RKE/7/2024. (VI.25.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

a hallgatók kötelező foglalkozás-egészségügyi szűréséhez kapcsolódó diagnosztikai vizsgálatok költségeinek belső elszámolásáról szóló RKE/6/2024. (V.31.) számú rektori–kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás módosításáról

 

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában foglalt hatáskörünkben eljárva a következő utasítást adjuk ki:

1. §

A hallgatók kötelező foglalkozás-egészségügyi szűréséhez kapcsolódó diagnosztikai vizsgálatok költségeinek belső elszámolásáról szóló RKE/6/2024. (V.31.) számú rektori–kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás 1.§ (2) bekezdés „Egészségtudományi Kar, Egészségügyi Közszolgálati Kar és a Pető András Kar” szövegrész helyébe „Egészségtudományi Kar és a Pető András Kar” szövegrész lép.

2. §

A hallgatók kötelező foglalkozás-egészségügyi szűréséhez kapcsolódó diagnosztikai vizsgálatok költségeinek belső elszámolásáról szóló RKE/6/2024. (V.31.) számú rektori–kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás 1. számú melléklete helyébe jelen utasítás 1. számú melléklete lép.

3. §

(1) Felhatalmazzuk a jogi és igazgatási főigazgatót jelen utasításban foglalt rendelkezések A hallgatók kötelező foglalkozás-egészségügyi szűréséhez kapcsolódó diagnosztikai vizsgálatok költségeinek belső elszámolásáról szóló RKE/6/2024. (V.31.) számú rektori–kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás egységes szerkezetben történő beépítésére.

(2) Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzétételt követő napon hatályba lép és az egységes szerkezetű utasítás közzétételével egyidejűleg hatályát veszti.

 

 

Budapest, 2024. június 25.

 

Dr. Merkely Béla

Dr. Pavlik Lívia

Dr. Szabó Attila

rektor

kancellár

a Klinikai Központ elnöke


RKE/7/2024. (VI.25.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a hallgatók kötelező foglalkozás-egészségügyi szűréséhez kapcsolódó diagnosztikai vizsgálatok költségeinek belső elszámolásáról szóló RKE/6/2024. (V.31.) számú rektori–kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/7/2024. (VI.25.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás