A bőrgyógyászat szakképzés 24 hónap rezidensképzésből és 36 hónap szakorvosképzésből áll. A rezidensek és szakorvosjelöltek az egész ország területéről érkeznek a Klinikánkra széleskörű szakmai tapasztalatszerzés céljából.

Az elvégzett gyakorlat után a kollégák teljesítésigazolást adnak le Semmelweis Egyetem, Szak- és Továbbképzési Központnak, illetve jelenléti ívet a képzőhelyüknek vagy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztályának.

A gyakorlatra jelentkezés a Titkárságra küldött e-mail (titkarsag.bor@med.semmelweis-univ.hu) alapján történik (a tervezett gyakorlat előtt min. 1 hónappal) a Klinika igazgatójának címezve, aki a jelentkező orvos beosztásáról gondoskodik.

Vidéki rezidensek fővárosi szállás igényüket a Kollégiumok Igazgatósága felé tudják jelezni.

A rezidensi és szakorvosi tervek összeállításában Dr. Poór Adrienn, klinikai szakorvos adhat hasznos tanácsokat. A rezidensképzés (törzsképzés) és szakorvosképzés (speciális képzési program) munkatervek a Szak-és Továbbképzési Központ honlapján elérhetőek. 

Jelentkezés:

A Klinikára rezidensi státuszba történő jelentkezést a Semmelweis Egyetem, Szak-és Továbbképzési Központja intézi. Évente pályázat kerül kiírásra, a kollégák a sikeres felvételi elbeszélgetést követően kezdhetik meg a rezidensképzést.