Összesen: 129 cikk


1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról Megjelent:  MK 263. szám  2020.XI.28. Hatály: 2021.I.1. (1) E rendelet hatálya – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 1. §-a szerinti egészségügyi szolgáltatóra, annak …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2020. évi CXVIII. törvény egyes adótörvények módosításáról Megjelent:  MK 261. szám 2020.XI.26. Hatály: Rendelkezéstől függően: 2020.XI.27. vagy 2020.XII.1. vagy 2021.I.1. vagy 2021.I.4. vagy 2021.IV.1. vagy 2021.VII.1. vagy 2022.I.1. A 42. § az adópolitikáért felelős miniszter határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 30. napon lép hatályba Átfogó jogszabálymódosítás. Módosul többek között: A személyi jövedelemadóról …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól Megjelent:  MK 258. szám  2020.XI.25. Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.XI.26. vagy 2021.I.1. Ez a rendelet az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján létrehozott Országos Kórházi Főigazgatóság feladatait határozza meg. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ az Országos Kórházi Főigazgatóságba (OKFŐ) történő beolvadással 2020. …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 42/2020. (XI. 24.) EMMI rendelete a kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Megjelent:  MK 257. szám  2020.XI.24. Hatály: 2020.XI.25. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 5/A. …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 513/2020. (XI. 23.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 256. szám  2020.XI.23. Hatály: 2020.XI.24. A módosított rendelet a következő 9/A. és 9/B. §-sal egészül ki: „9/A. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy a) a napi …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 15/2020. (XI. 20.) KKM rendelete a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 254. szám  2020.XI.20. Hatály: 2020.XI.21. A vállalkozások versenyképesség-növelő támogatását érintő módosítás. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelete az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről Megjelent:  MK 252. szám  2020.XI.19. Hatály: 2020.XI.20-ától 2021. II.8-áig 1.§ (1) A  …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 499/2020. (XI. 13.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról  Megjelent:  MK 246. szám  2020.XI.13 Hatály: 2020.XI.14-től 2021.II.8-áig A Magyar Honvédség a veszélyhelyzet ideje alatt a kórházak zavartalan működésének, valamint az egészségügyi dolgozók segítése érdekében a kórházakban közreműködik különösen a) a testhőmérséklet-méréssel egybekötött beléptetési feladatok, b) a betegirányítási, …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 503/2020. (XI. 17.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 249. szám  2020.XI.17. Hatály: 2020.XI.22-től A kormányrendelet 101/A. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki: „(15) A (14) bekezdést nem kell alkalmazni arra a Kormány egyedi határozatában meghozott támogatási döntésre, amely esetében az abban …1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2020. évi CIX. törvény a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről Megjelent:  MK 242. szám 2020.XI.10. Hatály: 2020.XI.11. A törvény a kihirdetését követő 90. napon hatályát veszti. A törvény megerősít egyes, a veszélyhelyzet kapcsán hozott kormányrendeleteket. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről Megjelent:  MK 242. szám1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 473/2020. (X. 30.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 234. szám  2020.X.30 Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.X.31. vagy 2021.I.1. Módosul az Ávr. 1. és 2. melléklete. A …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A miniszterelnök 78/2020. (IX. 24.) ME határozata állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról Megjelent:  MK 212. szám  2020.IX.24. A miniszterelnök 2020. október 1-jétől 2025. szeptember 30-áig terjedő időtartamra a Semmelweis Egyetem kancellárjává nevezte ki Dr. Pavlik Líviát. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 1607/2020. (IX. 28.) Korm. határozata a KEHOP-5.2.2. azonosító jelű („Középületek kiemelt épületenergetikai …1.   Státusz: módosítás  Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről Megjelent:  MK 197. szám  2020.VIII.31. Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.IX.1. vagy 2020.XI.30. vagy 2023.IX.1. Átfogó jogszabálymódosítás. 2.   Státusz: módosítás  Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelete a magasabb összegű családi pótlékra …1.   Státusz: módosítás  Jogszabály címe: A Kormány 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelete energetikai tárgyú egyes kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 191. szám  2020.VIII.17. Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.IX.1. vagy 2022.I.1. Átfogó jogszabálymódosítás. 2.   Státusz: módosítás  Jogszabály címe: A Kormány 403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelete a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelete egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 179. szám  2020.VII. 30. Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.VII.31. vagy 2023.VII.1. Átfogó jogszabálymódosítás. Módosul többek között az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 306/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete egyes társadalombiztosítási és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 156. szám  2020.VI.30. Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.VII. 1. vagy 2020.X.1. A jogszabálymódosítások többek között a szolgálati időre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 307/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2020. (VI. 2.) MEKH rendelete egyes földgáz rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos MEKH rendeletek módosításáról Megjelent:  MK 130. szám  2020.VI.2. Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.VI.3. vagy 2020.X.1. Átfogó jogszabálymódosítás. Módosul: – A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet – A földgáz rendszerhasználati díjak, …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 231/2020. (V. 25.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 120. szám  2020.V.25. Hatály: 2020.V.26. A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a következő 8/A.§ -sal egészül ki: Ha a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 214/2020. (V. 18.) Korm. rendelete az elektronikus információbiztonsági korai figyelmeztető rendszerről Megjelent:  MK 113. szám  2020.V.18. Hatály: 2020.V.30. Átfogó rendelet az elektronikus információbiztonsági korai figyelmeztető rendszerről. A rendszert többek között az európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kijelölt létfontosságú rendszerelemeket üzemeltetők vehetik igénybe. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 177/2020. (V. 4.) Korm. rendelete EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálatáról, felhasználásáról, az egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról, a munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbításáról, valamint az egyes időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról  Megjelent:  MK 98. szám  2020.V.4. Hatály: 2020.V.5-től a veszélyhelyzet megszűnéséig A …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A belügyminiszter 10/2020. (IV. 27.) BM rendelete az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb, belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Megjelent:  MK 88. szám  2020.IV.27. Hatály: 2020.IV.28. Kivéve egyes rendelkezések: 2020.V.1. Átfogó, tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabály-módosítás. 2.   Státusz: új  Jogszabály címe: A Kormány 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján Megjelent:  HÉ 21. szám  2020.IV.20. A belügyminiszter a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségének tanúsítására a 2020. március 04. napjától 2023. március 04. napjáig terjedő időszakra …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelete a kijárási korlátozás meghosszabbításáról Megjelent:  MK 69. szám  2020.IV.9. Hatály: 2020.IV.10. A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) elrendelt kijárási korlátozás – annak visszavonásáig – meghosszabbodik. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2020. évi XIX. törvény egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelete az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről  Megjelent:  MK 62. szám  2020.IV.1. Hatály: 2020.IV.2-ától a veszélyhelyzet megszűnéséig A rendelet megerősít több, a veszélyhelyzet kapcsán a rendkívüli jogrend keretében hozott rendelkezést, valamint kiegészíti azokat. 2.§-3.§(1)-(2), 4.§ (1) A külföldről érkező nem …

Összesen: 129 cikk