Összesen: 116 cikk


1.   Státusz: módosítás  Jogszabály címe: A Kormány 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelete energetikai tárgyú egyes kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 191. szám  2020.VIII.17. Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.IX.1. vagy 2022.I.1. Átfogó jogszabálymódosítás. 2.   Státusz: módosítás  Jogszabály címe: A Kormány 403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelete a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelete egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 179. szám  2020.VII. 30. Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.VII.31. vagy 2023.VII.1. Átfogó jogszabálymódosítás. Módosul többek között az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 306/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete egyes társadalombiztosítási és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 156. szám  2020.VI.30. Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.VII. 1. vagy 2020.X.1. A jogszabálymódosítások többek között a szolgálati időre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 307/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2020. (VI. 2.) MEKH rendelete egyes földgáz rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos MEKH rendeletek módosításáról Megjelent:  MK 130. szám  2020.VI.2. Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.VI.3. vagy 2020.X.1. Átfogó jogszabálymódosítás. Módosul: – A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet – A földgáz rendszerhasználati díjak, …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 231/2020. (V. 25.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 120. szám  2020.V.25. Hatály: 2020.V.26. A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a következő 8/A.§ -sal egészül ki: Ha a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 214/2020. (V. 18.) Korm. rendelete az elektronikus információbiztonsági korai figyelmeztető rendszerről Megjelent:  MK 113. szám  2020.V.18. Hatály: 2020.V.30. Átfogó rendelet az elektronikus információbiztonsági korai figyelmeztető rendszerről. A rendszert többek között az európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kijelölt létfontosságú rendszerelemeket üzemeltetők vehetik igénybe. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 177/2020. (V. 4.) Korm. rendelete EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálatáról, felhasználásáról, az egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról, a munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbításáról, valamint az egyes időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról  Megjelent:  MK 98. szám  2020.V.4. Hatály: 2020.V.5-től a veszélyhelyzet megszűnéséig A …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A belügyminiszter 10/2020. (IV. 27.) BM rendelete az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb, belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Megjelent:  MK 88. szám  2020.IV.27. Hatály: 2020.IV.28. Kivéve egyes rendelkezések: 2020.V.1. Átfogó, tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabály-módosítás. 2.   Státusz: új  Jogszabály címe: A Kormány 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján Megjelent:  HÉ 21. szám  2020.IV.20. A belügyminiszter a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségének tanúsítására a 2020. március 04. napjától 2023. március 04. napjáig terjedő időszakra …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelete a kijárási korlátozás meghosszabbításáról Megjelent:  MK 69. szám  2020.IV.9. Hatály: 2020.IV.10. A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) elrendelt kijárási korlátozás – annak visszavonásáig – meghosszabbodik. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2020. évi XIX. törvény egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelete az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről  Megjelent:  MK 62. szám  2020.IV.1. Hatály: 2020.IV.2-ától a veszélyhelyzet megszűnéséig A rendelet megerősít több, a veszélyhelyzet kapcsán a rendkívüli jogrend keretében hozott rendelkezést, valamint kiegészíti azokat. 2.§-3.§(1)-(2), 4.§ (1) A külföldről érkező nem …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete veszélyhelyzet kihirdetéséről Megjelent:  MK 39. szám  2020.III.11. Hatály: 2020.III.11. 15 óra A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány miatt Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelete a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról Megjelent:  MK 20. szám  2020. 02. 07. Hatály: 2020. 02. 08. A rendelet szabályai között megtalálhatóak többek között a szakképzés ingyenességére, az akkreditált vizsgaközpontokra valamint a szakképző intézmény tevékenységére vonatkozó szabályok. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 13/2020. (II. 7.) Korm. …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Megjelent:  MK 14. szám  2020. 01. 30. Hatály: 2020. 02. 01. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása módosul: 7. § (3), (3a): (3) A 10. számú mellékletben felsorolt meddőségi kezelések közül a 6530, …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 28/2019. (XII. 11.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 199. szám  2019. 12. 11. Hatály: 2019. 12. 19. Módosul a rendelet 1. és 2. számú …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 260/2019. (XI. 7.) Korm. rendelete az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 178. szám  2019. 11. 07. Hatály: Rendelkezéstől függően, 2019. 11. 15.; 2019. 01. 01. és 2020. 02. 01. Átfogó módosítás. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 1629/2019. (XI. 8.) Korm. határozata a XX. Emberi …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 23/2019. (X. 15.) EMMI rendelete az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról Megjelent:  MK 167. szám 2019. 10. 14. Hatály: 2019.10. 19. új: 2.§ (1a); 22. § (1) f), (5a): 2.§ (1a) Az  egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK 162. szám 2019. 09. 30. Hatály: 2020. 10. 01.  Hatályát veszti az 1. § (2),(5)-(7); 2. § (2),(4); 9. § (2), (4)–(9), (11), (12),(15)(17); továbbá …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 21/2019. (IX. 25.) EMMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról Megjelent:  MK 157. szám  2019. 09. 23. Hatály: 2019. 10. 03. új: 11/C. §: 11./C. §: Az  egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 21/2019. (IX. 25.) …1.   Státusz: új Jogszabály címe: Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 30/2019. (IX. 4.) ITM rendelete a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemeiről Megjelent:  MK 148. szám  2019. 09. 04. Hatály: 2019.09. 12. Az  akadálymentesítési nyilatkozatot a  közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 17/2019. (VIII. 5.) EMMI rendelete az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet és az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 139. szám  2019.VIII. 5. Hatály: 2019.VIII. 20. Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása Az átfogó módosítás …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján Megjelent:  MK melléklete  Hivatalos értesítő 43. szám 2019. VII. 30. A belügyminiszter – a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. …1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről Megjelent:  MK 128. szám 2019. VII. 23. Hatály: 2019.XI.29. napján lép hatályba és 2019.XII.31. napján hatályát veszti. A törvény rendelkezik többek között az egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségeiről, az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő, valamint a Központi alrendszer költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos szabályokról. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2019.évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről Megjelent:  MK 126. szám  2019. VII. 18. Hatály: Rendelkezéstől függően: 2019. VII. 26. 2019. IX. 1. 2019. I. 1. 2019. IV. 1. 2019. IX. 1.  2021. IX. 1. Köznevelési tárgyú, átfogó jogszabálymódosításra …

Összesen: 116 cikk