Összesen: 1 cikk

1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe:A Kormány 58/2023. (II. 28.) Korm. rendelete az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 30. szám 2023.02.28.
Hatály: 2023. március 1.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 5. §-a a  következő (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) A (2) bekezdés alapján kiállított – 1. melléklet szerinti –, a menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmány érvényességi ideje a Metvhr. 8. § (3) bekezdésétől eltérően – az okmányon fizikailag megjelenített érvényességi idő helyett – 2024. március 4. napja.”

Összesen: 1 cikk