RKE/5/2024. (V.15.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

a szabadság kiadásának 2024. évi rendjéről szóló RKE/1/2024. (I.2.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás módosításáról

 

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: „Egyetem”, illetve „munkáltató”) Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: „SZMSZ”) I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörünkben eljárva, a szabadság kiadásának 2024. évi rendjéről szóló RKE/1/2024. (I.2.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás (a továbbiakban: „Utasítás”) módosításáról a következő utasítást adjuk ki.

1. §

(1) Az Utasítás § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„[(2) A munkavállaló a szabadságolási tervét]

b) a 2024. július 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan az SAP rendszer munkavállalói önkiszolgáló felületén elektronikus formában, 2024. június 17. napja és 2024. június 21. napja között

[készíti el és közli a munkáltatói jogkör gyakorlójával.]”

(2) Az Utasítás 2. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„[(5) A szabadságolási tervre vonatkozó munkavállalói javaslat figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlója]

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben 2024. június 30. napjáig, az SAP rendszer munkavállalói önkiszolgáló felületén

[jóváhagyja a munkavállaló szabadságolási tervét.]”

(3) Az Utasítás 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szabadságolási terv módosítása

a) 2024. június 16. napjáig a 2. melléklet szerinti formában,

b) 2024. június 17. napjától az SAP rendszer munkavállalói önkiszolgáló felületén

történik.”

(4) Az Utasítás 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a munkavállaló az érintett időszakra még nem rendelkezik a munkáltatói jogkör gyakorlója által jóváhagyott szabadságolási tervvel, a szabadság kiadása a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott határidőig a 2. melléklet szerinti formában történik azzal, hogy az űrlapon szereplő táblázat 3) sorát üresen kell hagyni.”

(5) Az Utasítás 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A szabadság nyilvántartásának alapja a 2. § (5) bekezdése szerint jóváhagyott, illetve a 3. § (2) bekezdése szerint módosított szabadságolási terv, vagy a 3. § (4) bekezdése szerinti dokumentum. A szabadságolási tervben eredetileg rögzített, illetve a 3. § szerint módosított, és a jelenléti íven is feltüntetett időpontban – az 5. § (3) bekezdésére is tekintettel – a szabadság kiadottnak minősül.”

(6) Az Utasítás 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

 A jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba, rendelkezéseit 2024. május 15. napjától alkalmazni kell.

 

2024. május 15.

 

Dr. Merkely Béla

Dr. Pavlik Lívia

Dr. Szabó Attila

rektor

kancellár

a Klinikai Központ elnöke


RKE/5/2024. (V.15.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a szabadság kiadásának 2024. évi rendjéről szóló RKE/1/2024. (I.2.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/5/2024. (V.15.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

RKE/5/2024. (V.15.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a szabadság kiadásának 2024. évi rendjéről szóló RKE/1/2024. (I.2.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás módosításáról 1. sz. melléklete az alábbi linkről letölthető:
RKE/5/2024. (V.15.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás melléklete WORD formátumban

RKE/5/2024. (V.15.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a szabadság kiadásának 2024. évi rendjéről szóló RKE/1/2024. (I.2.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás módosításárólról 2. sz. melléklete az alábbi linkről letölthető:
RKE/5/2024. (V.15.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás melléklete PDF formátumban