Személyes visszaemlékezésekkel, rövid történeti áttekintéssel, valamint a legemlékezetesebb esetek és az aktuális kutatások bemutatásával ünnepelte a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika fennállásának 125. évfordulóját. A hallgatóság megismerhette a klinika korábbi igazgatóinak munkásságát, korabeli fotókkal bemutatták az egyetemi, így a bőrklinikai élet mindennapjait az elmúlt több mint száz évből. Az emlékműsort a Gyógyszerésztudományi Kar kórusának előadása nyitotta meg.

Dr. Sárdy Miklós, a klinika jelenlegi igazgatójának rövid köszöntését követően az ünnepi ülés dr. Hermann Péter rektorhelyettes beszédével folytatódott. A 125. születésnap kapcsán saját egyetemi éveire emlékezett, majd kitért arra, hogy véleménye szerint saját szakterülete, a fogorvostudomány és a bőrgyógyászat között sorsközösség van. Az Egyetemen egyik szegmens sem élvezett ugyanis prioritást, sok esztendőn át mellőzött szerepet kapott mindkettő az egyetemi oktatásban, éveket, évtizedeket kellett arra várni, hogy saját épületbe költözhessenek a fogorvosok, a bőrgyógyászok és betegeik.

Dr. Hermann Péter az elmúlt évtizedeket értékelve elmondta, hogy dr. Schwimmer Ernő után egy hosszú, felfelé ívelő korszak következett dr. Nékám Lajos professzor vezetésével, aki egyedülálló módon, 41 éven át állt a klinika élén. A budapesti Bőrklinika ez idő alatt nemzetközileg elismert gyógyító- és kutató intézménnyé vált, és 1935-ben helyet adott a Dermatológiai Világkongresszusnak is. Dr. Hermann Péter elismerését fejezte ki a klinika valamennyi igazgatója felé, akik mindannyian sokat tettek azért, hogy a magyar bőrgyógyászat méltán híres és elismert legyen.

Rektorhelyettes ünnepélyes beszédét dr. Lukács Andrea előadása követte. Az egyetemi tanársegéd visszakalauzolta a közönséget az időben. A kronológiai áttekintés egészen a kezdetektől, a Nagyszombati Egyetem 1777-es Budára való költözésétől indult, majd korabeli fotók segítségével röviden bemutatta a klinika igazgatóinak munkásságát, ízelítőt adott az egyes korszakok főbb eseményeiből és kitért a klinika jelenlegi szakembereinek bemutatására is. Rendkívül színes és érdekes történeti áttekintéséből kiderült, hogy az épület 1877-ben Kolbenheyer Ferenc tervei alapján készült el, ám kezdetben nem a bőrgyógyászat, hanem az egykori Sebészeti Kóroda kapott helyet az épületben.

Ezt követően dr. Horváth Attila professor emeritus fényképekkel tarkított szubjektív visszaemlékezése következett. Professzor úr a tőle megszokott stílusban, humorral fűszerezve mesélt a Bőrklinikán eltöltött hosszú, néhol nehéz, máskor inkább kalandos éveiről, személyes élményeiről, kollégáiról.

Ezután dr. Sárdy Miklós professzor bemutatta a klinika első igazgatója, dr. Schwimmer Ernő munkásságát és az első bőrgyógyászati, képeket még nem tartalmazó könyvből idézett. Az előadás még a tanult szakorvosoknak is tartogatott meglepetéseket, akik ízelítőt kaptak az egykori, ma már szinte érthetetlen kifejezésekkel tarkított bőrgyógyászati nomenklatúrából. 

Dr. Bognár Péter egyetemi tanársegéd a klinika aktuális kutatásairól tartott előadást.  Bemutatásra kerültek a klinikán működő kutatócsoportok, kutatási területeik, az elmúlt két év jelentősebb, főként nemzetközi publikációi.  Szó esett a klinika kiterjedt külföldi kapcsolatairól (pl. Németország, Svédország), bemutatta a klinika szerepét a jelenleg folyó klinikai vizsgálatokban, valamint szó esett arról, hogy a Bőrklinika része lett a bullosus pemphigoid patomechanizmusában a mikrobiom jelentőségét kutató nemzetközi hálózatnak.

Ezt követően az elmúlt évek betegbemutató üléseiből a legemlékezetesebb esetek kerültek bemutatásra:

  • Dr. Diczig Brigitte: Neurosyphilis – tabes dorsalis
  • Dr. Görög Anna: Tuberculosis cutis colliquativa
  • Dr. Gergely László Hunor: Intraaorticus angiosarcoma cutan metastasisa
  • Dr. Hodossy-Virágh Andor: Kaposi-Nékám betegség
  • Dr. Lőrincz Kende: Pyoderma gangrenosum multidiszciplináris megközelítése

Végezetül dr. Kuroli Enikő patológus szakorvos „A bőr a művészetben, művészet a bőrben” címmel tartott előadást, melyben különböző képzőművészeti alkotásokon ábrázolt bőrbetegségekből állított össze egy csokorral. A közönség megcsodálhatta többek között Pieter Bruegel betegségábrázolásait, valamint Rembrandt, Murillo, Csontváry és Goya festményein megjelenő bőrbetegségeket.  Az előadás második felében olyan szövettani metszetekről készült felvételeket mutatott, melyeken patológusként – a napi rutin szövettani leletezés egyhangúságát megtörve – a diagnózison kívül egyéb érdekes alakzatokkal, vicces formákkal találkozott.

A Bőrklinika 125. születésnapja alkalmából, a Bőrklinikán kiállításra kerülnek a KOGART-díjas Verebics Katalin művésznő „Nem szeplőtelen I., II., III.” című, bőrgyógyászati témájú, remek alkotásai, és a klinika falait ékesíti majd B. Preszecsán Hajnalka, művésznő négy szép festménye is.

Cikket írta: Dr. Kuroli Enikő, Dr. Kovács Anikó

A beszámoló Haszon Zsófia cikke nyomán készült, mely az alábbi linken érhető el:
 

Fotó: Semmelweis Egyetem, Kovács Attila, Mátrahegyi Rita

 

Galéria

12kép

A rendezvényről írt további összefoglalókat az alábbi linkekre kattintva olvashat:

http://www.europabelvarosa.hu/cikk/125_eves_a_borklinika

 

Rendezvényünk támogatói voltak: Nékám Alapítvány, SE Központi Levéltár, SE Központi Könyvtár és