A Nékám plakett

AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE:

Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, 1085 Budapest, Mária u. 41.

AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI:

Közhasznúsági fokozata: közhasznú
Alapítás éve: 2005.
Számlaszám: OTP Bank 11708001-20548678
Adószám: 18185748-1-42
Bírósági végzés száma: 12. Pk. 60.029/2005/3.
Nyilvántartási szám: 9460

A KURATÓRIUM VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI:

Prof. Dr. Holló Péter – elnök-képviselő
Prof. Dr. Sárdy Miklós – elnökhelyettes

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE:

  • Az SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikán zajló gyógyítási, kutatási, oktatási és innovációs tevékenységek feltételeinek javítása, hiányzó profilok megteremtése
  • A Bőrklinika ingó és ingatlan eszközállományának felújítása, modernizálása, a betegellátás korszerűsítése, új kezelési módok bevezetése, ehhez a technikai feltételek kiépítése
  • Fiatal orvosok hazai és külföldi képzésének elősegítése
  • A bőrgyógyászati szakképzés házon belüli korszerűsítése
  • A betegellátás minőségének javítása

Előző évek A Nékám Alapítvány eddigi működésének legnagyobb eredménye  a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikával közös, EGT/Norvég Mechanizmusok finanszírozású 0122/NA/2008-3/ÖP-4 számú pályázata, amely 2012-ben sikeresen lezárult.

 


KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Nékám Alapítvány 2022. évi közhasznúsági jelentése, összefoglaló

Az Alapítvány Alapító Okiratban meghatározott, közhasznú céljai:

 • A Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikán zajló gyógyítási, kutatási, oktatási és innovációs tevékenységek feltételeinek javítása, hiányzó profilok megteremtése
 • A betegellátás korszerűsítése, új kezelési módok bevezetése, ehhez a technikai feltételek kiépítése
 • Fiatal orvosok hazai és külföldi képzésének elősegítése
 • A bőrgyógyászati szakképzés házon belüli korszerűsítése
 • A betegellátás minőségének javítása

2022. évi rövid összefoglaló: (részletesen: ld. lejjebb)

A Bőrklinikán a betegellátáshoz több orvosi műszert, sebészeti/ápolási eszközt, bútort, reagenst, számítógépet, nyomtatót, tonert, szájmaszkot, gumikesztyűt, szakkönyvet vásároltunk. Kutatómunkát, betegségmegelőző programot támogattunk, az ambulancia / szakorvosok / szakdolgozók munkáját segítettük.

2022. évi eredmény (adatok e Ft-ban)

Éves összes bevétel: 23 078
Közhasznú tevékenység ráfordítása: 16 159

Az Alapítványnak köztartozása nincs. Az Alapítvány a kiadásokat az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósítására fordította.

A Nékám Alapítvány Kuratóriuma

 

A Nékám Alapítvány köszöni mindazok segítségét, akik bármilyen összeggel támogatták, ill. személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották számára.


Az Alapítvány támogatásából 2022. évben részesült betegek, azaz a Bőr,- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikán kezelt betegek száma:

Összes beteg: 98.751 fő
Ambuláns beteg: 96.607 fő
Fekvőbeteg: 2.144 fő
(Ellátási terület: 4,5 millió lakos, napi ambuláns betegszám: 300-350 beteg)

A Nékám Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végezte 2022. évben:

 • A Nékám Alapítvány 2022-ben is folytatta az Alapító Okiratban meghatározott, közhasznú tevékenységét: tovább támogatta a Bőrklinikát az év közben felmerült, aktuális igények alapján.
 • A Bőrklinika számára napi betegellátáshoz elengedhetetlenül szükséges orvosi eszközöket, orvosi műszereket biztosítottunk: dermatoszkópok, bőrtok, sebészeti eszközök, FFP és sebészi szájmaszkok, gumikesztyűk, vérvételi csövek, HIV gyorstesztek.
 • Fekvőbeteg-osztályokra ápolási eszközöket vásároltunk: hidraulikus betegszállító kocsi, ágyazókocsi, műszerek fertőtlenítésére alkalmas hőlégsterilizátor, bőrelváltozások fagyasztására alkalmas cryo készülék, pozícionáló párna, nagyértékű EKG készülék, molnárkocsi mozgatáshoz, szerszámkészlet, egyéb szerszámok gondnoki munkához.
 • Bútorokat vettünk az ambulanciára és szakorvosi rendelőkbe: reluxa, kórtermi székek, orvosi forgószékek, laborszék, öltözőpad.
 • Több alkalommal nagy értékben vásároltunk informatikai és műszaki eszközöket, ezzel biztosítottuk a napi betegellátás támogatását a Bőrklinika ambuláns és fekvőbeteg-osztályain: számítógépek, monitorok, nyomtatók, mobiltelefonok, külső winchester, festékkazetták, szünetmentes tápok, iratmegsemmisítők.
 • HIV gyorsteszteket és vérvételi lándzsákat vásároltunk az STD (Nemibeteg-gondozó) Központ napi betegellátó és kutatómunkájának segítésére.
 • Ásványvizet biztosítottunk az STD betegeinek, vízadagoló készülékhez, amelynek karbantartását is vállaltuk.
 • Anyajegyszűrés-oktatást, betegségmegelőzést támogattunk.
 • Sebészeti oktató/kisegítő munkát támogattunk.
 • Szakmai konferencián történő részvételhez nyújtottunk segítséget (pl. utazási költségtérítés).
 • Mikulás csomagokat vásároltunk, karácsonyi rendezvényt támogattunk.
 • A borklinika.hu honlap éves díját kifizettük.
 • A BőrŐrök rendezvénysorozat online játékának éves díját kifizettük.
 • A titkársági nyomtató-fénymásoló üzemeltetési költségeit Alapítványunk átvállalta ebben az évben is.
 • A Semmelweis Kft.-vel 2018. jún. 1-jétől tartós támogatási szerződést kötöttünk. A támogatásból elsősorban az Alapítvány fenntartási költségeit fedezzük.
 • Az Esseni Egyetem Klinikájával 2019-ben támogatási szerződést kötöttünk, az ezzel kapcsolatos kutatómunka 2022. évben is folytatódott.
 • A Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemlében, valamint a Semmelweis Egyetem, ill. a Bőrklinika honlapján, a Nékám Alapítvány oldalán az elmúlt évben is ingyenesen megjelentettük a közhasznúsági jelentést.

A NÉKÁM ALAPÍTVÁNY névadója:

Nékám Lajos 1868. június 4-én született. Az orvostudományhoz való vonzódása nem véletlen: édesapja orvos, egyetemi tanár, a bölcsészettudományi kar egykori dékánja. 
Tanulmányait tizenhat éves korában kezdte, és már huszonegy évesen, 1889-ben orvosdoktorrá avatták. Negyedéves orvostanhallgató korában gyakornok volt Fodor József Közegészségtani Intézetében. 1890-ben, 22 évesen tanársegédként dolgozott Pertik Ottó Kórszövettani Intézetében, majd alorvosként a Fővárosi Bakterológiai Intézetben – amelynek később négy éven át az igazgatója volt. Neve több más intézményhez is fűződik: rendelt a régi János Kórházban, főorvosként tevékenykedett a Dolog utcai Kórház Bujakórtani Intézetében; ez utóbbi állása mellett a II. számú Belklinikán külön bőrgyógyászati részleget látott el. Külföldön számos országban folytatott tanulmányokat: Bécsben, Párizsban, Londonban, Itáliában, Oroszországban, Portugáliában, Spanyolországban.
31 évesen, 1889-ban magántanárrá habilitálták, majd Schwimmer Ernő halálát követően kinevezték a budapesti Orvostudományi Egyetem Bőr- és Nemikórtani Tanszékének élére – amelyet azután 40 éven át, 1938-ig vezetett.
A bőrgyógyászat iránti elkötelezettsége valójában ekkor mutatkozott meg. Nagy érdeme, hogy a tanszéket elhelyezte a régi sebészeti klinika épületében – olyan átalakításokat végrehajtva, amelyek az intézményt a világ akkori legmodernebb szakklinikái közé emelték. Művészetet kedvelő ember lévén – hosszú évekig alelnöke volt a Képzőművészeti Társulatnak is – a klinika falait neves festők műalkotásaival tette egyedivé. Munkája nehézségét fokozta, hogy a dermatológia – mint tudományág – ekkor még csak gyerekcipőben járt, az egyetemen sem volt kötelező tantárgy.
1914-ben első ízben ő végzett Magyarországon szűrőbetegségeket a gombás betegségek járványszerű elterjedésének megakadályozására.
1916-ban elsőként lett kormánybiztos a „Nemibajok ügyében”. Felfogása szerint „mindenki szabadon rendelkezhet a testével, mindaddig, amíg ebből kár nem keletkezik”. Fontosnak tartotta az egyetemleges népgondozást, valamint azt, hogy a terápiát meg kell előznie a profilaxisnak – „hogy a nemiélet legalább a közérdek által megszabott határokon belül veszélytelenné és altruisztikussá váljék.” Szintén úttörő munkának számít, hogy elsőként létesített a klinikán külön rendelést homoszexuálisoknak.
Az orvostudomány és a művészetek mellett szinte mindenre nyitott volt: 1930/31. évi rektori beszédében például a hazai syphilis történelmi befolyását tárgyalta.
Megalapította a Collegium Medicumot, amelyben a tehetséges, de hátrányos anyagi helyzetű orvostanhallgatók ingyenes étkeztetésben részesültek, és tandíjmentes nyelvtanfolyamokon vehettek részt. Az első világháború után a Rockefeller Alapítványoktól szerzett anyagi támogatást – külföld ösztöndíjakra, klinikai felszerelésekre, szakmai kiadványok beszerzésére.
1928-ban megalapította a Magyar Dermatológiai Társulatot, amely – tíz évi elnöksége alatt – komoly nemzetközi tekintélyt szerzett.
Több külföldi dermatológiai társulat tiszteletbeli vagy levelező tagjává választotta. Számos nemzetközi kongresszuson szerepelt, tagja volt a világ dermatológia ügyeit összefogó 11-es bizottságnak. Munkássága elismerésének köszönhetően a IX. Dermatológiai Világkongresszust 1935-ben Budapesten rendezték meg, az ő elnöklete alatt. A rendezvényt követően – főként külföldi tudományos munkatársak közreműködésével – megjelentette az akkori idők legnagyobb számú klinikai eseteit feldolgozó dermatológiai atlaszt, a Corpus Iconum Morburum Cutaneorumot. A három kötetnyi kiadvány 4566 ábráját 566 munkatárs bocsátotta rendelkezésére.
A hazai bőrbetegségek előfordulásáról szóló statisztikát is elsőként ő készítette.
Negyven évi tanszéki működése alatt magyar orvosi generációk sok ezernyi tagját tanította, tanítványai közreműködésével számos tudományos munkát publikált – itthon és külföldön. Közel 120 szakmai munkája a bőrgyógyászattal foglalkozik.
Huszonegy éven át tagja és elnöke volt az Orvosi Könyvkiadó Társulatnak, hosszú éveken át elnöke az Orvoskari Központi Könyvtárnak.
Végül néhány – ma is időtálló – idézet tőle: „Olyan a szellemünk, hogy egyedül a kultúrától, de csak az igazi kultúrától, nem hiúságunk vagy ábrándjaink kultiválásától várhatunk támogatást.”
1957. január 29-én, 89 éves korában hunyt el.