A vizsgákkal, tanórákkal kapcsolatos szabályokat a Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza, amely az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat részét képezi:

Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (EKK)

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (ETK) (2012/13 előtti jogviszony esetén)

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (ETK) (2012/13-as vagy későbbi jogviszony esetén)

 

A tantárgyak kreditértékét, előfeltételeit, javasolt féléveit a Mintatantervek tartalmazzák:

ÁOK Tanulmányi Tájékoztató
EKK mintatanterv
FOK mintatanterv
GYTK mintatanterv

 

Az ösztöndíjak és fizetendő díjak főbb szabályait az
Egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza, amely az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat részét képezi:

Egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat

A kötelezettségszegés esetén indítható Fegyelmi Szabályzat szabályait is külön szabályzat rendezi:

Fegyelmi_szabályzat

 

A törvény szerint az egyetem bármely szervének, oktatójának döntése ellen (beleértve a vizsgaeredmény megállapítását is) 15 napon belül fellebbezést lehet benyújtania Dékáni Hivatalban/Tanulmányi Osztályon. Ennek részleteit tartalmazza a Jogorvoslati rend.

Jogorvoslati-rend