Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 25.
392128 Összes oltás

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

Kizárólag elektronikus úton kell megküldeni:

bolyaipluszunkp@semmelweis-univ.hu

Elektronikus formában, emailben:

 1. Pályázati Adatlap:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • szerkeszthető excel formátumban is, majd
  • aláírva
  • szkennelve, pdf formátumban is
 2. Kutatási terv:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • szerkeszthető word formátumban is, majd
  • a pályázó által aláírva
  • szkennelve, pdf formátumban is
 3. Pályázói nyilatkozat:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • és 11. pontnál a megfelelő szövegrészt aláhúzva
  • szerkeszthető word formátumban is, majd
  • aláírva
  • szkennelve, pdf formátumban is
 4. Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • szerkeszthető word formátumban
  • aláírás nélkül!!! – az Egyetem intézi a nyomtatását, aláíratását és szkennelését a dokumentumnak
 5. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyeréséről, vagy a 2021. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázata keretében a pályázat befogadásáról szóló értesítés

Külső pályázóra vonatkozó információk

 1. a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik jogviszonnyal a Semmelweis Egyetemen
 2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya várhatóan legkésőbb 2021. szeptember 1. napjáig keletkezik
 3. ismert olyan Egyetemi szervezeti egység, amely befogadja az esetlegesen nyertes ösztöndíjast és kutatásának megvalósításhoz biztosítja a szükséges feltételeket
 4. a pályázat benyújtásához szükséges mellékelnie, a fentebb felsoroltakon kívül (1-5) a leendő kutatást befogadó egység (intézet, klinika, stb.) vezetőjének aláírt, írásos befogadó nyilatkozatát
 5. jelen levél mellékleteként található a benyújtandó nyilatkozat
 • Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.
 • A benyújtott pályázatok befogadásáról visszaigazoló e-mail kerül megküldésre az e-mail beérkezésétől számított 5 munkanapon belül – amely nem azonos a pályázat formai és tartalmi ellenőrzésével.
 • Idegen nyelvű dokumentum esetén, kérjük a hiteles magyar nyelvű fordítást is elektronikusan benyújtani.

ÚNKP-21 Bolyai+ benyújtandó dokumentumok

ÚNKP-21 Bolyai+ Külső pályázó előzetes befogadó nyilatkozata