A 2022. március 7-én kiadott 15144-2/2022/EÜIG határozat 2023. február 20-tól érvénybe lépett módosítása értelmében:

Egészségügyi intézményben minden egészségügyi dolgozó köteles orvosi vagy munkavédelmi maszkot, mindenki más foglalkoztatott és egyéb személy orvosi, textil, illetve más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, az alábbi kivételekkel:

  1. Az egészségügyi intézményben ápolt betegek az elhelyezésükre szolgáló kórteremben nem kötelesek maszkot viselni.
  2. A 6. életévét be nem töltött kiskorúak, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személyek nem kötelesek maszkot viselni.
  3. Az egészségügyi intézményben foglalkoztatott személyek nem kötelesek maszkot viselni a betegellátásra nem szolgáló, betegforgalom számára nyitva nem álló, pihenésre és étkezésre szolgáló helyiségekben, az orvosi és nővérszobákban, valamint irodai és egyéb munkahelyeken.
  4. Az akadálymentes kommunikáció érdekében, az anamnézis felvételének időtartamára mentesül a maszkviselési kötelezettség alól a hallássérült beteg, a vele kommunikáló, valamint a kommunikációját segítő személy.

Általános ambulanciánkról szóló információk →

Sürgősségi ellátásra általánosságban hétköznap 7-12 óra között várjuk betegeinket. Rendkívüli sürgősség fennállása esetén (pl. arcduzzanat) 11-22 óra között és hétvégén 8-22 óra között, életveszélyes esetekben éjszaka is fogadunk betegeket, azonban ilyenkor mindenképp célszerű először valamely sürgősségi ügyelet vagy a mentőszolgálat segítségét igénybe venni az életveszély elhárítása céljából. A sürgősség fennállását ügyeleti időben az ügyeletes orvos bírálja el.

Szakambulanciáink előzetes időpont egyeztetés szükséges 

Betegtájékoztató – Házirend →