Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

Ápolás és betegellátás szak

A cél olyan ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén a megelőző, nem orvosi hatáskörbe tartozó gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni.

Választható szakirányok:

 • ápoló
 • dietetikus
 • gyógytornász
 • hang-, beszéd- és nyelésterapeuta
 • mentőtiszt
 • szülésznő

Egészségügyi gondozás és prevenció szak

A cél olyan szakemberek képzése, akik megismerve az emberi egészség megőrzésének törvényszerűségeit gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit, és elősegítik egészségük fejlesztésének lehetőségeit.

Választható szakirányok

 • népegészségügyi ellenőr
 • védőnő

Egészségügyi szervező szak

A cél olyan egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik képesek az egészségturisztikai piacban rejlő lehetőségek felismerésére, kiaknázására, valamint komplex egészségturisztikai projektek megtervezésére és kivitelezésére.

Választható specializáció

 • egészségturizmus-szervező

Orvosi diagnosztikai analitikus szak

A cél olyan szakemberek képzése, akik képesek önálló laboratóriumi analitikai vagy képalkotó diagnosztikai, illetve optometriai tevékenység végzésére, szervezésére, kis orvosi laboratóriumok vagy diagnosztikai részlegek, optometriai laboratóriumok munkájának irányítására.

Választható specializációk

 • optometria
 • radiográfia