Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 22.
545262 Összes oltás
Összesen: 133 cikk


Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra és közzétételre került: Módosító szenátusi határozat: 107/2022. (XII.19.) Hatálybalépés napja: 2022. december 22. 1. Arculati kézikönyv Rövid összefoglaló: a) vezetői döntés értelmében az Egyetem jelmondatának módosítására került sor, b) a Szenátus 65/2022. (IX.02.) számú határozatával elfogadta az Egyetemi arculatváltást követően a kari díszoklevelek megújítását és egységesítését, …Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint módosításra és közzétételre került:   1.) I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések Rövid összefoglaló: A Szenátus döntése alapján a Gazdasági Főigazgatóság belső szervezeti felépítése módosításra került, ezáltal a Beszerzési Igazgatóság a Gazdasági Főigazgatóság szervezetéből kiválva, közvetlenül a kancellár alá …Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra/elfogadásra került: szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések I.2. rész – A Szenátus ügyrendje I.2. rész – Melléklet II.1. rész – Az egyes munkakörök és vezetői megbízások betöltésével kapcsolatos követelmények   módosító/elfogadó szenátusi határozat száma: 95/2022. (XI.02.) …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
III.2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
módosító szenátusi határozat száma:
85/2022. (X.24.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
 Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések
I.1. rész – Mellékletek
I.6. rész – Szellemitulajdon-kezelési szabályzat
 
módosító szenátusi határozatok száma:
70/2022. (IX.26.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra/módosításra és közzétételre kerültek:
szabályzat neve: Kitüntetési és díjak adományozásáról szóló szabályzat
elfogadó/módosító határozat száma: 72/2022. (IX.26.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2022. október 04.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került: szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat I.7. rész – A tulajdonosi/alapítói joggyakorlással érintett gazdálkodó szervezetek II.2. rész – Az intézményi oktatói, kutatói ösztöndíjak és más juttatások feltételei, az ezzel összefüggő pályázatok rendje, az oktatók és kutatók részére kiírt kutatási pályázatok elbírálásának rendje módosító szenátusi …Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzatok elfogadásra/módosításra és közzétételre kerültek: szabályzat neve: Neptun szabályzat Erasmus+ szabályzat Oktatási és kutatási célra felajánlott holttestek kezeléséről szóló szabályzat Műszergazdálkodási szabályzat Készletgazdálkodási szabályzat Információbiztonsági szabályzat Állatkísérleti szabályzat Gazdálkodási szabályzat Adományok, ajándékok elfogadásának rendje Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési szabályzat Munkahelyi biztonságszervezési szabályzat Szabályozó dokumentumok készítésének rendje című …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra és közzétételre került:
szabályzat neve: Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata
elfogadó/módosító határozat száma: 56/2022. (VII.28.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2022. augusztus 5.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

 

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra/elfogadásra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
I. könyv I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések,
III. könyv III. 2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
 
módosító/elfogadó szenátusi határozatok száma:
44/2022. (VI.23.)
46/2022. (VI.23.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra/elfogadásra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
III. könyv III.1. rész – Felvételi Szabályzat,
III. könyv III. 3. rész – Doktori Szabályzat és mellékletei
 
módosító szenátusi határozatok száma:
34/2022. (V.26.)
37/2022. (V.26.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzatok elfogadásra/módosításra és közzétételre kerültek: szabályzat neve: Számlarend 1. számú melléklet: Számlatükör Számviteli politika I. Könyv: Számviteli politika II. Könyv: Leltárkészítési és leltározási szabályzat III. Könyv: Pénzkezelési szabályzat IV. Könyv: Önköltségszámítási szabályzat V. Könyv: Eszközök és források értékelési szabályzata Számviteli bizonylatrend Selejtezési szabályzat Szabályozó dokumentumok készítésének …Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzatok elfogadásra/módosításra és közzétételre kerültek: szabályzat neve: Etikai kódex Kommunikációs és honlap szabályzat Belső ellenőrzési kézikönyv Egyetemi várólista szabályzat Egyedi jelképek szabályzat Központi Könyvtár gyűjtőköri szabályzat Informatikai szabályzat Hallgatói kitüntetésekről szóló szabályzat Egészségügyi térítési díj szabályzat Gyógyszerellátási szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Onkoteam szabályzat Követeléskezelési szabályzat Kiküldetési és …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
I. könyv I.2. rész – A Szenátus ügyrendje,
III. könyv III. 2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
 
módosító szenátusi határozatok száma:
20/2022. (IV.25.)
22/2022. (IV.25.)
23/2022. (IV.25.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
II. könyv – Foglalkoztatási Követelményrendszer,
III. könyv III. 2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
14/2022. (III.28.)
18/2022. (III.28.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

   

Tisztelt Munkatársak!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
116/2021 (XI.02.)
119/2021 (XI.02.)
124/2021 (XI.02.)
125/2021 (XI.02.)
126/2021 (XI.02.)
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat és az organogram módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
100/2021. (IX.30.)
103/2021. (IX.30.)
106/2021. (IX.30.)
110/2021. (IX.30.)
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

  

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
50/2021. (V.27)
54/2021. (V.27)
58/2021. (VI.24.)
63/2021. (VI.24.)
65/2021. (VI.24.)
 
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
 

Összesen: 133 cikk