II.1. RÉSZ – AZ EGYES MUNKAKÖRÖK ÉS VEZETŐI MEGBÍZÁSOK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK


II.1. RÉSZ – MELLÉKLETEK


II.2. RÉSZ – AZ INTÉZMÉNYI OKTATÓI, KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ÉS MÁS JUTTATÁSOK FELTÉTELEI, AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ PÁLYÁZATOK RENDJE, AZ OKTATÓK ÉS KUTATÓK RÉSZÉRE KIÍRT KUTATÁSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE


II.3. RÉSZ – HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT

PART II. 3. –  HABILITATION REGULATIONS


II.3. RÉSZ – MELLÉKLETEK

PART II.3. – ANNEXES

TEIL II.3. – ANHÄNGE


II.4. RÉSZ – A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ CÍMEK FELTÉTELEI


II.5. RÉSZ – KÜLFÖLDI KÉPZÉS SIKERES ELVÉGZÉSÉT TANÚSÍTÓ OKIRATNAK AZ EGYETEMEN OKTATÓ VAGY TUDOMÁNYOS KUTATÓ KÉPESÍTÉSKÉNT TÖRTÉNŐ ELISMERÉSE

 

Kapcsolódó körlevelek, utasítások: