E/10/2023. (XI.07.) sz. rektori – kancellári utasítás

a devizatandíjas oktatásban résztvevők díjtételeinek módosításáról

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend I.1. rész 3. § (4) d) da) alpontjában foglalt hatáskörében eljárva a Semmelweis Egyetem rektora és kancellárja az alábbi utasítást adja ki:

 1. § 

Jelen utasítás hatálya a devizatandíjas oktatásban részt vevő oktatókra és vizsgáztatókra terjed ki.

 2. § 

Az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar devizatandíjas oktatásában résztvevők oktatási tevékenységének díjtételei a jelen utasítás 1. sz. mellékletében szereplő összegekben kerülnek meghatározásra.

 3. § 

(1) A devizatandíjas oktatás és vizsgáztatás elszámolása a Semmelweis Egyetem Neptun rendszerében rögzített adatok alapján történik a jelen utasítás 1. számú mellékletében foglalt óra -és vizsgadíjak alapján.

a) A szervezeti egységeket megillető óradíjak összege az oktatott tanórák száma alapján kerül megállapításra azzal, hogy csoportbontás esetén a csoportlétszámok az 1. számú mellékletben foglaltak alapján kerülnek figyelembe vételre.

Az oktatásban résztvevő oktatókat az oktatott tanórák száma alapján illeti keresetkiegészítés.

b) A szervezeti egységeket megillető vizsgadíjak összege a tantárgyi követelményrendszerben rögzített vizsgatípus alapján az 1. számú mellékletben meghatározott vizsgadíjak és a tantárgyat felvett – vizsgáztatandó – hallgatói létszám alapján kerül meghatározásra. Azaz a szervezeti egységeket megillető vizsgadíj összegét a vizsga típusa és a vizsgáztatandó hallgatók létszáma határozza meg.

A vizsgáztatásban résztvevő vizsgáztatók keresetkiegészítés formájában történő díjazását a szervezeti egység a vizsgáztatás címén rendelkezésére álló bevétel figyelembe vételével saját hatáskörben határozza meg.

4. § 

(1) Jelen utasítás a közzétételének napján lép hatályba és visszavonásig hatályos, azzal, hogy rendelkezéseit a következő elszámolások tekintetében kell alkalmazni:

a) Óradíjak: 2023. szeptember 4. napját követő előadások és gyakorlatok,

b) Vizsgadíjak: 2023. szeptember 4. napját követő vizsgák,

c) Famulusi gyakorlat, összefüggő szakmai gyakorlat: 2023. július 1. napját követő előadások és gyakorlatok,

d) Államvizsga, záróvizsga: 2023. szeptember 4. napját követő államvizsga, záróvizsga,

e) Szakdolgozat: 2023 szeptember 4. napját követően leadott szakdolgozat.

(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül a devizatandíjas oktatásban résztvevők óradíjainak változásáról szóló E/11/2020. (V.22.) rektori-kancellári utasítás.

 

  Budapest, 2023. november 07.

 

    Dr. Merkely Béla                              Dr. Pavlik Lívia                         

              rektor                                              kancellár    


E/10/2023. (XI.07.) sz. rektori – kancellári utasítás a devizatandíjas oktatásban résztvevők díjtételeinek módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/10/2023. (XI.07.) sz. rektori – kancellári utasítás

E/10/2023. (XI.07.) sz. rektori – kancellári utasítás a devizatandíjas oktatásban résztvevők díjtételeinek módosításáról 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/10/2023. (XI.07.) sz. rektori – kancellári utasítás 1. sz. melléklete