Betűméret: A A A

Dr. Dósa Ágnes

ISKOLÁK

 1978-82         ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium, angol-biológia tagozat

1983-89         SOTE Általános Orvostudományi Kar, diploma minősítés: summa cum laude

tudományos diákköri tevékenység, díjas demonstrátor az Igazságügyi Orvostani Intézetben

  • ELTE Állam és Jogtudományi Kar, diploma minősítés: cum laude

1996               jogi szakvizsga

2003               igazságügyi orvostan szakvizsga SE

2004               PhD, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék,

konzulens: dr. Harmathy Attila

dolgozat címe: Az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelőssége a hazai bírói gyakorlat és a jogösszehasonlítás tükrében

minősítés: summa cum laude

2010               egészségbiztosítás szakvizsga SE

2013               habilitáció, Széchenyi István Egyetem, Győr

2017               foglalkozás-orvostan szakvizsga SE

2018               egészségügyi szakjogász, ELTE

 

MUNKAHELY

1990.05.01- 2015.05.01.

Magyar Tudományos Akadémia, Állam és Jogtudományi Intézet, tudományos munkatárs, majd tudományos főmunkatárs

kutatási terület: egészségügyi jog, összehasonlító kártérítési jog

1995-2010                Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Bioetika Csoport

egyetemi tanársegéd, majd 2001-től egyetemi adjunktus, részállásban

1995-98                     Egészségügyi Minisztérium Phare Programiroda, szakértő

1998-2010                Igazságügyi Minisztérium (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium), Civilisztikai és Gazdasági Kodifikációs Főosztály, tanácsos, részállásban

2000-2010                Országos Igazságügyi Orvostani Intézet, munkatárs, részállásban

2010- 13                    Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, egyetemi adjunktus

2013-2018.08.          Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, egyetemi docens, igazgató helyettes

2016-                         címzetes egyetemi docens, ELTE Állam és Jogtudományi kar

2018-                         Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Bioetika Csoport, egyetemi docens

 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Semmelweis Egyetem

Magatartástudományi Intézet       orvosi etika, magyar, angol és német nyelven

Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet    egészségügyi jog, igazságügyi orvostan magyar angol és német nyelven

ELTE Polgári Jogi Tanszék      polgári jog – kártérítési jog

ELTE Jogi Továbbképző Intézet     egészségügyi szakjogász, családjogi szakjogász, jogi szakokleveles orvos képzésben  polgári jogi, egészségügyi jogi tárgyak oktatása, vizsgáztatás, szakdolgozat konzulensi tevékenység ellátása

 

KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK

  1. szept-okt. Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, az intézet kutatási ösztöndíja, kutatási téma: a pszichiátriai betegekkel kapcsolatos jogi kérdések;
  2. jan-júl. Saint Louis University, Missouri – egy szemeszter hallgatása: health law, bioethics;
  3. szept-dec. Állami Eötvös Ösztöndíj, Universität Wien – Institut für Verwaltungsrecht und Medizinrecht, kutatási ösztöndíj, kutatási téma: beleegyezés a gyógykezelésbe;
  4. május, augusztus Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, kutatási ösztöndíj a Research Support Scheme keretében, kutatási téma: a gondnoksággal és cselekvőképességgel kapcsolatos jogi szabályozás Kelet- és Közép Európában
  5. augusztus Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, kutatási ösztöndíj, kutatási téma: az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelőssége a tájékoztatás elmulasztása miatt

 

PÁLYÁZATOK

2006 – 2008              Bolyai ösztöndíj, téma: Összehasonlító egészségügyi jog

2006 – 2008               „A biotechnológia fejlődésének etikai kérdései” c. az Egészségügyi Minisztérium (ETT)  153/2006 számú tárcaszintű kutatási témájában a kutatócsoport tagja voltam. A kutatási eredmények publikációjának előkészítése a Semmelweis Kiadóban folyamatban van, e-book formájában.

 

DOKTORI ISKOLÁBAN KÖZREMŰKÖDÉS

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola,

Patológiai tudományok (Multidiszciplináris orvostudományok), 8/4 Nép- és  közegészségtudományok

rendszeres előadások tartása elsősorban kutatásetikai, az orvostudományi kutatások jogi szabályozása témakörében

 

TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

 

Egészségügyi Tudományos Tanács, Egészségügyi Területen Működő Szakértői Testület, tag és titkár, 2006 óta jelenleg is

Egészségügyi Tudományos Tanács, Humán Reprodukciós Bizottság, tag, 2000 óta

Egészségügyi Tudományos Tanács, Tudományos és Kutatásetikai Bizottság, tag, 2000-2010

Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság, tag 2009-2016

Semmelweis Egyetem Tudományos és Kutatásetikai Bizottság, tag és titkár 1998 óta

Semmelweis Egyetem Transzplantációs Etikai Bizottság, tag és titkár 1998 óta

Lege Artis Medicinae szakfolyóirat – szerkesztőbizottsági tagság 1999-2006 között, rendszeres lektori tevékenység

NYELVISMERET

Angol felsőfokú, egészségügyi szakmai anyaggal bővített állami nyelvvizsga

Német felsőfokú, egészségügyi szakmai anyaggal bővített állami nyelvvizsga

Orosz középfokú, egészségügyi szakmai anyaggal bővített állami nyelvvizsga