Összesen: 1 cikk

K/3/2019. (IX.02.) számú kancellári utasítás

a Laboratóriumi Medicina Intézethez küldött mikrobiológiai minták levételéhez használt mintavételi eszközök (anyagok) igényléséről

  

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv 34. § (b) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a Semmelweis Egyetem Kancellárjaként az alábbi utasítást hozom:

1.§

(1) Jelen utasítás hatályba lépését követően a Semmelweis Egyetem egészségügyi ellátást nyújtó szervezeti egységei által a Laboratóriumi Medicina Intézet Mikrobiológiai Laboratóriumába küldött minták esetében a jelen utasítás 1. számú mellékletében felsorolt mikrobiológiai mintavételi eszközök (anyagok) használata válik kötelezővé.

(2) Az eszközök (anyagok) igénylése a KP62 raktárból lesz lehetséges, hasonlóan az Egyetem Központi Raktárához. Az igényelt anyagok átvételére minden munkanap 8-12 óra között lesz lehetőség az igénylést követő munkanaptól kezdődően. Az átvételhez intézményi bélyegzőszükség. Az átadás-átvétel igazolása az SAP rendszerből kinyomtatott kiadási bizonylaton történik, amelyet a Laboratórium nyomtat ki.

(3) A jelen utasítás hatályba lépését követően az egészségügyi ellátást nyújtó szervezeti egységek saját hatáskörben már nem szerezhetnek be a jelen utasítás 1. számú mellékletében szereplő mintavételi eszközöket (anyagokat), a korábban beszerzett mintavételi eszközök (anyagok) 2019. december 31-ig lesznek használhatók, ezt követően a Mikrobiológiai Laboratórium csak a KP62 raktárból igényelt anyagokban fogadja el a levett mintákat.

2.§

(1) A korábbi eljárásrend, miszerint az úgynevezett hemokulturás palackok átadása-átvétele papír alapon történő bizonylatolással, illetve az ellenérték egyetemi szervezeti egységek közötti átkönyveléssel történik, a jelen utasítás hatályba lépését követően megszűnik és ezen eszközök (anyagok) igénylése, illetve kiadása is ebből a raktárból történik.

(2) Jelen utasítás hatályba lépésétől kezdődően csak a KP62 raktárból lehetséges a jelen utasítás 1. számú mellékletében felsorolt mintavételi eszközök (anyagok) igénylése.

3.§

Jelen utasítás a Semmelweis Egyetem Jogi-és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba.

 

Budapest, 2019. szeptember 2.                    

Dr. Szász Károly
kancellár

Hatályba lépés napja: 2019. szeptember 2.


K/3/2019. (IX.02.) számú kancellári utasítás a Laboratóriumi Medicina Intézethez küldött mikrobiológiai minták levételéhez használt mintavételi eszközök (anyagok) igényléséről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető:
K/3/2019. (IX.02.) számú kancellári utasítás

K/3/2019. (IX.02.) számú kancellári utasítás a Laboratóriumi Medicina Intézethez küldött mikrobiológiai minták levételéhez használt mintavételi eszközök (anyagok) igényléséről 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
K/3/2019. (IX.02.) számú kancellári utasítás 1. sz. melléklete

Összesen: 1 cikk