Betűméret: A A A

ÁOK

A szorgalmi időszak a megújult, tömbösített oktatás során 4 turnusban zajik.

Turnusok:

  1. turnus: 2019.02.04-2019.02.22.                   1. Turnus Ambuláns beosztása 2019.02.15. péntek
  2. turnus: 2019.02.25-2019.03.15.                    2. Turnus Ambuláns beosztása
  3. turnus: 2019.03.18-2019.04.05.                   3. Turnus Ambuláns beosztása  2019.04.02. kedd
  4. turnus: 2019.04.08-2019.05.03.                  4. Turnus Ambuláns beosztása

Pótló gyakorlatok

E-learning anyagok ITT elérhetők

A turnusok órarend beosztása a Neptunban és honlapunkon is elérhető. Érdemes minden egyes megkezdett turnus előtt ellenőrizni az órarendet, mert a klinikai elfoglaltságoknak megfelelően aktualizáljuk.

Ez az oktatási rend nekünk is és Önöknek is új. Ezért arra kérnénk Önöket, hogy segítsék munkánkat javító szándékú visszajelzésekkel, hogy tovább optimalizálhassuk ezt az oktatási formát!

Az előadás, a PBL (problem based learning)-ek az udvari nagy tanteremben kerülnek megtartásra. A gyakorlatokra gyülekezni a magasföldszinti aulában kell, itt találhatóak az öltözőszekrények. Az öltözőszekrényekhez kulcsot, ill. a gyakorlathoz köpenyt a pultnál kapnak. Emellett az órarendbe beépítettünk E-learning anyagokat is. Az E-learning tananyagok az E-learning menüpont alatt érhetők el honlapunkon. Ezeket legkésőbb a megadott időpontokban el kell végezni.

Minden turnus végén tanulmányi versenyt tartunk, az itt történő sikeres szereplést a gyakorlati vizsga elengedésével (jeles eredménnyel) díjazzuk. Ha a verseny sikertelen, akkor a turnus utolsó napján gyakorlati vizsgát lehet tenni betegágy mellett, de ez nem kötelező. Ha a gyakorlati vizsga sikeres, akkor a vizsgaidőszakban már csak elméleti vizsgát kell tenni. Ha a gyakorlati vizsga sikertelen eredménnyel zárul, vagy valaki nem vesz részt rajta, akkor pedig a vizsgaidőszakban kötelező letenni az elméleti vizsgára bocsátás feltételeként.

A vizsgaidőszak vizsgáira a vizsgajelentkezés a NEPTUN-on keresztül történik (amennyiben a gyakorlati vizsga hiányzik, akkor arra is). A vizsga napján a gyülekező szintén a magasföldszinti aulában van általában reggel 08:00-kor. Egy-egy esetben kivételesen későbbi vizsga kezdet is előfordulhat, de erről már a jelentkezéskor értesítünk mindenkit a Neptunon keresztül.

Amennyiben a gyakorlati vizsga hiányzik, a vizsgázó azzal fog kezdeni betegágy mellett.  Abszolválása után elméleti vizsga következik. Az elméleti vizsga a Vizsgatételek menüpont alatt felsorolt tételek I., II. és III. csoportjából 1-1 tétel kihúzásával és felkészülést követő szóbeli ismertetésével zajlik.

A gyakorlati vizsgán elsősorban az elemi jelenségek felismerését, definíciójuk biztos tudását, a gyakori diagnózisok ismeretét, az információk logikus egymásra építését és az általános bőrgyógyászati műveltséget ellenőrizzük. Az elméleti vizsgán pedig a tankönyv anyagát kérjük vissza. A bőrgyógyászat nem annyira “kis” tárgy, mint amilyennek látszik. Javasoljuk, hogy legalább egy hetet (de inkább 9-10 napot) készüljön mindenki az elméleti vizsgára. Az ennél rövidebb idejű készülés tapasztalataink szerint kockázatos. Ugyanis a bőrgyógyászatban kifejezetten sok az olyan ismeret, amelyet korábban még nem hallottak, és illuzórikus azt hinni, hogy a könyv egyszeri elolvasásával kielégítően sok információ a memóriában marad. Továbbá a vizsgán nem csupán a taxatív tudást, hanem a logikus gondolkodást, az olvasottak megértését is ellenőrizzük.

A vizsgán okostelefon, táblagép, egyéb írott vagy elektronikus segédeszköz használata tilos, azonnali elégtelen érdemjegyet von maga után, ezért a vizsga kezdetekor az elektronikus eszközöket az öltözőszekrénybe kell elzárni, vagy a vizsgáztatónál leadni!

Jó tanulást kíván a tanulmányi felelős, Dr. Blága Kincső, és a klinika igazgatója, Dr. Sárdy Miklós.