Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

 

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

A tárgy neve: Bőrgyógyászat

Angol nyelven1: Dermatology

Német nyelven1: Dermatologie                

Kreditértéke: 4                    

Teljes óraszám: 56, előadás: 12, gyakorlat: 44    

Tantárgy típusa: kötelező         

Tanév: 2021/2022

Tantárgy kódja2: AOKBOR043_1M

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Sárdy Miklós

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, 1085 Budapest Mária utca 41. telsz.: +36208258875

Beosztása: klinika igazgató

Habilitációjának kelte és száma:

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A bőr- és nemigyógyászat alapvető kórképeinek, vizsgálómódszereinek és terápiájának elsajátítása.

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

Budapest 1085 Mária utca 41., a tanterem és a II. emeleti 209-es terem

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

Általános kompetenciák: anamnézis felvétel, hatékony kommunikáció a beteggel, fizikális vizsgálat elvégzése, a vizsgálat során nyert adatok összegzése, diagnosztikus és terápiás terv készítése

Szakmaspecifikus kompetenciák: bőrgyógyászati státusz leírása elsődleges és másodlagos elemi jelenségekkel, alapvető lokális szerek alkalmazása, pyodermák és ulcus kezelése, erysipelas kezelése, párakötés készítése, krónikus vénás elégtelenség felismerése, arteriás obliteratív betegség gyanújának felállítása, herpes kezelése; HPV felismerése, kezelése; onychomycosis és intertigo felismerése és kezelése; scabies és pediculosis felismerése és kezelése; gonorrhea klinikai tüneteinek felsimerése, HIV gyanú felállítása; syphilis gyanú felállítása; bacterialis vaginosis, vulvovaginitis candidiosa, non-gonorrheas urethritisek klinikai tüneteinek felismerése, bőrdaganat gyanús állapot felismerése, psoriasis és arthritis psoriatica gyanújának felállítása; lichen ruber planus, rosacea, acne vulgaris klinikai képének felismerése; hólyagos bőrbetegségek klinikai elkülönítése; autoimmun hólyagos bőrbetegség gyanújának felállítása, alapvető gyógyszerhez köthető adverz reakciók felismerése; TEN gyanújának felállítása klinikai vizsgálattal; acut urticaria és Quincke-oedema felismerése-ellátása; égés és fagyás felismerése; tájékozódás HE festett bőrminta szövettani metszetében.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

Pathológia II., Orvosi mikrobiológia II. Farmakológia II.

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  kiválasztásának módja: magyar: min.: 10; max.:25

angol: min.:5; max.:15

német: min.:5; max.:15

A kurzusra történő jelentkezés módja: NEPTUN rendszeren keresztül

A tárgy részletes tematikája:

1.nap:

·         Beveztő előadás – Prof. Dr. Sárdy Miklós

·         Ambuláns gyakorlat

·         Osztályos gyakorlat

  • Ulcus cruris PBL – Dr. Bánvölgyi András/Dr. Lőrincz Kende

 

2.nap:

  • Psoriasis PBL – Prof. Dr. Holló Péter
  • Ambuláns gyakorlatok

·         Farmakológia a bőrgyógyászatban – Prof. Soós Gyöngyvér

·         Bőrgyógyászati készítmények a gyakorlatban- Prof. Soós Gyöngyvér

 

3.nap:szünet

 

4.nap:

·         Urticaria/ekcema PBL – Dr. Pónyai Györgyi

·         Autoimmun hólyagos és gyógyszer indukálta bőrbetegségek  PBL – Prof. Sárdy Miklós/ Dr. Görög Anna

·         Osztályos gyakorlat

·         Infektológia gyakorlat – Dr. Tóth Béla/ Dr. Fábián Melinda

 

5.nap:

·         Ambuláns gyakotlatok

·         STD összevont gyakorlat – Dr. Tamási Béla / Dr.Brunner Alexandra

·         E-learning – Dr. Blága Kincső

 

6.nap:

  • Ambuláns gyakorlat
  • Belgyógyászati betegségek bőrtünetei PBL – Prof. Holló Péter
  • Osztályos gyakorlat
  • Ismerkedés a műtéti és egyéb eszközös technikákkal a bőrgyógyászatban. – Dr. Bánvölgyi András/ Dr. Lőrincz Kende

 

 

7.nap:

·         Ambuláns gyakorlat

·         Autoimmun bőrgyógyászati betegségek PBL – Dr. Hidvégi Bernadett/Dr. Medvecz Márta

·         Bőrgyógyászati tumorok PBL – Dr. Szakonyi József/Dr. Tóth Veronika

·         Szövettani gyakorlat – Dr. Kuroli Enikő

 

8.nap: szünet

 

9.nap:

·         Ambuláns gyakorlat

·         Gyulladásos dermatózisok – Prof. Sárdy Miklós/ Dr. Imrédi Eleonóra

·         Bőrgyógyászati genetika – Dr. Medvecz Márta

·         Osztályos gyakorlat

·         Írásbeli teszt

 

10.nap: szünet

 

11. nap: pótlás – ha szükséges

12.nap: szünet

13.nap: szünet

14.nap: vizsga

15.nap: vizsga

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

mikrobiológia, pathológia, anatómia-szövettan, élettan, gyógyszertan, belgyógyászat, infektológia, onkológia, immunológia-allergológia, plasztikai sebészet, phlebológia, orálpathológia, nőgyógyászat, urológia, pszichiátria, biokémia, klinikai genetika.

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4:

Aktív részvétel az előadásokon és a gyakorlatokon.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

Az előadásokon és a gyakorlatokon való részvétel kötelező. 25% (6db-1,5 nap) hiányzás megengedett.

25% feletti hiányzás esetén a hallgató hiányzását pótolni köteles.

Pótolni a következő turnusban vagy megbeszélés szerint egy kijelölt pótló napon lehetséges.

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:

Minden turnus 2. hetében írásbeli teszt.

A félév aláírásának követelményei:

Az előadások és a gyakorlatok 75%-án való aktív részvétel és az írásbeli teszt teljesítése.

A vizsga típusa: Kollokvium

Vizsgakövetelmények6:

A vizsga gyakorlati és elméleti részekből áll.

Csak sikeres gyakorlati vizsgát követően tehető elméleti vizsga! A gyakorlati vizsga az írásbeli teszt sikeres teljesítésével kiváltható.

Tehát az elméleti vizsgán csak a sikeres írásbeli tesztet vagy a sikeres gyakorlati vizsgát követően a meghirdetett tételek közül 3 ismertetése történik.

 

Tételek:

 

I.                     

 

1.      Elemi jelenségek a bőrön

2.      A hám és az irha szerkezete

3.      Urticaria, Quincke oedema

4.      Dermatitis atopica

5.      Ekzema fogalma és felosztása, kezelésének alapelvei

6.      Pruritusok okai és kezelési lehetőségei

7.      Gyógyszerexanthemák klinikai formái (gyógyszer mellékhatások)

8.      Bakteriális szenzibilizáció és a góckérdés

9.      Az impetigo contagiosa klinikai képe és kezelése

10.  Az erysipelas klinikai képe és kezelése

11.  Folliculitis, furunculus, carbunculus

12.  Hydradenitis, paronychia felismerése és kezelése

13.  A mycobaktériumok okozta bőrbetegségek klinikai formái

14.  Lyme-betegség

15.  Pityriasis versicolor

16.  Microsporia

17.  Mycosis superficialis capitis, corporis

18.  Mycosis pedis

19.  Intertrigo mycotica, erythrasma

20.  Onychomycosis

21.  Dyshidrosis

22.  Angulus infectiosus oris, candidosis oris

23.  Paronychia chronica

24.  Balanitis candidosa, vulvovaginitis candidosa

25.  Herpes vírus okozta betegségek

26.  HPV-fertőzések

27.  Scabies felismerése és kezelése

28.  Pediculosisok

 

II.

1.      Az STD fogalma, nemi érintkezéssel is terjesztett fertőzések kórokozói.

2.      Az STD betegségek társadalmi vonatkozásai. Meddőséget, perinatalis szövődményt okozó nemi érintkezéssel terjesztett fertőzések

3.      A nemibeteg gondozás gyakorlata, a gonorrhoea, a syphilis és a HIV fertőzés epidemiológiai sajátosságai Magyarországon.

4.      A syphilis I. stádiumának tünetei, a fertőzés kialakulása

5.      A syphilis II. stádiumának tünetei

6.      A tranzicionális szak bőrtünetei és belsőszervi elváltozásai

7.      A késői syphilis bőrtnetei és belsőszervi elváltozásai

8.      A syphilis laboratóriumi diagnosztikája

9.      A syphilis kezelése (az egyes stádiumokban, terhesekben, ill. penicillin allergia esetén)

10.  A férfiak gonorrhoeás fertőzése, a fertőzés szövődményes formái

11.  A nők gonorrhoeás fertőzése, a fertőzés szövődményes formái

12.  A gonorrhoea laboratóriumi diagnosztikája és kezelése

13.  Chlamydia trachomatis okozta fertőzések klinikai megnyilvánulása és kezelése

14.  Herpes progenitalis klinikuma és kezelési lehetőségei

15.  Human papilloma vírus fertőzés klinikuma és kezelési lehetőségei

16.  Trichomonas vaginalis, scabies, pediculosis

17.  Bakterialis vaginosis

18.  Vulvovaginitis candidomycetica, balanitis candidosa

19.  HIV fertőzés, AIDS

20.  Genitoanalis régiót érintő dermatosisok

 

III.

1.      A bőr barrier funkciói

2.      A bőr adaptációs funkciói

3.      A mezodermális struktúrák

4.      A bőrgyógyászati helyi kezelés alapelvei

5.      A cortocisteroid kezelés indikációi és mellékhatásai

6.      Basalioma klinikai formái

7.      Spinalioma klinikai formái

8.      Festékes anyajegyek, melanoma malignum

9.      In situ carcinomák

10.  Praecancerosisok

11.  Haemangiomák, M. Kaposi

12.  Cutan T-sejtes lymphomák

13.  Psoriasis klinikai formái és kezelése

14.  Lichen ruber planus

15.  Pityriasis rosea

16.  A faggyútermelés zavarai, az acne betegség, rosacea

17.  Lupus erythematodes (DLE, SLE) bőrtünetei, kivizsgálási terv

18.  Scleroderma (Morphea, PSS)

19.  Dermatomyositis

20.  Diabetes bőrtünetei

21.  Májbetegség bőrtünetei

22.  Dermatitis herpetiformis Duhring, pemphigoid, pemphigus klinikuma és kezelésük

23.  Ulcus cruris venosum klinikai jellemzői, differenciál diagnosztikája és kezelése

24.  Alopeciák

25.  Paraneoplasiás syndromák

26.  Erythema exsudativum multiforme, erythema nodosum

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7: Az elméleti tételek ismertetése szóban zajlik. A hallgatók tudásuknak megfelelően 5 fokozatú érdemjegyet kaphatnak.

A vizsgára történő jelentkezés módja: A jelentkezés szabályai, a vizsgamódosítás rendje a NEPTUN rendszer, ill. a TVSz. vonatkozó rendelkezései által meghatározott módon.

A vizsga megismétlésének lehetőségei: A következő turnusokban lévő vizsganapokon.

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Javasolt tankönyv:

Kárpáti S. – Gyulai R. – Kemény L. – Remenyik É. – Sárdy M.(szerkesztők): Bőrgyógyászat és Venerológia. Medicina (2. javított kiadás) 2019.

 

Ajánlott irodalom:

Bolognia’s Dermatology (elérhető a kari könyvtár honlapján keresztül)
Temesvári E, Kárpáti S: Gyakorlati allergológia

Várkonyi V, Simon Gy: STD Atlasz

E-learning: itc.semmelweis.hu

Online jegyzetek: http://lib.semmelweis.hu/nav/tudasbazis

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása:

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

 

Beadás dátuma:

 

 

OKB véleménye:

 

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése:

 

 

 

Dékán aláírása:

 

 

 

1 Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghírdetésre kerül.

2   Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően.

3 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható!

4   Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.

5   Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.

6  Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .

7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.