A bőrgyógyászat szakképzés 12 hónap alapképzésből és 48 hónap szakgyakorlati képzésből áll, melynek pontos részletei (szakképzési terv, munkanapló, részvizsga, ügyeleti tevékenység ellátásnak feltételei) a reny.hu honlapon találhatóak (belépési név és jelszó az OFTEX honlapon alkalmazottal megegyezik). A rezidensek és szakorvosjelöltek az ország  egész területéről érkeznek a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikára széleskörű szakmai tapasztalatszerzés céljából.

Az elvégzett gyakorlatot tutorok felügyelik, majd a képződő kollégák a reny.hu honlapon, szükség esetén a Titkárságnak és a Semmelweis Egyetem, Szak- és Továbbképzési Központnak teljesítésigazolást nyújtanak be, illetve jelenléti ívet a munkáltatójuknak.

A gyakorlatra jelentkezés a Titkárságra küldött e-mail (titkarsag pont bor kukac med pont semmelweis kötőjel univ pont hu) alapján történik (a tervezett gyakorlat előtt min. 2 hónappal) a Klinika igazgatójának címezve, aki a jelentkező orvos beosztásáról gondoskodik.  Jelentkezéskor a Szakképzési Munkatervet is kérjük mellékletként beküldeni. Preferált a gyakorlatok több hónapos blokkban való töltése.

Vidéki rezidensek és szakorvosjelöltek fővárosi szállás igényüket a Kollégiumok Igazgatósága felé tudják jelezni.

A képzési tervek összeállításában Dr. Poór Adrienn, egyetemi adjunktus, grémiumi tag adhat hasznos tanácsokat. 

Jelentkezés:

A Klinikára rezidensi státuszba történő jelentkezést a Semmelweis Egyetem, Szak-és Továbbképzési Központja intézi. Évente meghatározott alkalmakkor pályázat kerül kiírásra, a kollégák a sikeres felvételi eljárást követően kezdhetik meg a képzést.