Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 25.
392128 Összes oltás

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

Kizárólag elektronikus úton kell megküldeni:

tehetsegunkp@semmelweis-univ.hu

Elektronikus formában, emailben:

 1. Pályázati Adatlap:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • szerkeszthető excel formátumban is, majd
  • aláírva
  • szkennelve, pdf formátumban is
 2. Kutatási terv:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • szerkeszthető word formátumban is, majd
  • a pályázó által aláírva
  • szkennelve, pdf formátumban is
  • a Kutatási Tervet a felsőoktatási intézménybe most jelentkező hallgató esetében nem kell aláíratni a témavezetővel
 3. Pályázói nyilatkozat:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • és 14. pontnál a megfelelő szövegrészt aláhúzva
  • szerkeszthető word formátumban is, majd
  • aláírva
  • szkennelve, pdf formátumban is
 4. Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • szerkeszthető word formátumban
  • aláírás nélkül!!! – az Egyetem intézi a nyomtatását, aláíratását és szkennelését a dokumentumnak
 5. Igazolás a Pályázati Kiírás 4.1.5. pontjában felsorolt eredményről (versenyeredmények).
 • Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.
 • A benyújtott pályázatok befogadásáról visszaigazoló e-mail kerül megküldésre az e-mail beérkezésétől számított 5 munkanapon belül – amely nem azonos a pályázat formai és tartalmi ellenőrzésével.
 • Idegen nyelvű dokumentum esetén, kérjük a hiteles magyar nyelvű fordítást is elektronikusan benyújtani.

ÚNKP-21 Tehetséggel fel!