semmelweis Egyetem jogi formája 2021. augusztus 1-től állami felsőoktatási intézményről közfeladatot ellátó közérdekű alapítványi fenntartású közhasznú felsőoktatási intézményre változik, …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
50/2021. (V.27)
54/2021. (V.27)
58/2021. (VI.24.)
63/2021. (VI.24.)
65/2021. (VI.24.)
 
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
 1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 27/2021. (VII. 12.) KKM rendelete a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet San Marino Köztársasággal összefüggő módosításáról  Megjelent:  MK 131. szám  2021.VII.12. Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.VII.13. vagy 2021.VIII.1. A  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdés e)  pontja szerinti, a  …1.  
Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról
Megjelent: MK 130. szám 2021.VII.8.
Hatály: 2021.IX.15.
A rendelet a veszélyhelyzet idejére a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával összefüggő szabályokat állapít meg.

A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető. 1.   Státusz: új Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelete az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól Megjelent:  MK 129. szám 2021.VII.7. Hatály: 2021.VII.8. 1.§ (1) Egészségügyi intézményben – a  (2)–(4)  bekezdés szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot vagy textil, illetve más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 397/2021. (VII. 6.) Korm. rendelete a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 128. szám 2021.VII.6. Hatály: 2021.VII.7. Módosul: A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet …

Összesen: 274 cikk