Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. augusztus 1.
352918 Összes oltás
Összesen: 261 cikk
 

RKE/2/2021. (VII.30.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás Semmelweis Egyetem szabályzataival kapcsolatosan a 2021. augusztus 1-től az átmeneti időszakban azok alkalmazására vonatkozó egyes szabályokról, továbbá a szabályzatok felülvizsgálatával összefüggő feladatokról   Preambulum A Semmelweis Egyetem jogi formája 2021. augusztus 1-től állami felsőoktatási intézményről közfeladatot ellátó közérdekű alapítványi fenntartású közhasznú felsőoktatási intézményre változik, …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
50/2021. (V.27)
54/2021. (V.27)
58/2021. (VI.24.)
63/2021. (VI.24.)
65/2021. (VI.24.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
 1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 27/2021. (VII. 12.) KKM rendelete a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet San Marino Köztársasággal összefüggő módosításáról  Megjelent:  MK 131. szám  2021.VII.12. Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.VII.13. vagy 2021.VIII.1. A  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdés e)  pontja szerinti, a  …1.  
Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról
Megjelent: MK 130. szám 2021.VII.8.
Hatály: 2021.IX.15.
A rendelet a veszélyhelyzet idejére a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával összefüggő szabályokat állapít meg.

A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető. 1.   Státusz: új Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelete az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól Megjelent:  MK 129. szám 2021.VII.7. Hatály: 2021.VII.8. 1.§ (1) Egészségügyi intézményben – a  (2)–(4)  bekezdés szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot vagy textil, illetve más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 397/2021. (VII. 6.) Korm. rendelete a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 128. szám 2021.VII.6. Hatály: 2021.VII.7. Módosul: A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A belügyminiszter 5/2021. (VII. 2.) BM határozata a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálybalépéséről Megjelent:  MK 125. szám  2021.VII.2. A belügyminiszter megállapítja, hogy az  ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napja mint hatálybalépési feltétel 2021. …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról  Megjelent:  MK 123. szám  2021.VI.30. Hatály:Az  ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján  Megjelent:  HÉ 33. szám  2021.VI.30. A belügyminiszter a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségének tanúsítására a BM/5972-7/2021. számú határozattal 2021. június 22. napjától 2024. június 22. napjáig …1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2021. évi XCI. törvény a nemzeti adatvagyonról Megjelent:  MK 120. szám  2021.VI.25. Hatály: 2021.VII.26. E törvény hatálya a nemzeti adatvagyonon alapuló adatszolgáltatásra, az adatszolgáltatás állami koordinációját végző, illetve az adatszolgáltatásban közreműködő egyéb szervezetekre, továbbá a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmére terjed ki. A törvény hatálya meghatározott kivételi körökre nem terjed …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelete a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról Megjelent:  MK 115. szám  2021.VI.18. Hatály: 2021.VI.19., A 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig Átfogó, a veszélyhelyzet idején hatályos …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2021. évi LXXVIII. törvény az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról Megjelent:  MK 113. szám  2021.VI.15. Hatály: 2021.VI.16. A 2016. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ápjt.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Európai Unió pénzügyi alapjaihoz kapcsolódó támogatási kérelmek tartalmi értékelése …E/9/2021. (VI.25.) sz. rektori-kancellári utasítás1 a Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervet érintő módosításokról     A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva, valamint a mindenkori hatályos jogszabályok értelmében a következő utasítást adom ki:   1.§  (1) A Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 308/2021. (VI. 7.) Korm. rendelete az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók    jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 104. szám  2021.VI.7. Hatály: 2021.VI.15. Hatályát veszti …1.   Státusz: új Jogszabály címe: Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelete a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről Megjelent:  MK 100. szám  2021.VI.1. Hatály: 2022.I.1-jétől 2023.I.1-jén hatályát veszti A 2022. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő: a) 2022. március 14., hétfő pihenőnap, március 26., szombat munkanap b) …

  

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
32/2021. (IV.30)
33/2021. (IV.30)
34/2021. (IV.30)
37/2021. (IV.30)
39/2021. (IV.30)

elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 13/2021. (V. 13.) KKM rendelete a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Észak-macedón Köztársasággal összefüggő módosításáról Megjelent:  MK 88. szám  2021.V.13. Hatály: 2021.V.14. A rendelet 1.  §-ahelyébe a következő rendelkezés lép: „A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.  § …E/7/2021. (V. 14.) számú rektori – kancellári utasítás az oktatás szervezésével összefüggő egyes speciális járványügyi szabályokról – módosításokkal egységes szerkezetben – 1   A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Semmelweis Egyetem rektora és kancellárja az alábbi utasítást adja ki: 1.§ …E/6/2021. (V. 14.) számú rektori – kancellári utasítás az otthoni munkavégzés megszüntetéséről és a személyes jelenlét mellett történő biztonságos munkavégzés feltételeiről – módosításokkal egységes szerkezetben – 1   A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Semmelweis Egyetem rektora és kancellárja az …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Kormány 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának negyedik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 82. szám  2021.V.6. Hatály: 2021.V.10. A módosítások egy része a sportlétesítmények látogatására vonatkozik. stb. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 234/2021. (V. 6.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2021. évi XXXIV. törvény a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosításáról Megjelent:  MK 81. szám  2021.V.6. Hatály: 2022.I.1 A 25 év alatti személyek adózását érintő jogszabálymódosítás. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2021. évi XXXVII. törvény a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a szerzői …

Összesen: 261 cikk