Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 25.
348845 Összes oltás

 

A vizsgákkal, tanórákkal kapcsolatos szabályokat az Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza, amely az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat részét képezi:

Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (EKK)

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (ETK) (2012/13 előtti jogviszony esetén)

 

A tantárgyak kreditértékét, előfeltételeit, javasolt féléveit a Mintatantervek tartalmazzák:

Egyetemi tanévkönyvek
ÁOK tanulmányi tájékoztatók
FOK mintatanterv
GYTK mintatanterv

 

Az ösztöndíjak és fizetendő díjak főbb szabályait az
Egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza, amely az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat részét képezi:

Egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat

A kötelezettségszegés esetén indítható Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat szabályait is külön szabályzat rendezi:

Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat

 

A törvény szerint az egyetem bármely szervének, oktatójának döntése ellen (beleértve a vizsgaeredmény megállapítását is) 15 napon belül fellebbezést lehet benyújtania Dékáni Hivatalban/Tanulmányi Osztályon. Ennek részleteit tartalmazza a Jogorvoslati Szabályzat.

Jogorvoslati Szabályzat