Betűméret: A A A

Járóbeteg-ellátás

Tisztelt Pácienseink!

A koronavírus járvány miatt, az érvényben levő rendelkezéseknek megfelelően a járóbeteg szakrendeléseinket – sürgős szükség esetét kivéve – kizárólag előre egyeztetett időpontban tudják igénybe venni. Időpont egyeztetés céljából kérjük hívják az alábbi telefonszámot:

+36-1-235-2180 (10-14 óráig)

Természetesen a fentiek az akut, sürgős szükség (pl. életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülésének) eseteire nem vonatkoznak, itt az eddig is érvényes rendelkezéseknek megfelelően tudnak a páciensek továbbra is haladéktalan személyes ellátásra jelentkezni.

 

Tisztelt Pácienseink!

Kérjük, a fertőzésveszély csökkentése érdekében az intézetünkbe való belépéskor viseljen maszkot és fertőtlenítse kezét a kihelyezett fertőtlenítőszerrel. Belépéskor egy szűrő kérdőívet is ki kell majd töltenie, ehhez kérjük, hozzon magával tollat. Amennyiben lázas beteg lenne, azt haladéktalanul jelezze a személyzetnek, hogy az ellátást elkülönített helyiségben tudjuk végezni.

Köszönjük az együttműködést!

 

Általános ambulanciánk rendelésének igénybevételéhez beutaló nem szükséges, azonban ha az Ön betegsége speciális szakrendelést igényel, akkor előfordulhat, hogy teljes körű ellátás helyett valamely másik szakrendelésünkre irányítjuk Önt. Vagyis a beutaló megléte már az időpontkéréskor megkönnyíti és felgyorsítja annak eldöntését, melyik szakrendelés igénybevétele optimális, és ezért ezt javasoljuk. A legtöbb speciális szakrendelésen történő első vizsgálatra azonban mindenképpen szükséges beutaló. Ennek hiányában az általános ambulancia feladata az első ellátás és a beutaló kiállítása. Járóbeteg-rendelés a klinikán csak előjegyzés alapján vehető igénybe – kivételt ez alól a sürgősségi bőrgyógyászati, daganatos (bőronkológiai) vagy nemigyógyászati esetek, illetve a HIV és szifilisz szűrővizsgálatok képeznek. A sürgősség fennállását az adott szakrendelés orvosai bírálják el.

Időpontot általános ambulanciánkra az ITT található információk alapján kérhet, ehhez személyes adatain kívül készítse elő TAJ számát és lakcím-kártyáját!

A bal oldali oszlopban feltüntetett szakrendelésekre kattintva ezeket röviden ismertetjük. Itt megtudhatja, melyik rendelésen milyen betegségekkel foglalkozunk.

Sürgősségi ellátásra általánosságban hétköznap 7-12 óra között várjuk betegeinket. Rendkívüli sürgősség fennállása esetén (pl. arcduzzanat) 11-22 óra között és hétvégén 8-22 óra között, életveszélyes esetekben éjszaka is fogadunk betegeket, azonban ilyenkor mindenképp célszerű először valamely sürgősségi ügyelet vagy a mentőszolgálat segítségét igénybe venni az életveszély elhárítása céljából. A sürgősség fennállását ügyeleti időben az ügyeletes orvos bírálja el.

A járóbeteg-ellátás igénybevételéhez a klinikára érkezéskor előzetes betegregisztráció szükséges, amely a bejáratnál levő automatából történő sorszám-húzással, majd a regisztrációs pultnál történő bejelentkezéssel történik.

 

BETEGTÁJÉKOZTATÓ – HÁZIREND

A Semmelweis Egyetem kiemelten fontos feladatának tartja a betegek és hozzátartozóik (a továbbiakban: Beteg) tájékoztatáshoz fűződő jogának teljes körű gyakorlását, az orvos-beteg kapcsolatban az eredményes betegellátáshoz szükséges információ áramlásának biztosítását.
A betegtájékoztatóval széleskörű ismereteket szeretnénk nyújtani a betegtájékoztatási gyakorlatról a betegek jogairól és kötelességeiről illetve a Házirendről.

A tájékoztató célja, hogy hasznos információkkal segítsük az Ön intézménybeli ellátását, csökkentsük az Önben rejlő esetleges bizonytalanságot és kiszolgáltatottság érzését. Az ellátáshoz szükséges tudnivalók rendelkezésre állása egyaránt fontos a beteg (hozzátartozó) és az intézmény munkatársai számára is, az ellátás így valósítható meg eredményesen, hatékonyan és biztonságosan.

Járóbeteg házirend letölthető teljes verzió

JÁRÓBETEG HÁZIREND KIVONAT

Jelen kivonattal szeretnénk tájékoztatni Önt az Intézmény alapvető működési sajátosságairól, a belépés és benntartózkodás szabályairól.
A részletes házirendet megtalálhatja a portán, és honlapunkon, (ld. Letölthető teljes verziók)

Tájékoztatjuk, hogy Intézményünk területén megfigyelő rendszer működik. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a portán elhelyezett tájékoztatóból kaphat.

I. Alapelvek

A fekvő/ járó egészségügyi ellátást igénybe vevő, a beteg hozzátartozója, látogatója és bármely az Intézmény területére belépő személy (a továbbiakban: Beteg) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és a házirendet az Intézmény teljes területén.

A beteg – képességei és ismeretei szerint – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni.

A beteg és hozzátartozói kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait, saját jogaik gyakorlása során.

Az Intézmény területére tilos fegyvert, vagy – a jogszabályban meghatározott – közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, élőállatot – a vonatkozó rendeletben meghatározott „segítő kutya” kivételével – behozni.

Az épületben tilos görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral és egyéb hasonló eszközzel közlekedni.

II. Panaszkezelés

Betegjogi képviselő Dr. Lengyel Ingrid

tel: 0620/4899 609, melyen elérhető: hétfőtől csütörtökig: 08:00-16:30-ig; pénteken: 08:00-14:00-ig. e-mail: ingrid.lengyel@ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra: minden hónap 2. és 4. szerdája 13:00-16:00-ig, I.sz Nőgyógyászati Klinika (VIII. Baross u. 27.), I. emelet.

Ellátásával összefüggésben panasszal élhet írásban az Intézet vezetője felé is, melyet 10 munkanapon belül kivizsgálunk. Bővebben lásd a részletes házirendben.

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi személyzetet munkavégzés közben ért fenyegetés közfeladatot ellátó személy elleni erőszaknak minősül.

III. A belépés és a benntartózkodás rendje

Amennyiben ambuláns/járóbeteg ellátásra érkezett kérjük, jelentkezzen a regisztrációnál (földszinten található), ahol minden további információt megkap a szolgáltatásaink igénybevételének módjáról és feltételeiről.

Az előjegyzéssel nem rendelkező betegek ellátása nem érkezési sorrendben történik. A vizsgálatra jelentkezőket súlyosság szerinti látjuk el, a mentővel érkező betegek is prioritást élveznek. Ezért és mert a klinikára érkező betegek száma előre nem kalkulálható előfordulhatnak több órás várakozási idők is.

Kérjük, csak a kezelése, vizsgálata céljából meghatározott területen, illetve az Intézmény várójában tartózkodjon.

IV. Ruhatár

Az Intézetben ruhatár nincs. Értékek megőrzésére a II. emeleti, gazdasági irodában van lehetőség, a váróban hagyott tárgyakért felelősséget a Klinika nem vállal.

V. Betegfogadási rend

Az Intézet általános ambulanciája hétfőtől csütörtökig 8-16-ig, pénteken 8-14-ig nyújt ellátást előjegyzéssel illetve előjegyzés nélküli formában, a megengedett kapacitás függvényében.
Az új betegek regisztrációja 7-12-ig történik. A sürgős eseteket munkaidőben folyamatosan ellátjuk.

Előjegyzés a 061/2352180-as számon kérhető munkanapokon 10-14 óra között.

Általános bőrgyógyászati ellátást beutaló nélkül is igénybe lehet venni, azonban szakrendeléseinkre előjegyzés és beutaló szükséges, melynek módja a klinika honlapján és a részletes házirendben is megtalálható.

14 éven aluli gyermekek a beteget lehetőség szerint ne kísérjék kivéve, ha a gyermek rendelésre érkeztek.

VI. Behozandó egészségügyi és személyes dokumentumok

Ellátásához kérjük, hozza magával az Ön kötelező azonosításához szükséges személyes iratokat:

  • személyi azonosító igazolvány, ennek hiányában jogosítvány, útlevél,
  • lakcímkártya,
  • TAJ kártya vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya,
  • ellátásának biztonságos megtervezéséhez szükséges egészségügyi dokumentációt:
  • beutaló, korábbi zárójelentések, ambuláns lapok,
  • leletek, vizsgálati eredmények (laboratóriumi leletek, röntgen lelet, CT, MR vizsgálat lelete és CD képanyaga)
  • közgyógyellátási igazolvány (ha van)
  • szedett gyógyszereinek listáját, adagolását és egyéb gyógyszernek nem minősülő táplálékkiegészítők, vitaminok stb. listáját.

VII. A beteg távozása

Elbocsátása előtt az alábbi dokumentumokat kapja kézhez:

  • ambuláns lap, ha szükséges szakorvosi javaslat
  • receptek az újonnan beállított gyógyszerekről.

VIII. Kép és hangfelvétel készítése

Az Intézetben állókép, mozgókép vagy hangfelvétel készítése a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság engedélye nélkül szigorúan tilos.

IX. Dohányzás

Dohányzásra a kapubejárótól számított 5 méteres körzeten kívül van lehetőség.

X. Lakossági fertőző hulladékok átvétele

Fenti hulladékok (pl: injekciós tű, fecskendő stb.) átvétele hétköznap, munkaidőben a földszinti regisztrációs pultnál történik.

XI. Egyéb rendelkezések

Kérjük, hogy az Intézet csendjét őrizze meg, ne zavarja betegtársai nyugalmát. Kérjük, ügyeljen az intézet rendjére, tisztaságára, saját és betegtársai gyógyulása érdekében.

A klinika berendezéseinek nem megfelelő kezelése, használata, rongálása esetén az intézet kártérítési igénnyel él.

Amennyiben rendkívüli eseményt észlel, jelezze az Intézet munkatársainak, a portaszolgálatnak, vagy hívja a nap 24 órájában az Egyetem Központi Diszpécser- és Járőrszolgálatát a 06-20/663-2000-es telefonszámon!

Büfé az udvarban található. Gyógyszertár és Gyógyászati segédeszköz bolt Intézetünkben nincs.

 

Köszönjük, hogy a HÁZIREND betartásával segíti munkánkat és betegtársai gyógyulását!

Budapest, 2019. február 07.