E/2/2024. (VI.24.) számú rektori-kancellári utasítás

lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételének rendjéről szóló E/6/2022. (X.13.) számú rektori–kancellári utasítás módosításáról

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában foglalt hatáskörünkben eljárva a következő utasítást adjuk ki:

1. §

Az E/6/2022. (X.13.) számú rektori-kancellári utasítás 11.§ „2023. szeptember 30.” szövegrész helyébe „2024. szeptember 30.” szövegrész lép.

2. §

(1) Felhatalmazom a jogi és igazgatási főigazgatót jelen utasításban foglalt rendelkezések lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételének rendjéről szóló E/6/2022. (X.13.) számú rektori–kancellári utasítás egységes szerkezetben történő beépítésére.

(2) Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg hatályba lép és az egységes szerkezetű utasítás közzétételével egyidejűleg hatályát veszti.

 

Budapest, 2024. június 24.

 

                 Dr. Merkely Béla sk.                         Dr. Pavlik Lívia   sk.                   

                        rektor                                                kancellár      


E/2/2024. (VI.24.) számú rektori-kancellári utasítás lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételének rendjéről szóló E/6/2022. (X.13.) számú rektori–kancellári utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/2/2024. (VI.24.) számú rektori-kancellári utasítás