E/9/2023. (X.26.) számú rektori-kancellári utasítás

a Szaknyelvi Intézetben a szaknyelvoktatás egységes óradíjának alkalmazásáról

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) I.1. rész 3. § (4) bekezdés da) alpontjában foglalt hatáskörben eljárva a következő utasítást adjuk ki:

1. §

Jelen utasítás személyi hatálya a Szaknyelvi Intézetben a szaknyelvi oktatásban résztvevő oktatókra és vizsgáztatókra terjed ki.

2. §

A Szaknyelvi Intézet valamennyi − magyar és idegen nyelvű, graduális és posztgraduális képzésben végzett − szaknyelvoktatási tevékenységének óradíja egységesen 8.000.- Ft (Nyolcezer forint).

3. §

(1) Jelen utasítás a Semmelweis Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg azonnal hatályba lép és visszavonásig érvényes.

(2) Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Szaknyelvi Intézetben a szaknyelvoktatás egységes óradíjának alkalmazásáról szóló E/4/2021. (IV.14.) számú rektori-kancellári utasítás.

 

 

Budapest, 2023. október 26.

 

    Dr. Merkely Béla                              Dr. Pavlik Lívia                         

              rektor                                              kancellár    

 


E/9/2023. (X.26.) számú rektori-kancellári utasítás a Szaknyelvi Intézetben a szaknyelvoktatás egységes óradíjának alkalmazásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/9/2023. (X.26.) számú rektori-kancellári utasítás