Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás
A Nékám plakett

AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE:

Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, 1085 Budapest, Mária u. 41.

AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI:

Közhasznúsági fokozata: közhasznú
Alapítás éve: 2005.
Számlaszám: OTP Bank 11708001-20548678
Adószám: 18185748-1-42
Bírósági végzés száma: 12. Pk. 60.029/2005/3.
Nyilvántartási szám: 9460

A KURATÓRIUM VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI:

Prof. Dr. Sárdy Miklós – elnök-képviselő
Prof. Dr. Kárpáti Sarolta – elnökhelyettes

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE:

  • Az SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikán zajló gyógyítási, kutatási, oktatási és innovációs tevékenységek feltételeinek javítása, hiányzó profilok megteremtése
  • A Bőrklinika ingó és ingatlan eszközállományának felújítása, modernizálása, a betegellátás korszerűsítése, új kezelési módok bevezetése, ehhez a technikai feltételek kiépítése
  • Fiatal orvosok hazai és külföldi képzésének elősegítése
  • A bőrgyógyászati szakképzés házon belüli korszerűsítése
  • A betegellátás minőségének javítása

Előző évek A Nékám Alapítvány eddigi működésének legnagyobb eredménye  a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikával közös, EGT/Norvég Mechanizmusok finanszírozású 0122/NA/2008-3/ÖP-4 számú pályázata, amely 2012-ben sikeresen lezárult.

 


KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Nékám Alapítvány 2020. évi közhasznúsági jelentése, összefoglaló

 Az Alapítvány Alapító Okiratban meghatározott céljai:

 • A SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikán zajló gyógyítási, kutatási, oktatási és innovációs tevékenységek feltételeinek javítása, hiányzó profilok megteremtése.
 • A betegellátás korszerűsítése, új kezelési módok bevezetése, ehhez a technikai feltételek kiépítése.
 • Fiatal orvosok hazai és külföldi képzésének elősegítése.
 • A bőrgyógyászati szakképzés házon belüli korszerűsítése
 • A betegellátás minőségének javítása

2020. évi rövid összefoglaló: (részletesen: ld. lent) A Bőrklinikán napi betegellátáshoz szükséges orvosi műszereket, bútorokat, reagenseket, nyomtatókat, festékkazettákat, szájmaszkokat, gumikesztyűket vásároltunk. Légtechnika kiépítését támogattuk. Publikációt, több kutatómunkát támogattunk, az ambulancia munkáját segítettük.

2020. évi eredmény (adatok e Ft-ban)

Közhasznú tevékenység bevétele: 33.750
Közhasznú tevékenység ráfordítása: 32.206

Az Alapítványnak köztartozása nincs. Az Alapítvány a kiadásokat az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósítására fordította.

A Nékám Alapítvány Kuratóriuma

 

A Nékám Alapítvány köszöni mindazok segítségét, akik bármilyen összeggel támogatták, ill. személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották számára.


Az Alapítvány támogatásából 2020. évben részesült betegek, azaz a Bőr,- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikán kezelt betegek száma:
Összes beteg: 35.843 fő
Fekvőbeteg: 2.730 fő

Esetek száma 2020. évben: (orvos-beteg találkozások száma)
Járóbetegek esetében: 83.285

A Nékám Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végezte 2020. évben:

 • Folytatta Alapító Okiratban meghatározott, közhasznú tevékenységét: tovább támogatta a Bőrklinikát az év közben felmerülő, aktuális igények alapján.
 • A Bőrklinika számára napi betegellátáshoz elengedhetetlenül szükséges orvosi eszközöket, műszereket biztosítottunk: dermatoszkópok, sebészeti borotvák, borotvafejek, sterilizáló dobozok, szájmaszkok, gumikesztyűk, fotólaborba vaku/tartozékok.
 • Bútorokat vásároltunk a geriátriai rendelőbe: várótermi széket, lepedőtartó állványt, orvosi vizsgálóágyat, kórtermi ülőkét, magasságmérőt, mérleget.
 • Több alkalommal festékkazettát, nyomtatókat, laptopot vásároltunk, ezzel biztosítottuk a napi betegellátást a Bőrklinika ambuláns és fekvőbeteg-osztályain.
 • Szintén klinikai forráshiány miatt reagenseket rendeltünk az IF/Genetika Laborba.
 • HIV gyorsteszteket vásároltunk az STD (Nemibeteg-gondozó) Központ napi betegellátó és kutatómunkájának segítésére.
 • 2020-ban sajnos a járványhelyzet miatt elmaradt a DUDG konferencia és a „BőrAkadémia” elnevezésű bőrgyógyászati továbbképző tanfolyam, amelyeket – a korábbi évekhez hasonlóan – a Convention Magyarország Kft. rendezvényszervező céggel szerveztünk volna. Hasonló okból elmaradt az Egészségügyi Szakdolgozók országos konferenciája; több egészségügyi dolgozó regisztrációs díját, részvételét Alapítványunk finanszírozta volna.
  Szintén elmaradtak a „BőrŐrök”: fiataloknak szóló, felvilágosító-egészségmegelőző programok, amelyeket nem csak Budapesten, hanem vidéken is szerveztünk volna.
 • A lundi kutatócsoporttal – a korábbi évekhez hasonlóan – támogatási szerződést kötöttünk a genetikai laborban történő kutatómunka finanszírozására.
 • Az Esseni Egyetem Klinikájával 2019-ben támogatási szerződést kötöttünk, az ezzel kapcsolatos kutatómunka 2020. évben is folytatódott.
 • A Semmelweis Egyetemmel közösen, Alapítványunk támogatásával légtechnika kerül kiépítésre a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikán, a 4-5. emeleti study-galériában.
 • A Semmelweis Kft.-vel korábban (2018. jún. 1-jétől) tartós támogatási szerződést kötöttünk. A támogatásból elsősorban az Alapítvány fenntartási költségeit fedezzük.
 • Külföldi folyóiratban megjelent tudományos cikk publikációs díját fizettük.
 • A Bőrklinika Ambulanciájának adminisztrációs munkáját diákmunka finanszírozásával segítettük.
 • A Bőrklinika épületében nagytakarítási munkát támogattunk.
 • Klinikai forráshiány miatt a Mikulás és karácsonyi ünnepséget támogattuk.
 • A borklinika.hu honlap éves díját kifizettük.
 • A titkársági nyomtató-fénymásoló üzemeltetési költségeit Alapítványunk átvállalta ebben az évben is.
 • Alapítványunk 2020. évtől a Szamlazz.hu weboldalt használja elektronikus számlák kiállítására. A weboldal üzemeltetője adományként ingyenesen bocsátotta a software-t rendelkezésünkre, amiért ezúton is köszönetet mondunk.
 • Újabb adománygyűjtő dobozt vásároltunk az Alapítvány számára. Az így összegyűlt összegeket a házipénztárba bevételeztük, kuratóriumi tagok és tanúk jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével.
 • A Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemlében, valamint a Semmelweis Egyetem, ill. a Bőrklinika honlapján, a Nékám Alapítvány oldalán az elmúlt évben is ingyenesen megjelentettük a közhasznúsági jelentést.

 

A NÉKÁM ALAPÍTVÁNY névadója:

Nékám Lajos 1868. június 4-én született. Az orvostudományhoz való vonzódása nem véletlen: édesapja orvos, egyetemi tanár, a bölcsészettudományi kar egykori dékánja. 
Tanulmányait tizenhat éves korában kezdte, és már huszonegy évesen, 1889-ben orvosdoktorrá avatták. Negyedéves orvostanhallgató korában gyakornok volt Fodor József Közegészségtani Intézetében. 1890-ben, 22 évesen tanársegédként dolgozott Pertik Ottó Kórszövettani Intézetében, majd alorvosként a Fővárosi Bakterológiai Intézetben – amelynek később négy éven át az igazgatója volt. Neve több más intézményhez is fűződik: rendelt a régi János Kórházban, főorvosként tevékenykedett a Dolog utcai Kórház Bujakórtani Intézetében; ez utóbbi állása mellett a II. számú Belklinikán külön bőrgyógyászati részleget látott el. Külföldön számos országban folytatott tanulmányokat: Bécsben, Párizsban, Londonban, Itáliában, Oroszországban, Portugáliában, Spanyolországban.
31 évesen, 1889-ban magántanárrá habilitálták, majd Schwimmer Ernő halálát követően kinevezték a budapesti Orvostudományi Egyetem Bőr- és Nemikórtani Tanszékének élére – amelyet azután 40 éven át, 1938-ig vezetett.
A bőrgyógyászat iránti elkötelezettsége valójában ekkor mutatkozott meg. Nagy érdeme, hogy a tanszéket elhelyezte a régi sebészeti klinika épületében – olyan átalakításokat végrehajtva, amelyek az intézményt a világ akkori legmodernebb szakklinikái közé emelték. Művészetet kedvelő ember lévén – hosszú évekig alelnöke volt a Képzőművészeti Társulatnak is – a klinika falait neves festők műalkotásaival tette egyedivé. Munkája nehézségét fokozta, hogy a dermatológia – mint tudományág – ekkor még csak gyerekcipőben járt, az egyetemen sem volt kötelező tantárgy.
1914-ben első ízben ő végzett Magyarországon szűrőbetegségeket a gombás betegségek járványszerű elterjedésének megakadályozására.
1916-ban elsőként lett kormánybiztos a „Nemibajok ügyében”. Felfogása szerint „mindenki szabadon rendelkezhet a testével, mindaddig, amíg ebből kár nem keletkezik”. Fontosnak tartotta az egyetemleges népgondozást, valamint azt, hogy a terápiát meg kell előznie a profilaxisnak – „hogy a nemiélet legalább a közérdek által megszabott határokon belül veszélytelenné és altruisztikussá váljék.” Szintén úttörő munkának számít, hogy elsőként létesített a klinikán külön rendelést homoszexuálisoknak.
Az orvostudomány és a művészetek mellett szinte mindenre nyitott volt: 1930/31. évi rektori beszédében például a hazai syphilis történelmi befolyását tárgyalta.
Megalapította a Collegium Medicumot, amelyben a tehetséges, de hátrányos anyagi helyzetű orvostanhallgatók ingyenes étkeztetésben részesültek, és tandíjmentes nyelvtanfolyamokon vehettek részt. Az első világháború után a Rockefeller Alapítványoktól szerzett anyagi támogatást – külföld ösztöndíjakra, klinikai felszerelésekre, szakmai kiadványok beszerzésére.
1928-ban megalapította a Magyar Dermatológiai Társulatot, amely – tíz évi elnöksége alatt – komoly nemzetközi tekintélyt szerzett.
Több külföldi dermatológiai társulat tiszteletbeli vagy levelező tagjává választotta. Számos nemzetközi kongresszuson szerepelt, tagja volt a világ dermatológia ügyeit összefogó 11-es bizottságnak. Munkássága elismerésének köszönhetően a IX. Dermatológiai Világkongresszust 1935-ben Budapesten rendezték meg, az ő elnöklete alatt. A rendezvényt követően – főként külföldi tudományos munkatársak közreműködésével – megjelentette az akkori idők legnagyobb számú klinikai eseteit feldolgozó dermatológiai atlaszt, a Corpus Iconum Morburum Cutaneorumot. A három kötetnyi kiadvány 4566 ábráját 566 munkatárs bocsátotta rendelkezésére.
A hazai bőrbetegségek előfordulásáról szóló statisztikát is elsőként ő készítette.
Negyven évi tanszéki működése alatt magyar orvosi generációk sok ezernyi tagját tanította, tanítványai közreműködésével számos tudományos munkát publikált – itthon és külföldön. Közel 120 szakmai munkája a bőrgyógyászattal foglalkozik.
Huszonegy éven át tagja és elnöke volt az Orvosi Könyvkiadó Társulatnak, hosszú éveken át elnöke az Orvoskari Központi Könyvtárnak.
Végül néhány – ma is időtálló – idézet tőle: „Olyan a szellemünk, hogy egyedül a kultúrától, de csak az igazi kultúrától, nem hiúságunk vagy ábrándjaink kultiválásától várhatunk támogatást.”
1957. január 29-én, 89 éves korában hunyt el.