Fekvőbeteg házirend letölthető teljes verzió

BETEGTÁJÉKOZTATÓ – HÁZIREND

A Semmelweis Egyetem kiemelten fontos feladatának tartja a betegek és hozzátartozóik (a továbbiakban: Beteg) tájékoztatáshoz fűződő jogának teljes körű gyakorlását, az orvos-beteg kapcsolatban az eredményes betegellátáshoz szükséges információ áramlásának biztosítását.
A betegtájékoztatóval széleskörű ismereteket szeretnénk nyújtani a betegtájékoztatási gyakorlatról a betegek jogairól és kötelességeiről illetve a Házirendről.

A tájékoztató célja, hogy hasznos információkkal segítsük az Ön intézménybeli ellátását, csökkentsük az Önben rejlő esetleges bizonytalanságot és kiszolgáltatottság érzését. Az ellátáshoz szükséges tudnivalók rendelkezésre állása egyaránt fontos a beteg (hozzátartozó) és az intézmény munkatársai számára is, az ellátás így valósítható meg eredményesen, hatékonyan és biztonságosan.

FEKVŐBETEG HÁZIREND KIVONAT

Jelen kivonattal szeretnénk Önt tájékoztatni az Intézmény alapvető működési rendjéről a belépés és benntartózkodás szabályairól. A teljes házirendet megtalálhatja a portán, a nővérszobákban, illetve az Intézmény honlapján. https://semmelweis.hu/borklinika/ 

Tájékoztatjuk, hogy Intézményünk területén megfigyelő rendszer működik. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a portán elhelyezett tájékoztatóból kaphat.

I. Alapelvek

A fekvő/ járó egészségügyi ellátást igénybe vevő, a beteg hozzátartozója, látogatója és bármely az Intézmény területére belépő személy (a továbbiakban: Beteg) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és a házirendet az Intézmény teljes területén.

A beteg – képességei és ismeretei szerint – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni.

A beteg és hozzátartozói kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait saját jogaik gyakorlása során.

Az Intézmény területén a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság engedélyéhez kötött a kép- és hangrögzítés.

Az Intézmény területére tilos élő állatot behozni.

Az épületben tilos görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral és egyéb hasonló eszközzel közlekedni.

II. Betegjogi képviselő

Részletes információk ide kattintva érhetők el.

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi személyzetet munkavégzés közben ért fenyegetés, közfeladatot ellátó személy elleni erőszaknak minősül.

III. A belépés és a benntartózkodás rendje

Fekvőbeteg ellátásra érkezéskor kérjük, húzzon sorszámot a földszinten és jelentkezzen a betegfelvételi irodán, ami a magas földszinten található.

Amennyiben Ön látogató kérjük, jelentkezzen a portaszolgálatnál, ahol minden további információt megkap a látogatás rendjéről és módjáról.

Kérjük, csak a kezelése, vizsgálata céljából meghatározott területen, vagy látogatás során a látogatott osztály előtt illetve a magas földszinti aulában tartózkodjon. A fekvőbeteg osztályokra szakmai okok miatt látogató nem mehet be.

IV. Értékek megőrzése

Igény esetén befekvéskor az osztályos nővér értékleltárt vesz fel a behozott értéktárgyairól, melyek a Gazdasági iroda páncélszekrényében kerülnek elhelyezésre. A Klinika csak a páncélszekrényében elhelyezett értékekért vállal felelősséget. A gazdasági iroda csak munkanapokon és munkaidőben tudja átvenni és átadni az értékeket.

V. A látogatási rend

Látogatási idő: minden nap 15.00-18.00-ig.

Látogatókat a fenti időszakban fogadhat a gyógyító munka és a betegek zavartalan gyógyulása, pihenésük akadályozása nélkül. 14 éven aluli gyermekek beteget nem látogathatnak!
Egy beteget egyszerre két fő látogathat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Mária u. 41. szám alatti kapu hétköznap 5:00-19:00 között, hétvégén és ünnepnapokon pedig 15:00-18:00 között használható. Ezen kívül a klinika a Szentkirályi utca felőli kapubejáraton közelíthető meg.

VI. A fekvőbeteg osztályok napirendje

  • 05:30 hőmérőzés, tisztálkodás, 08:00 reggeli
  • 07:15-től vagy 08:15-től vizit, vizsgálatok, műtétek, kezelések
  • 12:00 ebéd, 14:00-16:00 csendes pihenő
  • 18:00 vacsora, 19:00 esti kezelés, 22:00 villanyoltás

Az osztályonkénti eltérések miatt erről részletes felvilágosítást az osztályos ápolótól fog kapni.

VII. Az osztály elhagyása

A vizitek alatt kérjük, feltétlenül tartózkodjék a kórteremben. Ezek időpontjáról az osztályos ápolóktól kap felvilágosítást. A klinika épületét este 20:00 és reggel 05:00 óra között zárva tartjuk.
Felvett betegként a klinikai tömb elhagyása csak az osztályvezető vagy kezelő orvos engedélyével és az erre vonatkozó írásos nyilatkozat aláírása esetén lehetséges!

VIII. Dohányzás

Dohányzásra kizárólag a bejárattól számított 5 méteres körzeten kívül, illetve a klinika udvarán kijelölt helyen van lehetősége!

IX. Lakossági fertőző hulladékok átvétele

Fenti hulladékok (pl: injekciós tű, fecskendő) átvétele hét- köznap, munkaidőben a földszinti regisztrációs pultnál történik.

X. Vallásgyakorlás

Tájékoztatjuk, hogy a katolikus egyház képviselői rendszeresen látogatják az Egyetem klinikáit az esetleges vallásgyakorlási igények kielégítésére. A beteglátogatók nem ismerik a páciensek kórtörténetét és csak a beteg személyes kérése esetén végzik munkájukat.

XI. Egyéb rendelkezések

Kérjük, hogy az Intézmény csendjét őrizze meg, ne zavarja betegtársai nyugalmát. Kérjük, ügyeljen a kórház és a kórterem rendjére, tisztaságára saját és betegtársai gyógyulása érdekében.

A klinika berendezéseinek nem megfelelő kezelése, használata, rongálása esetén az intézet kártérítési igénnyel él.

A kórház területén szeszesitalt, tudatmódosító szereket tartani és fogyasztani TILOS!

Az osztályos telefonokat betegek nem használhatják. 

Televízió, egyéb szórakoztató elektronikai eszköz használatára csak a szobatársak egyöntetű hozzájárulásával van mód. Kérjük a 22 órai lámpaoltást betartani. A behozott elektronikus és egyéb készülékekért a Klinika felelősséget nem vállal.

Amennyiben rendkívüli eseményt észlel, jelezze a Klinika munkatársainak, a portaszolgálatnak, vagy hívja a nap 24 órájában az Egyetem Központi Diszpécser- és Járőrszolgálatát a 06-20/663-2000-es telefonszámon!

 

Köszönjük, hogy a HÁZIREND betartásával segíti munkánkat és betegtársai gyógyulását!

Budapest, 2023. április 26.