Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

Projekt cím:

Mesterséges intelligencia alapú automatizált gerinctörés döntéstámogató diagnosztikai platform és Gerincsérültek Nemzeti Regiszterének (GENERE) fejlesztése

Projekt kódszáma: GINOP-2.2.1-18-2020-00029

Konzorcium vezető: Neumann Medical Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi partnerek:

Semmelweis Egyetem

PentaVox Mérnöki, Menedzsment és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

SENSO-MEDIA Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Összköltség: 1 348 225 556 Ft

Támogatás összege: 951 683 310 Ft

SE támogatás: 234 447 374 Ft

SE támogatás százaléka: 100 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.11.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.12.31.

Projekt leírása:

A konzorcium olyan mesterséges intelligencia szoftvert fejleszt ki, mely a képalkotó vizsgálatok automatikus elemzésével képes a gerinctörés kockázatának automatikus megbecsülésére, a törés feltételezett helyének kijelölésére továbbá kísérletet tesz a törés automatikus klasszifikációjára.