Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 27.
409595 Összes oltás
Összesen: 197 cikk


1.   Státusz: új Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter közleménye a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelete a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet és a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 190. szám 2021.X.12. Hatály: Rendelkezéstől függő Módosulnak az ösztöndíjakkal kapcsolatos egyes részletszabályok. 2.   Státusz: új Jogszabály …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 34/2021. (X. 11.) KKM rendelete a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Indiai Köztársasággal összefüggő módosításáról Megjelent:  MK 188. szám 2021.X.11. Hatály: 2021.X.12. A  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés e) pontja szerinti, a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló …

 

1.   Státusz: új/módosítás Jogszabály címe: 2021. évi CIII. törvény a felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 178. szám 2021.IX.29. Hatály: Rendelkezéstől függő A törvény egyebek mellett a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felsőoktatási közfeladataihoz kapcsolódó finanszírozásáról, a finanszírozási szerződésekről is tartalmaz rendelkezéseket. A dokumentum  erre a linkre1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe:A Kormány 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 175. szám 2021.IX.24. Hatály: 2021.IX.27. A Kiemelt várólista csökkentési programmal kapcsolatos jogszabálymódosítás. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 544/2021. (IX. 24.) Korm. rendelete a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 539/2021. (IX. 21.) Korm. rendelete az orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók járványügyi védekezésben történő részvételéről Megjelent:  MK 173. szám 2021.IX.21. Hatály: 2021.IX.22-étől a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig Az orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató– egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultság nélkül – kirendelhető a) fővárosi és megyei kormányhivatal szervezésében SARS-CoV-2 …1.   Státusz: új Jogszabály címe:A külgazdasági és külügyminiszter közleménye a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti harmadik országok állampolgárainak meghatározásáról Megjelent:  HÉ 45. szám 2021.IX.17. A külgazdasági és külügyminiszter a veszélyhelyzet ideje alatt a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 407/2021. (VII. …1.   Státusz: új Jogszabály címe:A külgazdasági és külügyminiszter közleménye a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 527/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről szóló 367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 169. szám  2021.IX.14. Hatály: 2021.IX.15. A 367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1.  § (1) A  kórházparancsnokról és az  egészségügyi készlet védelméről …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 532/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete egyes egészségügyi intézkedésekről Megjelent:  MK 169. szám 2021.IX.14. Hatály: 2021.IX.15. Módosul: Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási …1.  
Státusz: új
Jogszabály címe:A Kormány 508/2021. (IX. 3.) Korm. rendelete a köznevelési feladat ellátásához kapcsolódó védelmi intézkedések veszélyhelyzeti szabályairól
Megjelent: MK 162. szám 2021.IX.3.
Hatály: 2021.IX.4-étől a veszélyhelyzet végéig
A rendelet a köznevelési intézmény vezetőjének és a köznevelési szerveknek egyes adatátadással kapcsolatos feladatait állapítja meg.

A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető. 1.   Státusz: új Jogszabály címe: A köztársasági elnök 420/2021. (VIII. 23.) KE határozata kitüntetés adományozásáról Megjelent:  MK 157. szám 2021.VIII.23. A köztársasági elnök Mandl József Széchenyi- és Batthyány-Strattmann László-díjas biokémikus, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Egészségügyi Tudományos Tanács elnöke, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa részére és Süveges Ildikó, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem professor emeritája részére a MAGYAR ÉRDEMREND …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelete a tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről Megjelent:  MK 150. szám  2021.VIII.6. Hatály: 2021.VIII.9-étől a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig A rendelet rendelkezései a következő témák köré csoportosulnak: A védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának általános szabályai egészségügyi ellátás során A tervezhető fogászati ellátásra, …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 468/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 150. szám  2021.VIII.6. Hatály: 2021.VIII.7. Módosul a rendelet hatálya: A rendelet hatálya nem terjed ki arra a  személyre, aki 72  óránál nem régebbi, a  60/2021. (II. 12.) Korm.  rendelet 3.  § (2a)  bekezdés a)–i)  …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 27/2021. (VII. 12.) KKM rendelete a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet San Marino Köztársasággal összefüggő módosításáról  Megjelent:  MK 131. szám  2021.VII.12. Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.VII.13. vagy 2021.VIII.1. A  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdés e)  pontja szerinti, a  …1.  
Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról
Megjelent: MK 130. szám 2021.VII.8.
Hatály: 2021.IX.15.
A rendelet a veszélyhelyzet idejére a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával összefüggő szabályokat állapít meg.

A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető. 1.   Státusz: új Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelete az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól Megjelent:  MK 129. szám 2021.VII.7. Hatály: 2021.VII.8. 1.§ (1) Egészségügyi intézményben – a  (2)–(4)  bekezdés szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot vagy textil, illetve más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 397/2021. (VII. 6.) Korm. rendelete a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 128. szám 2021.VII.6. Hatály: 2021.VII.7. Módosul: A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A belügyminiszter 5/2021. (VII. 2.) BM határozata a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálybalépéséről Megjelent:  MK 125. szám  2021.VII.2. A belügyminiszter megállapítja, hogy az  ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napja mint hatálybalépési feltétel 2021. …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról  Megjelent:  MK 123. szám  2021.VI.30. Hatály:Az  ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján  Megjelent:  HÉ 33. szám  2021.VI.30. A belügyminiszter a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségének tanúsítására a BM/5972-7/2021. számú határozattal 2021. június 22. napjától 2024. június 22. napjáig …1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2021. évi XCI. törvény a nemzeti adatvagyonról Megjelent:  MK 120. szám  2021.VI.25. Hatály: 2021.VII.26. E törvény hatálya a nemzeti adatvagyonon alapuló adatszolgáltatásra, az adatszolgáltatás állami koordinációját végző, illetve az adatszolgáltatásban közreműködő egyéb szervezetekre, továbbá a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmére terjed ki. A törvény hatálya meghatározott kivételi körökre nem terjed …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelete a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról Megjelent:  MK 115. szám  2021.VI.18. Hatály: 2021.VI.19., A 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig Átfogó, a veszélyhelyzet idején hatályos …

Összesen: 197 cikk