Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 08.
234932 Összes oltás
14138 Beoltott Semmelweis Polgár
Összesen: 167 cikk


1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 10/2021. (V. 5.) KKM rendelete a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 80. szám  2021.V.5. Hatály: 2021.V.6. A rendelet 1.  §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1.  § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.  § (3) bekezdés e) …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelete a doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról  Megjelent:  MK 76. szám  2021.IV.30. Hatály: 2021.V.15. 2021V.23-án hatályát veszti 1.§ (1) A  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53.  § (4)  bekezdésétől eltérően a  komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell a  doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 8/2021. (IV. 30.) KKM rendelete a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 76. szám  2021.IV.30. Hatály: 2021.V.1. A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.  § (3) bekezdés e) pontja szerinti, a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 189/2021. (IV. 21.) Korm. rendelete az élet- és  vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedések veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról Megjelent:  MK 65. szám  2021.IV.21. Hatály: 2021.IV.22. 2021.V.23-án hatályát veszti A  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 188/2021. (IV. 21.) Korm. rendelete a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 65. szám  2021.IV.21. Hatály: 2021.IV.22. A rendelet 1. sz., stratégiai jelentőségű gazdasági ágazatokat felsoroló melléklete kiegészül egy, a felsőfokú oktatásra vonatkozó sorral. 2.   Státusz: új Jogszabály …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 63. szám  2021.IV.15. Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.IV.16. vagy a  hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon Módosul többek között: A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról Megjelent:  MK 62. szám  2021.IV.14. Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.IV.30. vagy 2021.X.1. A rendelet számos ponton módosul. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 4/2021. (IV. 14.) MEKH rendelete a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról Megjelent:  MK 61. szám  2021.IV.9. Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.IV.10. vagy 2021.IV.19. 2021.V.23-án hatályát veszti Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 11.  §-a szerinti, 2021. május–júniusban megszervezésre kerülő érettségi …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 160/2021. (IV. 1.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 56. szám  2021.IV.1. Hatály: 2021.IV.2. A 112/2021. (III. 6.) …

 

1.   Státusz: módosítás  Jogszabály címe: A Kormány 143/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések meghosszabbításáról  Megjelent:  MK 51. szám  2021.III.27. Hatály: 2021.III.28. A Kormány a védelmi intézkedéseket 2021. április 8. napjáig fenntartja. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet következő részei április 8-áig alkalmazandók: Az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelete egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 47. szám  2021.III.23. Hatály: 2021.III.25 A veszélyhelyzet ideje alatt az állami fenntartású, …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 48. szám  2021.III.23. Hatály: 2021.III.24. A megjelölt kormányrendeletek számos ponton …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 131/2021. (III. 18.) Korm. rendelete a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 44. szám  2021.III.18. Hatály: 2021.III.19. A 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A gyógyszerészeti államigazgatási szerv különös méltánylást …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A köztársasági elnök 116/2021. (III. 15.) KE határozata Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról Megjelent: MK 42. szám  2021.III.15. A Köztársasági Elnök Széchenyi-díjat adományozott – Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a  Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának ösztöndíjas kutatójaként végzett kiemelkedő színvonalú munkája, valamint a  sejtekben található ioncsatornák vizsgálata terén elért eredményei elismeréseként dr. Csanády …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 6/2021. (III. 12.) KKM rendelete a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további államokról szóló 4/2021. (III. 1.) KKM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 40. szám  2021.III.12. Hatály: 2021.III.12. 22 óra A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a gazdasági, illetve üzleti célú …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelete a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről Megjelent:  MK 40. szám  2021.III.12. Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.III.16. vagy 2021.III.28. A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként a) a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság) jelöli ki. …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelete a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről Megjelent:  MK 39. szám 2021.III.10. Hatály: 2021.III.11. A rendelet hatálya bizonyos kivételekkel a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által lefolytatott hatósági ellenőrzésre, valamint a hatósági ellenőrzés alapján indított közigazgatási hatósági eljárásra terjed ki. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett hatósági ellenőrzés vagy benyújtott kérelem alapján …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról Megjelent:  MK 36. szám 2021.III.5. Hatály: Rendelkezéstől függő, legkorábban 2021.III.8. 2021. május 23-án hatályát veszti, kivéve egyes rendelkezéseket, melyek korábban A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) reggel 5 óra és este 8 óra …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 37. szám  2021.III.5. Hatály: 2021.III.8. Módosul az 1.§ (1) bekezdés b) pontja: A SARS-CoV-2 koronavírus  elleni védettség igazolása az  Európai Unióban, illetve a  Magyarországon engedélyezett és a  lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 85/2021. (II. 27.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 31. szám  2021.II.27. Hatály: 2021.II.28. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendelkezéseit 2021. március 16-ig lehet alkalmazni. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 90/2021. (II. 27.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 31. szám  2021.II.27. Hatály: 2021.II.28. A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete módosul. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 95/2021. (II. 27.) Korm. rendelete a szakképzéssel …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 69/2021. (II. 19.) Korm. rendelete egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról Megjelent:  MK 25. szám  2021.II.19. Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.II.20. vagy 2021.III.1. A Korm. rendelet több törvény egyes rendelkezései vonatkozásában rögzíti, hogy azokat egészségügyi szolgálati jogviszony esetén is alkalmazni kell, pl.: Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény  7. § …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 69/2021. (II. 19.) Korm. rendelete egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról Megjelent:  MK 25. szám  2021.II.19. Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.II.20. vagy 2021.III.1. A Korm. rendelet több törvény egyes rendelkezései vonatkozásában rögzíti, hogy azokat egészségügyi szolgálati jogviszony esetén is alkalmazni kell, pl.: Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény  7. § …

Összesen: 167 cikk