Összesen: 51 cikk
  

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Kiküldetési és Utazási Költségtérítési Szabályzat
elfogadó határozat száma: K/3/2020. (IV.29.) kancellári határozat
hatálybalépés napja: 2020. május 1.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/kikuldetesi-es-utazasi-koltsegteritesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

 

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Egyes, a hallgatók részére jutalomdíjjal járó pályázatokról szóló szabályzat
elfogadó határozat száma: 56/2020. (IV.14.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2020. április 21.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/04/Egyes_a_hallgatok_reszere_jutalomdijjal_jaro_-palyazatokrol_hatalyos_2020_04_21.pdf 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer (NEPTUN EFTR) működési rendjéről szóló szabályzat
elfogadó határozat száma: 55/2020. (IV.14.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2020. április 21.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/egyseges-felsooktatasi-tanulmanyi-rendszer-neptun-eftr-mukodesi-rendjerol-szolo-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Jubileumi díszoklevelek adományozásáról szóló szabályzat
elfogadó határozat száma: 54/2020. (IV.14.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2020. április 21.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/jubileumi-diszoklevelek-adomanyozasarol-szolo-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

    

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
25/2020. (II.27.)
26/2020. (II.27.)
27/2020. (II.27.)
31/2020. (II.27.)
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

 

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat, III.3. rész Doktori Szabályzat
elfogadó határozat száma: 28/2020. (II.27.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2020. április 1.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról
elfogadó határozat száma: 38/2020. (II.27.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2020. március 7.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/egyetemi-kituntetesek-dijak-adomanyozasarol-valamint-az-allami-kituntetesek-felterjesztesi-eljarasarol-szolo-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

  

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Szabályozó dokumentumok készítésének rendje
módosító határozat száma: 24/2020. (II.18.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2020. február 20.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szabalyozo-dokumentumok-keszitesenek-rendje/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról
módosító határozat száma: 129/2019. (XI.28.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2019. december 3.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/egyetemi-kituntetesek-dijak-adomanyozasarol-valamint-az-allami-kituntetesek-felterjesztesi-eljarasarol-szolo-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

 

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
132/2019. (XII.12.)
137/2019. (XII.12.)
138/2019. (XII.12.)
149/2019. (XII.20.)
1/2020. (I.3.)
 
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

 

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve:
Szervezeti és Működési Szabályzat I.5. Rész – Az egyetemi szervezeti egységek felsorolása és az organogram
módosító szenátusi határozat száma: 1/2020. (I.3.)
 hatálybalépés napja: 2020. január 7.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Összesen: 51 cikk