KÖVETELMÉNYRENDSZER a 2022/2023-as tanévre

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

A tárgy neve: Bőrgyógyászat

Angol nyelven1: Dermatology

Német nyelven1: Dermatologie                

Kreditértéke: 4                    

Teljes óraszám: 56 óra (előadás száma: 2, gyakorlatok száma: 47)   

Tantárgy típusa: kötelező         

Tanév: 2022/2023.

Tantárgy kódja2: AOKBOR043_1M

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Holló Péter

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Semmelweis Egyetem ÁOK, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, 1085 Budapest Mária utca 41. telsz.: +36(1)266-0471/55727 (titkárság)

Beosztása: klinika igazgató

Habilitációjának kelte és száma: 02/2015

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A bőr- és nemigyógyászat alapvető kórképeinek, vizsgálómódszereinek és terápiájának elsajátítása.

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika (1085 Budapest, Mária utca 41.): előadóterem és a II. emeleti (209-es) Földvári-terem; járóbeteg ambulanciák és fekvőbeteg osztályok.

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

Általános kompetenciák: anamnézis felvétel, hatékony kommunikáció a beteggel, fizikális vizsgálat elvégzése, a vizsgálat során nyert adatok összegzése, diagnosztikus és terápiás terv készítése

Szakmaspecifikus kompetenciák: bőrgyógyászati státusz leírása elsődleges és másodlagos elemi jelenségekkel, alapvető lokális szerek alkalmazása, pyodermák és ulcus kezelése, erysipelas kezelése, párakötés készítése, krónikus vénás elégtelenség felismerése, arteriás obliteratív betegség gyanújának felállítása, herpes kezelése; HPV felismerése, kezelése; onychomycosis és intertigo felismerése és kezelése; scabies és pediculosis felismerése és kezelése; gonorrhea klinikai tüneteinek felsimerése, HIV gyanú felállítása; syphilis gyanú felállítása; bacterialis vaginosis, vulvovaginitis candidiosa, non-gonorrheas urethritisek klinikai tüneteinek felismerése, bőrdaganat gyanús állapot felismerése, psoriasis és arthritis psoriatica gyanújának felállítása; lichen ruber planus, rosacea, acne vulgaris klinikai képének felismerése; hólyagos bőrbetegségek klinikai elkülönítése; autoimmun hólyagos bőrbetegség gyanújának felállítása, alapvető gyógyszerhez köthető adverz reakciók felismerése; TEN gyanújának felállítása klinikai vizsgálattal; acut urticaria és Quincke-oedema felismerése-ellátása; égés és fagyás felismerése; tájékozódás HE festett bőrminta szövettani metszetében.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

Pathológia II., Orvosi mikrobiológia II. Farmakológia II.

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  kiválasztásának módja: magyar: min.: 10; max.:25

angol: min.:5; max.:15

német: min.:5; max.:15

A kurzusra történő jelentkezés módja: NEPTUN rendszeren keresztül

A tárgy részletes tematikája:

Tantermi előadás:

Bevezető előadás (Prof. Dr. Holló Péter)

Csoportbontásban teljesíthető gyakorlatok bőrgyógyászati fekvőbeteg osztályokon és speciális járóbeteg ambulanciákon órarend beosztás szerint.

 

Csoportbontás nélküli tantermi interaktív gyakorlatok:

Psoriasis problem based learning (PBL) (Prof. Dr. Holló Péter/ Dr. Lukács Andrea)

Urticaria/ekcema PBL (Dr. Pónyai Györgyi)

Autoimmun hólyagos és gyógyszer indukálta bőrbetegségek PBL (Prof. Dr. Sárdy Miklós/ Dr. Kovács Anikó)

Ulcus cruris PBL (Dr. Bánvölgyi András/Dr. Lőrincz Kende)

Bőrgyógyászati infektológia gyakorlat (Dr. Gergely László Hunor)

STD összevont gyakorlatok (Dr. Mihalik Noémi és Dr. Kiss Norbert)

E-learning (Dr. Blága Kincső)

Belgyógyászati betegségek bőrtünetei PBL (Prof. Dr. Holló Péter/ Dr. Lukács Andrea)

Ismerkedés a műtéti és egyéb eszközös technikákkal a bőrgyógyászatban PBL (Dr. Bánvölgyi András/ Dr. Lőrincz Kende)

Autoimmun bőrgyógyászati betegségek PBL (Dr. Hidvégi Bernadett/Dr. Medvecz Márta)

Bőrgyógyászati tumorok PBL (Dr. Szakonyi József/Dr. Tóth Veronika)

Szövettani gyakorlat PBL (Dr. Kuroli Enikő)

Gyulladásos dermatózisok PBL (Prof. Dr. Sárdy Miklós/ Dr. Imrédi Eleonóra)

Bőrgyógyászati genetika PBL (Dr. Medvecz Márta)

Farmakológia a bőrgyógyászatban (Prof. Dr. Soós Gyöngyvér)

Bőrgyógyászati készítmények a gyakorlatban (Prof. Dr. Soós Gyöngyvér)

Írásbeli teszt (verseny)

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

mikrobiológia, pathológia, anatómia-szövettan, élettan, gyógyszertan, belgyógyászat, infektológia, onkológia, immunológia-allergológia, plasztikai sebészet, phlebológia, orálpathológia, nőgyógyászat, urológia, pszichiátria, biokémia, klinikai genetika.

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4:

Aktív részvétel az interaktív tantermi, osztályos és ambuláns gyakorlatokon.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A fekvőbeteg osztályokon teljesíthető gyakorlatokon való részvétel kötelező, 25% hiányzás megengedett. A további gyakorlatokon való hiányzás 25%-a megengedett. 25% feletti hiányzás esetén a hallgató hiányzását pótolni köteles. A gyakorlatok pótlását a Klinika adott turnuson belül vagy későbbi turnusokban is biztosítja.

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:

Minden turnus 2. hetében írásbeli teszt.

A félév aláírásának követelményei:

Aktív részvétel a képzésen. A gyakorlatok 75%-ának igazolt teljesítése.

A vizsga típusa: Kollokvium

Vizsgakövetelmények6:

A vizsga gyakorlati (betegvizsgálat) és elméleti részekből áll.

Sikeres gyakorlati vizsgát követően tehető elméleti vizsga. A gyakorlati vizsga az írásbeli teszt sikeres teljesítésével kiváltható.

Az elméleti vizsgán a meghirdetett tételek közül 2 ismertetése történik.

 

Bőrgyógyászat kollokvium tételek

 I.

 1. Elemi jelenségek a bőrön
 2. A hám és az irha szerkezete. A bőr barrier és adaptációs funkciói.
 3. A bőrgyógyászati helyi kezelés alapelvei. A cortocisteroid kezelés indikációi és mellékhatásai
 4. Urticaria, Quincke oedema
 5. Dermatitis atopica
 6. Ekzema fogalma és felosztása, kezelésének alapelvei. Dyshidrosis.
 7. Gyógyszerexanthemák klinikai formái.  Stevens-Johnson szindróma. TEN (Lyell szindróma).
 8. Basalioma klinikai formái
 9. Spinalioma klinikai formái
 10. Festékes anyajegyek, melanoma malignum
 11. Praecancerosisok. In situ carcinomák. Paraneoplasiák.
 12. Cutan T-sejtes lymphomák. M. Kaposi
 13. Psoriasis klinikai formái és kezelése
 14. Lichen ruber planus. Pityriasis rosea
 15.  A faggyútermelés zavarai, az acne betegség, rosacea
 16. Lupus erythematodes (DLE, SLE) bőrtünetei, kivizsgálási terv
 17. Scleroderma (Morphea, PSS)
 18. Dermatomyositis
 19. Diabetes bőrtünetei. Májbetegség bőrtünetei. Pruritusok okai és kezelési lehetőségei
 20. Dermatitis herpetiformis Duhring, pemphigoid, pemphigus klinikuma és kezelésük
 21. Ulcus cruris venosum klinikai jellemzői, differenciál diagnosztikája és kezelése
 22. Alopeciák
 23. Erythema exsudativum multiforme. Erythema nodosum.
 24. Vasculitis allergica

 

II.

 1. Az STD/STI fogalma, nemi érintkezéssel is terjesztett fertőzések kórokozói
 2. Meddőséget, perinatalis szövődményt okozó nemi érintkezéssel terjesztett fertőzések
 3. A syphilis I. stádiumának tünetei, a fertőzés kialakulása
 4. A syphilis II. stádiumának tünetei
 5. A késői syphilis bőrtünetei és belsőszervi elváltozásai
 6. A syphilis laboratóriumi diagnosztikája
 7. A syphilis kezelése (az egyes stádiumokban, terhesekben, ill. penicillin allergia esetén)
 8. A férfiak gonorrhoeás fertőzése, a fertőzés szövődményes formái
 9. A nők gonorrhoeás fertőzése, a fertőzés szövődményes formái
 10. A gonorrhoea laboratóriumi diagnosztikája és kezelése
 11. Chlamydia trachomatis okozta fertőzések klinikai megnyilvánulása és kezelése
 12. Herpes vírus okozta betegségek. Herpes progenitalis klinikuma és kezelési lehetőségei.
 13. Human papilloma vírus fertőzések klinikuma és kezelési lehetőségei
 14. Trichomonas vaginalis.  Bakterialis vaginosis.
 15. Vulvovaginitis candidomycetica, balanitis candidosa. Angulus infectiosus oris, candidosis oris
 16. HIV fertőzés, AIDS
 17. Az impetigo contagiosa, folliculitis, furunculus, carbunculus klinikai képe és kezelése
 18. Az erysipelas klinikai képe, differenciál diagnózisa és kezelése
 19. Lyme-betegség
 20. Pityriasis versicolor. Microsporia.
 21. Mycosis superficialis capitis, corporis. Mycosis pedis.
 22. Intertrigo mycotica. Erythrasma. Hydradenitis suppurativa.
 23. Onychomycosis. Paronychia chronica.
 24. Scabies felismerése és kezelése. Pediculosisok

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7: Az elméleti tételek ismertetése szóban zajlik. A hallgatók tudásuknak megfelelően 5 fokozatú érdemjegyet kaphatnak.

A vizsgára történő jelentkezés módja: A jelentkezés szabályai, a vizsgamódosítás rendje a NEPTUN rendszer, ill. a TVSz. vonatkozó rendelkezései által meghatározott módon.

A vizsga megismétlésének lehetőségei: A következő turnusokban lévő vizsganapokon.

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Javasolt tankönyv:

Kárpáti S. – Gyulai R. – Kemény L. – Remenyik É. – Sárdy M. (szerkesztők): Bőrgyógyászat és Venerológia. Medicina (2. javított kiadás) 2019.

 

Ajánlott irodalom:

Bolognia’s Dermatology (elérhető a kari könyvtár honlapján keresztül)
Temesvári E, Kárpáti S: Gyakorlati allergológia

Várkonyi V, Simon Gy: STD Atlasz

E-learning: itc.semmelweis.hu

Online jegyzetek: http://lib.semmelweis.hu/nav/tudasbazis

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása:

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

 

Beadás dátuma: 2022.05.13.

 

 

OKB véleménye:

 

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése:

 

 

 

Dékán aláírása:

 

 

 

1 Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghírdetésre kerül.

2   Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően.

3 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható!

4   Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.

5   Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.

6  Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .

7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.