Összesen: 1 cikk

KKORL/6/2020. (IX.10.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL
Információbiztonságért felelős vezető kijelöléséről

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I. Könyv I.1. Rész 3. § (21) bekezdésére, és a 30. § (2) bekezdésére, valamint az Információbiztonsági Szabályzat elfogadásáról szóló K/16/2020. (VII.29.) számú határozatra tekintettel az alábbi rendelkezést és körlevelet adom ki.

1.§

A rendelkezés és körlevél időbeli hatálya

Jelen rendelkezés és körlevél a közzététellel egyidejűleg hatályba lép és visszavonásig hatályos.

2.§

Információbiztonságért felelős vezető kijelöléséről történő rendelkezés

 

(1) Tekintettel a Semmelweis Egyetem kiemelt jelentőségű adatvagyonára, a napi feladatellátáshoz kapcsolódó nagyszámú adatkezelési tevékenységre, az elektronikus információs rendszerek folyamatos üzemeltetésére, valamint a jogszabályok által a létfontosságú rendszerek és létesítmények kijelölésében betöltött feladatainkra, a Semmelweis Egyetem Információbiztonságért felelős vezetőjeként jelen körlevél hatálybalépésétől Csaba Lászlót jelölöm ki és egyúttal megbízom az Információbiztonsági Szabályzat 3.1.4. pontjának (4) bekezdésében foglalt feladatok teljes körű ellátásával.

(2) Az Információbiztonságért felelős vezető az Információbiztonsági Szabályzat alapján tevékenységével hozzájárul az Egyetem adatvagyonának a kockázatokkal arányos, biztonságos kezeléséhez, gondoskodik az Egyetem folyamatos működéséhez szükséges információbiztonsági és az ezzel összefüggő adatbiztonsági szempontok érvényesítéséről.

(3) Az Információbiztonságért felelős vezető tevékenységét éves munkaterv alapján látja el, annak előrehaladásáról félévente beszámol a kancellárnak.

(4) Az Információbiztonságért felelős vezető elérhetőségei:

Adatvédelmi és Betegjogi Központ
Telefon: 06-70-33-44085
1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
203/d szoba.
 E-mail: csaba.laszlo@semmelweis-univ.hu

3.§

 

Jelen körlevelet az Egyetem belső honlapján közzé kell tenni.

 

4.§

 

Jelen körlevél közzétételével egyidejűleg a korábbi, KKORL/14/2019. (XI. 27.) számú kancellári körlevél hatályát veszti.

 

Budapest, 2020. szeptember 10.

 

                                                                                               Baumgartnerné Holló Irén
                                                                                              kancellár általános helyettese


KKORL/6/2020. (IX.10.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL Információbiztonságért felelős vezető kijelöléséről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: KKORL/6/2020. (IX.10.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL

Összesen: 1 cikk