Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella

Dékán

Elérhetőség
E-mail: etk.dekan@semmelweis.hu

Tanulmányok:

 • 1985-1988 Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, Szerves és Biológiai Vegyipari Szak, Budapest, vegyész üzemmérnök
 • 1988-1990 Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, Biológusmérnök Szak, Budapest, okleveles biológusmérnök

Tudományos fokozat:

 • 2000 A biológiai tudomány kandidátusa (PhD) A disszertáció címe: Vénák és venulák tónusának intrinzik szabályozó mechanizmusai – az endothelium szerepe

Nyelvvizsga:

1997. Angol középfokú (“C” típusú) nyelvvizsga

Munkahelyek:

 • 1990-1996A Magyar Tudományos Akadémia tudományos továbbképzési ösztöndíjasaként (Tudományos Minősítő Bizottság (II. Biológiai Szakosztály)): SOTE, ÁOK, Klinikai Kísérleti Kutató – II. Élettani Intézet, Budapest, Üllői út 78/a.
 • 1996-2008 Tudományos munkatárs, Semmelweis Egyetem, ÁOK, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet, Budapest, 1082 Üllői u. 78/a.
 • 2008-2009 Főiskolai adjunktus, Semmelweis Egyetem, ETK, Morfológiai és Fiziológiai Intézet, Budapest, 1088 Vas u. 17.
 • 2009-2012 Főiskolai docens, Semmelweis Egyetem, ETK, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék, Budapest, 1088 Vas u. 17.
 • 2012- Főiskolai tanár, Semmelweis Egyetem, ETK, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék, Budapest, 1088 Vas u. 17.
 • 2013- Tanszékvezető, Semmelweis Egyetem, ETK, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék, Budapest, 1088 Vas u. 17.
 • 2016- Tudományos dékánhelyettes, Semmelweis Egyetem, ETK, Budapest, 1088 Vas u. 17.

Külföldi tanulmányutak:

 • 1992 Department of Physiology, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, UK
 • 1993-1997 New York Medical College, Department of Physiology, Valhalla, New York 10595, USA
Oktatási tevékenység

 • Orvosi élettan magyar- és angol nyelven (gyakorlatok, konzultációk)
 • Klinikai kardiovaszkuláris fiziológia választható fakultációs kurzusvezetés (tantermi előadás)
 • Alkalmazott kémia tantárgyfelelősi munkakör
 • Alkalmazott kémia (tantermi előadások)
 • Alkalmazott élettan és kórélettan tantárgyfelelősi munkakör
 • Alkalmazott élettan és kórélettan (tantermi előadások, gyakorlatok)
 • Fejezetek a vénás keringés és hemodinamika tárgykörből (választható kurzus, tantermi előadások)
 • TDK témavezetői tevékenység, diplomamunkák és rektori pályamunkák készítésének irányítása
 • Mentori feladatok ellátása
 • Idegen nyelven folyó képzés szakmai koordinálása
 • A Luganoi Egyetem társkarán folyó alapozó tárgyakkal kapcsolatos feladatok koordinálása

 

Tudományos és egyéb szervezeti- és szerkesztőbizottsági tagságok:

 • 1991- Magyar Élettani Társaság
 • 2000- A Magyar Tudományos Akadémia Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság, köztestületi tag
 • 2005- Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság
 • 1999-2011 Assistant Editor, Acta Physiologica Hungarica
 • 2012- Associate Managing Editor, Acta Physiologica Hungarica (2016-tól Physiology International)
 • 2013- SE-ETK Kari Tanács, tag
 • 2013- SE-ETK Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, elnök
 • 2013- SE-ETK Tehetségtanács, tag
 • 2014 SE Lakáscélú Munkáltatói Kölcsönigényeket Elbíráló Bizottság, tag
 • 2015- SE Tudományos Diákköri Tanács, tag
 • 2015 Önköltség-számítás project ETK munkacsoport, tag 2015- SE Felülbírálati Bizottság, tag
 • 2016- SE Egyetemi Tudományos Tanács ETK képviselője

GYES/GYED időszakok 3 gyermekkel:

 • 2000-2002 között
 • 2005-2008 között

A közlemények teljes hiteles listája a Magyar Tudományos Művek Tárában:

Lista megtekintése