A Semmelweis Egyetem kiemelten fontos feladatának tartja a betegek és hozzátartozóik (a továbbiakban: Beteg) tájékoztatáshoz fűződő jogának teljes körű gyakorlását, az orvos-beteg kapcsolatban az eredményes betegellátáshoz szükséges információ áramlásának biztosítását. A betegtájékoztatóval széleskörű ismereteket szeretnénk nyújtani a betegtájékoztatási gyakorlatról a betegek jogairól és kötelességeiről illetve a Házirendről.

A tájékoztató célja, hogy hasznos információkkal segítsük az Ön intézménybeli ellátását, csökkentsük az Önben rejlő esetleges bizonytalanságot és kiszolgáltatottság érzését. Az ellátáshoz szükséges tudnivalók rendelkezésre állása egyaránt fontos a beteg (hozzátartozó) és az intézmény munkatársai számára is, az ellátás így valósítható meg eredményesen, hatékonyan és biztonságosan.

Köszönjük, hogy a HÁZIREND betartásával segíti munkánkat és betegtársai gyógyulását!

Járóbeteg házirend letölthető teljes verzió (pdf)

JÁRÓBETEG HÁZIREND KIVONAT

Jelen kivonattal szeretnénk tájékoztatni Önt az Intézmény alapvető működési sajátosságairól, a belépés és benntartózkodás szabályairól.
A részletes házirendet megtalálhatja a portán, és honlapunkon, (ld. Letölthető teljes verziók)

Tájékoztatjuk, hogy Intézményünk területén megfigyelő rendszer működik. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a portán elhelyezett tájékoztatóból kaphat.

I. Alapelvek

A fekvő/ járó egészségügyi ellátást igénybe vevő, a beteg hozzátartozója, látogatója és bármely az Intézmény területére belépő személy (a továbbiakban: Beteg) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és a házirendet az Intézmény teljes területén.

A beteg – képességei és ismeretei szerint – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni.

A beteg és hozzátartozói kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait, saját jogaik gyakorlása során.

Az Intézmény területére tilos fegyvert, vagy – a jogszabályban meghatározott – közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, élőállatot – a vonatkozó rendeletben meghatározott „segítő kutya” kivételével – behozni.

Az épületben tilos görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral és egyéb hasonló eszközzel közlekedni.

II. Panaszkezelés

Betegjogi képviselő – részletes információk ide kattintva érhetők el.

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi személyzetet munkavégzés közben ért fenyegetés közfeladatot ellátó személy elleni erőszaknak minősül.

III. A belépés és a benntartózkodás rendje

Amennyiben ambuláns/járóbeteg ellátásra érkezett kérjük, jelentkezzen a regisztrációnál (földszinten található), ahol minden további információt megkap a szolgáltatásaink igénybevételének módjáról és feltételeiről.

Az előjegyzéssel nem rendelkező betegek ellátása nem érkezési sorrendben történik. A vizsgálatra jelentkezőket súlyosság szerinti látjuk el, a mentővel érkező betegek is prioritást élveznek. Ezért és mert a klinikára érkező betegek száma előre nem kalkulálható előfordulhatnak több órás várakozási idők is.

Kérjük, csak a kezelése, vizsgálata céljából meghatározott területen, illetve az Intézmény várójában tartózkodjon.

IV. Ruhatár

Az Intézetben ruhatár nincs. Értékek megőrzésére a II. emeleti, gazdasági irodában van lehetőség, a váróban hagyott tárgyakért felelősséget a Klinika nem vállal.

V. Betegfogadási rend

Az Intézet általános ambulanciája hétfőtől csütörtökig 8-16-ig, pénteken 8-14-ig nyújt ellátást előjegyzéssel illetve előjegyzés nélküli formában, a megengedett kapacitás függvényében.
Az új betegek regisztrációja 7-12-ig történik. A sürgős eseteket munkaidőben folyamatosan ellátjuk.

Előjegyzés a 061/2352180-as számon kérhető munkanapokon 12-15 óra között.

Általános bőrgyógyászati ellátást beutaló nélkül is igénybe lehet venni, azonban szakrendeléseinkre előjegyzés és beutaló szükséges, melynek módja a klinika honlapján és a részletes házirendben is megtalálható.

14 éven aluli gyermekek a beteget lehetőség szerint ne kísérjék kivéve, ha a gyermek rendelésre érkeztek.

VI. Behozandó egészségügyi és személyes dokumentumok

Ellátásához kérjük, hozza magával az Ön kötelező azonosításához szükséges személyes iratokat:

  • személyi azonosító igazolvány, ennek hiányában jogosítvány, útlevél,
  • lakcímkártya,
  • TAJ kártya vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya,
  • ellátásának biztonságos megtervezéséhez szükséges egészségügyi dokumentációt:
  • beutaló, korábbi zárójelentések, ambuláns lapok,
  • leletek, vizsgálati eredmények (laboratóriumi leletek, röntgen lelet, CT, MR vizsgálat lelete és CD képanyaga)
  • közgyógyellátási igazolvány (ha van)
  • szedett gyógyszereinek listáját, adagolását és egyéb gyógyszernek nem minősülő táplálékkiegészítők, vitaminok stb. listáját.

VII. A beteg távozása

Elbocsátása előtt az alábbi dokumentumokat kapja kézhez:

  • ambuláns lap, ha szükséges szakorvosi javaslat
  • receptek az újonnan beállított gyógyszerekről.

VIII. Kép és hangfelvétel készítése

Az Intézetben állókép, mozgókép vagy hangfelvétel készítése a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság engedélye nélkül szigorúan tilos.

IX. Dohányzás

Dohányzásra a kapubejárótól számított 5 méteres körzeten kívül, illetve az udvaron található kijelölt dohányzóhelyen van lehetőség.

X. Lakossági fertőző hulladékok átvétele

Fenti hulladékok (pl: injekciós tű, fecskendő stb.) átvétele hétköznap, munkaidőben a földszinti regisztrációs pultnál történik.

XI. Egyéb rendelkezések

Kérjük, hogy az Intézet csendjét őrizze meg, ne zavarja betegtársai nyugalmát. Kérjük, ügyeljen az intézet rendjére, tisztaságára, saját és betegtársai gyógyulása érdekében.

A klinika berendezéseinek nem megfelelő kezelése, használata, rongálása esetén az intézet kártérítési igénnyel él.

Amennyiben rendkívüli eseményt észlel, jelezze az Intézet munkatársainak, a portaszolgálatnak, vagy hívja a nap 24 órájában az Egyetem Központi Diszpécser- és Járőrszolgálatát a 06-20/663-2000-es telefonszámon!

Büfé az udvarban található. Gyógyszertár és Gyógyászati segédeszköz bolt Intézetünkben nincs.

Budapest, 2023. április 26.