K/4/2023. (X.27.) számú kancellári utasítás

az egyszerű beszerzéseket saját hatáskörben lefolytató szervezeti egységek kijelöléséről

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában foglalt hatáskörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. §

(1) A következő szervezeti egységek a közbeszerzési értékhatár alatti, egyszerű beszerzéseiket – a beszerzési igények Beszerzési Igazgatóság általi minősítését követően – önállóan, saját hatáskörben valósíthatják meg:

  1. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet;
  2. Létesítményfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság;
  3. Egészségügyi Menedzserképző Központ;
  4. Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet;
  5. Központi Könyvtár;
  6. Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika;
  7. Műszaki Főigazgatóság, mint önálló szervezeti egység
  8. Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervezeti egységek

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt szervezeti egységek az egyszerű beszerzések lefolytatásához igénybe vehetik az illetékes tömbigazgatóság közreműködését.

2. §

(1) Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján való közzétételének napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül Az egyszerű beszerzéseket saját hatáskörben lefolytató szervezeti egységek kijelöléséről szóló K/1/2020. (II.10.) számú kancellári utasítás.

 

 

Budapest, 2023. október 27.

 

Dr. Pavlik Lívia

kancellár


K/4/2023. (X.27.) számú kancellári utasítás az egyszerű beszerzéseket saját hatáskörben lefolytató szervezeti egységek kijelöléséről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
K/4/2023. (X.27.) számú kancellári utasítás