Dr. Balogh Zoltán főiskolai tanár

Klinikai kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

Születési év: 1969
Beosztás: főiskolai tanár

Elérhetőség: Tel.: 4865-936
E-mail: balogh.zoltan@semmelweis.hu

Végzettség és szakképzettség:

 • 1994 főiskolai oklevél/ diplomás ápoló/ Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
 • 1995 főiskolai oklevél/ gyógytornász/ Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
 • 1997 egyetemi diploma/ MSc in Health Care: professional education/ Exeter Egyetem/ Egyesült Királyság

Tudományos fokozat(ok):

2008 PhD Doktori értekezés témája: Az ápolóképzés fejlesztése a közösségi ápolás területén

Szakmai-tudományos életpálya:

 • 2010.03.01.- SE ETK Ápolástudományi és Egészségpedagógia Intézet Ápolástudományi Tanszék, tanszékvezető
 • 2009.07.01. SE ETK Ápolástudományi és Egészségpedagógia Intézet Ápolástudományi Tanszék, megbízott tanszékvezető, főiskolai docens
 • 1998-2009 HIETE EFK/ SE EFK/ SE ETK Ápolástudományi és Egészségpedagógiai Intézet, főiskolai adjunktus
 • 1997-1998 Népjóléti Minisztérium Ápolási és Egészségügyi Szakképzési Főosztály, külsős fejlesztési munkatárs
 • 1995-1996 Herbárium Alapítvány Otthoni Szakápolási Szolgálat Pest megyei Központ, főápoló
 • 1995-1996 Népjóléti Minisztérium PHARE Programiroda Alapellátás képzés, továbbképzés és fejlesztés, külső szakértő
 • 1995-1996 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Home Care Program, gyógytornász
  1994-1996 Dél-pesti Jahn Ferenc Kórház és Rendelőintézet Pszichiátriai Betegfelvételi Osztály, diplomás ápoló
 • 1994-1998 HIETE EFK Ápolástudományi és Egészségpedagógiai Intézet, főiskolai tanársegéd
 • 1991-1994 HEITE EFK Morfológiai és Fiziológiai Intézet, demonstrátor
 • 1989-1990 Heim Pál Gyermekkórház Nephrológiai és Gasztroenterológiai Kisded Osztály, segédápoló
 • 1988-1989 Dél-pesti Jahn Ferenc Kórház és Rendelőintézet Pszichiátriai Betegfelvételi Osztály, segédápoló

Oktatott tantárgyak:

Alapellátás, közösségi ápolás

A tantárgy négy témakörben dolgozza fel a közösségi ápolás egy-egy területét: 1. témakör: Geriátriai ápolás Geriátria témakörével összefüggő demográfiai, statisztikai adatok. Alapfogalmak. A WHO felosztás szerinti korcsoportok. Fiziológiás öregedés okai, elfogadott elméletei, jellegzetességei. Az egyes szervrendszereket érintő elváltozások. Az idős korban gyakran előforduló megbetegedések áttekintése: demencia, depresszió, mozgászervi betegségek, Parkinson kór, parenchymás degeneratív megbetegedések, onkológiai vonatkozások, érzékszervi betegségek, psychosomaticus betegségek. Étkezési piramis időskorban. Idősek ellátását végző intézmények. Betegbalesetek kockázati tényezői, a biztonság szükségletének alakulása idősek körében. Balesetek következményei, terhei, indikátorok. Betegbalesetek speciális dokumentációja (betegbaleseti jegyzőkönyv). A betegek biztonságát elősegítő gyakorlat. Életminőség időskorban. Egészségpszichológiai szempontok időskorban. A személyiség, és az érzelmek változásai. A haldoklás és a gyász. 2. témakör: Rehabilitáció A rehabilitáció története, kialakulásának folyamata: történeti áttekintés. A fogyatékossági folyamat. Rehabilitációs alapfogalmak (rokkantság, életminőség, önálló élet filozófiája). A fogyatékosságok felosztása, rehabilitációs célkitűzéseik: Károsodások, fogyatékosságok és rokkantságok nemzetközi osztályozása, értelmezésük. A fogyatékos ember és környezete kapcsolatrendszere. Az életminőség fogalma és felmérése A fogyatékos emberek integrációja. A rehabilitáció színterei és módszerei. Orvosi rehabilitáció. Pedagógiai rehabilitáció. Szociális rehabilitáció. Foglalkozási rehabilitáció. A rehabilitációs team. Állapotfelmérés és tervezés. Fizioterápia. Ergoterápia. Sportterápia. Beszédterápia. Pszichoterápiák. Alternatív terápiák. Betegek és hozzátartozóik oktatása. Rehabilitáció különböző klinikai területeken: mozgásszervi betegségek, neurológiai betegségek, kardiológiai megbetegedések rehabilitációja. Lakóközösségi rehabilitáció. 3. témakör: Transzkulturális ápolás Az életkörülmények multikulturális megközelítése, az eltérő kultúrájú családok szokásai, egészséghez való viszonyuk, egészségvédelemmel kapcsolatos nézeteik, gyermeknevelési és gyermekgondozási szokásaik, a nők és férfiak, idősek, gyerekek és fiatalok, a betegek helyzetének és a betegség, a halál, mint szituáció kezelésének az eltérései a családban és a társadalomban. Faj, nemzet, etnikai csoportok, kisebbségek. Kultúra, értékek és normák. Társadalmi előítéletek. A cigányság helyzete és jellemzői Magyarországon. A cigányság életmódja. Nemzetközi migráció, menekültügy. Magyarországon élő külföldiek társadalmi és kulturális jellemzői. Kulturális különbségek a kommunikációban. Gyermeknevelés eltérő kultúrákban. Nemek viszonya eltérő kultúrákban. Az egészséghez, betegséghez, halálhoz fűződő eszmék és tradíciók. 4. témakör: Közösségi ellátás Az alapellátás és közösségi ellátás nemzetközi és hazai fejlődése, különös tekintettel az Európai Unió területén jellemző strukturális és szakmai jellemzőkre. A hazai egészségügyi és szociális alapellátás területei és szakmai feladatai, kapcsolatrendszer az ellátási terület többi szereplői között. A közösség meghatározása. A közösségi ellátás folyamata: felmérés, közösségi diagnózis megállapítás, közösségi ellátási tervkészítés, beavatkozások, értékelés. Bevezetés a közösségi ellátás során alkalmazható ápolási modellekbe. Prevenció az alapellátásban. Gondozás az alapellátás kereti között. Az otthoni ápolás feladatai, jellemzői az ápolás funkcióinak tükrében, különös tekintettel a nem fertőző megbetegedésben szenvedők ellátására. Rehabilitáció otthoni környezetben. Ápolási és egészségügyi dokumentációk alkalmazása az alapellátásban és az otthoni szakápolásban. Speciális állapotfelmérő és követő lapok alkalmazása otthoni környezetben. Az idősek ellátásának sajátosságai, jellemzői lakóközösségi és intézeti ellátás során.

 

Neurológia és ápolástana

A neurológiai ápolás történeti fejlődése. A neurológiai ápolás intézményrendszere a progresszív betegellátás tükrében. Osztályos munkarend neurológiai osztályon. Ápolási modellek a neurológiai ellátás során. Állapot felmérő skálák alkalmazása a neurológiai ellátásban. Ápolási dokumentáció a neurológiai ellátás során. Agy- és koponyasérültek speciális ellátása, ápolása, rehabilitációja. Gerincvelő sérülésben szenvedők ápolása. A központi idegrendszer kórokozó okozta gyulladásos megbetegedéseiben szenvedő betegek ápolása. A koponyaűri nyomásfokozódásban szenvedő betegek speciális ellátása és ápolása, különös tekintettel az agydaganatban szenvedő betegek ellátására. Az agy és burkainak véráramlási zavarai és vérzései. A stroke betegek speciális ápolásának standardjai. Stroke rehabilitáció. Extrapyramidális megbetegedésekben szenvedők ápolása. Autoimmun neurológiai megbetegedések. Az epilepsziában szenvedő beteg ápolása. Polyneuropathiák. Az alkohol- és diabetes eredetű polyneuropathiában szenvedő beteg ápolása.

 

Pszichiátria és ápolástana

A tantárgy bemutatja a pszichiátriai ellátás történetét, irányzatait, intézményrendszerét, a pszichiátriai osztály működési rendjét. Továbbá tárgyalja az ápoló feladatait és kompetenciáját, funkcióit, a különböző pszichiátriai kórképek ellátása-ápolása során: szkizofréniák, affektív kórképek, pszichózisok, öngyilkosság, pszichoszomatikus betegségek, addiktív pszichiátriai megbetegedések, demenciák, kognitív és személyiségzavarok, szorongásos kórképek. Bemutatásra kerül a betegellátási folyamat pszichiátriai osztályon: a betegfelvétel körülményei, a beteg elhelyezése, elbocsátása, az ápolási folyamat alkalmazása, az ápolási dokumentáció készítése, a gyógyszerelés szabályai, a különböző eszközös, műszeres beavatkozások. Feldolgozásra kerülnek a pszichiátriai ellátás során alkalmazott terápiás módszerek: biológiai, pszichoterápiás és szocioterápiás eljárások. Ismertetjük a pszichiátriai ellátás speciális szabályait és jogi vonatkozásait.

 

Egészségtudományi alapismeretek

Egészségtudomány helye a tudományok rendszerében, a humán tudományok összefüggései, kapcsolatrendszerei. Az ápolástudomány múltja, jelene és a jövő kihívásai. Egészség és betegség alapfogalmai, definíciói. Az egészséget és a betegség kialakulását befolyásoló tényezők. Emberi szükségletek tipizálása. Az emberi szükséglete felmérésének módszerei, formái. Bevezetés az ápolási folyamatba. Bevezetés az alapvető tünetek megfigyelésébe. A kardinális tünetek észlelésének és dokumentálásának módszerei. Alapvető szükségletek és kielégítésük. Bevezetés a mindennapos beavatkozásokba. Higiénés rendszabályok.

 

Ápoláskutatás

Témaválasztás, sajátos kérdései, módszerei. A szakdolgozati témák kiválasztása. Irodalom feltárás, feldolgozás. A kutatás folyamata gyakorlatban. Az adatfeldolgozás lehetséges technikái, módszerei a gyakorlatban. A kutatás módszertani kérdései; a kutatás céljának, tárgyának megfogalmazása. A kutatási hipotézisek felállítása, minta meghatározás, adatfelvétel – a feldolgozás módszerei. Kutatási terv, stratégia kialakítása, készítésének problémái. Az idő- és költségtervezés jelentősége. A minta jellemzőinek megválasztása, mintaképzés a gyakorlatban. A kérdőív összeállításának szempontjai, az adatgyűjtés technikái. Kérdőíves vizsgálat kivitelezése: a kérdőíves vizsgálat módszertana. A pilóta-tanulmány. A vizsgálat eredményeinek értékelése, következtetések levonása. Konkrét következtetések levonása, a hipotézisekkel való összevetés. Javaslattétel megfogalmazása. A javaslattétel szintjei. A tudományos közlés etikája. Az ápoláskutatás etikai alapelvei. A tudományos közlés lehetőségei (előadás, tanulmányok írása).

 

Ápolásvezetés és irányítás

Az egészségügyi intézményi szervezetképek és menedzsmentkoncepciók. Az egészségügyi intézmények szervezete és vezetési folyamatai. Csoport- és csapatmunka az egészségügyi intézményekben: az ápolás hatékony szervezése. Ápolásvezetés és menedzsment szerepei és funkciói a tervezésben. Ápolásvezetés és menedzsment szerepei és funkciói a szervezésben. Ápolásvezetés és menedzsment szerepei és funkciói a irányításban. Személyzeti menedzsment. Szerepek és funkciók az állományszervezésben. Humánerőforrás menedzsment az egészségügyben. Regisztráció és nyilvántartási rendszerek. Ápolásvezetés és menedzsment szerepei és funkciói az ellenőrzésben. Az egészségügyi intézmények változási folyamatainak kezelése. Szakmai és szociális tényezők a vezetésben és a menedzsmentben. Minőségszemlélet az egészségügyben. Minőségügyi rendszerek (külső és belső) és filozófiák. Az ellátás minőségének mérése és értékelése. A kliens-bánásmód minőségének javítása. Szakmai tevékenység minőségének definíciói és színvonalának emelése. Minőségjavítás, minőségfejlesztés eszközei, módszerei. Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési ciklus. A minőségbiztosítás helyben szervezett módszerei. Minőségbiztosítás és akkreditáció. Minőségügyi programok bevezetése és kivitelezése. Minőség menedzsment technikák az ápolás minőségfejlesztésében. Minőségügyi rendszerekben alkalmazott ápolásfejlesztési módszerek. Ápolási vizit. Klinikai audit. Minőség és gazdaságosság. Haszon és költség az egészségügyben. Bizonyítékokon alapuló egészségügyi ellátás és ápolás. Az ápolásirányítás szereplői nemzetközi, országos, területi, helyi és intézményi szinten.

 

Transzkulturális ápolás és gondozás

Az életkörülmények multikulturális megközelítése, az eltérő kultúrájú családok szokásai, egészséghez való viszonyuk, egészségvédelemmel kapcsolatos nézeteik, gyermeknevelési és gyermekgondozási szokásaik, a nők és férfiak, idősek, gyerekek és fiatalok, a betegek helyzetének és a betegség, a halál, mint szituáció kezelésének az eltérései a családban és a társadalomban. Faj, nemzet, etnikai csoportok, kisebbségek. Kultúra, értékek és normák. Társadalmi előítéletek. A cigányság helyzete és jellemzői Magyarországon. A cigányság életmódja. Nemzetközi migráció, menekültügy. Magyarországon élő külföldiek társadalmi és kulturális jellemzői. Kulturális különbségek a kommunikációban. Gyermeknevelés eltérő kultúrákban. Nemek viszonya eltérő kultúrákban. Az egészséghez, betegséghez, halálhoz fűződő eszmék és tradíciók.

 

Gyakorlatvezetés

Az Ápoló MSc szakon az Ápolásoktatás területi gyakorlata során a gyakorlótanítások vezetése, ellenőrzése

 

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

 • Balogh Zoltán: Eltérő kultúra, eltérő betegápolás? Élet és Tudomány (2014)1 16-18
 • Eszter Borjan, Zoltan Balogh, Judit Mészáros: Evaluating the effectiveness of two simulation courses for midwifery students. NEW MEDICINE (2013)17:(2) 55-61
 • Papastavrou E, Efstathiou G, Tsangari H, Suhonen R, Leino-Kilpi H, Patiraki E, Karlou C, Balogh Z, Palese A, Tomietto M, Jarosova D, Merkouris A: A cross-cultural study of the concept of caring through behaviours: patients’ and nurses’ perspectives in six different EU countries. JOURNAL OF ADVANCED NURSING (2012)68:(5) 1026-1037
 • Papastavrou E, Efstathiou G, Tsangari H, Suhonen R, Leino-Kilpi H, Patiraki E, Karlou C, Balogh Z, Palese A, Tomietto M, Jarosova D, Merkouris A: Patients’ and nurses’ perceptions of respect and human presence through caring behaviours: A comparative study. NURSING ETHICS (2012)19:(3) 369-379
 • Suhonen R, Papastavrou E, Efstathiou G, Tsangari H, Jarosova D, Leino-Kilpi H, Patiraki E, Karlou C, Balogh Z, Merkouris A: Patient satisfaction as an outcome of individualised nursing care. SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES (2012)26:(2) 372-380

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

 • Hirdi Henriett Éva, Téglásyné Bácsi Mária, Balogh Zoltán: A foglalkozás-egészségügyi szolgálatokban dolgozók helyzete napjainkban a MESZK országos felmérése alapján FOGLALKOZÁSEGÉSZSÉGÜGY (2013)17:(1) 42-50.
 • Hirdi Henriett Éva, Kálmánné Simon Mária, Balogh Zoltán: A háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve vegyes praxisokban dolgozó egészségügyi szakdolgozók munkakörülményei Magyarországon NŐVÉR (2012)25:(4) 11-27.
 • Suhonen R, Efstathiou G, Tsangari H, Jarosova D, Leino-Kilpi H, Patiraki E, Karlou C, Balogh Z, Papastavrou E: Patients’ and nurses’ perceptions of individualised care: an international comparative study. JOURNAL OF CLINICAL NURSING (2012)21:(7-8) 1155-1167
 • Balogh Zoltán (szerk.) Hatásköri listák egészségügyi szakdolgozói területen. MESZK, 2011, Bp., ISBN 978-963-08-2611-2
 • Balogh Zoltán, Raskovicsné Csernus Mariann, Mészáros Judit: Hosszú idejű ellátás minőségének mérése az Európai Unióban. NŐVÉR (2011)24:(1) 30-36

 

Közéleti tevékenység

 • 2010- Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Orvostudományi Szakbizottság és Látogató Bizottsági tag
 • 2010-2012 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Plénum és a Minőségügyi Bizottsági tag
 • 2009-2011 Ápolási Szakmai Kollégium tagja
 • 2009- SE ETK Kari Tanács tagja
 • 2004-2012 Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács tagja
 • 2004-2012 Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottság tagja
 • 2004-2010 Nemzeti Egészségügyi Tanács tagja
 • 2004- Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke
 • 2004- Magyar Ápolástudományi Társaság tagja
 • 2003-2006 Magyar Ápolási Egyesület elnöke
 • 2003-2005 Nemzeti Akkreditáló Testület Egészségügyi Szakmai Akkreditációs Bizottság tagja
 • 2001-2003 Magyar Ápolási Egyesület alelnöke, jelölt elnöke
 • 2000-2004 SE EFK Minőségbiztosítási Bizottság tagja
 • 2000-2009 Egészségügyi Főiskolai Záróvizsga Országos Bizottság (Diplomás Ápoló Szak) tagja
 • 1999-2009 Országos Vizsgaelnöki Névjegyzék tagja
 • 1994-2006 HIETE EFK/ SE EFK Kari Tanács Tagja
 • 1994-1999 HIETE Egyetemi Tanács tagja

 

Pályázatok

 • 2013-2016 ELLAN – European Later Life Active Network, Project number 539547-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW (konzorciumi partner)
 • 2013-2014 Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében – B komponens: Képzésés módszertani fejlesztés, TÁMOP 6.2.2/B/12/1 (konzorciumi partner)
 • 2012 Pszichiátriai Ápolók II. Nemzetközi Konferenciája, Visegrad Fund 2011 Hatásköri listák előkészítése egészségügyi szakdolgozói területen, TÁMOP-6.2.2/B/09/2
 • 2011 Grundtvig látogatások és csereprogram: Egész életen át tartó tanulás program, TEMPUS
 • 2009-2011 Kis- és középvállalkozások indítása az egészségügyben, Nemzetgazdasági Minisztérium
 • 2006-2008 Internet alapú oktatásfejlesztés Európában, Leonardo da Vinci (konzorciumi partner)
 • 2002-2004 Geriátriai ellátás fejlesztése Európában, Leonardo da Vinci (konzorciumi partner)
 • 2003 Mentorápolók felkészítése az alapellátási gyakorlatra, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet
 • 2002-2003 Mentorápolók felkészítése az alapellátási gyakorlatra, Oktatási Minisztérium
 • 2001 Minőségmenedzsment technikák az ápolásban, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet
 • 2000-2001 Evidenciákon alapuló ápolás a gyakorlatban, KINGS Fund – DFID
 • 2000-2002 Közösségi ellátás oktatása a gyakorlatban, Leonardo da Vinci (konzorciumi partner)
 • 1999 Az időskorú lakosság életminőségének fejlesztése, Egészségügyi Minisztérium
 • 1999 Minőségmenedzsment technikák az ápolás minőségfejlesztésében, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet
 • 1999 Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés az ápolásban, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet
 • 1999 Flagship Hospital in Hungary, TEMPUS IB JEP (konzorciumi partner)
 • 1998 Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés az ápolásban, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet
 • 1998 Startégiai Vezetők Nyári Iskolája, Népjóléti Minsiztérium – KINGS Fund – Johnson & Johnson
 • 1997 Integrált téma és probléma orientált, multidiszciplináris oktatás az Egészségügyi Főiskolai Kar hallgatói számára, Magyar Közoktatási Minisztérium Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázat (munkacsoporttag)
 • 1996 Ápolási Ismeretek oktatóinakposztgraduális egyetemi képzése az egészségügyi alapellátás területén, Népjóléti Minisztérium – PHARE Programiroda
 • 1996 Otthoni szakápolási szolgálatok működésének elősegítése és fejlesztése, Népjóléti Minisztérium
 • 1996 Otthonápolási csoportok kilalkítása, PHARE Programiroda
 • 1995 Otthoni ellátás stroke után, Népjóléti Minisztérium – PHARE Programiroda
 • 1995-1999 Diplomás ápolók főiskolai képzésének távoktatási rendszere, Művelődési Minisztérium – PHARE Programiroda (munkacsoporttag)
 
Részvétel doktori képzésben:
2012-től témavezető
 
Részvétel TDK munkában:
 • 1999- témavezető
 • 2000- Kari TDK birálóbizottsági tag
 • 2013 OTDK birálóbizottsági tag