Betűméret: A A A

Dr. Kovács József, egyetemi tanár

Önéletrajz


SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Dr. Kovács József

Orvos, filozófus, bioetikus, pszichoterapeuta, egyetemi tanár, az MTA doktora.

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet bioetikai részlegének a vezetője.

Postacím: 1428. Budapest Pf. 2.

Telefon: 210-2930 vagy 210-2940

Fax: 210-2955

E-mail: kovacs [PONT] jozsef [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

Honlap: semmelweis.hu/magtud

 

Oktatási tevékenység:  

Bioetika oktatása  orvos-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak magyar és angol nyelven, valamint a Semmelweis Egyetem  Egészségügyi Menedzserképző Központjában egészségügyi vezetők számára az Egészségügyi Menedzser  Mesterképzési Program keretében. Részvétel a PhD képzésben, rezidensképzésben és különböző CME képzésekben.

Klinikai tevékenység:

Folyamatos részvétel a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete Pszichoszomatikus szakrendelőjének a betegellátó munkájában pszichoterapeutaként.

Publikációs tevékenység:

3 önálló, egyszerzős  tudományos  könyv, valamint  1 könyvszerkesztés. Könyvfejezetek,  tudományos cikkek,  nemzetközi és hazai tudományos kongresszusi előadások, ismeretterjesztő előadások és számos média szereplés. A teljes publikációs lista megtalálható az MTMT adatbázisában (itt).

Néhány kiemelt kutatási projekt:

1996-99—A Szószóló Alapítvány a betegek jogaiért keretében  „A kórházi ombudsman intézményének magyarországi bevezethetősége. Modellkísérlet”  című kutatási program   egyik vezetője.

1999—2002  Széchenyi Professzori Ösztöndíjas. (Kutatási téma címe: A pszichiátria és a pszichoterápia etikai problémái.)

1999—2000—a hazai pszichiátriai ombudsman program egyik kidolgozója és  vezetője.

2015—Részvétel a FOEDUS (Facilitating Exchange Of Organs Donated In Eu Member States EU pályázat disszemniációért felelős munkacsoportjában (Workpackage 2.)

2017—Részvétel az IMI2 projekt pályázatában (IMI2 keretprogram Big Data for Better Outcomes -BD4BO- programja. Az Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja a konzorcium tagja. (Work Package 4: “Development of standards, training and educational guidance on some aspects of data privacy laws and regulations, data protection mechanisms and consequences of their application”)

Néhány fontosabb szakértői, szaktanácsadói tapasztalat

1996-97–felkért  szakértőként tagja volt az új egészségügyi törvényt kidolgozó munkacsoportnak. Az 1997-ben elfogadott  új egészségügyi törvény (az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről) egészének kidolgozásában, megfogalmazásában részt vett ill. a törvény betegjogi részének első változatát, s később a Parlament  által is elfogadott  alapkoncepcióját  kidolgozta.

Azóta is számos egészségügyi témájú jogszabály előkészítésében, kidolgozásban  vett részt.

2004- tagja a Magyar UNESCO Bizottság COMEST (Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology) Nemzeti Albizottságának.

2010/2011—részvétel az ETT Elnöksége által létrehozott „Az epidemiológiai vizsgálatok etikai irányelvei”-t kidolgozó ad hoc bizottság munkájában bizottsági tagként. (Elnök: dr. Vokó Zoltán)

2013, 2014: tagja az EU brüsszeli kutatásetikai bizottságának az FP-7-es kutatási tervek elbírálására (Ethics Remote Review Panels)

2015-ben részvétel az ETT Elnöksége felkérésére az ETT  Kutatásetikai Kódex kidolgozásában

2015.júl. 1.-2018. jún. 30.—tagja a Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Bizottsága Habilitációs Filozófiatudományi Szakbizottságának. (Elnök: dr. Csejtei Dezső)

2015—2016– Részvétel az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ keretében egységes betegtájékoztatói minták kidolgozásában (általános tájékoztatók és betegség- és beavatkozás-specifikus  tájékoztatók)

Néhány fontosabb tisztség:

1995-től folyamatosan  tagja az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának.

1999-2011 tagja a SOTE Kórházi Etikai Bizottságának (Élődonoros etikai bizottság)

2001 április—2004 április között tagja a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolák Véleményező és Minőségellenőrző Bizottságának.

2002-től a külföldi orvosok honosítási vizsgáját végző Hungarológiai vizsgabizottság tagja. (Semmelweis Egyetem)

2006-tól az MTA-elnökének felkérésére tagja az MTA Agráretikai Bizottságának.

2006- tagja a MOTESZ Orvosi Etikai és Társadalmi Kérdések Bizottságának

2015. január 1.-2017. december 31. Semmelweis Egyetem Etikai Bizottsági tag

2016-2019: tagja az SE ÁOK Oktatási és Kreditbizottságának

2001-2016: a Magatartástudományi Intézet általános igazgatóhelyettese

2016-2020: a Magatartástudományi Intézet igazgatója

2019-től elnöke a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi kar Etikai és Fegyelmi Bizottságának

2017-2021:  UNESCO Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC) tag

Tagja továbbá több hazai és nemzetközi tudományos társaságnak, illetve folyóiratok szerkesztőbizottságának.
Bírálói tevékenységet végez minősítési, habilitációs és pályázati támogatást odaítélő  eljárások során.
Lektorálási  tevékenységet végez hazai és nemzetközi folyóiratoknál valamint több  hazai felsőoktatási jegyzet, tankönyv esetén.

Tudományos díjak, kitüntetések:

1986–oktató munkáért Rektori Dicséret.

1989– Művelődési Minisztérium “Kiváló Munkáért” dicséret.

1994-ben a  SOTE “Kiváló Oktató” kitüntetés II. fokozata.

2012-2014—Semmelweis Egyetem, Merit-díj

2013-ban: Semmelweis Díj (Emberi Erőforrások Minisztériuma) : „Bioetikai és iskolateremtő  tevékenysége, kiterjedt és magas színvonalú oktatói és kutatói, valamint betegellátó munkája elismeréseként.”

Doktori képzés:

A Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolájának törzstagja,   a bioetika  témavezetője, 2012 júliusától az iskola 4/2-es doktori programjának programvezetője.

Budapest, 2020.  június 29.

dr. Kovács József
egyetemi tanár

Publikációi


Néhány fontosabb publikáció (dr. Kovács József)

A teljes publikációs lista megtalálható az MTMT adatbázisában. (itt)

Tudományos könyvek

 1. Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Budapest, 1997. Medicina könyvkiadó. (p. 629) (Szakkönyv és több egyetemen használt tankönyv)
 1. Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. 2. átdolgozott kiadás. Budapest, 1999, 2006, e-könyv: 2019, Medicina könyvkiadó. (p. 641) (Szakkönyv és több egyetemen használt tankönyv)
 1. Dr. Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Budapest, 2007. Medicina könyvkiadó (p. 677) (Szakkönyv)Teljes terjedelemben ingyenesen elérhető a  következő internet-címen:http://real-d.mtak.hu/347/
 1. 4. Dr. Kovács József (2017) (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. (E-book, Semmelweis Kiadó, www.semmelweiskiado.hu) (p. 287)

Könyvfejezetek

 1. Dr. Kovács József: Az orvosi paternalizmus. In: Szabó A. Ferenc (szerk.) (1984): Tudományos Közlemények 14. szám. (p. 3-288) Budapest: SOTE (pp.163-172)
 1. Dr. Kovács József: Egészségügyi rendszerek erkölcsi szempontból. In: Stuber Ervinné (szerk.) (1985): Társadalom-Tudomány-Egészségügy 1. szám. Az orvostudományi egyetemek és az OTKI Egészségügyi Főiskolai Kar tudományos közleményei. (p. 3-456) Budapest: SOTE (pp.173-179)
 1. Dr. Kovács József: Az egészség és a betegség fogalma. In: Stuber Ervinné (szerk.) (1987): Társadalom–Tudomány–Egészségügy. 3. szám. Az orvostudományi egyetemek és az Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar tudományos közleményei. (p. 3-424) Budapest: SOTE (pp. 315-322)
 1. Dr. Kovács József: Az egészség fogalma. Egészség-betegség. (Fejezet a dr. Neszner János (szerk.): A népegészségtan alapjai . Orvostovábbképző Egyetem, Budapest, 1992. c. jegyzetben.) (pp. 9-17)
 1. Dr. Kovács József: A művi abortusz a bioetika szemszögéből. In: Abortusz és… (szerk): Sándor Judit. Literatura Medica Kft. Budapest, 1992. (39-111)
 1. Dr. Kovács József: A rossz prognózisú betegségekről való tájékoztatás problémája. In: Hegedűs Katalin (szerk.) (1993): Orvosetikai dilemmák. I.-II. (Kerekasztalbeszélgetések a Kossuth Klubban.) (Előadás írásos változata) Budapest: Condorcet kör. (pp. 11-21)
 1. Dr. Kovács József: A tájékozott beleegyezés elve. In: Hegedűs Katalin (szerk.) (1993) Orvosetikai dilemmák. I.-II. (Kerekasztalbeszélgetések a Kossuth Klubban.) Budapest: Condorcet kör. (pp. 33-39) (Előadás írásos változata)
 1. Dr. Kovács József: A gyógyíthatatlan beteg felvilágosításának etikai problémái. In: Hegedűs Katalin (szerk.) (1994): Halálközelben. A haldokló és a halál méltóságáért. Budapest: Magyar Hospice Alapítvány. (pp. 69-86) (Könyvrészlet, előadás írásos változata.) ISBN: 963-04-4321-X
 1. Jozsef Kovacs: The Idea of Brain-birth in Connection with the Moral Status of the Embryo and the Fetus. In: Donald Evans (ed.) (1996): Conceiving the Embryo. Ethics, Law and Practice in Human Embryology. The Hague-London-Boston: Martinus Nijhoff Publishers. (pp. 221-245.)
 1. Dr. Kovács József: A gének és a társadalom lottója. In: Ferenczi Andrea (szerk.) (1999): Genetika–Génetika. (Beszélgetések.) (Interjú írásos változata) Budapest: Harmat kiadó. (pp. 113-120.)
 1. Dr. Kovács József: Orvosi etika—bioetika. In: Sótonyi Péter (szerk.) (2000): Jogi, etikai ismeretek. Semmelweis Egyetem, Képzéskutató, Oktatási és Dokumentációs Központ. (pp. 68-83)
 1. Dr. Kovács József: Genes: Society’s Lottery. In: Andrea Ferenczi (ed.) (2001): Genetics—Gene-Ethics. (Interviews with Hungarian Scientists.) Handsel—Harmat—Edingburgh-Budapest. (pp. 127-134)
 1. Dr. Kovács József: Bioetika, orvosi etika. In: Buda Béla—Kopp Mária—Nagy Emese (szerk.) (2001): Magatartástudományok. Budapest: Medicina könyvkiadó. (pp. 293—311)
 1. Dr. Kovács József: Orvosi etika—bioetika. In: Rezidensképzés (2005): Jogi, etikai ismeretek. Semmelweis Kiadó. (pp. 121-131)
 1. Dr. Kovács József: Bioetika, orvosi etika. In: Fekete László (2004) (szerk.): Kortárs Etika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (pp. 186-213.)
 1. Dr. Kovács József—dr. Réthelyi János (2004): A fogyatékosság jelensége a bioetikában. In: Zászkaliczky Péter—Verdes Tamás (szerk.) (2004): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest: ELTE—Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar—Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium. (pp. 475-502.)
 1. Dr. Kovács József: A bioetika kihívásai az új évezredben. In: Rónai Zoltán (szerk.) (2004: Kihívások és lehetőségek . A VIII. Pécsi Tavaszi Asztma és Allergia Nap előadásai alapján készült összeállítás. Amega. (pp. 90-100) ( Folyóiratcikk)
 1. Dr. Kovács József: Életminőség a bioetika nézőpontjából: elméleti problémák. In: Kopp Mária—Kovács Mónika Erika (szerk.) (2006): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Budapest: Semmelweis Kiadó. (pp. 20-23)
 1. Dr. Kovács József: A pszichiátriai zavarok stigmatizáló hatása és az életminőség. In: Kopp Mária—Kovács Mónika Erika (szerk.) (2006): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Budapest: Semmelweis Kiadó. (pp. 430-443)
 1. Dr. Kovács József: A művi meddővététel bioetikai megítélése. In: Arczt Ilona—Antalóczy Péter (szerk.) (2006): Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának „Eszmecsere a művi meddővétételről” címmel megtartott szakmai tanácskozása 2006. július 20. (pp. 26-30) (Előadás írásos változata)
 1. Dr. Kovács József: Pszichiátriai betegségek társadalmi megítélése: stigmatizáció bioetikai szempontból. In: Gáthy Vera (szerk.) (2007): A környezet, a test és a lélek egészsége. Budapest: Nádasdy Alapítvány (p. 34-40)(Előadás írásos változata)
 1. Dr. Kovács József (2008): A filozófiai tanácsadás. In: Kopp Mária (szerk.) (2008): Magyar lelkiállapot 2008. (Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban.) Budapest: Semmelweis Kiadó. (p. 88-104.)
 1. Dr. Kovács József (2009): Az emberen végzett kutatás jogi-etikai kérdései. In: K
  ovácsy Zsombor (2009) (szerk.): Az egészségügyi jog nagy kézikönyve. Budapest: Komplex kiadó. (p. 515-652)
 1. Dr. Kovács József (2012): Az emberen végzett kutatás etikai kérdései. In: Törő Klára—Sótonyi Péter (szerk.) (2012): Az orvostudományi kutatások etikai vonatkozásai.: BME oktatási jegyzet az Egészségügyi mérnök mesterképzés hallgatói számára. Budapest: BME Printer Kft. (3-192) (p. 105-138) (egyetemi jegyzet)ISBN: 978-963-313-044-5; Azonosító: VIEVM-300

25.Dr. Kovács József (2012): A pszichoterápia etikai és jogi kérdései. In: Unoka Zsolt—Purebl György—Túry  Ferenc—Bitter István (szerk.) (2012): A pszichoterápia alapjai.  Budapest: Semmelweis Kiadó. (1-288) (p. 266-273) ISBN: 978-963-331-230-8

 1. Dr. Kovács József (2012): Az etika, a tudomány és a technológia kapcsolata. In: Lázár Imre—Pikó Bettina (2012) (szerk.): Orvosi antropológia .Budapest: Medicina könyvkiadó (p. 582) (p. 536-547) (ISBN: 978 963 226 406 6)
 1. Dr. Kovács József (2012): A betegjogok helyzete a bioetika szemszögéből. In: Borza Beáta (szerk.) (2012): „Beteg vagy egészségügy”. A betegjogok helyzete egy átalakuló rendszerben, avagy kinek fontos a beteg? Az alapvető jogok biztosának konferenciakiadványa. Budapest: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (p. 202) (p. 69-94)
 1. Dr. Kovács József (2013) : A személy fogalmának szerepe a bioetikában. In: Köműves Sándor—Rózsa Erzsébet (szerk.) (2013): A személy bioetikai kontextusa. Meditor Bioetikai Sorozat 4. kötet (p. 5-310) Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó (p. 75-98)
 1. Dr. Kovács József (2016): Etikai kérdések a belgyógyászatban. In: Tulassay Zsolt (szerk.) (2016): A belgyógyászat alapjai. (Ötödik, átdolgozott kiadás) (p. 7-2274.) Budapest: Medicina könyvkiadó Zrt. (p. 107-112.)
 2. Dr. Kovács József (2017): A tudomány, a technológia és az etika. In: Dr. Kovács József (2017) (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. (E-book, Semmelweis Kiadó, www.semmelweiskiado.hu) (p. 287) (p. 19-69)
 3.  Dr. Kovács József (2017): Környezetetika. In: Dr. Kovács József (2017) (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. (E-book, Semmelweis Kiadó, www.semmelweiskiado.hu) (p. 287) (p. 71-118)
 4. Dr. Kovács József (2017): Az emberen végzett kutatás etikai kérdései. In: Dr. Kovács József (2017) (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. (E-book, Semmelweis Kiadó, www.semmelweiskiado.hu) (p. 287) (p. 245-287.)
 5. József Kovács (2018): Ethical and legal issues in psychotherapy. In: Zsolt Unoka – György Purebl – Ferenc Túry – István Bitter (eds.) (2018): The basics of Psychotherapy. Budapest: Semmelweis Publishers (1-279) (p. 264-271) ISBN: 978-963-331-450-0                                                                                                     /English translation of Dr. Kovács József (2012): A pszichoterápia etikai és jogi kérdései. In: Unoka Zsolt – Purebl György – Túry Ferenc – Bitter István (szerk.) (2012): A pszichoterápia alapjai. Budapest: Semmelweis Kiadó. (1-288) (p. 266-273) ISBN: 978-963-331-230-8 /

Tudományos cikkek

 1. Dr. Kovács József: A randomizált kontrollcsoportos klinikai kísérletek etikai kérdései. Orvosi Hetilap, 1989. 18. szám. (1989. április 30) (pp. 923-927)
 1. Jozsef Kovacs: Concepts of Health and Disease. The Journal of Medicine and Philosophy 1989. Vol. 14. No. 3. June 1989. (pp. 261-267)
 1. Jozsef Kovacs: Bribery and Medical Ethics in Hungary. Bulletin of Medical Ethics. 1991. No. 66. March, 1991. (pp. 13-18)
 1. Dr. Kovács József: Utijelentés az Angliai és az USA-beli bioetikáról. Lege Artis Medicinae. 1991. 1. évf. 7. szám. (1991. április 6.) (p. 458-461)
 1. Jozsef Kovacs: Terminating treatment in Hungary. Bulletin of Medical Ethics. 1991 October, No. 72. (pp. 13-19)
 1. Dr. Kovács József: Az egyéni és a társadalmi egészség fogalmáról. I. rész. Lege Artis Medicinae . 1992. 2. éfv. 1. szám. (1992. január 29.) (pp. 80-85)
 1. Dr. Kovács József: Az egyéni és a társadalmi egészség fogalmáról. II. rész. Lege Artis Medicinae. 1992. 2. évf. 3. szám. (1992. március 31.) (pp. 286-289)
 1. Dr. Kovács József: Érvek és ellenérvek az abortuszvitában. Világosság. 1992. XXXIII. évfolyam, (1992. május.) (pp. 393-400)
 1. Jozsef Kovacs: The Significance of Art in the Life of a Physician. The Journal of Medical Humanities. 1993. Vol. 14. No. 3. (pp. 113-122) ISSN: 1041-3545
 1. Dr. Kovács József: Az orvosi beavatkozásokba való tájékozott beleegyezés elve a modern orvosi etikában. I. rész. Lege Artis Medicinae, 1993. jun. 30. 3. évf. 6. szám. (pp. 590-597)
 1. Dr. Kovács József: Az orvosi beavatkozásokba való téjékozott beleegyezés elve a modern orvosi etikában. II. rész. Lege Artis Medicinae, 1993. jul. 28. 3 évf. 7. szám. (pp. 688-696)
 1. Dr. Kovács József: A művészetek jelentősége az orvos életében. Az orvosi személyiség karbantartása mint morális kötelesség? Lege Artis Medicinae 3. évf. 12. szám. 1993. december 29. (pp. 1194-1202)
 1. Jozsef Kovacs: Medical Ethics activities in Hungary. Bulletin of the ESPMH (European Philosophy of Medicine and Health Care.) 1994. Vol. 2:1 (pp. 11-16) (ISSN:0928-7493)
 1. Dr. Kovács József: Eutanázia és bioetika. Világosság, XXXVI. évf. 1995. július. (pp. 28-4O.)
 1. Jozsef Kovacs: Bioethics at the Semmelweis University of Medicine. Bulletin of the ESPMH (European Philosophy of Medicine and Health Care.) 1996. Vol. 4:1. (pp. 43-51)
 1. Dr. Kovács József: Az eutanázia etikai dilemmái. Magyar Tudomány. 1996. 7. szám. (p. 791-809)
 1. Dr. Kovács József: A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben. Medicus Universalis. 1996. XXIX/7-8. (p. 259-264)
 1. Dr. Kovács József: Emberi jogok az egészségügyi törvény tervezetében. Megjegyzések a bioetika nézőpontjából. Fundamentum. 1997/1.szám. (1997. június) (pp. 101-112)
 1. Dr. Kovács József: Az eutanázia és az életfenntartó kezelések megszüntetésének etikai kérdései. Kórház, 1997. IV. évf. 5. szám. (p. 9-12)
 1. Dr. Kovács József: A daganatos betegek tájékoztatásával kapcsolatos etikai kérdések. Lege Artis Medicinae, 7. évf. 5. szám. (1997. május) (pp. 360-363)
 1. Jozsef Kovacs: The Concept of Health and Disease. In: Medicine, Health Care and Philosophy. 1:31-39, 1998. (Vol 1. No. 1.)
 1. Dr. Kovács József: A cselekvőképesség megállapításának bioetikai elvei. Fundamentum, 2000/2 (pp. 91-96)
 1. Dr. Kovács József: Döntést helyettesítő mechanizmusok a pszichiátriában. Magyar Bioetikai Szemle. 2002/4 (pp. 10 –18)
 1. Dr. Kovács József: Döntéshozatal várandós nők rákbetegsége esetén. (C. Schafer—P. Stadler—B. Dietl azonos című cikkéhez felkérésre írt kommentár). Orvostovábbképző Szemle. 2004. XI. évf. 1. szám. (2004. január.) (pp. 47-49.)
 1. Dr. Kovács József: Pszichiátria és medikalizáció. A figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar. Lege Artis Medicinae 2004. 14. évf. 3. szám. (2004. március.) (p. 226-228)
 1. Dr. Kovács József: A pszichiátriai betegségfogalom filozófiai kérdései. Valóság 2004/4 (XLVII. évf. 4. szám) 2004. április. (p. 1-20.)
 1. Dr. Kovács József: A nem önkéntes pszichiátriai kezelés és a véleményszabadság. Fundamentum VIII. évf. 2004/1. (pp. 23-43.)
 1. Dr. Kovács József: Pszichiátria és medikalizáció. A pszichiatrizálás okai. LAM 2004; 14(7):520-524. (Lege Artis Medicinae, 14. évf. 7. szám. 2004. július) (pp. 520-524.)
 1. Dr. Kovács József: Pszichiátria és medikalizáció. A depresszió. LAM 2004; 14(10):716-717. (Lege Artis Medicinae, 14. évf. 10. szám. 2004. október) (pp. 716-717.)
 1. Dr. Kovács József: A pszichiátriai kutatás néhány etikai kérdése. Psychiatria Hungarica XIX. évf. 2004/3 (pp. 200-214.)
 1. Dr. Kovács József: Az antipszich
  iátria és kritikája. Magyar Bioetikai Szemle 2004/4. (pp. 42-54.)
 1. Dr. Kovács József: Etikai problémák az emberen végzett kutatás hazai jogi szabályozásában. Lege Artis Medicinae, 15. évf. 5. szám. 2005. május (pp. 408-410)
 1. Dr. Kovács József: A placebokontrollos kutatás etikai kérdései. Lege Artis Medicinae, 15. évf. 7. szám, 2005. július (pp. 569-575)
 1. Kris Naudts—Caroline Ducatelle—Jozsef Kovacs–Kristin Laurens—Frederique Van den Eynde—Cornelis Van Heeringen: Euthanasia: the role of the Psychiatrist. British Journal of Psychiatry, May (2006), 188, 405-409.
 1. Dr. Kovács József: A pszichiátriai betegjogi képviselő szerepe. Egy modellkísérlet tapasztalatai. Fundamentum, X. éfv.  1. szám. (2006/1)  (p. 151-162.)
 1. Dr. Kovács József: A segítő kapcsolat etikai vonatkozásai. Embertárs, V évf. 1. szám 2007/1 (p. 52-64)
 1. Dr. Kovács József: Az egészségbiztosítás etikai vonatkozásai. In: Orvostovábbképző Szemle, 2007. június (XIV. évf. 6. szám) (pp. 12-20)
 1. Dr. Kovács József: Etikai dilemmák. „Töprengő” rovat. Lege Artis Medicinae; 17(8-9): 519-521. (LAM 17. évf. 8-9. szám, 2007. szeptember) (p. 519-521)
 1. Dr. Kovács József: A randomizált, kontrollcsoportos klinikai vizsgálatok néhány újabb etikai dilemmája. Orvosi Hetilap 149. évf. 37. szám. 2008. szept. 14. (p. 1753-1760.)
 1. Dr. Kovács József: Környezeti etika. Világosság XLIX. évfolyam 2008/9-10. (p. 75-107)
 1. Jozsef Kovacs: Whose Identity Is It Anyway? Open Peer Commentary. The American Journal of Bioethics 9(1):44-45., 2009.
 1. Dr. Kovács József: A vastag és végbélrák szűrésével kapcsolatos etikai kérdésekről. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, Magyar kiadásXIII. évf. 1. szám (2009. február) (p. 30.)
 1. Dr. Kovács József: Kockázat, bizonytalanság és elővigyázatossági elv a biotechnológiai etikában. LAM 2009; 19(2):151-155.
 1. Dr. Kovács József: Etikai kérdések a klinikai pszichológiában. Orvosképzés 2009. LXXXIV. évfolyam, 3. különszám (p. 182-184.)
 1. Dr. Kovács József: Etikai kérdések a klinikai pszichológiában és a pszichoterápiában. Orvosképzés 2010. LXXXV. évfolyam, 4. különszám (p. 384-387.)
 1. József Kovács: The transformation of (bio)ethics expertise in a world of ethical pluralism. In: Journal of Medical Ethics, December, 2010. (p. 767-770) (J Med Ethics 2010;36:767-770. doi:10.1136/jme.2010.036319.
 1. Dr. Kovács József: Szándékos morfintúladagolás Magyarországon—Bioetikai elemzés. (dr. Márkus Attila azonos című cikkéhez írt kommentár) In: Lege Artis Medicinae 21. évf. 4. szám, 2011. április (p. 310-314.) (LAM 2011;21(4):306-320)
 1. Dr. Kovács József: Az emberen végzett kutatás és szabályozásának története etikai szemszögből. Lege Artis Medicinae (LAM) 22. évf. 3. szám. 2012. március (p. 226-231) (LAM 2012;22(3):226-231
 1. Dr. Kovács József: Etikai kérdések a pszichoterápiában I. rész. Lege Artis Medicinae (LAM) 22. évf. 4. szám. 2012. április (p. 310-315) (LAM 2012;22(4):310-315)
 1. Dr. Kovács József: Etikai kérdések a pszichoterápiában II. rész. Lege Artis Medicinae (LAM) 22. évf. 5. szám. 2012. május (p. 388-391) (LAM 2012;22(5):388-391)
 1. Jozsef Kovacs: Honorary authorship epidemic in scholarly publications? How the current use of citation-based evaluative metrics make (pseudo)honorary authors from honest contributors of every multi-author article? (Journal of Medical Ethics Online First published on August 3, 2012. as doi: 10.1136/medethics-2012-100568) J Med Ethics 2013;39:509-512. doi. 10.1136/medethics-2012-100568
 1. Jozsef Kovacs: Response to the commentaries of Melissa S Anderson and Murray J Dyck. (Journal of Medical Ethics Online First published on October 4, 2012.as doi: 10.1136/medethics-2012-101016) J Med Ethics,  August 2013 Vol 39. No. 8. (p. 515-516)
 1. Dr. Kovács József: Etikai alapkérdések a belgyógyászatban. Magyar Belorvosi Archívum (Magy Belorv Arch) 2013;66:310-317.
 1. Dr. Kovács József: Tájékozott beleegyezés a sebészetben. Magyar Sebészet 2014;67(1)3-8. DOI:10.1556/MaSeb.67.2014.1.1
 1. Dr. Kovács József: A pszichiátriai etika aktuális kérdései. Psychiatria Hungarica 2015, 30 (1):27-34.
 1. Jozsef Kovacs: Honorary authorship and symbolic violence. Medicine, Health Care and Philosophy (Med Health Care and Philos) Online First Published on August 13, 2016. doi : 10.1007/s11019-016-9722-5.
 1. Dr. Kovács József: Az „áltudományok” etikai vonatkozásai. Magyar Tudomány, 177. évfolyam, 2016/8. szám. (p. 956-967) http://www.matud.iif.hu/2016/08/11.htm
 1. Mihály S, Smudla A, Kovács J. (2016) Practices around communication of organ donation in Hungary. Transplantation Proceedings, 48, 2529-2533. (http://dx.doi.org/10.1016/j.transproceed.2016.07.006 )
 2. Dr. Kovács József: Az egészségügyi ellátás során elkövetett hibák kezelésének általános kérdései és bioetikai vonatkozásai. Lege Artis Medicinae (LAM) 28. évf. 10. szám, 2018. november (p. 477-496) (LAM 2018; 28(10):477-496)

 

Recenziók, kommentárok, jelentések, tudományos interjúk

 1. Dr. Kovács József: A Kórházi Etikai Bizottságok. (N. Fost, R. E. Cranford: Hospital Ethics Committees. JAMA, 1985, 253, 2687.) In: Orvosi Hetilap, 1985. 51. szám.
 1. Dr. Kovács József: A Kórházi Orvosetikai Bizottságok fejlődésének áttekintése. (F. Rosner: A Survey of the Development of Hospital Ethics Committees. JAMA, 1985, 253, 2693.) In: Orvosi Hetilap, 1985. 51. szám.
 1. Dr. Kovács József: Irányelvek az egészségügyi intézményekben működő Etikai Bizottságok részére.(Directives for the Ethical Committees in Health Care Institutions. JAMA, 1985, 253, 2698.) In: Orvosi Hetilap, 1985. 51. szám.
 1. Dr. Kovács József: Pelle János: Ész és szenvedély. Bp. 1983. c művének recenziója In: Magyar Filozófiai Szemle 1987/1.
 1. Dr. Kovács József: Az orvosetika oktatása Nagy-Brittanniában (The Teaching of Medical Ethics in Great Britain. Journal of Medical Ethics. 1987. Vol. 13. No 3.) In: Orvosi Hetilap. 1988. 25. szám.
 1. Dr. Kovács József: Az egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszok jogi és egyéb utakon történő orvoslása: célok, hatékonyság, alternatívák (G. J. Whelan: Litigation and Complaints procedures: objectives, effectiveness and alternatives. Journal of Medical Ethics. 1988, 14. 7O-76.) In: Orvosi Hetilap, 1989. 19. szám.
 1. Dr. Kovács József: A pszichiátria és a halálbüntetés. (M. Kastrup: Psychiatry and the Death Penalty. Journal of Medical Ethics. 1988. 14, 179-183.) In: Orvosi Hetilap, 1989. aug. 13.
 1. Dr. Kovács József: Az életfenntartó kezelés megszüntetése: legújabb fejlemények az USA-ban (R. D. Mackay: Terminating Life-Sustaining Treatment–Recent US Developments. Journal of Medical Ethics, 1988, 14, 135-139.) In: Orvosi Hetilap, 13O évf.53. szám. 1989. dec. 31.)
 1. Dr. Kovács József: A holland eutanázia-gyakorlat ellen. (R. Fenigsen: A Case against Dutch Euthanasia. Hastings Center Report, 1989. No. 1.) In: Orvosi Hetilap, 131. évf. 1O. szám. 199O. márc. 11.
 2. Dr. Kovács József: Az appletoni konszenzus: az orvosi kezelés megszüntetésével kapcsolatos döntésekre javasolt nemzetközi etikai irányelvek. (John M. Stanley et al.: The Appleton Consensus: Suggested International Guidelines for Decisions to Forego Medical Treatment.  Journal of Medical Ethics. 1989. 15. 129-136.) In: Orvosi Hetilap, 131. évf. 1O. szám. 199O. márc. 11.
 1. Dr. Kovács József: Korunk morális dilemmája, az eutanázia. (W. Reichel–A. J. Dyck: Euthanasia: A Contemporary Moral Quandary. Lancet, Dec. 2, 1989.) In: Orvosi Hetilap, 131. évf. 49. szám. 199O. dec. 9.
 1. Dr. Kovács József: Kísérletezés az embrión: a standard érvek. (Institute of Medical Ethics: Embryo Research: The Standard Arguments. Briefings in Medical Ethics. 199O. 5, 1-3. Journal of Medical Ethics, March 199O, Vol. 16. No. 1.) In: Orvosi Hetilap, 131. évf. 49. szám. 199O. dec. 9.
 1. Dr. Kovács József: Eutanázia–Kritika. (P. A. Singer–M. Siegler: Euthanasia–A Critique. N. Engl. J. Med. 199O; 322. 1881-83.) In: Orvosi Hetilap, 132. évf. 4. szám. 1991. jan 27.
 1. Dr. Kovács József: I Az életfenntartó kezelés megszüntetése persistens vegetatív állapotban levő betegeknél.(Institute of Medical Ethics Working Party On the Ethics of Prolonging Life and Assisting Death: Withdrawal of Life-Support from Patients in a Persistent Vegetative State. The Lancet, Vol. 337. Jan. 12, 1991. 96-98.) In: Orvosi Hetilap, 132. évf. 36. szám. 1991. szeptember 8.
 1. Dr. Kovács József: Irányelvek az életfenntartó kezelések megszüntetése és a haldoklók gondozása terén. Kivonat a Hastings Center munkacsoportja által kidolgozott irányelvekből. I. rész. (Susan M. Wolf et. al (1987): Guidelines on the Termination of Life-Sustaining Treatment and the Care of the Dying. (A Report by the Hastings Center.) In: Lege Artis Medicinae 8. évf. 11. szám. 1998 november (LAM 1998; 8(11):804-809.
 1. Dr. Kovács József: Irányelvek az életfenntartó kezelések megszüntetése és a haldoklók gondozása terén. Kivonat a Hastings Center munkacsoportja által kidolgozott irányelvekből. II. rész. (Susan M. Wolf et. al (1987): Guidelines on the Termination of Life-Sustaining Treatment and the Care of the Dying. A Report by the Hastings Center.) In: Lege Artis Medicinae 8. évf. 12. szám. 1998 december (LAM 1998; 8(12):896-903
 1. Jozsef Kovacs: Nordenfelt, L. (1997): Talking About Health. A Philosophical Dialogue. Short review. (In: Medicine, Health Care and Philosophy. A European Journal. 1999. Vol. 2. No. 2 (p.213-214)
 1. Jozsef Kovacs: Fleischauer K.—Hermerén, G. (2006): Goal of Medicine in the Course of History and Today: A Study in the History and Philosophy of Medicine. (Short Literature Notice. In: Medicine, Health Care and Philosophy (2—2008)
 2. a. Dr. Kovács József: Megjegyzések Pethő Bertalan: A pszichiátria  mai krízise a modern és posztmodern tudomány kontextusában c. cikkéhez. In:  Psychiatria Hungarica 2009, 24(6):439-442
 1. b. Dr. Kovács József: Válasz Pethő Bertalannak. Psychiatria Hungarica 2009, 24(6):455-458
 1. Dr. Kovács József: Köszöntés a Meditor c. folyóirat első számához. In: Meditor 2011/1. (ISSN: 2062-4727) (p. 4-5.)
 1. Dr. Kovács József: A terminális állapotú betegek szenvedéscsillapításának hazai szakmai, etikai és jogi problémái. (p. 1-17) (Kézirat) (Jelentés a dr. Réthelyi Miklós miniszter, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője felkérésére létrejött ad hoc bizottság tagjaként a terminális állapotú betegek hazai ellátásának problémáiról.) (2011. december 15.)
 1. Dr. Kovács József: Könyvrecenzió Oberlander Báruch (szerk.) (2014): Zsidó ismeretek tára XXVII. kötet (Háború és béke–Zsidók és a katonaság.) c. könyvéről Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítvány, Budapest.Magyar Bioetikai Szemle 2014/3 (ISSN: 1218-3911)
 1. Dr. Kovács József: A tudományos élet egyetlen „valutája”. Kakuk Péter interjúja Kovács József bioetikus professzorral. (Interjú. Készítette: Kakuk Péter) In: Magyar Tudomány, 2015/8. (2015. augusztus) (p. 943-949.) (http://www.matud.iif.hu/2015/08/05.htm)
 1. Dr. Kovács József: A krónikus súlyos betegek kezelésének etikai kérdései. Magyar Bioetikai Szemle 2015/1 (12-13.) (A Magyar Bioetikai Társaság és a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete Közös tudományos ülésén tartott előadás diáinak írásos változata. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem II. János Pál díszterem. (1088. Budapest, Szentkirályi u. 28. II. emelet) Felkért előadóként. (2015. V. 28.) Szervező: dr. Roykovich Bernadett
 2. Dr. Kovács József: Purebl György: Alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók a mindennapi orvosi gyakorlatban. Könyvrecenzió. In: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. Volume 19, Issue 4, December 2018 (Print ISSN 1419-8126 Online ISSN 1786-3759) (19(4), pp.385-387) https://doi.org/10.1556/0406.19.2018.018
 3. Dr. Kovács József: Előszó a magyar kiadáshoz. Előszó Peter Singer (2019): Az állatok felszabadítása. (Budapest: Oriold és Társa) c. könyvének magyar kiadásához (p. ix – xviii.)

Levelek a szerkesztőhöz

 1. Dr. Kovács József: Válasz dr. Kazár Györgynek. In: Orvosi Hetilap, 1989. szept. 10.
 1. Dr. Kovács József: Az eutanázia kérdéséhez. In: Orvosi Hetilap, 131. évf. 51. szám. 1990. dec. 23.
 1. Válasz dr. Sal Istvánnak. Végeken, 1995/1. (pp. 3O-31.)
 1. Dr. Kovács József: Az orvosi etika és a morális színvonal. Népszabadság, 2003. október. 24. péntek. (Fórum rovat) (p. 16.)
 1. Jozsef Kovacs: An Unseemly Display of Mortality. Science Vol. 302 No. 5653. (19 December, 2003. (p. 2070)
 1. Jozsef Kovacs: Authorship problems and the distortion of research performance indicators. European Science Editing, February 2013;39(1) (p. 26-27.)

 

Népszerűsítő cikkek

 Dr. Kovács József: Az életünket a kezünkbe! Népszabadság (Fórum rovat) 2005. május 4. szerda ( LXIII., 103/2 szám) (p. 15.)

Előadások és média szereplések:
33  Nemzetközi kongresszusi előadás
116  Hazai kongresszusi előadás
239  Egyéb magyar nyelvű előadás
298  Média szereplés

2020. június 29.

dr. Kovács József
egyetemi tanár