Testnevelés órák alóli felmentés igénylésének leírása: 

R/1/2024. (I.08.) számú rektori utasítás

Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló hallgatói igények elbírálásának folyamatáról szóló R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás módosításáról

https://semmelweis.hu/jogigfoig/2024/01/10/r-1-2024-i-08-szamu-rektori-utasitas-testneveles-tantargy-orainak-latogatasa-aloli-felmentesre-iranyulo-hallgatoi-igenyek-elbiralasanak-folyamatarol-szolo-r-2-2022-vii-21-szamu-rektori-utasita/

 

Segédlet a Felmentés folyamatához:

STEFI_hallgatoi utmutato_20220902_HUN_final

 

Egészségügyi felmentés

A felmentési kérelmet a Neptun rendszerbe kell benyújtani, majd a csatolandó orvosi dokumetumokat a STEFI rendszerbe (www.stefi.semmelweis.hu) kell feltölteni, ezért javasolt a dokumentáció mielőbbi beszerzése. Az orvosi dokumentum tartalmi és formai kritériumai a következők:

  • amennyiben az állapot nem végleges, úgy 1 évnél nem régebbi,
  • magyar vagy angol nyelven íródott, gépelt (nem kézírás!),
  • tartalmazza a hallgató adatait, az orvos diagnózisát, terápiát (ha van), a felmentés mértékét (teljes/részleges) és idejét.

Kérelmezési időszak: 2024.07.29. 8.00 – 2024.08.11 23.59.

Dokumentum feltöltési időszak: 2024. 7.29. 8:00 – 8.11. 23.59.

Az időpontfoglalás és konzultációs időszak a STEFI oldalán elérhető

A nem megfelelő dokumentumok elutasításra kerülnek.

Szemeszter közben történt konkrét sérülés, megbetegedés esetén keressék a Sportközpontot a  titkarsag.tsk@semmelweis.hu címen.

 

Sportolói felmentés

A felmentési kérelemhez csatolandó igazoló dokumentumok feltöltése 2024.07.29. 8.00 – 2024.08.11 23.59.  percig lehetséges, ezért javasolt a dokumentáció mielőbbi beszerzése. A kérelemhez a következő aláírással, dátummal és pecséttel ellátott igazolások feltöltése szükséges: