E/8/2023. (X.26.) számú rektori-kancellári utasítás

az elektromos töltőállomások létesítéséről és használatáról

 

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában foglalt hatáskörünkben eljárva a következő utasítást adjuk ki:

1. §

(1) Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetem területén található elektromos töltőállomásokat használó és a töltőállomások létesítésében, engedélyezésében közreműködő egyetemi polgárokra.

(2) Jelen utasítás tárgyi hatálya az Egyetem területén található elektromos töltőállomásokra, azok létesítésének engedélyezésére, üzemeltetési feladatok ellátására, a töltőállomások használatával kapcsolatos egyéb kötelezettségekre terjed ki.

(3) Az Egyetem területén található elektromos töltőállomásokon elsősorban az Egyetem kezelésében lévő elektromos meghajtású autók (továbbiakban: elektromos autó) töltése valósulhat meg, ugyanakkor a nem egyetemi kezelésben lévő, azaz magángépjárművek töltése is engedélyezhető használati díj megfizetése mellett.

(4) Az Egyetem területén található töltőállomások az alábbi kategóriába tartoznak:

    1. kifejezetten egyetemi kezelésben lévő elektromos autó(k) töltésére szolgáló töltőállomás, amely egyes parkolóhelyen kerültek kialakításra,
    2. egyes, egyetemi polgár használatába adott, dedikált parkolóhelyeken elektromos töltőállomás került kiépítésre, amelyet az adott parkolóhely használatára jogosult egyetemi polgár jogosult használni.
    3. egyes parkolóhelyeken, engedély alapján szabadon, magángépjárművek töltésére is alkalmas elektromos töltőállomás (szabadon használható töltőállomás).

2. §

Az elektromos töltőállomások létesítésének engedélyezése

(1) Az Egyetem területén az elektromos autók töltésére alkalmas töltőállomás létesítését, telepítését a műszaki főigazgató javaslata alapján a gazdasági főigazgató engedélyezi. Az indoklással ellátott kérelmet az érintett szervezeti egység vezetője nyújtja be, egyúttal megjelöli a töltőállomás kiépítésére szükséges fedezet forrását. A kérelemhez csatolni kell a szükséges leírást, rajzokat, a kalkulált költségeket alátámasztó dokumentumokat, és a hatósági engedélyek másolatát. Az Egyetem területén található elektromos autó töltőállomásokról a BTI vezet nyilvántartást.

(2) A kiépített töltőállomás üzemeltetését – erre vonatkozó megállapodás megkötésével – az engedélyezés iránti kérelmet előterjesztő szervezeti egység végzi, a szükséges forrásokat biztosítja az üzemeltetési költségek fedezeteként.

(3) Az Egyetem területén található valamennyi, elektromos autók töltésére alkalmas töltőállomás üzemeltetését a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, szabványoknak megfelelően kell végezni.

(4) Jelen utasítás hatálya alá tartozó személyek az Egyetem területén található valamennyi, elektromos autók töltésére alkalmas töltőállomás használata és üzemeltetése során a jó gazda gondosságával kötelesek eljárni.

3. §

Az elektromos töltőállomások használatához szükséges kártya engedélyezése

(1) Az Egyetem területén található, valamennyi, az 1. § (4) bekezdésében hivatkozott elektromos autóstöltő használatának feltétele, hogy a parkolóhelyet és az elektromos töltőállomást használó egyetemi polgár RFID kártyával rendelkezzen.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt parkolóhelyek használatára alkalmas jogosultságot igazoló kártyát a gazdasági főigazgató engedélyét követően az 1. § (4) bekezdés a) és b) pontjában hivatkozott elektromos autóstöltők esetében a Műszaki Főigazgatóság Logisztikai Osztálya, 1. § (4) bekezdés c) pontjában hivatkozott elektromos autóstöltők esetében a Biztonságtechnikai Igazgatóság (BTI) bocsátja ki. A kártya átvételének feltétele, hogy a jogosult az Egyetem területén található elektromos töltőállomásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket írásban, erre vonatkozó nyilatkozat aláírásával egyidejűleg az RFID kártya átvételével elfogadja.

(3) Az Egyetemi kezelésben lévő elektromos autók használói az 1. § (4) a) és b) pontjában hivatkozott parkolóhelyek használatára kapnak jogosultságot.

(4) Magángépjárművek tulajdonosai, üzembentartói az 1. § (4) bekezdés c) pontjában hivatkozott parkolóhelyek használatára kaphatnak jogosultságot.

(5) Az eseti magáncélra biztosított egyetemi kezelésben lévő elektromos autók szintén az 1. § (4) bekezdés c) pontjában hivatkozott parkolóhelyek használatára kaphatnak jogosultságot.

4. §

A kártyahasználat elszámolása

(1) Az egyetemi kezelésben lévő elektromos autók az Egyetem területén található elektromos töltőállomásokat – jelen utasítás alapján – díjmentesen használhatják.

(2) Az 1. § (4) bekezdés c) pontjában hivatkozott elektromos töltőállomások tényleges fogyasztását az RFID kártya használatával az autóstöltő rögzíti és a BTI összesíti az töltőállomások üzemeltetőinek havi rendszerességgel teljesített jelentése alapján.

(3) A magángépjárművek tulajdonosai, üzembentartói – a felhasznált árammennyiség és a BTI által összesített üzemeltetői nyilvántartás alapján, havonta, utólag megfizetik az Egyetem részére az elektromos töltőállomás használatának díját. A pénzügyi elszámolás alapja az Egyetem területén található elektromos töltőállomásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) határozzák meg, amelyet a magángépjárművek tulajdonosa az RFID kártya átvételével egyidejűleg kifejezetten, írásban elfogadja.

(4) Az Egyetem területén található elektromos töltőállomásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket a kancellár hagyja jóvá.

(5) A BTI az üzemeltető által kimutatott, felhasznált fogyasztás havi kimutatását elküldi az elektromos töltőállomást üzemeltető szervezeti egység pénzügyi szervezetéhez minden hónapot követő 5. napig, aki gondoskodik a kiszámlázásról, minden hónap 8. napjáig.

(6) Az elektromos töltőállomásokra, a kiadott RFID kártyákra vonatkozó nyilvántartást a BTI vezeti, az elektromos töltőállomások üzemeltetési feladatait a BTI koordinálja. A szolgáltatókkal történő szerződés megkötéséért a BTI a felelős.

5. §

Átmeneti rendelkezések

 (1) Az Egyetem területén található elektromos töltőállomások, amelyeket jelen utasítás hatálybalépését megelőzően létesítettek, azok üzemeltetéséért az a szervezet egység felelős, amely a töltőállomás létesítését kezdeményezte, a létesítéshez, üzemeltetéshez szükséges költségeket az utasítás hatálybalépésének napjáig biztosította.

(2) Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg hatályba lép és visszavonásig érvényes.

 

 

Budapest, 2023. október 26.

 

    Dr. Merkely Béla                              Dr. Pavlik Lívia                         

              rektor                                              kancellár    

 


E/8/2023. (X.26.) számú rektori-kancellári utasítás az elektromos töltőállomások létesítéséről és használatáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/8/2023. (X.26.) számú rektori-kancellári utasítás

E/8/2023. (X.26.) számú rektori-kancellári utasítás az elektromos töltőállomások létesítéséről és használatáról 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/8/2023. (X.26.) számú rektori-kancellári utasítás 1. sz. melléklete

A Semmelweis Egyetem parkolóiban elhelyezett elektromos meghajtású autó töltőállomások használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 

A Semmelweis Egyetem parkolóiban elhelyezett elektromos meghajtású autó töltőállomások használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek – melléklet