Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

Fekvőbeteg házirend letölthető teljes verzió

BETEGTÁJÉKOZTATÓ – HÁZIREND

A Semmelweis Egyetem kiemelten fontos feladatának tartja a betegek és hozzátartozóik (a továbbiakban: Beteg) tájékoztatáshoz fűződő jogának teljes körű gyakorlását, az orvos-beteg kapcsolatban az eredményes betegellátáshoz szükséges információ áramlásának biztosítását.
A betegtájékoztatóval széleskörű ismereteket szeretnénk nyújtani a betegtájékoztatási gyakorlatról a betegek jogairól és kötelességeiről illetve a Házirendről.

A tájékoztató célja, hogy hasznos információkkal segítsük az Ön intézménybeli ellátását, csökkentsük az Önben rejlő esetleges bizonytalanságot és kiszolgáltatottság érzését. Az ellátáshoz szükséges tudnivalók rendelkezésre állása egyaránt fontos a beteg (hozzátartozó) és az intézmény munkatársai számára is, az ellátás így valósítható meg eredményesen, hatékonyan és biztonságosan.

FEKVŐBETEG HÁZIREND KIVONAT

Jelen kivonattal szeretnénk Önt tájékoztatni az Intézmény alapvető működési rendjéről a belépés és benntartózkodás szabályairól. A teljes házirendet megtalálhatja a portán, a nővérszobákban, illetve az Intézmény honlapján. https://semmelweis.hu/borklinika/

Tájékoztatjuk, hogy Intézményünk területén megfigyelő rendszer működik. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a portán elhelyezett tájékoztatóból kaphat.

I. Alapelvek

A fekvő/ járó egészségügyi ellátást igénybe vevő, a beteg hozzátartozója, látogatója és bármely az Intézmény területére belépő személy (a továbbiakban: Beteg) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és a házirendet az Intézmény teljes területén.

A beteg – képességei és ismeretei szerint – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni.

A beteg és hozzátartozói kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait saját jogaik gyakorlása során.

Az Intézmény területén a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság engedélyéhez kötött a kép- és hangrögzítés.

Az Intézmény területére tilos élő állatot behozni.

Az épületben tilos görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral és egyéb hasonló eszközzel közlekedni.

II. Betegjogi képviselő

Betegjogi képviselő Dr. Lengyel Ingrid

Telefon: 06 20/4899 609, melyen elérhető: hétfőtől csütörtökig: 08:00-16:30-ig; pénteken: 08:00-14:00-ig.

E-mail: ingrid.lengyel@ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra: minden hónap 2. és 4. szerdája 13:00-16:00-ig, I.sz Nőgyógyászati Klinika (VIII. Baross u. 27.), I. emelet.

Ellátásával összefüggésben panasszal élhet írásban az Intézet vezetője felé is, melyet 10 munkanapon belül kivizsgálunk. Bővebben lásd a részletes házirendben.

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi személyzetet munkavégzés közben ért fenyegetés, közfeladatot ellátó személy elleni erőszaknak minősül.

III. A belépés és a benntartózkodás rendje

Fekvőbeteg ellátásra érkezéskor kérjük, húzzon sorszámot a földszinten és jelentkezzen a betegfelvételi irodán, ami a magas földszinten található.

Amennyiben Ön látogató kérjük, jelentkezzen a portaszolgálatnál, ahol minden további információt megkap a látogatás rendjéről és módjáról.

Kérjük, csak a kezelése, vizsgálata céljából meghatározott területen, vagy látogatás során a látogatott osztály előtt illetve a magas földszinti aulában tartózkodjon. A fekvőbeteg osztályokra szakmai okok miatt látogató nem mehet be.

IV. Értékek megőrzése

Igény esetén befekvéskor az osztályos nővér értékleltárt vesz fel a behozott értéktárgyairól, melyek a Gazdasági iroda páncélszekrényében kerülnek elhelyezésre. A Klinika csak a páncélszekrényében elhelyezett értékekért vállal felelősséget. A gazdasági iroda csak munkanapokon és munkaidőben tudja átvenni és átadni az értékeket.

V. A látogatási rend

Látogatási idő: Hétfő-Péntek: 16:00-18:00-ig, Szombat-Vasárnap: 15:00-17:00-ig.

Látogatókat a fenti időszakban fogadhat a gyógyító munka és a betegek zavartalan gyógyulása, pihenésük akadályozása nélkül. 14 éven aluli gyermekek beteget nem látogathatnak!
Egy beteget egyszerre két fő látogathat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Mária u. 41. szám alatti kapu hétköznap 5:00-19:00 között, hétvégén és ünnepnapokon pedig 15:00-17:00 között használható. Ezen kívül a klinika a Szentkirályi utca felőli kapubejáraton közelíthető meg.

VI. A fekvőbeteg osztályok napirendje

  • 05:30 hőmérőzés, tisztálkodás, 08:00 reggeli
  • 07:15-től vagy 08:15-től vizit, vizsgálatok, műtétek, kezelések
  • 12:00 ebéd, 14:00-16:00 csendes pihenő
  • 18:00 vacsora, 19:00 esti kezelés, 22:00 villanyoltás

Az osztályonkénti eltérések miatt erről részletes felvilágosítást az osztályos ápolótól fog kapni.

VII. Az osztály elhagyása

A vizitek alatt kérjük, feltétlenül tartózkodjék a kórteremben. Ezek időpontjáról az osztályos ápolóktól kap felvilágosítást. A klinika épületét este 20:00 és reggel 05:00 óra között zárva tartjuk.
Felvett betegként a klinikai tömb elhagyása csak az osztályvezető vagy kezelő orvos engedélyével és az erre vonatkozó írásos nyilatkozat aláírása esetén lehetséges!

VIII. Dohányzás

Dohányzásra kizárólag a bejárattól számított 5 méteres körzeten kívül, illetve a klinika udvarán kijelölt helyen van lehetősége!

IX. Lakossági fertőző hulladékok átvétele

Fenti hulladékok (pl: injekciós tű, fecskendő) átvétele hét- köznap, munkaidőben a földszinti regisztrációs pultnál történik.

X. Vallásgyakorlás

Tájékoztatjuk, hogy a katolikus egyház képviselői rendszeresen látogatják az Egyetem klinikáit az esetleges vallásgyakorlási igények kielégítésére. A beteglátogatók nem ismerik a páciensek kórtörténetét és csak a beteg személyes kérése esetén végzik munkájukat.

XI. Egyéb rendelkezések

Kérjük, hogy az Intézmény csendjét őrizze meg, ne zavarja betegtársai nyugalmát. Kérjük, ügyeljen a kórház és a kórterem rendjére, tisztaságára saját és betegtársai gyógyulása érdekében.

A klinika berendezéseinek nem megfelelő kezelése, használata, rongálása esetén az intézet kártérítési igénnyel él.

A kórház területén szeszesitalt, tudatmódosító szereket tartani és fogyasztani TILOS!

Az osztályos telefonokat betegek nem használhatják. 

Televízió, egyéb szórakoztató elektronikai eszköz használatára csak a szobatársak egyöntetű hozzájárulásával van mód. Kérjük a 22 órai lámpaoltást betartani. A behozott elektronikus és egyéb készülékekért a Klinika felelősséget nem vállal.

Amennyiben rendkívüli eseményt észlel, jelezze a Klinika munkatársainak, a portaszolgálatnak, vagy hívja a nap 24 órájában az Egyetem Központi Diszpécser- és Járőrszolgálatát a 06-20/663-2000-es telefonszámon!

 

Köszönjük, hogy a HÁZIREND betartásával segíti munkánkat és betegtársai gyógyulását!

Budapest, 2019. február 7.