Területek

Kutatási területek

 • Dermatitis herpetiformis, transzglutamináz kutatás.
 • Epidermolysis bullosa, mutációanalízis, ultrastruktúrális vizsgálatok, antigén mapping.
 • Ichthyosisok osztályozása, ultrastruktúrális vizsgálatok, mutációanalízis speciális alcsoportokban.
 • Bullosus pemphigoid, pemphigus (keringő ellenanyagok vizsgálata, immunhisztokémiai antigenitás vizsgálatok).
 • Melanoma malignum (prognosztikai faktorok analízise).
 • Cutan lymphoma (osztályozása, ritka manifesztációk, diagnosztika és prognosztikai faktorok).
 • A bőr ultrastruktúrális és immunfluoreszcens vizsgálatai.
 • Psoriasis immunpatogenezise.
 • Az atopia patogenezise.
 • Allergiás kórképek.
 • Gyógyszerallergia patogenetikai vizsgálata.
 • Farmakogenomika.
 • STD kórképek és molekuláris diagnosztika.
 • Mikológiai bőrbetegségek.
 • MRSA patogenezis és epidemiológia
 • Melanoma patogenezise, új terápiás célpontok azonosítása (sejtbiológiai, molekuláris biológiai, in vivo állatmodellek és bioinformatikai módszerek segítségével)


Ultrahang Labor

Ultrahang Laboratórium

Vezetője: dr. Szalai Klára klinikai főorvos
Szakasszisztens: Varga Lászlóné

A Klinikán 2010-től prof. dr. Kárpáti Sarolta klinika felújítási programjának részeként elindult az ultrahang diagnosztika. Dr. Szalai Klára az országban elsőként kezdte meg a bőrelváltozások széles körű diagnosztikájának művelését, mely sok segítséget nyújt a szakmának a diagnosztikában, a terápiák követésében. A munka során felvetődött tudományos témák: a rosszindulatú bőrfolyamatok differenciáldiagnosztikai kérdései, a festékes basalioma/melanoma, ill. a basaliomák formáinak leírása: noduláris, micronoduláris, infiltratív. A megbetegedések nagy számára való tekintettel a szűrések szükségességére helyezve a hangsúlyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bionika karával, dr. Gyöngy Miklós vezetésével belekezdtünk egy olyan UH eszköz fejlesztésébe, mely (PEN US-nak keresztelve) alkalmas a kidolgozott algoritmusok szerint arra, hogy eldöntse,a testen lévő anyajegyet bőrgyógyásznak okvetlenül látnia kell-e. Ez a készülék nemcsak a daganatok esetében, hanem egyéb bőrelváltozásoknál is könnyen használható, így például morpheás betegeknél a bőr szélessége, szerkezete a vizsgáló által az első találkozás során mérhető, melynek a kezelés során tapasztalt változás mérésében lesz jelentősége. Emellett az eszköz a kozmetológiai beavatkozások során is segítséget nyúlt a beadott szerek eloszlásának követésében, a szépészeti szövődmények leírásában. Az eszköz fejlesztése során alkalmazott ultrahang fizikai jelenségeket, különböző használt algoritmusokat nemzetközi lapokban közzétettük. Munkánkban egyetemi hallgatók TDK-s tevékenységet végeznek, a Semmelweis Egyetemről egy, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről változóan 2-3 PhD hallgató dolgozik a témában. A kutatás során az egyik célunk, hogy a szövettani képet az UH leképezés során tudjuk szimulálni, mely a betegek további ellátására az onkoteameket jobban felkészíti. A készülékkel a kutatócsoport elnyerte az MDT 2018-as Nagygyűlésének tudományos díját.

Genetika és Őssejt Labor

Genetika és Őssejt Laboratórium

Munkacsoport vezető: Prof. Dr. Kárpáti Sarolta, PhD, DSc

Genetika Laboratórium

Laborvezető: Mayer Balázs, PhD
Klinikai genetikusok: Dr. Medvecz Márta, PhD, Dr. Silló Pálma, PhD
Asszisztensek: Mazán Mercédesz, Suba Flóriánné Adrien

Tevékenység:

A Genetika Laboratórium a genodermatosisok közül vizsgálja a bullosus bőrbetegségeket, az ichthyosisokat,  a palmoplantaris keratodermákat,  a Darier kórt és Hailey-Hailey betegséget, valamint az örökletes alopeciák egyes formáit. A monogénes kötőszöveti betegségek közül az Ehlers-Danlos szindróma egyes formáival foglalkozunk. Továbbá lamotrigin és carbamazepin indukálta toxicodermák farmakogenetikáját és a familiáris melanoma rizikófaktorait is vizsgáljuk. A rutin genetikai diagnosztikai vizsgálatok mellett a laboratóriumban a genetikai eredetű bőrbetegségeknél még eddig ismeretlen, új mutációk kimutatását, leírását, genotípus-fenotípus korrelációs és funkcionális elemzéseket végzünk. A genetikai eltérések vizsgálata hozzásegíthet a betegségek genetikai hátterének, illetve pathomechanizmusának jobb megértéséhez. A laboratórium szakértői központként 2016-ban csatlakozott az Európai Referencia Hálózatok részét képező Ritka, Komplex és Nem-diagnosztizált Bőrbetegségek Hálózathoz (European Reference Network on Rare, Complex and Undiagnosed Skin Disorders, ERN Skin). A Hálózaton belül klinikusaink, kutatóink az Örökletes epidermolysis bullosa és sérülékeny bőr szindrómák- Darier betegség, Hailey-Hailey betegség, a Mendeli Kötőszöveti Megbetegedések, valamint az Ichthyosis és Palmoplantáris Keratoderma tematikus csoportokban vagyunk tagok. A korábban prof. dr. Kárpáti Sarolta által létrehozott Epidermolysis Bullosa Alapítvány nyomdokán a labor tagjai fontosnak tartják  a szerepvállalást a Dystrophic Epidermolysis Bullosa Research Association (DEBRA) International epidermolysis bullosa betegek által működtetett leányszervezete, a DEBRA Magyarország Baráti Társaság (DEBRA Hungary) társadalmi munkájában.

Publikációk:

 • Medvecz M, Kárpáti S. Öröklődő bőrgyógyászati betegségek, kromoszóma-rendellenességek In: Kárpáti S, Kemény L, Remenyik É (szerk.) Bőrgyógyászat és venerológia. 1135 p. Budapest: Medicina Könyvkiadó, 2013. pp. 865-902. (ISBN:978-963-226-393-2)

 • Medvecz M, Becker K, Silló P, Katona M, Szőcs H, Hatvani Zs, Virágh Zs, Glász-Bóna A, Rácz E, Horváth B, Lepesi-Benkő R, Mazán M, Pintér D, Mayer B, Kárpáti S. Epidermolysis bullosa epidemológiai és molekuláris genetikai vizsgálata BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 91:(1) pp. 10-16. (2015)

 • Mayer B, Sillo P, Mazan M, Pinter D, Medvecz M, Has C, Castiglia D, Petit F, Charlesworth A, Hatvani Z, Pamjav H, Karpati S. A unique LAMB3 splice mutation with founder effect from the Balkans causes lethal epidermolysis bullosa in several European countries BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 175:(4) pp. 721-727. (2016)

 • Barna Balázs Károly, Gabriella E, Gyula I, József P, Pálma S, Márk A. Az epidermolysis bullosa szájüregi tünetei és annak ellátása ORVOSI HETILAP 158:(40) pp. 1577-1583. (2017)

 • Kiss N, Haluszka D, Lőrincz K, Kuroli E, Hársing J, Mayer B, Kárpáti S, Fekete G, Szipőcs R, Wikonkál N, Medvecz M. Ex vivo nonlinear microscopy imaging of Ehlers–Danlos syndrome-affected skin. ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEARCH 310 : 5 pp. 463-473. , 11 p. (2018)

 • Kiss Norbert, Lőrincz Kende, Haluszka Dóra, Kuroli Enikő, Mayer Balázs, Kárpáti Sarolta, Fekete György, Szipőcs Róbert, Wikonkál Norbert, Medvecz Márta. Vaszkuláris és klasszikus típusú Ehlers-Danlos-szindróma vizsgálata kétfoton abszorpciós fluoreszcencia és másodharmonikus keltés mikroszkópiával. BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 94 : 6 pp. 288-289. , 2 p. (2018)

 • Lőrincz, K ; Medvecz, M* ; Kiss, N ; Glász-Bóna, A ; Hársing, J ; Lepesi-Benkő, R ; Hatvani, Z ; Mazán, M ; Kárpáti, S ; Wikonkál, N. Confirmation of the role of a KRT5 mutation and successful management of skin lesions in a patient with Galli-Galli disease. CLINICAL AND EXPERIMENTAL DERMATOLOGY 43 : 8 pp. 972-974. , 3 p. (2018)

 • Kiss, Norbert ; Fésűs, Luca ; Bozsányi, Szabolcs ; Anker, Pálma ; Szeri, Flóra ; Van, Gils Matthias ; Szabó, Viktória ; Resch, Miklós ; Borbándy, Ágnes ; Maneschg, Ottó Nagy Anikó Ilona, Vanakker Olivier, Arányi Tamás, Merkely Béla, Wikonkál Norbert, Medvecz Márta. Pseudoxanthoma elasticum által érintett betegek komplex genotípus és fenotípus analízise. BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 95 : 6 pp. 288-288. , 1 p. (2019)

 • Kiss Norbert, Bozsányi Szabolcs, Fésűs Luca, Haluszka Dóra, Lőrincz Kende, Kuroli Enikő, Hársing Judit, Mayer Balázs, Kárpáti Sarolta, Fekete György, Szipőcs Róbert, Wikonkál Norbert, Medvecz Márta. Vascularis Ehlers-Danlos szindróma genetikai és nemlineáris optikai vizsgálata. BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 95 : 3 pp. 122-128. , 7 p. (2019)

 • Ralovich FV, Kiss N, Horvath K, Karpati S, Medvecz M. Az Ehlers–Danlos-szindrómák korszerű osztályozása és multidiszciplináris tünettana. ORVOSI HETILAP 160 : 16 pp. 603-612. , 10 p. (2019)

 • Yilmaz, P. ; Medvecz, M. ; Kohlhase, J. ; Küsel, J. ; Fischer, J. ; Has, C. Alitretinoin in punctate palmoplantar keratoderma. BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 180 : 4 pp. 931-932. , 2 p. (2019)

 • Anker, Pálma, Medvecz, Márta. Ichthyosisok patogenezise: a terminális differenciáció zavarai. BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 96 : 1 pp. 3-10. , 8 p. (2020)

 • Kiss, N,  Fesus, L ; Bozsanyi, S ; Szeri, F ; Van Gils, M ; Szabo, V ; Nagy, AI ; Hidvegi, B ; Szipocs, R ; Martin, L, Vanakker O, Aranyi T, Merkely B, Wikonkal NM, Medvecz M. Nonlinear optical microscopy is a novel tool for the analysis of cutaneous alterations in pseudoxanthoma elasticum. LASERS IN MEDICAL SCIENCE 35 pp. 1821-1830. , 10 p. (2020)

 • Medvecz, M ; Nagy, N ; Széll, M. Genetikai alapismeretek a gyermekbőrgyógyászatban. In: Szalai, Zsuzsanna (szerk.) Gyermekbőrgyógyászat. Budapest, Magyarország : Medicina Könyvkiadó Zrt., (2020) pp. 39-60. , 22 p.

 • Anker P, Fésűs L, Kiss N, Noll J, Becker K, Kuroli E, Mayer B, Bozsányi S, Lőrincz K, Lihacova I, Lihachev A, Lange M, Wikonkál N, Medvecz M. Visualization of Keratin with Diffuse Reflectance and Autofluorescence Imaging and Nonlinear Optical Microscopy in a Rare Keratinopathic Ichthyosis. Sensors (Basel). 2021 Feb 5;21(4):1105. doi: 10.3390/s21041105.

Őssejt Laboratórium

Laborvezető: Dr. Németh Krisztián, PhD
Kutató: Mayer Balázs, PhD
PhD predoktorok: Széky Balázs, Hajdara Anna
PhD hallgatók: Dr. Szombath Gergő, Shaaban Faqi

Az Őssejt Laboratóriumban a melanoma asszociált fibroblastok/mesenchymális őssejtek átfogó expressziós és funkcionális elemzésével foglalkozunk. Továbbá vizsgáljuk a dermis és subcutan zsírszövet egyéb őssejtpopulációit és ezek differenciációját tumoros és egészséges állapotokban. Az őssejtek jellemzése során új terápiás célpontokat keresünk melanomában és a dermális őssejtek fiziológiai szerepét kutatjuk.

Publikációk:

 • Tri-Lineage Differentiation of NTERA2 Clone D1 Cells towards Neural, Hepatic and Osteogenic Lineages in Vitro. Szeky B, Mayer B, Gyongy M, Hajdara A, Barsi S, Karpati S, Nemeth K. Folia Biol (Praha). 2021;67(5-6):174-182.

 • Mesenchymal-Stromal Cell-like Melanoma-Associated Fibroblasts Increase IL-10 Production by Macrophages in a Cyclooxygenase/Indoleamine 2,3-Dioxygenase-Dependent Manner Çakır U, Hajdara A, Széky B, Mayer B, Kárpáti S, Mezey É, Silló P, Szakács G, Füredi A, Pós Z, Érsek B, Sárdy M, Németh K. Cancers (Basel). 2021 Dec 7;13(24):6173. doi: 10.3390/cancers13246173.

 • Melanoma-associated fibroblasts impair CD8+ T cell function and modify expression of immune checkpoint regulators via increased arginase activity. Érsek, B; Silló, P; Cakir, U; Molnár, V; Bencsik, A; Mayer, B ; Mezey, E ; Kárpáti, S; Pós, Z ; Németh, K. Cell Mol Life Sci. 2021 Jan;78(2):661-673. doi: 10.1007/s00018-020-03517-8.

 • Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stromal Cells (MSCs) Modulate the Inflammatory Character of Alveolar Macrophages from Sarcoidosis Patients. McClain Caldwell I, Hogden C, Nemeth K, Boyajian M, Krepuska M, Szombath G, MacDonald S, Abshari M, Moss J, Vitale-Cross L, Fontana JR, Mezey E. J Clin Med. 2020 Jan 19;9(1). pii: E278. doi: 10.3390/jcm9010278.

 • Fabian M, Rencz F, Krenacs T, Brodszky V, Harsing J, Nemeth K, Balogh P, Karpati S. Expression of G protein-coupled estrogen receptor, GPER in melanoma and in pregnancy-associated melanoma JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 31:(9) pp. 1453-1461. (2017)

 • Szeky B, Sillo P, Fabian M, Mayer B, Karpati S, Nemeth K. Tumorőssejtek szerepe a melanoma progressziójában és heterogenitásában [Role of cancer stem cells in the progression and heterogeneity of melanoma] ORVOSI HETILAP 157:(34) pp. 1339-1348. (2016)

 • Németh Krisztián. The inflammatory microenvironment and its effects on mesenchymal stem /stromal cells. In: Marcela Bolontrade, Mariana Garcia (szerk.) Mesenchymal Stromal Cells as Tumor Stromal Modulators. 642 p. London: Academic Press, 2016. pp. 449-474.

 • Nemeth K, Mezey E. Bone marrow stromal cells as immunomodulators. A primer for dermatologists. JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE 77:(1) pp. 11-20. (2015)

 • Nemeth K. Mesenchymal stem cell therapy for immune-modulation: the donor, the recipient, and the drugs in-between EXPERIMENTAL DERMATOLOGY 23:(9) pp. 625-628. (2014)

 • Nemeth K, Karpati S. Identifying the stem cell JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 134:(11) Paper e26. (2014)

 •  

Allergológiai Labor

Allergológiai Szakambulancia és Laboratórium

A Szervezeti Egységben az „Allergológia Munkacsoport” működik.

Vezető: Dr. Pónyai Györgyi PhD, egyetemi docens, bőrgyógyász és allergológus-klinikai immunológus szakorvos
Munkatársak: Dr. Kovács Anikó bőrgyógyász szakorvos, allergológus-klinikai immunológus szakorvos jelölt, Dr. Gergely László Hunor PhD bőrgyógyász szakorvos, Prof. emer. Temesvári Erzsébet bőrgyógyász és allergológus-klinikai immunológus szakorvos
Asszisztensek: Németh Ilona orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, Herceg Pálné allergológus szakasszisztens
PhD hallgatók: dr. Németh Dominik bőrgyógyász rezidens, dr. Solymosi Dóra
Tudományos diákkörös (TDK) hallgatók: Jagodich Mira, Miskovic Barbara, Herczeg Laura Tünde 

Jelenlegi kutatási témáink:

1.) Kontakt Dermatitis projekt (aktuálisan követett, felmért környezeti kontakt allergének, hazai és nemzetközi kollaborációban)

2.) Ételintolerancia – ételallergia projekt (hazai adatok publikálása, ismertetetése hazai és nemzetközi fórumokon)

3.) Atópiás Dermatitis projekt (klinikai jellegzetességek, biológiai terápiák nyomonkövetése)

4.) Tankönyv projekt (Temesvári E – Pónyai Gy (szerkesztők): Gyakorlati allergológia Medicina 2021 (megjelent)

Feladatköreink:

 • TDK és PhD hallgatók témavezetése (rektori pályamunkák, szakdolgozatok, egyetemi pályázatok, közlemények, konferencia szereplés).
 • Demonstrátorok foglalkoztatása.
 • A Munkacsoport eredményeinek bemutatása hazai és nemzetközi fórumokon.
 • Továbbképző előadások tartása (bőrgyógyászati, allergo-immunológiai szakfórumokon).
 • Továbbképző események szervezése (bőrgyógyászat, allergológia).
 • Publikációk írása hazai és nemzetközi lapokba.
 • Szakkönyv fejezetek írása, tankönyv szerkesztése allergológia tárgykörben.
 • Magyar Dermatológiai Társulat (MDT) Kontakt Dermatitis szekció szervezése, éves kongresszusi bemutatkozások, vezetőségi feladatok ellátása.
 • Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológia Társaság (MAKIT) Bőrgyógyászati és Ételallergia Szekciókban állandó szereplés, vezetőségi feladatok ellátása.
 • Országos allergén-felmérések koordinálása, adatszolgáltatás és feldolgozás.
 • Részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon.
 • Nemzetközi kooperáció bőrgyógyászati allergológia tárgykörben.

Legutóbbi eredmények (2019-2022)

Publikációk (közlemények, tankönyv/tankönyvfejezetek)

Megjelent tankönyv szerkesztése: Temesvári E- Pónyai Gy. szerk.: Gyakorlati allergológia Medicina könyvkiadó 2021. (ebben 5 könyvfejezet) 

 • Uter W., Wilkinson S.M., Aerts O., Bauer A., Borrego L. Buhl T., Cooper S.M. Dickel H., Gallo R., Giménez-Arnau A.M., John S.M., Navarini A.A., Pesonen M., Pónyai Gy., Rustemeyer T.,Schliemann S., Schubert S., Schuttelaar M.L.A, Valiukevičienė S., Wagner N.,Weisshaar E., Gonçalo M. for the ESSCA and EBS ESCD working groups, and the GEIDAC.: European patch test results with audit allergens as candidates for inclusion in the European Baseline Series, 2019/20: Joint results of the ESSCAA and the EBSB working groups of the ESCD, and the GEIDACC. Contact Dermatitis. (2022), 86 (5): 379-389.

 • Pónyai Gy.: Különböző etiológiájú ekcémás kórképek. Háziorvos Továbbképző Szemle (2022), 27: 104-106.

 • Pónyai Gy.: Célzott bázisterápia szerepe az atópiás dermatitis tüneteinek megelőzésében, kezelésében. Védőnő (2022) 32: 29.

 • Németh D.: Kontakt allergia vizsgálata Magyarországon az elmúlt 100 évben. Kaleidoscope Művelődés-Tudomány és Orvostörténeti Folyóirat (2021): 328-338.

 • Pónyai Gy: Atópia, atópiás dermatitis In: Gyakorlati allergológia (szerk.: Temesvári E., Pónyai Gy.) Medicina Könyvkiadó Zrt. (2021), 121-137.

 • Temesvári E., Pónyai Gy: Fogászati pótlások, implantátumok szenzibilizációs hatása In: Gyakorlati allergológia (szerk.: Temesvári E., Pónyai Gy.) Medicina Könyvkiadó Zrt. (2021), 137-144.

 • Pónyai Gy., Solymosi D.: Élelmiszer adverz reakciók felnőttkorban allergiák, intoleranciák In: Gyakorlati allergológia (szerk.: Temesvári E., Pónyai Gy.) Medicina Könyvkiadó Zrt. (2021), 153-164.

 • Temesvári E., Németh D.: Ekzemás kórképek: Kozmetikumok kontakt szenzibilizáló hatása In: Gyakorlati allergológia (szerk.: Temesvári E., Pónyai Gy.) Medicina Könyvkiadó Zrt. (2021), 103-112.

 • Temesvári E., Németh D.: Ekzemás kórképek: Exogén ekzemák: Kontakt ekzema (dermatitis) In: Gyakorlati allergológia (szerk.: Temesvári E., Pónyai Gy.) Medicina Könyvkiadó Zrt. (2021), 45-93.

 • Nádudvari N., Németh D., Pónyai Gy., Sárdy M., Temesvári E.:. A nikkelérzékenység jelentősége az Európai Unió direktíváinak tükrében Orvosi Hetilap, (2021) 162/16, 629–637.

 • Németh D.: Epicutan allergének változása az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet valamint a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Allergológiai Laboratóriumának környezeti standard rutinsorában. BVSZ (2021), 97(1), 30-35.

 • Solymosi D., Sárdy M., Pónyai Gy.: Interdisciplinary Significance of Food-Related Adverse Reactions in Adulthood. Nutrients, (2020), 12, 3725, 17 p.

 • Pónyai Gy.: Az exposom és a bőr. BVSZ (2020) 96 : 198-200.

 • Pónyai Gy.: Az atópiás dermatitis lokális terápiája: fókuszban a gyulladáscsökkentés. Háziorvos Továbbképző Szemle. (2020) 25 : 236-238.

 • Pónyai Gy.: Az atópiás bőr ápolása – fürdetők és emolliensek a barriervédelem szolgálatában. Magyar Családorvosok Lapja, (2020), 17-18.

 • Solymosi D., Sárdy M., Pónyai, Gy.: Biogén amin (hisztamin) intolerancia, társuló tünetek, komorbiditások a bőrgyógyászati-allergológiai gyakorlatban. BVSZ (2020), 96 (1), 11-20 .

 • Németh D., Temesvári E., Sárdy M., Pónyai Gy.: A 2019-es év kontakt „non-allergénje”: a parabén. BVSZ (2020) 96(1), 21-25.

 • Solymosi D., Diczig B., Sárdy M.,  Pónyai Gy.: Ételallergia? Intolerancia? – Étel adverz reakciók vizsgálata 406 felnőtt betegen. Orvosi Hetilap. (2020), 161 :1042-1049.

 • Ponyai Gy. Nemeth I., Nagy G., Fabos B., Irinyi B., Dinnyés M., Altmayer A., Temesvari.:Methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone and methylisothiazolinone hypersensitivity in 1122 patients: A national multicenter study organized by the Hungarian Contact Dermatitis Group. Contact Dermatitis. (2019) 467-469.

 • Pónyai Gy.: Táplálékallergia, táplálékintolerancia felnőttkorban. In: Krasznai, Magda; Kraxner, Helga (szerk.) Az allergológiai betegségek kézikönyve. Budapest, SpringMed Kiadó (2019) 329-337.

 • Pónyai Gy.: Ekcémák, atópiás dermatitis. In: Krasznai, Magda; Kraxner, Helga (szerk.) Az allergológiai betegségek kézikönyve. SpringMed Kiadó (2019) 235-245.

 • Pónyai Gy. Frankó R.: Urticaria – Felnőtt csalános beteg a családorvosi rendelőben. Magyar Családorvosok Lapja. (2019) 17-18.

 • Nádai J., Baranyai G.  Vallus E. G., Németh I. Temesvári E.,  Sárdy M.,  Pónyai Gy.: Illatérzékenység aktualitásai a Semmelweis Egyetem Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Allergológiai Szakambulancia és Laboratórium 2017-es adatainak tükrében, 357 betegen. BVSZ, (2019) 95, 109-116.

 • Wilkinson M.,Gonçalo M., Aerts O., Badulici S., Bennike N.H., Bruynzeel D., Dickel H. Garcia-Abujeta J.L., Giménez-Arnau A.M., Hamman C., Isaksson M., Johansen J.D.,  Mahler V., Niklasson B. Orton D., Pigatto P., Ponyai Gy., Rustemeyer T., Schuttelaar M.L.A., Spiewak R., Thyssen J.P., Uter W.: The European baseline series and recommended additions: 2019. Contact Dermatitis. (2019), 80 (1) 1-4.

 • Solymosi D., Sárdy M., Molnár Sz., Pónyai Gy.: Élelmiszer adverz reakciók felnőttkorban – milyen gyakori az ételallergia? Interdiszciplináris Magyar Egészségügy, (2019) 18 : 47-51.

 Előadások, poszterek: 
 • Pónyai Gy.: Kannabisz allergia kontakt és keresztallergiás vonatkozásai. Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 50. Kongresszusa, Bőrgyógyászati Szekció, Kecskemét május 5-7.

 • Solymosi D., Pónyai Gy.: Oralis allergia szindróma – jellegzetességek 71 felnőtt beteg adatai alapján. Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 50. Kongresszusa, Légúti Szekció, Kecskemét május 5-7.

 • Németh D., Mezei D., Temesvári E., Pónyai Gy.: Egy régi-új allergén: a propolisz. Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 50. Kongresszusa, Poszter Előadás Szekció, Kecskemét május 5-7.

 • Pónyai Gy.: „Rising star” allergén: A kannabisz – kontakt és inhalatív vonatkozások. Magyar Dermatológiai Társulat 94. Nagygyűlése, Kontakt Dermatitis Szekció (online), 2022. január 27-29.

 • Solymosi D., Pónyai Gy.: Oralis allergia szindróma: keresztreakciók klinikaijelentősége – mire figyeljünk? Magyar Dermatológiai Társulat 94. Nagygyűlése, Kontakt Dermatitis Szekció (online), 2022. január 27-29.

 • Németh D., Temesvári E., Pónyai Gy.: Korai epicutan tesztreakciók: típusos allergének, jellemző expozíciók. Magyar Dermatológiai Társulat 94. Nagygyűlése, Kontakt Dermatitis Szekció (online), 2022. január 27-29.

 • Gergely L. H.: A „lokális szteroid visszavonás szindroma. Magyar Dermatológiai Társulat 94. Nagygyűlése, Kontakt Dermatitis Szekció (online), 2022. január 27-29.

 • Pónyai Gy., Kovács A.: Súlyos atópia, kinek és mikor kell biológiai terápia? Bőrakadémia 2021. március 4-6 Budapest online

 • Pónyai Gy.: Allergiás bőrbetegség – előfordul időseknél? Bőrakadémia 2021. március 4-6 Budapest online

 • Németh D., Kovács A., Solymosi D., Temesvári E., Pónyai Gy: A korai reakciók jelentősége az epicutan tesztben Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 49. Kongresszusa, Bőrgyógyászati Szekció, Kecskemét június 24.

 • Solymosi D., Sárdy M., Pónyai Gy.: Food Allergy or Not – That is the Question” Semmelweis University, PhD Scientific Days Budapest, 2021. július 7-8.

 • Németh D., Temesvári E., Sárdy M., Pónyai Gy.: Contact Allergy in the Elderly Semmelweis University, PhD Scientific Days Budapest július 8.

 • Németh D., Temesvári E., Pónyai Gy.: Kontakt allergia 60 éves kor felett. Magyar Dermatológiai Társulat 93. Nagygyűlése, Kontakt Dermatitis Szekció (online), 2020. november 26.

 • Solymosi D., Sárdy M., Pónyai Gy.: Etiology and trigger factors of adverse food reactions in 281 adult patients. . Semmelweis 250 Clinical Conference „Case reports, Dermatology, Intensive Care, Public Health” Poszter szekció (online), 2020. november 9.

 • Németh D., Temesvári E., Sárdy M., Pónyai Gy.: Preservative hypersensitivity according to different ages. Semmelweis 250 Clinical Conference „Case reports, Dermatology, Intensive Care, Public Health” Poszter szekció (online), 2020. november 9.

 • Solymosi D., Pónyai Gy.: Biztos, hogy ételallergia? – Hisztamin / biogén amin / mediátor intolerancia felnőttkorban. Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 48. Kongresszusa, Allergia Szekció, Budapest (online) 2020. október 11.

 • Németh D., Temesvári E., Pónyai Gy.: Az időskori kontakt szenzibilizáció klinikai jellegzetességei. Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 48. Kongresszusa, Allergia Szekció, Budapest (online) október 11.

 • Solymosi D., Sárdy M.,  Pónyai Gy.: Importance of adverse food reactions based on the experience of an adult allergy clinic. WAO International Scientific Conference (WISC) Virtual conference, 2020. július 16-18.

 • Solymosi D., Diczig B.,  Sárdy M.,  Pónyai Gy.: Food allergy vs. food intolerance in adulthood – Experience from a perspective of an allergist-dermatologist. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Digital Congress, London, 2020. 06.06-08., poster,

 • Németh D., Pónyai Gy., Németh I., Szalai Zs., Sárdy M., Temesvári E.: A konzerválószer szenzibilizáció korfüggvénye. Magyar Dermatológiai Társulat 92. Nagygyűlése, Kontakt Dermatitis Szekció Ülése, Debrecen, 2019. november 29.

 • Gergely L.H., Pónyai Gy., Németh I., Németh D., Vallus E.G., Temesvári E.: A Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Allergológiai Szakambulancia beteganyagának fém szenzibilizáció vizsgálata 1975-2017 között. Magyar Dermatológiai Társulat 92. Nagygyűlése, Kontakt Dermatitis Szekció Ülése, Debrecen, 2019. november 29.

 • Temesvári E., Pónyai Gy.: Sorbitan sesquioleat – a standard sor új allergén jelölje. Magyar Dermatológiai Társulat 92. Nagygyűlése, Kontakt Dermatitis Szekció Ülése, Debrecen, 2019. november 29.

 • Baranyai G. Pónyai Gy., Temesvári E.: Kozmetikum-összetevők allergizáló hatásának alakulása a budapesti Bőrklinika beteganyagának 12 év távlatában. Magyar Dermatológiai Társulat 92. Nagygyűlése, Kontakt Dermatitis Szekció Ülése, Debrecen, 2019. november 29.

 • Solymosi D., Pónyai, Gy.: A bél mikrobiom és az élelmiszer-adverz reakciók., Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 47. Kongresszusa, Kecskemét, 2019. május.

Fotobiológiai és Fotokarcinogenezis Labor

Fotobiológiai és Fotokarcinogenezis Laboratórium

Laborvezető: Prof. dr. Wikonkál Norbert Miklós PhD. DSc. egyetemi tanár, MTA doktora
PhD fokozatot szereztek: dr. Paragh György, dr. Haluszka Dóra, dr. Kiss Norbert, dr. Gyöngyösi Nóra, dr. Bánvölgyi András, dr. Lőrincz Kende, dr. Avci Pinar

Abszolutóriomot szerzett: dr. Fésűs Luca, dr. Anker Pálma, dr. Bozsányi Szabolcs, dr. Jobbágy Antal,

PhD hallgatók: dr. Farkas Klára Zsuzsanna, dr. Pálla Sára,dr. Belvon Laura, dr. Plázár Dóra, dr. Meznerics Fanni
Levelező tagozatos PhD hallgató: dr. Márton Dalma

MDPhD hallgatók: Varga Nóra Noémi, Gulyás Lili
TDK hallgatók: Czurkó Natália, Phyllida Kerstin Hamilton-Meikle, Shamsodini Jázmin, Kovács Kata, Koltai Hanga, Szabó Boglárka, Szondy István, Gombási Ákos,

Kutatócsoportunk munkatársai a fotobiológia és fotokarcinogenezis területén, valamint még több más bőrgyógyászati betegség témájában végeznek szerteágazó kísérletes és klinikai kutatásokat. Számos aktív hazai és külföldi együttműködő partnerrel közösen dolgozunk, eredményeinket rendszeresen bemutatjuk konferenciákon és publikáljuk nemzetközi, impakt faktorral rendelkező folyóiratokban.

Laboratóriumunk szoros kollaborációs kapcsolatban áll a Lett Tudományegyetem Atomfizika és Spektroszkópia Intézetének Fotobiológia Laborjával (Biophotonics Laboratory, Institute of Atomic Physics and Spectroscopy, University of Latvia), ahold dr. Ilze Lihacova-val, dr. Alexey Lihachev-vel, Marta Lange-al és Emilija Vija Plorina-val ápolunk szoros szakmai kapcsolatot. Ennek a kollaborációnak a keretein belül egy multispektrális, LED-alapú képalkotó eszközzel vizsgáljuk a bőr jó- és rosszindulatú daganatait, ritka, genetikai eredetű bőrelváltozásait. Ennek a kollaborációnak a keretein belül már számos magyar és angol nyelvű, faktoros közlemény, poszter és szakdolgozat születettett.

Kutatócsoportunk másik fő területe a teledermatológia és a teledermatológiában rejló innovatív ötletek megvalósítása áll. Érdeklődésünk középpontjában a COVID különböző hullámaiban beérkezett bőrgyógyászati kórképek állnak, azok közül is a COVID-19 első hulláma alatt beérkezett onkodórmatóligai kórképekkel foglalkoztunk korábbi kutatásunkban.

Laborunk szoros kollaborációban dolgozik együtt a Gyógyszertudományi Intézettel, ahol Dr. Ludányi Krisztina Igazgatóhelyettes Asszonnyal és dr. Virág Dáviddal az szérum alfa-1 glikoproteint vizsgálunk és hasonlítunk össze más biomarkerekkel, mint például S100-al tömegspektrometriai és kromatográfiás módszerekkel.

Laborunk az Ulmi Egyetemmel közreműködésben, prof. dr. Karin Scharffetter Kochanek munkacsoportjával közös kutatások során vizsgáltuk az UVA  sugárzás photocarcinogén és photoaging indukáló hatásait epidermalisan homozigóta MnSOD deficiens (-/-) egértörzsön rövid és hosszú távú kísérletekben. A kísérletek előzetes eredményeit poszterek formájában mutattuk be az European Society for Dermatological Research (ESDR) konferenciáin.

A müncheni Max Planck Kutatóintézetből prof. dr. Reinhard Fässler kutatócsoportjával közös témánk a kindlin1 KO egerek UVB fotoszenzitivitásának vizsgálata, mely témában publikáció előkészítés alatt van.

2016-ban kutatócsoportunk ,,Photosensitivity of murine skin greatly depends on the genetic background: clinically relevant dose as a new measure to replace minimal erythema dose in mouse studies” címmel közölt eredeti közleményt az Experimental Dermatology folyóiratban. Ebben a munkában különböző genotípusú egerek fényérzékenységét hasonlítottuk össze meghatározott dózisú UVB besugárzásokat követően. A kísérletek során az UVB besugárzást követő ödéma képződés mértékét OCT készülékkel határoztuk meg a Szemészeti Klinikával együttműködésben.
Számos vizsgálatot  végeztünk  a  nemlineáris  mikroszkópia  bőrgyógyászati alkalmazásaival  kapcsolatban, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének tudományos főmunkatársával, dr. Szipőcs Róberttel együttműködésben. 2015-ben publikáltuk ,,In vivo second harmonic generation and ex vivo coherent anti-stokes raman scattering microscopy to study the effect of obesity to fibroblast cell function using an Yb-fiber laser-based CARS extension unit” című cikkünket a Microscopy Research and Technique lapban. Ebben a kutatásban genetikailag módosított, leptin deficiens, 2. típusú diabéteszes egerek vizsgálatát végeztük in vivo nemlineáris mikroszkópiával. Az egerekben az elhízás mértékével párhuzamosan csökkent kollagéntartalom a dermisben és növekedett a zsírsejtek mérete. Hasonló technikákkal vizsgáltuk in vivo magas zsírtartalmú diétán és/vagy magas cukortartalmú diétán tartott egerek bőrét, melyről „Diet-induced obesity skin changes monitored by in vivo SHG and ex vivo CARS microscopy” címmel publikáltunk a Biomedical Optics Express folyóiratban. Ezen munkák folytatásaként a testmozgás kollagénszerkezetre gyakorolt hatásait szemléltettük nemlineáris mikroszkópiával magas zsírtartalmú diétán tartott egereken, mely kísérletek eredményeit az Archives of Dermatological Research lapban közöltük ,,Voluntary exercise improves murine dermal connective tissue status in high-fat diet-induced obesity”címmel.

Vizsgáltuk a nemlineáris mikroszkópia egészségügyi kockázatait és humán diagnosztikai célú felhasználásának lehetőségeit, mely témában még további kísérleteket tervezünk. Ezek között vizsgáltuk a technika alkalmazhatóságát basaliomák vizsgálatára, melyről ,Stain-free histopathology of basal cell carcinoma by dual vibration resonance frequency CARS microscopy” címmel írtunk cikket, és hasonló témában további közleményt is közlésre küldtünk.

Kutatócsoportunk jelenleg ezen felül még bőrultrahang vizsgálatokkal foglalkozik, bőrmikrobiommal és metaanalízisek elkészítésével a Transzlációs Medicina Intézet programján belül. Ezen felül jelenleg pszichodermatológiával foglalkozunk, ahol a gyulladásos bőrbetegségek pszichofiziológiai (EEG, EKG és bőrimpedancia) és lelki hátterét vizsgáljuk a Magatartástudományi Intézettel Prof. Dr. Lázár Imre vezetése alatt.

Legfontosabb publikációink:

 • Jobbágy, A., Kiss, N., Meznerics, F. A., Farkas, K., Plázár, D., Bozsányi, S., … & Bánvölgyi, A. (2022). Emergency Use and Efficacy of an Asynchronous Teledermatology System as a Novel Tool for Early Diagnosis of Skin Cancer during the First Wave of COVID-19 Pandemic. International journal of environmental research and public health, 19(5), 2699.

 • Fésűs, L., Jobbágy, A., Kiss, N., Horváth, E., Avci, P., Lukács, A., … & Bánvölgyi, A. (2021). Dermatologic aspects of bed bug epidemic: an atlas of differential diagnosis. Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii, 38(2), 184-192.

 • Bozsányi, S., Varga, N. N., Farkas, K., Bánvölgyi, A., Lőrincz, K., Lihacova, I., … & Wikonkál, N. M. (2021). Multispectral Imaging Algorithm Predicts Breslow Thickness of Melanoma. Journal of Clinical Medicine, 11(1), 189.

 • Bozsányi, S., Farkas, K., Bánvölgyi, A., Lőrincz, K., Fésűs, L., Anker, P., … & Wikonkál, N. M. (2021). Quantitative Multispectral Imaging Differentiates Melanoma from Seborrheic Keratosis. Diagnostics, 11(8), 1315.

 • Anker, P., Fésűs, L., Kiss, N., Noll, J., Becker, K., Kuroli, E., … & Medvecz, M. (2021). Visualization of Keratin with Diffuse Reflectance and Autofluorescence Imaging and Nonlinear Optical Microscopy in a Rare Keratinopathic Ichthyosis. Sensors, 21(4), 1105.

 • Farkas, K., Bozsányi, S., Plázár, D., Bánvölgyi, A., Fésűs, L., Anker, P., … & Kiss, N. (2021). Autofluorescence Imaging of the Skin Is an Objective Non-Invasive Technique for Diagnosing Pseudoxanthoma Elasticum. Diagnostics, 11(2), 260.

 • Fésűs, L., Jobbágy, A., Kiss, N., Horváth, E., Avci, P., Lukács, A., … & Bánvölgyi, A. (2021). Dermatologic aspects of bed bug epidemic: an atlas of differential diagnosis. Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii, 38(2), 184-192.

 • Virág, D., Kremmer, T., Lőrincz, K., Kiss, N., Jobbágy, A., Bozsányi, S., … & Ludányi, K. (2021). Altered Glycosylation of Human Alpha-1-Acid Glycoprotein as a Biomarker for Malignant Melanoma. Molecules, 26(19), 6003.

 • Kiss, N., Fésűs, L., Bozsányi, S., Szeri, F., Van Gils, M., Szabó, V., … & Medvecz, M. (2020). Nonlinear optical microscopy is a novel tool for the analysis of cutaneous alterations in pseudoxanthoma elasticum. Lasers in Medical Science, 35(8), 1821-1830.

 • Bánvölgyi, A., Anker, P., Lőrincz, K., Kiss, N., Márton, D., Fésűs, L., … & Wikonkál, N. (2020). Smoothened receptor inhibitor vismodegib for the treatment of basal cell carcinoma: a retrospective analysis of efficacy and side effects. Journal of Dermatological Treatment, 31(4), 387-398.

 • Kiss, N., Haluszka, D., Lőrincz, K., Gyöngyösi, N., Bozsányi, S., Bánvölgyi, A., … & Wikonkál, N. (2019). Quantitative analysis on ex vivo nonlinear microscopy images of basal cell carcinoma samples in comparison to healthy skin. Pathology & Oncology Research, 25(3), 1015-1021.

 • Kiss, N., Avci, P., Bánvölgyi, A., Lőrincz, K., Szakonyi, J., Gyöngyösi, N., … & Wikonkál, N. (2019). Intralesional therapy for the treatment of keratoacanthoma. Dermatologic Therapy, 32(3), e12872.

 • Lőrincz K, Haluszka D, Kiss N, Gyöngyösi N, Bánvölgyi A, Szipőcs R, Wikonkál NM. Voluntary exercise improves murine dermal connective tissue status in high-fat diet-induced obesity Archives of Dermatological Research 309:(3) pp. 209-215. (2017)

 • Kiss N, Krolopp Á, Lőrincz K, Bánvölgyi A, Szipőcs R, Wikonkál NM. Stain-free Histopathology of Basal Cell Carcinoma by Dual Vibration Resonance Frequency CARS Microscopy Pathology and Oncology Research pp. 1-4. (2018)

 • Haluszka D, Lőrincz K, Kiss N, Szipőcs R, Kuroli E, Gyöngyösi N, Wikonkál NM. Diet-induced obesity skin changes monitored by in vivo SHG and ex vivo CARS microscopy Biomedical Optics Express 7:(11) pp. 4480- 4489. (2016)

 • Krolopp Á, Csákányi A, Haluszka D, Csáti D, Vass L, Kolonics A, Wikonkál NM, Szipőcs R. Handheld nonlinear microscope system comprising a 2 MHz repetition rate, modelocked YB-fiber laser for in vivo biomedical imaging Biomedical Optics Express 7:(9) pp. 3531-3542. (2016)

 • Gyöngyösi N, Lőrincz K, Keszeg A, Haluszka D, Bánvölgyi A, Tátrai A, Kárpáti S, Wikonkál NM. Photosensi- tivity of murine skin greatly depends on the genetic background: Clinically Relevant Dose as a new measure to replace Minimal Erythema Dose in mouse studies Experimental Dermatology 25:(7) pp. 519-525. (2016)

 • Haluszka D, Lőrincz K, Molnár G, Tamás G, Kolonics A, Szipőcs R, Kárpáti S, Wikonkál NM. In vivo second-har- monic generation and ex vivo coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy to study the effect of obesity tofibroblast cell function using an Yb-fiber laser based CARS extension unit Microscopy Research and Technique 78:(9) pp. 823-830. (2015).

Psoriasis munkacsoport

A psoriasis munkacsoport 

Vezető: Prof. Dr. Holló Péter egyetemi tanár
A munkacsoport tagjai: dr. Piros Éva Anna PhD hallgató

TDK hallgatók: Galajda Noémi (VI. évf.)

A psoriasis munkacsoport kutatásainak fő területe a psoriasis prognosztikai faktorainak kutatása, különös tekintettel a különböző kezelések kimenetelét befolyásoló tényezőkre. A kutatások fókuszában hosszú ideig a cutan lymphocyta-asszociált antigén, a T sejtek bőrbe való kijutásáért felelős egyik legfőbb marker vizsgálata állt. Fontos kutatási terület a háttérben meghúzódó fertőzésekkel, elsősorban Streptococcus fertőzéssel való klinikai prognosztikai összefüggések vizsgálata, illetve ebben a témában a Barcelonai Egyetem munkacsoportjával együttműködésben (Prof. Santamaria F. Babi) folynak molekuláris szintű vizsgálatok. A munkacsoport aktívan részt vesz a Corvinus Egyetem Egészséggazdasági Tanszékének életminőség és egészséggazdasági témájú kutatásaiban is. A prognosztikai faktorok mellett az elmúlt években a komorbiditások közül az arteriosclerosissal való összefüggés kutatása is helyet kapott a témák között. Interdiszciplináris együttműködést folytatunk a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikával, a pikkelysömörös páciensek széleskörű kardiovaszkuláris státuszának felmérésében, valamint az I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinikával a pikkelysömörös páciensek metabolikus állapotának felmérésében. A biológiai válaszmódosító kezelések szerei ellen képződő antitestek (antidrug antibody) is a kezelés prognózisának fontos elemei. Ezen antitestek a mindennapi klinikai gyakorlatban való kialakulásának vizsgálata szintén fellelhető a munkacsoport témái között. A legújabb terület pedig a microRNS vizsgálatok psoriasisos bőr- és vérmintákban biológiai terápiás kezelést megelőzően bionaív betegeknél, illetve a kezelés hatására történő változás vizsgálata. Munkánkban egyetemi hallgatók aktív TDK–s tevékenységet végeznek.

Publikációk:

Nemzetközi közlemények:
 1. Jókai H, Szakonyi J, Kontár O, Barna G, Kárpáti S, Holló P. Cutaneous lymphocyte-associated antigen as a novel predictive marker of TNF-alpha inhibitor biological therapy in psoriasis. Exp Dermatol 2013;22(3): 221-223.
 2. De Jesús-Gi C, Ruiz-Romer E, Ferran M, Chiriac A, Deza G, Holló P, Celada A, Pujol RM, Santamaria-Babí LF CLA+ T cell response to microbes in psoriasis. Front Immunol 2018 Jun 27;9:1488. doi: 10.3389/fimmu.2018.01488                                                                                                                                    IF:4.259
 3. Rencz F., Gulácsi L, Péntek M, Poór AK, Sárdy M, Holló P, Szegedi A, Remenyik É, Brodszky V. Proposal of a new scoring formula for the DLQI in psoriasis       Br J Dermatol. 2018 Nov;179(5):1102-1108. doi: 10.1111/bjd.16927.                                                                                                                                                                     IF:6.714
 4. Rencz F, Brodszky V, Gulácsi L, Péntek M, Poór AK, Holló P, Szegedi A, Remenyik É, Sárdy M, Langenbruch A, Radtke M, Gutknecht M, Augustin M. Time to revise the DLQI scoring in psoriasis treatment guidelines.  J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 Feb 28. doi: 10.1111/jdv.15537. [Epub ahead of print]                                   IF:5.113 (2018)
 5. Rencz F, Brodszky V, Gulácsi L, Péntek M, Poór AK, Holló P, Szegedi A, Remenyik É, Sárdy M, Langenbruch A, Radtke MA, Gutknecht M, Augustin M.Time to revise the Dermatology Life Quality Index scoring in psoriasis treatment guidelines. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 Jul;33(7):e267-e269. doi: 10.1111/jdv.15537. Epub 2019 Mar 19. No abstract available.                                                             IF:5.113 (2018)
 6. Szentkereszty-Kovács Z, Fiatal S, Szegedi A, Kovács D, Janka E, Herszényi K, Holló P, Nikamo P, Ståhle M, Remenyik É, Törőcsik D. The prevalence of ADH1B and OPRM1 alleles predisposing for alcohol consumption are increased in the Hungarian psoriasis population Arch Dermatol Res. 2019 Aug;311(6):435-442. doi: 10.1007/s00403-019-01915-y. Epub 2019 Apr 22.                                                                              IF:2.309 (2018)
 7. Herszényi K, Jókai H, Rencz F, Brodszky V, Nagy E, Holló P. Antidrug antibody formation during TNF-alpha inhibitor treatment of severe psoriatic patients in the real-life practice Postepy Dermatologii i Allergologii XXXVI:5.589-594.2019.                                                                                                                                           IF:1.757 (2018)
 8. Rencz F, Gulácsi L, Péntek M, Szegedi A, Remenyik É, Bata-Csörgő Z, Bali G, Hidvégi B, Tamási B, Poór AK, Hajdu K, Holló P, Kinyó Á, Sárdy M, Brodszky V. DLQI-R scoring improves the discriminatory power of Dermatology Life Quality Index in psoriasis, pemphigus and morphea patients. Br J Dermatol. 182 : 5 pp. 1167-1175. , 9 p. (2020) doi: 10.1111/bjd.18435.                                                                    IF:6.714 (2018)
 9. Rencz F, Gergely LH, Wikonkál N, Gáspár K, Péntek M, Gulácsi L, Tamási B, Poór AK, Kinyó Á, Bali G, Hidvégi B, Sárdy M, Hajdu K, Szegedi A, Remenyik É, Bata-Csörgő Z, Holló P, Baji P, Brodszky V. Dermatology Life Quality Index (DLQI) score bands are applicable to DLQI-Relevant (DLQI-R) scoring.           J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Apr. 34:9.484-6.   doi: 10.1111/jdv.16398.                                                IF:5,248 (2019)
 10. Rencz, F. ; Mitev, A.Z. ; Szabó, Á. ; Beretzky, Z. ; Poór, A.K. ; Holló, P. ; Sárdy, M. ; Kárpáti, S. ; Szegedi, A. ; Remenyik, É. et al. The Relevance of ‘not Relevant’ Responses on the Dlqi: A Rasch Analysis in Patients with Psoriasis Value in Health 23 p. S748 (2020)
 11. Piros ÉA., Szilveszter B., Vattay B., Maurovich-Horvat P., Szalai K., Dósa E., Merkely B., Holló P. Novel anti-inflammatory therapies to reduce cardiovascular burden of psoriasis Dermatol Therapy  34 : 1 Paper: e14721 , 7 p. (2021) Online First published: 29 December 2020  https://doi.org/10.1111/dth.14721
Hazai közlemények:
 1. Poór AK, Wikonkál N, Kárpáti S, Holló P.: Biológiai terápia a hazai klinikai gyakorlatban. Plakkos psoriasis kezelése biológiai gyógyszerekkel –  Magyar Tudomány 2018 
 1. Holló P., Sárdy M.: A psoriasis hagyományos szisztémás kezelése –  Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 2018.94.4.7   DOI 10.7188/bvsz.
 1. Holló P. : A Psoriasis kezelése a háziorvosi gyakorlatban – Háziorvos Továbbképző Szemle 2019.24.12
 1. Piros, Éva Anna ; Kun, Eszter ; Herszényi, Krisztina ; Jókai, Hajnalka ; Holló, Péter: Burden of disease among psoriatic patients – Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 96 : 1 pp. 27-34. , 8 p. (2020)

 

Autoimmun (IF) Labor

Autoimmun (IF) Labor

Vezető: Dr. Silló Pálma

A munkacsoport tagjai: Prof. Dr. Kárpáti Sarolta, egyetemi tanár, az MTA doktora; Prof. Dr. Sárdy Miklós, egyetemi tanár; Dr. Tamási Béla, egyetemi adjunktus; Dr. Görög Anna, egyetemi adjunktus

A labor legtradicionálisabb tevékenysége a dermatitis herpetiformis (DH) kutatás. 1997-ben ebből a laborból indult ki Kárpáti Sarolta professzor asszony kezdeményezésére és Sárdy Miklós részvételével a transz- glutamináz kutatás, amely több  jelentős eredményhez  (és  publikációhoz)  is  vezetett. A  legjelentősebb  volt a DH autoantigénjének, az epidermalis transzglutamináznak (TG3) az identifikálása, továbbá a humán szöveti transzglutamináz ELISA kifejlesztése, amely szabadalmi publikációval is járt, és ma is ezt a tesztet használják minden laborban.

Az elmúlt években egy Ph.D. hallgató (Görög Anna) segítségével és Kárpáti Sarolta vezetésével a DH patomechanizmusát vizsgáltuk tovább. Elsőként azonosított keringő TG3-IgA immunkomplexeket DH-ban, ami alátámasztja a hipotézisünket, mely szerint a DH egy olyan glutén indukálta autoimmun hólyagos betegség, ahol a keringő, ill. a dermális papillák csúcsán precipitálódó TG3-IgA immunkomplexek felelősek a bőrtünetek kialakításáért. Igazoltuk, hogy mennyiségük glutén dependensen változik és jelen lehet a keringésben olyan esetben is, amikor keringő TG3 ellenanyag nem mutatható ki. Egyúttal magas prevalenciájú cryofibrinogenaemiát is igazoltunk kezeletlen DH-s betegeknél, valamint régóta ismert, hogy a dermális IgA-TG3 precipitátum kolokalizálódik fibrinnel és fibrinogénnel. Mindezek, valamint a klinikai tünetek (acralis purpurák) alapján a patomechanizmus további vizsgálata során célul tűztük ki a fibrinolitikus potenciál és a fibrin szerkezetének vizsgálatát. A kezeletlen DH-s betegeknél csökkent fibrinolitikus potenciált igazoltunk turbidimetriás lízis vizsgálattal, ami részben   a megváltozott fibrin szerkezettel függ össze, ezt pásztázó elektronmikroszkópiával igazoltuk. A dapson kedvezően befolyásolta a megváltozott fibrinszerkezetet és fibrinolitikus kapacitást, és ez a hatás része lehet terápiás hatékonyságának. E kutatás jelentős gyakorlati haszonnal jár: a diagnosztika és terápia fejlődése annál látványosabb, minél jobban ismerjük a patomechanizmust.

Az IF labor Ph.D. hallgatójaként Dr. Tamási Béla kérdőíves keresztmetszeti vizsgálatot végzett 2014-2017 között pemphigusszal diagnosztizált betegek között a négy magyar Bőrgyógyászati Klinika, illetve a Corvinus Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék kollaborációjával. Célunk volt, hogy felmérjük a magyarországi pemphigusos betegek egészségi állapotát, életminőségét az EQ-5D mércével, illetve a pemphigusszal kapcsolatos hazai költségeket. Kutatásunkban 109 beteg vett részt. Nemzetközi szinten elsőként mértünk életminőséget pemphigusban az EQ-5D mércével: az életminőséget leginkább befolyásoló dimenziók a fájdalom/diszkomfort, a mozgékonyság, és a szorongás/depresszió voltak. Igazoltuk az EQ-5D validitását pemphigusban. Szintén elsőként határoztuk meg a pemphigus globális direkt és indirekt költségeit, illetve ezzel párhuzamosan a pemphigus okozta termelékenység-csökkenést is. Mivel az EQ-5D mérce alkalmas indirekt egészségügyi hasznosságok számítására, költségszámításunkkal együtt kutatásunk alapját képezheti a pemphigusszal kapcsolatos egészség-gazdaságtani vizsgálatoknak, az életminőség-mérés eredményei pedig a betegellátás személyre szabásában segíthetnek.

Jelenleg folyó kutatásaink közül egyik az autoimmun hólyagos betegségek immunfluoreszcens, szuperrezolúciós képalkotásával foglalkozik, melyben a vizsgálatokat Dr. Koszorú Kamilla Ph.D. hallgató végzi. A stimulált emissziós depléciós (STED) mikroszkópia segítségével a hagyományos fénymikroszkópia feloldási határánál nagyobb, akár 20 nm-es felbontásban válnak vizsgálhatóvá a bőrben lezajló autoimmun folyamatok részletei. A technika előnye továbbá, hogy a kétfotonos gerjesztéssel való kombinációnak köszönhetően nagy szöveti mélységben teszi lehetővé biopsziás minták vizsgálatát, akár időben követhető módon. A kutatás célja a sejtszintű folyamatok pontosabb megismerése, az autoantitestek kötődésének hatására elinduló változások feltárása és egyéb, eddig ismeretlen patogenetikai tényezők feltérképezése bullosus pemphigoidban, dermatitis herpetiformisban és a pemphigus betegségcsoportban.

STD munkacsoport

STD munkacsoport

Vezető: Dr. Tamási Béla, egyetemi adjunktus

A munkacsoport tagjai: prof. dr. Kárpáti Sarolta egyetemi tanár, prof. dr. Marschalkó Márta egyetemi tanár, dr. Ostorházi Eszter egyetemi docens, dr. Tóth Veronika egyetemi adjunktus, dr. Tóth Béla egyetemi tanársegéd, dr. Bognár Péter egyetemi tanársegéd, dr. Bánvölgyi András egyetemi adjunktus, dr. Kovács Anikó klinikai szakorvos, dr. Mihalik Noémi klinikai szakorvos, dr. Brunner Alexandra egyetemi adjunktus.

Munkacsoportunk vizsgálja a HIV-fertőzés és egyéb szexuálisan terjedő fertőző betegségek együttes előfordu- lását. Az országban elsőként vezettük be az anális cytológiai vizsgálatot, mely a HPV-fertőzés szűrésére ajánlott a HIV-fertőzött személyek között. A HIV-fertőzöttek között egyre gyakrabban előforduló lymphogranuloma venereum fertőzés – melynek első hazai esetismertetését munkacsoportunk publikálta – epidemiológiai és mikrobiológiai jellegzetességeinek vizsgálata mellett a neurosyphilis diagnosztikus és terápiás nehézségeinek analízisét is végezzük. A korai neurosyphilis klinikai jellegzetességeinek tanulmányozása, a diagnosztika értékelése és fejlesztése is a feladataink közé tartozik.

A fertőzési lánc megszakításában kiemelt fontosságú kontaktuskutatás fejlesztésével, ennek interneten elérhető formájának kidolgozásával, valamint az adatok tudományos értékelésével is foglalkozunk.

A genitális mycoplasma fertőzések szerepét tanulmányozzuk az autoimmun betegségek patogenezisében.

Az izolált gonorrhoea törzsek rezisztencia-adatait folyamatosan monitorozzuk. 2010 és 2017 között történt molekuláris tipizálások során 102 törzsből 18 új NG-MAST szekvencia típust (ST-t) azonosítottunk. A szekvencia típusokból filogenetikai vizsgálatok történtek. A rezisztencia adatok, illetve leggyakoribb szekvencia típusok rezisztencia adatai alapján új terápiás ajánlást dolgoztunk ki a gonorrhoeas fertőzések kezelésére.

Publikációk:

 • Emerging azithromycin-resistance among the Neisseria gonorrhoeae strains isolated in Hungary. Brunner A, Nemes-Nikodem É, Jeney C, Szabó D, Marschalkó M, Kárpáti S, Ostorházi E. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2016 Sep 20;15(1):53.

 • Confirmed cases of lymphogranuloma venereum in Hungary, 2012-2014: supportive diagnostic tool of immunob- lotting. Balla E, Petrovay F, Mag T, Balázs A, Erdősi T, Együd K, Bánvölgyi A, Marschalkó M. Sex Transm Infect. 2015 May;91(3):200.

 • Antimicrobal resistance of Neisseria gonorrhoeae strains in Hungary. Nemes-Nikodém É, Brunner A, Tóth B, Tóth V, Bánvölgyi A, Ostorházi E. Orv Hetil. 2015;156(6):226-9.

 • Sexually transmitted coinfections. HIV coinfections. Marschalkó M, Pónyai K, Kárpáti S. Orv Hetil. 2015; 156(1):4-9.

 • Syphilitic glomerulonephritis: case report and review of the literature. Wikonkál N, Nagy P, Tóth B, Marschalkó M, Tislér A, Kárpáti S. Orv Hetil. 2015;156(1):32-5

 • Lymphogranuloma venereum: the first Hungarian cases. Bánvölgyi A, Balla E, Bognár P, Tóth B, Ostorházi E, Bánhegyi D, Kárpáti S, Marschalkó M. Orv Hetil. 2015;156(1):36-40.

 • Skin symptoms associated with human immunodeficiency virus infection. Tamási B, Marschalkó M, Kárpáti S. Orv Hetil. 2015;156(1):10-8.

 • Anal cytology. Tóth B, Sápi Z, Bánhegyi D, Marschalkó M, Kárpáti S. Orv Hetil. 2015;156(1):24-7. Antimicrobial susceptibility and genotyping analysis of Hungarian Neisseria gonorrhoeae strains in 2013. Nemes-Nikodém É, Brunner A, Pintér D, Mihalik N, Lengyel G, Marschalkó M, Kárpáti S, Szabó D, Ostorházi E. Acta Microbiol Immunol Hung. 2014;61(4):435-45.

 • Incidence and antimicrobial susceptibility of Neisseriagonorrhoeae isolates from patients attending the national- Neisseria gonorrhoeae reference laboratory of Hungary. Brunner A, Nemes-Nikodem E, Mihalik N, Marschalkó M, Kárpáti S, Ostorházi E. BMC Infect Dis. 2014;14:433.

 • Coexistence of congenital syphilis and cytomegalovirusinfection: a case report. Mihalik N, Bodrogi E, Nádor C, Ostorházi E, Kárpáti S, Marschalkó M. Acta Dermatovenerol Croat. 2014;22(3):215-7.

 • Incidence and antibiotic susceptibility of genital mycoplasmas in sexually active individuals in Hungary. Pónyai K, Mihalik N, Ostorházi E, Farkas B, Párducz L, Marschalkó M, Kárpáti S, Rozgonyi F. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2013;32(11):1423-6.

 • Syphilis and HIV coinfection-Hungarian Sexually Transmitted Infection Centre experience between 2005 and 2013. Pónyai K, Ostorházi E, Mihalik N, Rozgonyi F, Kárpáti S, Marschalkó M. Acta Microbiol Immunol Hung. 2013;60(3):247-59.

 • The importance of IgM positivity in laboratory diagnosis of gestational and congenital syphilis. Nemes-Nikodém E, Vörös E, Pónyai K, Párducz L, Kárpáti S, Rozgonyi F, Ostorházi E. Eur J Microbiol Immunol (Bp). 2012;2(2):157-60.

 • Frequency and antibiotic resistance of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis in genital samples of sexually active individuals. Farkas B, Ostorházi E, Pónyai K, Tóth B, Adlan E, Párducz L, Marschalkó M, Kárpáti S, Rozgonyi F. Orv Hetil. 2011;152(42):1698-702.

 • Meningovascular neurosyphilis as the cause of ischemiccerebrovascular disease in a young man. Tóth V, Hor- nyák C, Kovács T, Tóth B, Várallyay G, Ostorházi E, Köles J, Bereczki D, Marschalkó M, Kárpáti S. Orv Hetil. 2011;152(19):763-7.

 • STD és terhesség. Tóth B, Ottó IÁ, Kárpáti S. Magyar Családorvosok Lapja 2011; 3:12-15.

 • Paraffinoma. Pónyai K, Marschalkó M, Hársing J, Ostorházy E, Kelemen Z, Nyirády P, Várkonyi V, Kárpáti S. J Dtsch Dermatol Ges. 2010;8(9):686-8.

 • Analysis of syphilis and gonorrhoea cases, based on data from the National STD Centre, Department of Derma- tology and Venerology, Semmelweis University (2005-2008). Pónyai K, Marschalkó M, Schöffler M, Ostorházi E, Rozgonyi F, Várkonyi V, Kárpáti S. Orv Hetil. 2009;150(38):1765-72.

 • Primary syphilis on the finger. Pálfi Z, Pónyai K, Várkonyi V, Kárpáti S. Dermatology. 2008;217(3):252-3. Morbus Queyrat. Tóth B, Várkonyi V,  Hársing J, Désaknai M, Tóth V,  Kelemen Zs, Járay B, Kárpáti S. STD és  Genitális Infektológia 2008; 2:174-177.

HCEMM Transzlációs Dermatológiai Kutatócsoport

HCEMM Transzlációs Dermatológiai Kutatócsoport

Vezető: Dr. Kemény Lajos Vince MD, PhD
 
A HCEMM-SU Transzlációs Dermatológiai Kutatócsoport a pigmenttermelő sejtek (melanociták) és a melanomasejtek biológiájának megértésére összpontosít.
A laboratórium a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében (Tűzoltó utca 37-47.) és részben a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikáján (Mária u. 41.) működik.
A csoport a melanocita- és melanoma-biológia három különböző aspektusával foglalkozik: a pigmentáció mechanizmusával, a sejthalál szabályozóival melanocita és melanoma sejtekben, valaminta célzott és immunterápiákkal szembeni rezisztencia leküzdésében melanomában. A laboratórium bioinformatikai módszerek kombinációját alkalmazza a sejt- és molekuláris biológiával, valamint in vivo egérmodelleket használ a melanoma új terápiás lehetőségeinek azonosítására.